Άρθρο 03 – Εύλογη αμφιβολία ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31.12.2016

1. Βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.
2. Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια: α) ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη, β) ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ιδίου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος, γ) προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση, δ) ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ιδίου θέματος από τη διοίκηση, και ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.
3. Για την επίλυση των ανωτέρω ασφαλιστικών αμφισβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των ανωτέρω εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτημα.
Για την υπαγωγή των ασφαλισμένων στην ανωτέρω υπουργική απόφαση επίλυσης ασφαλιστικής αμφισβήτησης υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Μετά την εξέταση του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης εκδίδεται σχετική απόφαση. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι υποθέσεις βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόμη και εάν αυτές έχουν κριθεί από τα αρμόδια όργανα σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:20 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

  Ως λόγος εύλογης αμφιβολίας θα πρέπει αν προστεθεί και η έλλειψή ενημέρωσης από το Ο.Α.Ε.Ε.σε κάθε ασφαλισμένο για την άρση της απαλλαγής του από τον 8/2010. Αυτή η ενημέρωση θα έπρεπε να είναι σε προσωπικό επίπεδο έγκαιρη και σαφής.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις, Θα πρέπει με μέριμνα των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Ε. να γίνει η διαγραφή των οφειλών που καατλογίστηκαν με αναδρομική ισχύ.

 • 8 Ιουνίου 2018, 13:35 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

  Ως λόγος εύλογης αμφιβολίας θα πρέπει αν προστεθεί και η έλλειψή ενημέρωσης από το Ο.Α.Ε.Ε.σε κάθε ασφαλισμένο για την άρση της απαλλαγής του από τον 8/2010. Αυτή η ενημέρωση θα έπρεπε να είναι σε προσωπικό επίπεδο έγκαιρη και σαφής.

 • Αθήνα, 8.6.2018
  Στα πλαίσια υποβολής σχολίου για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου και ειδικότερα για το άρθρο 3, ακολουθεί η από 31.7.2017, επιστολή του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ προς την κα Υπουργό Εργασίας (αναπάντητη μέχρι σήμερα) που εκθέτει διεξοδικά την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κρίσιμη μάζα των Διπλωματούχων Μηχανικών του Ομίλου ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ που επί σειρά ετών κατέβαλλε εισφορές σε δύο ταμεία.
  Η αδιέξοδη κατάσταση που δημιουργήθηκε από διαφορετικές προσεγγίσεις της Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ και της Διοίκησης του πρώην ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ μέσω των νομικών συμβούλων τους, προκάλεσε ατέρμονες διαδικασίες και οδήγησε στα διοικητικά δικαστήρια για εξεύρεση λύσης.
  Από το 2012 μέχρι σήμερα δεν έχει κριθεί η υπόθεση ούτε καν στον πρώτο βαθμό αυτών!!
  Ο Σύλλογος από το 2013 ανέδειξε το πρόβλημα στο μέγιστο βαθμό και από τότε μέχρι σήμερα προσπαθεί αδιάκοπα να πείσει την πολιτική ηγεσία για νομοθετική επίλυση και τις Διοικήσεις για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης προσκρούοντας στην γραφειοκρατία και την αδιαλλαξία όλων των εμπλεκομένων μερών, με θύματα τους ασφαλισμένους συναδέλφους.
  Ήδη πολλά πρώην μέλη και νυν συνταξιούχοι συνάδελφοι όπως μας πληροφορούν καθημερινά, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα αφού δεν υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού από 1.1.2017 και μετά, της 2ης σύνταξης ή της προσαύξησης επί της 1ης σύνταξης (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ – ΤΑΠ ΔΕΗ, για τις εισφορές που κατέβαλαν στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ ανελλιπώς για δεκαετίες παρά τις αισιόδοξες διαβεβαιώσεις, από το 2016, της κας νυν αρμόδιας Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας για ξεκάθαρο υπολογισμό αυτών.
  Το πρόβλημα οξύνεται ιδιαίτερα για τους συναδέλφους που εισφέρονται στις προς πώληση νέες θυγατρικές εταιρείες λιγνιτικών μονάδων του ν 4533/18.
  Παρενέργεια αυτών των δυσλειτουργιών ενδεικτικά είναι και η μη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας: ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ ΑΣΦ & ΑΛ. απ : Φ.10043 / οικ.14224 / 430/31 / 03 / 2017, Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, για άμεση προσαρμογή στο ποσοστό προσωπικής ασφαλιστικής εισφοράς 6.67% για ΚΣ και η κατά περίπτωση εφαρμογή του από τις εταιρείες.
  (Με την ευκαιρία του παρόντος σχολίου σημειώνεται και άλλο μείζον θέμα, ότι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του Ομίλου ΔΕΗ, κυρίως με πρώτη ασφάλιση μετά το 1993, εμφανίζονται περιοδικά ως ανασφάλιστοι τόσο αυτοί όσο και τα προστατευόμενα μέλη τους, στο σύστημα ασφάλισης του ΕΦΚΑ, λόγω αδυναμίας ανάρτησης των ΑΠΔ και μη εναλλακτικής συνολικής ενημέρωσης του ΕΦΚΑ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη, από 1.1.2017 μέχρι σήμερα!!, http://sdmdei.gr/neoasfalistiko/epistoli-sdm-omiloy-dei-gia-asfalistiki-enimerotita-efka-sdm-227-27-4-2018/
  http://sdmdei.gr/neoasfalistiko/asfalistiki-enimerotita-misthoton-diplomatoychon-michanikon-omiloy-dei-admie-ae-kai-lagie-ae-me-proti-asfalisi-meta-tin-1i-ianoyarioy-1993-2i-epistoli/)

  http://sdmdei.gr/neoasfalistiko/epistoli-sdm-omilou-dei-pros-tin-ypourgo-ergasias-sdm-288_31-7-2017-parallili-asfalisi_tsmede/

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΔΜ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΔΜ 288/31.7.2017 (ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ_ΤΣΜΕΔΕ )
  31 Ιουλίου 2017
  NEO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ
  ΜΕΛΟΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
  ΑΝΑΓΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 1583/56 ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ
  ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 73 – 75 104 32 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ.: 210 5220852 – 210 5238551
  TELEFAX: 210 5235.433 – Ε-mail: sdmdei@otenet.gr

  Αρ. Πρωτ: 288 Αθήνα, 31/7/2017

  Προς: κα Έφη Αχτσιόγλου, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
  Ασφάλισης και Αλληλεγγύης
  (Σταδίου 29 – 105 59 Αθήνα)

  Θέμα: Παράλληλη ασφάλιση Κύριας Σύνταξης στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, Ν. 4387/12.5.2016,
  Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ και ΛΑΓΗΕ Α.Ε. – Ερμηνευτικές εγκύκλιοι.
  Σχετικά:
  α. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Υπουργό Εργ. 156/12.9.2013
  β. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Υπουργό Εργ. 33/31.01/2014
  γ. Παρέμβαση ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ στη διαβούλευση Σχ. Ν 4387/20.4.2016
  δ. Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4387/12.5.2016 (άρθρα 36 και 39)
  ε. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Υφυπουργό Κοιν. Ασφ. /218/3.6.2016
  στ. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Πρόεδρο ΤΕΕ 386/10.11.2016
  ζ. Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ προς Υφυπουργό Κοιν. Ασφ./29345/16.11.2016
  η. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Υφυπουργό Κοιν. Ασφ./418/29.11.2016
  θ. Ερμηνευτική εγκύκλιος άρθρου 36 Ν 4387/16 Υπ. Κοιν. Ασφ. 58770/1442/19.12.2016
  ι. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Υφυπουργό Κοιν. Ασφ./447/20.12.2016
  ια. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Υπουργό Κοιν. Ασφ./42/8.2.2017
  ιβ. Ενημερωτική επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ, 48/8.2.2017
  ιγ. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς Υπουργό Κοιν. Ασφ./103/30.3.2017
  ιδ. ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ ΑΣΦ & ΑΛ. απ : Φ.10043 / οικ.14224 / 430/31 / 03 / 2017, Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
  ιε. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς ΔΝΣ ΔΕΗ ΑΕ. 225/12.6.2017
  ιστ. Επιστολή ΣΔΜ ΟΜ ΔΕΗ προς ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 226/12.6.2017

  Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  σε συνέχεια της ια΄ σχετικής επιστολής του Συλλόγου πριν τη συνάντηση του Προεδρείου μαζί σας στις 8.2.2107 (ιβ΄σχετ. ενημερωτική επιστολή), της ιγ΄επιστολής προς εσάς και της από 27.7.2017 συνάντησης του Προέδρου και του α΄ Αντιπροέδρου με τη Γενική Γραμματέα κα Στέλλα Βρακά και με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, επανερχόμαστε και υπενθυμίζουμε την εκκρεμότητα έκδοσης παραδείγματος διασαφήνισης του καθεστώτος υπαγωγής 600 περίπου μελών μας στις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4387/16. Για την έκδοση παραδείγματος-ων, όπως θυμάστε δεσμευτήκατε στην από 8.2.2017 προαναφερόμενη συνάντηση στο γραφείο σας.
  Τα παραπάνω περιεγράφηκαν από τον Πρόεδρο του σωματείου και προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κο Αναστάσιο Πετρόπουλο, ο οποίος παρευρέθη προς το τέλος της συνάντησης στο γραφείο της κας Γενικής Γραμματέως την Τρίτη, 27.7.2017.
  Μετά την έκδοση της ιδ΄ διευκρινιστικής επιστολής του Υπουργείου και της από 27.7.2017 συνάντησης με την κα Γενική Γραμματέα, επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες του Συλλόγου.
  Ήδη η πολιτική για το εν λόγω θέμα που εφαρμόζεται πλέον στις εταιρείες του Ομίλου έχει διαφοροποιηθεί όσον αφορά τα μέλη του Συλλόγου και ο ΕΦΚΑ αδυνατεί να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτει η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ, περιμένοντας από εσάς ιδιαίτερες οδηγίες.

  Επίσης στη συνάντηση της 27ης Ιουλίου, διατυπώθηκε από την κα Γενική Γραμματέα και την αρμόδια υπάλληλο κα Ράπτη, εντελώς αντίθετη από τη μέχρι σήμερα επικρατούσα άποψη ότι δηλαδή τα μέλη μας θα πρέπει να υπαχθούν στις περιπτώσεις 1 και 2 και όχι στις περιπτώσεις 3 και 4 του άρθρου 36.
  Επειδή μετά τις τελευταίες εξελίξεις διαπιστώνεται ότι μέχρι σήμερα παραμένει ασαφές το καθεστώς υπαγωγής των μελών του Συλλόγου ως προς τις παραγράφους 1,2, 3 και 4 του άρθρου 36 του Ν. 4387/2016, παρότι η κα Γεν. Γραμματέας μας όσο και ο προκάτοχός της, μας καθησύχαζαν εδώ και ένα χρόνο ότι ο νέος Νόμος θα επίλυε και τη περίπτωση των μελών μας.
  Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, ο ρόλος του δεν είναι να υποκαταστήσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας ή τις Διοικήσεις του Ομίλου ΔΕΗ ή τις Δικαστικές Αρχές αλλά να διασφαλίσει ίση αντιμετώπιση για τα μέλη του και να στηρίξει σαφές εργασιακό περιβάλλον για αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, παρακαλούμε να τηρήσετε τη δέσμευσή σας και να εκδώσετε παραδείγματα που θα ξεκαθαρίζουν το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών μας.
  Επισημαίνεται ότι καμία σχετική επιστολή μας προς το Υπουργείο Εργασίας (από τις έξι μέχρι σήμερα συμπεριλαμβανόμενης και της παρούσας) σχετικά με την εφαρμογή του νέου Ν. 4387/2016 δεν έχει απαντηθεί εγγράφως, (ε΄, η΄, ι΄, ια΄, ιγ΄ σχετ.), παρότι συμπληρώθηκε ένα χρόνος και δύο μήνες από την αποστολή της πρώτης (ε΄ σχετ.).
  Χωρίς να θέλουμε να υποδείξουμε περαιτέρω δικές σας ενέργειες, υπενθυμίζουμε την άποψη του Συλλόγου η οποία έχει κατατεθεί εγγράφως τεκμηριωμένη με γνωμοδότηση έγκριτων πανεπιστημιακών συνταγματολόγων για την αναγκαιότατα ρύθμισης του προβλήματος που απασχολεί τα μέλη μας με νομοθετική ρύθμιση (ια΄σχετ ).
  Σε αναμονή δικής σας απάντησης.

  Με εντολή ΔΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Κοινοποίηση:
  – κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αν. Υπουργό Οικονομικών
  – κ. Γιώργο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  – κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης
  – κ. Στέλλα Βρακά, Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης
  – κ. Βασίλη Κουλούρη, Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης
  – κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
  – κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη, Διοικητή ΕΦΚΑ
  – κ. Κωνσταντίνο Μακέδο, Πρόεδρο ΔΕ ΤΜΕΔΕ
  – κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ
  – κ. Μανώλη Παναγιωτάκη, Πρόεδρο και ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.
  – κ. Νίκο Χατζηαργυρίου, Πρόεδρο και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  – κ. Μανούσο Μανουσάκη, Πρόεδρο και ΔΝΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
  – κ. Ηλία Μοναχολιά, Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
  – Διπλωματούχοι Μηχανικοί Ομίλου ΔΕΗ και ΛΑΓΗΕ
  – ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ

 • 7 Ιουνίου 2018, 19:18 | Παναγιώτης Κ.

  Παρακαλώ πολύ λάβετε τις παρακάτω παρατηρήσεις μου υπόψη:
  Όταν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το σχετικό αίτημα στον ΕΦΚΑ να επιλέγει με υπεύθυνη δήλωση τον ασφαλιστικό φορέα από τον οποίο θέλει να διαγραφεί από ενάρξεως, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της εύλογης αμφιβολίας.
  Εφόσον υποβάλλει σύμφωνα με το (ε) κριτήριο βεβαίωση ασφάλισης από τον δεύτερο φορέα (από τον οποίο έχουν καταλογιστεί εισφορές, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ)και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ σε αυτόν, να διαγράφεται άμεσα και με γρήγορες διαδικασίες του ΕΦΚΑ από ενάρξεως από τον πρώτο φορέα.
  Επιμένω στο να μην είναι απαραίτητη η εξόφληση των εισφορών στον κύριο φορέα, διότι όσοι έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης έχουν κάποιο ανεξόφλητο υπόλοιπο εισφορών, το οποίο θα παρακρατηθεί από τις συντάξιμες αποδοχές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τις αναγνωρίζουν και ότι είναι κατά κάποιον τρόπο εξοφλημένες (από τη μελλοντική σύνταξη).
  Να γίνονται οι διαδικασίες σχετικά γρήγορα και άμεσα χωρίς να πρέπει να παραπεμφθούν όλες οι περιπτώσεις στο Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης, κάτι που θα φέρει μεγάλη καθυστέρηση λόγω των χιλιάδων των περιπτώσεων.
  Σας παρακαλούμε θερμά: Είμαστε ήδη χρόνια σε δικαστική διαμάχη με τον ΟΑΕΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες για να αποδείξουμε αυτό ακριβώς που προβλέπει το σωτήριο και δίκαιο άρθρο του παρόντος νομοσχεδίου.
  Μην πάμε να λύσουμε γεμάτοι ελπίδες επιτέλους το πρόβλημά μας και ξαναμπλέξουμε πάλι με δικαστικές και χρονοβόρες διαδικασίες.
  Λάβετε υπόψη ότι πολλοί ασφαλισμένοι είναι ήδη σε προχωρημένη ηλικία με επιβαρυμένη την υγεία τους. Πόσο αντέχουν να περιμένουν;

 • 7 Ιουνίου 2018, 18:35 | ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΗΣΤΕΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΟΔΑ(ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΗΜΑ…), ΜΗ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016. Ο ΟΑΕΕ ΟΜΩΣ ΖΗΤΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΕΝΤΟΣ 6ΜΗΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

 • 7 Ιουνίου 2018, 14:12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ

  Να υπάρξει μέριμνα και για όσους νομίμως εκτός από ελεύθερο επάγγελμα διατηρούσαν και έμμισθη θέση, συνέπεια της οποίας κλήθηκαν να επιλέξουν ταμείο ασφάλισης.(πχ ιατροί που λόγω ελευθέρου επαγγέλματος επέλεξαν ΤΣΑΥ και αιτήθηκαν απαλλαγή από ΙΚΑ). Λόγω της έμμισθης θέσης και για λόγους διασφάλισης εισπραξιμότητας υπέρ ταμείων ασφάλισης, οι εργοδοτούσες υπηρεσίες κλήθηκαν να κάνουν κρατήσεις στη μισθοδοσία ασφαλισμένου και να αποδίδουν υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων. Ωστόσο επειδή για το ίδιο θέμα (απόδοση εισφορών από υπηρεσία σε ταμείο) έχουν εκδοθεί διαφορετικές από τη Διοίκηση οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία (οδηγίες απόδοσης εισφορών σε εργοδοτούσα υπηρεσία από τη μια και παραλαβής εισφορών σε ασφαλιστικό ταμείο από την άλλη ), συμβαίνει το παράδοξο να βεβαιώνονται οφειλές σε ασφαλισμένους, παρά την παρακράτηση σχετικών ποσών από τη μισθοδοσία αυτών

 • 7 Ιουνίου 2018, 12:30 | Ιωάννης Παπαϊωάννου

  Οπως αναφέρεται και απο άλλους σχολιαστές υο μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει με ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει κανονικά εισφορές στον πρωην ΟΓΑ. Πρόκειται για πολίτες ορεινών πληθυσμών με κατω τους 2000 κατοίκους που λάμβαναν απαλλαγή επειδή ακριβώς ο νομοθέτης αναγνώριζε οτι δεν γίνεται με τόσους μικρούς τζίρους να πληρώνουν τεβε.

  Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικές περιπτώσεις με πιο χαρακτηριστικη αυτών που έφτιαξαν ξενώνες και ξενοδοχεία μεχρι10 δωμάτια. Ενώ ως κυριο επαγγελμα αγρότες ειχαν υποχρεώσεις έναντι του ΟΓΑ (χρονικούς περιορισμούς λόγω προγραμμάτων κλπ) ο οαεε μια μερα των ημερών τους έγραψε και τους έστελνε ραβασάκια. Μάλιστα δεν σταμάτησε ούτε οταν βγηκε ο νομος 4144.

  Όλοι οι παραπάνω ανθρώποι έχουν πληρώσει κανονικά τις εισφορές τους.

  Ειχαν γίνει μπαλάκι σε διάφορες υπηρεσίες για το τι πρέπει να κάνουν. Έκαναν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να μεταβούν στην πόλη όπου ήταν οι υπηρεσίες.

  Άκρη δεν έβγαζαν. Τώρα βρίσκονται στα δικαστήρια με τον ΟΕΕΕ και κινδυνεύουν με κατασχέσεις απο το ΚΕΑΟ για δήθεν οφειλές. Ενω πλήρωναν κανονικά τόσο για την υγεία όσο για την σύνταξη τους στον ΟΓΑ.

  Πρέπει λοιπον ο νομοθέτης να λάβει σοβαρά υπόψιν του τα παραπάνω και να δώσει ξεκάθαρες οδηγίες.

  Μου φαίνεται πολύ γραφειοκρατική η λύση που προτείνεται.

  Δεν ειμαι νομικός για να σύνταξω ακριβώς πως πρέπει να γίνει. Αυτο π βλέπω ειναι ομως πάλι ανθρώπους σκινθρωπους να παρακαλάνε τον ΟΑΕΕ να δώσει μια λύση στο δράμα τους και τον ΟΑΕΕ να λεει δνε ξερω, περιμένω εγκύκλιο.

  Η μητέρα μου μια ζωή πλήρωνε την ανώτατη εισφορά του ΟΓΑ για να έχει μια καλή σύνταξη. Τώρα βρέθηκε εκείνη που δεν χρωστούσε ούτε 0.01€ να χρωστάει δήθεν 25000€ στον ΟΑΕΕ.

  Πως θα πληρώσει αυτά τα χρήματα οταν τα εισοδήματα της ειναι στα τάρταρα; Γιατί να τα πληρώσει αφού πλήρωνε κανονικα απο το 19888 μέχρι σήμερα ΟΓΑ ;

  Ζει μια ψυχοφθόρα διαδικασία μαζί με χιλιάδες άλλους ασφαλισμένους νομοταγής πολιτες.

  Εξαναγκάζεται να πληρώνει δικηγόρους με αβέβαια αποτέλεσμα. Εξαναγκάζεται να τρέμει για τις ελάχιστες καταθέσεις που έχει και για το ενα και χμοναδικό σπιτι της.

  Την ίδια ώρα άλλοι συμπολίτες μας τον οποίο το ασφαλιστικό ήταν ξεκάθαρο δεν θα μπουν ποτέ σε τέτοιες διαδικασίες (π.χ δημόσιοι υπάλληλοι).

  Λέγεται αυτό ισονομία και κοινωνική δικαιοσύνη.

  Σας παρακαλώ κύριοι νομοθέτες λάβετε υπόψη ολα τα σχόλια, ελενξε στο ίντερνετ σελίδες στο facebook που αναφέρονται στον ΟΑΕΕ να δείτε πόσοι συμπολίτες μας ζουν κυριολεκτικά ενα δράμα.

  Δώστε μια ξεκάθαρη λύση χωρίς παρερμηνείες στο χρόνιο και υπαρκτό αυτο πρόβλημα.

 • 7 Ιουνίου 2018, 12:18 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

  Στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου για την κοινωνική ασφάλιση του Υπουργείου Εργασίας, έχω να καταθέσω την εξής πρόταση για το πρόβλημα της παράλληλης εισφοράς σε δύο ασφαλιστικά ταμεία.
  Υπήρξα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ κατά τα έτη 2002-2015 και στον ΟΑΕΕ έχω παράλληλη ασφάλιση από τον Μάρτιο του 1978 έως τον Ιούνιο 2015, οπότε και κατέθεσα την αίτηση συνταξιοδότησης στις 31-10-2015 σε ηλικία 60 ετών στον ΟΑΕΕ (σαν τελευταίο ασφαλιστικό φορέα) και έχοντας υπογράψει με εντολή τους δήλωση αποποίησης των παράλληλων εφτά χρόνων του ΙΚΑ.
  Λόγω αδυναμίας αποπληρωμής του χρέους μου προς τα ασφαλιστικό ταμείο του ΟΑΑΕ ( το ποσό αυτό ανέρχεται στις 49.500 ευρώ μέχρι σήμερα ) δεν δύναμαι να συνταξιοδοτηθώ, ούτε όμως έχω και το δικαίωμα να με συμπεριλάβουν στην ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων.
  Εφόσον λοιπόν έχω περίπου 47 χρόνια ασφαλιστικής εισφοράς σε δύο ταμεία και λόγω αδυναμίας πληρωμής των τελευταίων 5 χρόνων στον ΟΑΕΕ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης ΑΔΥΝΑΤΩ να πάρω την σύνταξή μου στα 63 μου χρόνια, παρακαλώ για την εκ νέου επαναξιολόγηση του σημαντικού αυτού προβλήματος
  και θα τολμούσα να σας προτείνω τον υπολογισμό των ασφαλιστικών μου εισφορών στο ΙΚΑ και την αφαίρεσή του από την οφειλή μου προς τον ΟΑΕΕ, έτσι ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος και όχι η έσχατη μορφή επαιτείας την οποία υφίσταμαι εγώ και η οικογένεια μου με την μορφή του κοινωνικού επιδόματος.
  Σας ενημερώνω ότι το ποσό της οφειλής μου έχει διαγραφεί από το ΚΕΑΟ και έχει μεταφερθεί στον ΟΑΕΕ.
  Παρακαλώ να ενσκήψετε με συμπάθεια στο πρόβλημα ενός νομοταγούς και εργατικού κατά τα άλλα «οφειλέτη» – πολίτη.

 • 6 Ιουνίου 2018, 21:17 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΘΗΣ

  Ο νόμος Ν. 3863/2010 άρθρο 18 παρ 3 ο οποίος αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.3996/2011 και με εφαρμοστική εγκύκλιο ΟΑΕΕ 2/2015 ορίζουν το πλαίσιο για την παράλληλη ασφάλιση , ένα πλαίσιο ασαφές και δυσνόητο. Έκτοτε ο ΟΑΕΕ εκδίδει αποφάσεις που κινούνται στα όρια της νομιμότητας, όπως έχει επισημάνει και το ΤΕΕ σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα παρά την έκδοση βεβαίωσης συνάφειας της δραστηριότητας του μηχανικού από το ΤΕΕ σε σχέση με την ασκούμενη ενεργή δραστηριότητα στην εφορία(ΔΟΥ), όπως ορίζει ο νόμος και οι εγκύκλιου του ΟΑΕΕ, ο οργανισμός εγγράφει χιλιάδες μηχανικούς, γιατρούς και δικηγόρους (ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ) στα μητρώα του, απαιτώντας τεράστια ποσά εισφορών και προσαυξήσεων, παρότι έχουν καταβάλει κανονικά τις εισφορές τους στο ταμείο τους(ΕΤΑΑ). Δηλαδή αμφισβητώντας την συνάφεια της δραστηριότητας, παραπέμπει την επίλυση στο ΣΚΑ για γνωμοδότηση και μετά για απόφαση εγγραφής από τον Υπουργό.
  Κυρία Υπουργέ και κύριε υφυπουργέ,
  με το υπό κατάθεση νόμο θα δώσετε ανάσα σε χιλιάδες επιστήμονες ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, οι οποίοι βρίσκονται όμηροι των δικαστηρίων, των εντολών κατασχέσεων(ΚΕΑΟ) και του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης(όταν και όποτε αυτό συνεδριάζει), και έτσι βρίσκονται και σε αδυναμία να προχωρήσουν σε έκδοση συντάξεων με ότι αυτό σημαίνει οικονομικά για αυτούς.
  Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι ταχύς, άμεσες , οριστικές και σίγουρα θα πρέπει να εξεταστεί λύση του προβλήματος σε άμεσο χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η πρόταση για επίλυση μέσω γνωμάτευσης του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης θα πρέπει ταυτόχρονα να ορίσει την λειτουργία του οργάνου ώστε να είναι ενεργή σε καθημερινή βάση και με συγκεκριμένο «σφικτό» χρονικό ορίζοντα.
  Ενδεικτικά πρόταση για πραγματικά γρήγορη επίλυση είναι η περίπτωση των κριτηρίων διαγραφής των οφειλών
  «ε) πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών»
  η οποία είναι αυταπόδεικτη με βάσει την βεβαίωση εξόφλησης των εισφορών στον άλλο φορέα ασφάλισης, να μη την βάλλεται στην διαδικασία γνωμάτευσης από το ΣΚΑ, η οποία θα δώσει τεράστια καθυστέρηση στην εφαρμογή του νόμου, αλλά να επιλυθεί με υπουργική απόφαση και εντολή προς τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για άμεση έκδοση απαλλακτικών αποφάσεων .

 • 6 Ιουνίου 2018, 20:44 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Πρέπει να γίνει ρύθμιση γι τους ομορρυθμα μέλη των ομορρυθμών εταιρειών γιατί ο ΟΑΕΕ βεβαίωνει ασφαλιστικές εισφορές από την λύση και όχι απο την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης .Η νομολογία ,1341/2008 ΣτΕ ηταν υπερ της μη επιβολής εισφορών όταν η ομόρρυθμη εταιρεία έχει παύσει την πραγματική της δραστηριότητα.Στην συνέχεια η νομολόγία άλλαξε με τις με αριθμό 227/2012 και 2712/2009 αποφάσεις του ΣτΕ με αποτέλεσμα ο ΟΑΕΕ να επιβάλλει αναδρομικά για μέλη ομορρύθμων εταιρειών που υπήρχαν μόνο στα χαρτιά χωρίς να ασκούν εμπορικη δραστηριότητα και υπήρχαν μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Η νομολογία για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτεί πραγματική εμπορική δραστηριότητα.Αυτή η αδικία πρέπει να αρθεί με νομοθετική ρύθμιση αφού δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισφορές όταν δεν παράγεται εισόδημα.

 • 6 Ιουνίου 2018, 18:29 | Ρούλα Δημητρακοπουλου

  Καλύτερα θα ήταν να υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, για την ένταξη των ασφαλισμένων σε αυτήν την κατηγορία και να μην υπήρχε δυνατότητα αμφισβήτησης από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, για να κρίνουν και να αντιμετωπίσουν τέτοια θέματα. Οι ασάφειες στην διατύπωση των νόμων βέβαια τα τελευταια χρόνια είναι μάλλον εσκεμμένες, έτσι ώστε να διαφημίζονται από τους κρατικούς μηχανισμούς νόμοι που διευκολύνουν τη ζωή των πολιτών αλλά να είναι ανεφάρμοστοι τελικά! π.χ. 120 δόσεις…

 • 6 Ιουνίου 2018, 14:41 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία την οποία εχω υποστεί επι σειρά ετών θα ήθελα να σας παρουσιάσω την προσωπική μου εμπειρία και αν θέλετε γολγοθά τον οποίο εχω υποστεί μέχρι πρότινος ! Έχοντας συμπληρώσει 32 χρόνια συνεχόμενης ασφάλισης στο ΤΕΒΕ και αφού πήρα διαγραφή από το συγκεκριμένο ταμείο , εγγράφηκα στο ΙΚΑ και πληρώνω αυτασφάλιση εδώ και … συναπτά έτη . Είμαι άνεργη και επίσημα καταγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ από το 2010 και παρόλα αυτά αναγκάζομαι να πληρώσω αυτασφάλιση στο ΙΚΑ για να μπορέσω να αποκτήσω την πολυπόθητη σύνταξη για την οποία εχω μοχθήσει τόσα χρόνια δουλεύοντας ασταμάτητα ! Επειδή εχω κατοχυρώσει δικαίωμα σύναξης από το ΙΚΑ χρειάζομαι βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ για να μπορέσω να βγω σε σύνταξη ! Για κακή μου τύχη όμως ο ΟΑΕΕ δεν μου χορηγεί αυτή τη βεβαίωση διότι εκκρεμεί ένα ποσό 28000 € το οποίο μου έχουν προσάψει για μια ανενεργή εταιρεία που είχα μαζί με άλλο άτομο καταγγελμενη από το 1995. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο ΟΑΕΕ είναι ξοφλημένος για τα έτη που μου είναι απαραίτητα ώστε να πάρω την βέβαιωση που χρειάζομαι . Το μόνο που εχω να πω είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση με έχει οδηγήσει σε ένα ψυχολογικό τέλμα και απογοήτευση,
  Νιώθω ότι δε μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και ότι το ίδιο το κράτος για το οποίο εγώ και όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μου στερούμαστε Γι να στηρίξουμε δεν έχει την οποιοδήποτε διάθεση να μας προστατέψει !

  Εν αντίθεση με το κράτος πρόνοιας το οποίο περιθάλπει κάθε κατατρεγμένη ψυχή που έχει βρει καταφύγιο στη χώρα μας ! Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να εννοηθεί ότι δεν είμαι υπέρ της υπεράσπισης των αδυνάτων αλλά θα ήθελα πρώτα να είναι καλυμμένοι οι πολίτες αυτής της χώρας κΑι έπειτα να ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι

  Διότι αν δεν είναι υγιής ο κορμός που είναι η βάση της χώρας τότε σύντομα και τα φύλλα θα πέσουν ….
  Θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή και κρυφή ελπίδα πως κάποια στιγμή τα περιττά βάσανα που υπόκεινται δεκάδες πολιτών χάρη στο λανθασμένο σύστημα που επικρατεί , θα λήξουν και θα αποδοθεί η πολυπόθητη δικαιοσύνη και συνάμα λύτρωση !

 • 6 Ιουνίου 2018, 11:14 | Παναγιώτης Χαριτος

  Η λύση του προβλήματος πρέπει να γίνεται με αυτόματα και αντικείμενα κριτήρια και να μην επαφίεται στην «καλή » διάθεση των υπηρεσιών που δημιούργησαν και διατηρούν το πρόβλημα.
  Αν παραμείνει στις υπηρεσίες αυτές η δυνατότητα κρίσης θα κάνουν ότι έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή ΤΊΠΟΤΑ.

 • 5 Ιουνίου 2018, 19:15 | ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ MSc, PhD ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

  Συμπληρωματικά στο άρθρο 3 ή νέο άρθρο

  1. Παλαιές οφειλές στον ΕΦΚΑ (σημερινή ονομασία του ενιαίου φορέα), για τις οποίες ζητήθηκε από τον ασφαλισμένο ρύθμιση χωρίς να ειδοποιηθεί από το ταμείο του, θα παραγράφονται ή θα απαλλάσσονται από τους τόκους επιβάρυνσης. Για χρόνο οφειλής άνω της δεκαετίας και με αίτηση ρύθμισης που αγνοήθηκε, θα γίνεται παραγραφή. Για χρόνο μικρότερο της δεκαετίας, αντίστοιχα, θα γίνεται απαλλαγή από τους τόκους του οφειλόμενου κεφαλαίου.
  2. Μονοσυνταξιούχοι. Ως διπλή ασφάλιση θα θεωρείται και η κατηγορία «μονοσυνταξιούχοι», οι οποίοι κατέβαλαν 50% επιπλέον μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για πολλά χρόνια, στο ταμείο τους. Η κατάργηση του πλεονεκτήματος αυξημένης σύνταξης, μπορεί να ανταμείψει αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων ως εξής: α) εάν υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές για μία πενταετία, να συμψηφίζονται, β) εάν δεν υπάρχουν οφειλές να αυξάνει η σύνταξη των τέως μονοσυνταξιούχων κατά 100 ευρώ, για 10 χρόνια.
  3. Αντιστάθμισμα πλεονεκτημάτων του υπαλληλικού κώδικα στους πτυχιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου, για μεταπτυχιακές σπουδές. Επέκταση, για πτυχιούχους άνεργους, πτυχιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και πτυχιούχους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Πτυχιούχοι άνεργοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, που θα αποφασίσουν να κάνουν διεπιστημονικές μεταπτυχιακές σπουδές στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, θα ανταμείβονται για τη συμβολή τους στην Κοινωνική Πολιτική. Εάν είναι άνεργοι ή εν ενεργεία στον ιδιωτικό χώρο, θα μπορούν να διορίζονται εάν το επιθυμούν, στο Δημόσιο, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών τους (πχ Υγεία, Παιδεία). Καίρια συμβολή στην ανεργία και το Brain Gain και με ενδυνάμωση του Brain Drain, για στελέχωση του Κοινωνικού Κράτους.
  Εάν είναι συνταξιούχοι με αντίστοιχες διεπιστημονικές μεταπτυχιακές σπουδές και δεν πρόλαβαν να δουν έγκαιρα τον οραματισμό και την επιλογή τους για τη δημιουργία Κοινωνικού Κράτους, να επιβραβεύονται με ασφαλιστικές ελαφρύνσεις αναδρομικά. Εάν υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές, να διαγράφονται τρία έτη οφειλών για μεταπτυχιακά και πέντε έτη οφειλών για διδακτορικά. Εάν δεν υπάρχουν οφειλές θα μπορούν να λαμβάνουν πλήρη σύνταξη για τρία ή πέντε έτη, αντίστοιχα, ενώ παράλληλα, για τα προαναφερόμενα έτη εάν το επιθυμούν, θα μπορούν να εργάζονται χωρίς εισφορές στον ΕΦΚΑ.

 • 5 Ιουνίου 2018, 16:02 | Παναγιώτης Κ.

  Όσοι ήθελαν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων να κάνουν έναρξη εργασίας στην εφορία ως έμποροι (π.χ. ελαιολάδου) υποχρεώνονταν να κάνουν εγγραφή στο ΤΑΕ. Αυτό γινόταν πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζει ο υποψήφιος έμπορος, εφόσον σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αγράμματος και τα χαρτιά τα ετοίμαζε ο λογιστής, ενώ ο υποψήφιος απλά υπέγραφε. Έτσι, πίστευε ότι είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, του οποίου τις παροχές ασθενείας απολάμβανε. Όταν ο ΟΓΑ έγινε ταμείο όπως τα άλλα, οι απασχολούμενοι έμποροι στα χωριά ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ στον κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης (1988) και στον κλάδο Κύριας (1998).

  Στο τέλος, του εργασιακού βίου έκανε αίτηση συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ, στον οποίο και πίστευε τόσα χρόνια ότι ανήκε. Εφόσον ο ΟΑΕΕ γνώριζε ότι επρόκειτο ουσιαστικά για απλή εγγραφή και τίποτε περισσότερο, τόσα χρόνια δεν είχε καταλογίσει ούτε απαιτήσει εισφορές (το ομολογεί ο ΟΑΕΕ με επίσημο έγγραφο). Τότε ο ΟΓΑ ζητούσε απαλλακτική βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ. Όταν πήγαινε στον κατά τόπους ΟΑΕΕ να ζητήσει απαλλακτική βεβαίωση, ανακάλυπτε έντρομος ότι ήταν γραμμένος στον ΟΑΕΕ και μάλιστα του καταλογίζονταν εκ των υστέρων και σωρευτικά, ύστερα από 30 και πλέον χρόνια ασφαλιστικές εισφορές, που με τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, ξεπερνούσαν τις 180.000. Έπειτα ο ΟΓΑ με μεγάλη βιασύνη τον διέγραφε από τα μητρώα του από ενάρξεως επειδή ξαφνικά είχε παράλληλο χρόνο στον ΟΑΕΕ. Έτσι, δεν μπορούσε πλέον να εξοφλήσει τις εισφορές του στον ΟΓΑ κατά την αίτηση συνταξιοδότησης (πολλοί είναι αυτοί που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες εξοφλούνται, ύστερα από τη σχετική εκκαθάριση, από τις συντάξιμες αποδοχές.

  Καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν στα ενδεικτικά κριτήρια για την εύλογη αμφιβολία τα εξής:
  1) «Η εύλογη αμφιβολία στον πρώτο ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ) αποδεικνύεται και με το αίτημα συνταξιοδότησης στον δεύτερο φορέα (ΟΓΑ)».
  2) Στο κριτήριο (ε) να συμπληρωθεί: «πλήρης ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο, για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ – ΕΞΟΦΛΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ (ειδικά για όσους έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης).

  Ο πατέρας μου έχει κάνει αίτηση συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ το 2010 και μέχρι σήμερα είναι στα διοικητικά δικαστήρια εναντίον του ΟΑΕΕ. Έχει πάθει 4 φορές έμφραγμα του μυοκαρδίου καθώς δεν μπόρεσε να αντέξει αυτή την αδικία σε βάρος του.

  Λάβετε υπόψη σας παρακαλώ τα παραπάνω, διότι έτσι θα διορθώσετε μια αδικία και θα σώσετε ανθρώπους από την ένδεια στην οποία έχουν περιέλθει (αυτοί και οι οικογένειές τους) καθώς δεν μπορεί να προχωρήσει το συνταξιοδοτικό τους αίτημα. Αν γίνει αυτό θα σας ευγνωμονούν πολλές χιλιάδες Έλληνες!

 • 5 Ιουνίου 2018, 09:46 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ

  Στην παραγραφο 1 αντι της λεξης «δυνανται»να τεθει» διαγραφονται εφοσον εχουν καταβληθει εισφορες σε εναν τουλαχιστον φορεα κυριας ασφαλισης λογω πληρους απασχολησης η ιδιοτητας » .Η παραγραφος 3 θα δημιουργησει υπερμετρη γραφειοκρατια που θα ατονισει το αρθρο του νομου. Πρεπει να γινει πιο απλη η διαδικασια διαγραφης.Κατα τα αλλα σωστο, προοδευτικο,υπερασπιζεται τα συμφεροντα των εργαζομενων και δεν τους διαχωριζει καθως δινει λυσεις σε μακροχρονια προβληματα της διοικησης.Μπραβο Κυρια Υπουργε.

 • 4 Ιουνίου 2018, 21:46 | Ιωάννης Σιάτος

  Το άρθρο 3 είναι πολύ γενίκολο και διακατέχεται από ασάφεια. Δημιουργεί τεράστια πρόσθετη γραφειοκρατία και μέσω αυτής δεν επιφέρει τελικά λύση στους εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που έχουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα που περιγράφεται. Την τελική λύση την δίνει το Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο δεν συνεδριάζει σχεδόν ποτέ.

  Η μεγαλύτερη κατηγορία (χιλιάδες ασφαλισμένοι) είναι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό που ασκούσαν εμπορική δραστηριότητα χαμηλότατου τζίρου όπως και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων εώς 10 δωματιών που παράλληλα ήταν κανονικά εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αγροτών και ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα (τις περισσότερες φορές ήταν το κύριο τους επάγγελμα και μόνο κάποιες περιστασιακές ετήσιες οικονομικές χρήσεις το είσοδημα τους από ξενοδοχιακή δραστηριότητα υπερέβαινε το αγροτικό εισόδημα) για τους οποίους έχουν βγει δεκάδες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό τους τα τελευταία χρόνια.

  Οι συγκεκριμένοι έπρεπε κάθε 1 χρόνο να αλλάζουν ασφαλιστικό φορέα με βάση το γράμμα του νόμου! Κάθε χρόνο έβγαινε μια διάταξη που αναιρούσε την προηγούμενη. Όμως παράλληλα δεν γινόταν ως αγρότες να μην είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ!!!!

  O 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18-4-2013), με το άρθρο 58 του οποίου αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 και απλοποιήθηκε η ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίοι είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Ειδικότερα με τις διατάξεις του άνω άρθρου καταργήθηκαν ως κριτήρια για την ασφάλιση ή όχι στον Ο.Α.Ε.Ε.,: α) το είδος του τουριστικού καταλύματος, β) το εισόδημα των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και γ) ο πληθυσμός του τόπου της έδρας της άσκησης της δραστηριότητας.
  Ειδικότερα με την παρ. 2 του άνω άρθρου ορίστηκε ότι: «2. Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α 118) και του π.δ. 33/1979 (Α 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ.»

  Όπως βλέπουμε η νομοθεσία είχε ασάφειες και αυτό πήγε να λύσει ο 4144/2013. Περαιτέρω με την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου ορίστηκε ότι: «6. Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.»

  Για αυτό λοιπόν στο παρόν άρθρο θα πρέπει να ορίζεται ξεκάθαρα ότι όσοι πολίτες έχουν καταβάλει εισφορές στον ΟΓΑ θα πρέπει να διαγράφονται οριστικά οι ΔΗΘΕΝ οφειλές τους προς τον ΟΑΕΕ.

  Εκτός του ότι πλήρωναν κανονικά εισφορές στον ΟΓΑ οι εκατοντάδες αυτοί ασφαλισμένοι (τις περισσότερες φορές την ανώτερη εισφορά του ΟΓΑ) ο ΟΑΕΕ τους έχει χρεώσει εισφορές ΥΓΕΙΑΣ που παράλληλα πλήρωναν στον ΟΓΑ , τόκους, προσαυξήσεις, εισφορές Συνταξης που παράλληλα πλήρωναν στον ΟΓΑ ενώ ο ΟΑΕΕ τους έχει ανεβάσει ασφαλιστική κατηγορία με βάση ΜΗ πραγματικά τεκμαρτά εισοδήματα συσσωρεύοντας όλη την αδικία που ήρθε να καταργήσει ο 4387/2016 συνδέοντας τις ασφαλιστικές εισφορές με το πραγματικό εισόδημα.

  Συνοψίζοντας. Πρέπει να γίνει πιο σαφές το νομοθετικό πλαίσιο και να λύσει τα συσσωρευμένα χρόνια προβλήματα χωρίς να δημιουργεί νέα γραφειοκρατία. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Το συγκεκριμένο άρθρο θα λύσει χρόνια προβλήματα αν επέλθουν οι κατάλληλες βελτιώσεις και θα μνημονεύεται χρόνια.

 • 4 Ιουνίου 2018, 14:17 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τ

  Να δοθεί ιδιαίτερη βάση σε ασφαλισμένους που δραστηριοποιούνταν/δραστηριοποιούνται με το εμπόριο – ελεύθερο επάγγελμα (πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια άρτου, παντοπωλεία, ταβέρνες, καφενεία κλπ) σε χωριά και οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και που με πληθυσμιακά κριτήρια υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ παρ όλου που οι ιδιοκτήτες των παραπάνω δεν ήταν αγρότες και δεν ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις που το Ταμείο Εμπόρων ή ο ΟΑΕΕ τους είχε ασφαλίσει αυτεπάγγελτα επειδή ασκούσαν εμπορική δραστηριότητα και ελεύθερο επάγγελμα με ένα απλό απογραφικό χειρόγραφο έντυπο και μάλιστα χωρίς να τους ενημερώσουν ποτέ! Οι επαγγελματίες αυτοί ήταν για δεκαετίες ασφαλισμένοι και ασφαλιστικά ενήμεροι στον ΟΓΑ, σφράγιζαν βιβλία στην εφορία κανονικά χωρίς πρόβλημα και ουδέποτε ενημερώθηκαν από την εφορία, τον ΟΓΑ, τον ΟΑΕΕ και το ΤΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο ταμείο ότι οφείλουν να ασφαλιστούν στο <>.Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν ότι ήταν σωστοί στις υποχρεώσεις τους και τυπικοί, αφού ποτέ δεν έλαβαν κάποια ενημέρωση ή ειδοποίηση για το αντίθετο. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που σήμερα ή και πριν λίγα χρόνια έχουν μάθει ότι χρωστούν ένα υπέρογκο ποσό (αρκετές περιπτώσεις άνω των 100.000 ευρώ) και βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα γρανάζια της κακής λειτουργίας των ταμείων. Υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που το 2013 έμαθε ότι ήταν ασφαλισμένος αυτεπάγγελτα στον πρώην ΤΑΕ και μετέπειτα ΟΑΕΕ και από τότε είναι με προσφυγές και μηνύσεις στα δικαστήρια. Το ταμείο ο ΟΑΕΕ ομολογεί ότι έσφαλε διότι δεν ενημέρωσε ποτέ τον ασφαλισμένο όπως όφειλε και το ίδιο σφάλμα έκανε και το πρώην ΤΑΕ. Μάλιστα ενώ το ταμείο ομολογεί εγγράφως το λάθος του εντούτοις ζητά από τον ασφαλισμένο να καταβάλει τα συντάξιμα για 20 και πλέον έτη στον ΟΑΕΕ ενώ γνωρίζει ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να ζητήσει πίσω τα χρήματα που έχει καταβάλει για αυτά τα 20 έτη στον ΟΓΑ και ενώ γνωρίζει ότι δεν μπορείς να είσαι ασφαλισμένος ταυτόχρονα σε 2 ταμεία. Όταν ο ασφαλισμένος πρότεινε στον ΟΑΕΕ να διαγραφεί από τον ΟΓΑ και στη συνέχεια να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία που έμαθε ότι ήταν εγγεγραμμένος σε αυτόν και τα χρέη να θεωρηθούν ως μη γενόμενα λόγω μη ενημέρωσης του ασφαλισμένου, η απάντηση του ταμείο (ΟΑΕΕ) ήταν ότι όχι μόνο πρέπει ο ασφαλισμένος να δεχθεί να πληρώσει όλα τα χρέη αλλά να τα ρυθμίσει σε 12 μηνιαίες δόσεις των 10.000 ευρώ (συνολικό χρέος 120.000 ευρώ) και μάλιστα χωρίς να έχει δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έως ότου εξοφλήσει όλο το ποσό. Ο μόνος τρόπος για να συνέχιζε να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη θα ήταν να πληρώνει και τον ΟΓΑ, δηλαδή να πληρώνει 2 ταμεία! Φυσικά αυτές οι περιπτώσεις ενώ φαίνονται εξωπραγματικές, συμβαίνουν σε πολλές περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων με αποτέλεσμα οι οικογένειές αυτών των ασφαλισμένων να έχουν αναγκαστεί να προσφύγουν νομικά κατά των ταμείων αλλά και να έχουν υποστεί οικονομική ζημία λόγο των δικηγορικών-νομικών εξόδων και ανεκτίμητη ψυχολογική πίεση. Για όλους τους λόγους που σας προανέφερα και σκεπτόμενοι λογικά πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να απαλλαγούν από τα χρέη αυτά που για την δημιουργία τους δεν φέρουν καμία ευθύνη και που δεν ενημερώθηκαν ποτέ.

 • 4 Ιουνίου 2018, 11:58 | ΗΛΙΑΣ

  ΕΠ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΡΥΘΜΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ.ΟΤΑΝ ΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ-ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η΄΄ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ. ΨΗΦΙΣΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ¨¨ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ-ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΥ¨¨. ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΜΩΝΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ.

 • 3 Ιουνίου 2018, 23:49 | ΓΚΌΛΦΩ ΝΤΆΛΛΗ

  Η αλλεπάλληλη έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων, των φορέων χωρίς να υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ τους, μου δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα λόγο εσφαλμένης ερμηνείας κι εφαρμογής από τα τοπικά Διοικητικά συλλογικά όργανα, όπου μας στέλνει όλους σωρευτικά στα Διοικητικά Δικαστήρια να βρούμε το δίκιο μας.
  Έχω εγκλωβιστεί οικονομικά, κοινωνικά και κινδυνεύω εξαιτίας του ΟΑΕΕ, σε οικονομική κατάρρευση.
  Θα πρέπει οι διατάξεις σ΄αυτόν τον Νόμο να είναι σαφείς για να μπορέσουν να ωφεληθούν πραγματικά οι ασφαλισμένοι.
  Πριν από τον καταλογισμό των εισφορών από τον ΟΑΕΕ δεν είχα λάβει ενημέρωση για τυχόν μεταβολές του ασφαλιστικού καθεστώτος και κανένα ενημερωτικό σημείωμα από τον ΟΑΕΕ.

 • 3 Ιουνίου 2018, 23:29 | ΦΛΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  Η πολυδαίδαλη Νομοθεσία και η συνεχόμενη έκδοση αλληλοσυγκρουόμενων εγκυκλίων περί ασφάλισης σε περιοχές με πληθυσμιακά κριτήρια που αφορά ενοικιαζόμενα δωμάτια μου δημιούργησε ετεροχρονισμένα πολλά προβλήματα με τον ΟΑΕΕ. Δεν είναι σωστό από το 2004 να είμαι ασφαλισμένη πλήρως στον ΟΓΑ, συνεχόμενα έως και σήμερα, ως αλιέας και το 2011 δημιουργώ 10 ενοικιαζόμενα δωμάτια, που τότε με την Νομοθεσία υπαγόμουν υποχρεωτικά στον ΟΓΑ, ενώ ξαφνικά λαμβάνω αναδρομική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, το 2015, που με χρεώνει περίπου 20.000 ευρώ. Επιπλέον έχω επιβαρυνθεί με κόστος για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
  Ο Νόμος πρέπει να είναι σαφής για να μην αφήνει τα περιθώρια στις κατά τόπους Διοικήσεις να παρερμηνεύουν τις διατάξεις και συνεχιστεί η ταλαιπωρία και η χρέωση των ασφαλισμένων.
  Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω τα εξής:
  Ασφαλισμένοι εφόσον είτε είχαν λάβει βεβαίωση εξαίρεσης υπαγωγής από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε, να απαλλάσσονται του καταλογισμού εισφορών έπειτα από αναδρομική υπαγωγή στον πρώην ΟΑΕΕ και τυχόν εκκρεμείς οφειλές από την άνω αιτία διαγράφονται με την προϋπόθεση ότι ήταν ασφαλισμένα σε έναν κύριο ασφαλιστικό φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. Να ληφθεί μέριμνα για εκκρεμείς αιτήσεις, προσφυγές και ενστάσεις ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων καθώς και στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο για την παράλληλη απασχόληση και από το 2017 και μετά.
  Δηλαδή να καθοριστεί αν ισχύουν τα πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια εφεξής, διότι αν δεν ισχύσουν καταρρέει ο εμπορικός κόσμος στις μικρές πληθυσμιακά περιοχές της χώρας

 • 3 Ιουνίου 2018, 23:25 | ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑ

  Είναι γεγονός ότι προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της Διοίκησης, με Νόμους κι εγκυκλίους αλληλοαναιρούμενους μου δημιούργησε ετεροχρονισμένα πολλά προβλήματα με τον ΟΑΕΕ. Δεν είναι σωστό από το 2004 έως 2016 να είμαι ασφαλισμένη πλήρως στον ΟΓΑ, (με απαλλακτικό ΟΑΕΕ, λόγω πληθυσμιακών κριτηρίων) και από το 2011 με πλήρη ωράριο μισθωτή εργασία και το 2015 να λαμβάνω αναδρομική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, που με χρεώνει ξαφνικά 60.000 ευρώ. Επιπλέον έχω επιβαρυνθεί με κόστος για την προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.
  Ο Νόμος πρέπει να είναι σαφής για να μην αφήνει τα περιθώρια στις κατά τόπους Διοικήσεις να παρερμηνεύουν τις διατάξεις και συνεχιστεί η ταλαιπωρία και η χρέωση των ασφαλισμένων.
  Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω τα εξής:
  Ασφαλισμένοι εφόσον είτε είχαν λάβει βεβαίωση εξαίρεσης υπαγωγής από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε, να απαλλάσσονται του καταλογισμού εισφορών έπειτα από αναδρομική υπαγωγή στον πρώην ΟΑΕΕ και τυχόν εκκρεμείς οφειλές από την άνω αιτία διαγράφονται με την προϋπόθεση ότι ήταν ασφαλισμένα σε έναν κύριο ασφαλιστικό φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. Να ληφθεί μέριμνα για εκκρεμείς αιτήσεις, προσφυγές και ενστάσεις ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων καθώς και στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια και να αποσαφηνιστεί το πλαίσιο για την παράλληλη απασχόληση και από το 2017 και μετά.
  Δηλαδή να καθοριστεί αν ισχύουν τα πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια εφεξής, διότι αν δεν ισχύσουν καταρρέει ο εμπορικός κόσμος στις μικρές πληθυσμιακά περιοχές της χώρας

 • 3 Ιουνίου 2018, 15:27 | ηλιασ

  ΠΡΙΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Ο ΟΓΑ ΩΣ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2000, ΟΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ,ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΝΑΝ ,ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΣΦΑΛΗΣΗ ΤΟΝ ΟΓΑ.ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΔΕΝ ΕΝΟΧΛΗΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ Ο ΟΑΕΕ ΠΗΡΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΧ 1999-2002.ΣΗΜΕΡΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΘΕΟΡΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

 • 2 Ιουνίου 2018, 13:29 | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΟΠΟΥ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΗΤΑΝ 10ΧΡΟΝΙΑ. ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 2005-2006 Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΗΤΑΝ 5ΧΡΟΝΙΑ Ο ΟΑΕΕ ΑΣΦΑΛΙΖΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΥΣΧΥΟΥΝ ΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΣΟΙ ΚΑΤΕΦΥΓΑΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΛΕΞΑΝ ΑΣΧΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ 2011,ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΗ.

 • 2 Ιουνίου 2018, 13:28 | Ιωαννης

  Υπάρχει και κατηγορία ασφαλισμένων πριν το 1993 που για δεν είχαν προσκομίσει για κάποια διαστήματα απαλλαγή από τον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ ενώ είχαν καλύψη υγείας από μισθωτή εργασία. Ετσι χρεώθηκαν και με ασφάλιστρα υγείας στον ΟΑΕΕ ενώ είχαν ασφαλιστική ικανότητα μόνο από το ΙΚΑ λόγω μισθωτής σχέσης . Γιαυτούς είναι αδικο να υπάρχουν ασφάλιστρα υγείας και στον ΟΑΕΕ (για το διάστημα που προκύπτει ασφάλιση υγείας στο ΙΚΑ ) αφού είχαν στον ΙΚΑ . Αυτό δεν πρέπει να προστεθεί σαν κατηγορία.

 • 1 Ιουνίου 2018, 16:53 | ΑΡΓΥΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΙΛΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΣΟΣΤΟ Κ ΔΙΚΕΟ ΕΝΕ Ο ΠΛΙΡΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΙΛΟΣ ΧΡ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΑΠΟ 1 ΗΜΕΡ ΕΓΑΣΙΑΣ ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΤΙΣΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΙΠΤΙ ΚΕΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ Η ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΟΣΙ ΟΠΟΥ ΟΦΙΛΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΙ ΤΕΤΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΦΞΙΣΙΣ ΤΟΚΟΥΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΥΨΟΣ ΕΙΝΕ ΠΑΡΑΛΟΓΟ Κ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΦΤΟΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΚΟΡΙ ΕΝΕ ΟΦΤΟΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΙΤΑΣ0’075%

 • 1 Ιουνίου 2018, 12:45 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΛΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΟΠΟΥ ΕΙΝΕ ΑΠΟ 1 ΗΜΕΡΑ-ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΣΤΟ Κ ΤΙΜΙΟ ΘΑ ΥΤΑΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΕΟΥΧΟΥ ΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΕ ΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΙΘΙ Η ΕΙΣΦΟΡΕΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΟΣΙ ΟΠΟΥ ΟΦΙΛΟΝΤΕ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΕ ΑΚΟΜΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙ ΔΙΑΡΚΙΑ ΤΙΣ ΣΙΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΣΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΣΙΣ ΛΟΓΟ ΑΝΑΠΙΡΙΑΣ ΓΙΡΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΠΙΣΙΣ ΤΟ ΔΙΚΕΟΜΑ ΟΠΟΥ ΣΤΙΣ ΣΙΝΤΑΞΙΣ ΓΥΡΑΤΟΣ -Η ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΕΞΟΦΛΙΣΙ ΟΦΙΛΙΣ ΕΟΣ 40 ΜΙΝΕΣ ΠΟΣΟΝ ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΑΝΟΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΟΦΙΛΙΣ 15000 Η 20000 ΝΑ ΕΙΣΧΙΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΙΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΟΡΙΝΑ ΑΜΕΑ ΚΑΘΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΙΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΝ ΖΩΙ ΤΑ ΟΦΙΛΟΜΕΝΑ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΚΕΟΥΧΟΣ ΕΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΖΙΤΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΘΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΙΝ ΔΙΑΡΚΙΑ ΤΟΝ 12Η24 ΜΙΝΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΙΣ ΑΝΑΠΙΡΙΑΣ ΚΑΘΟΣ ΥΠΑΡΧΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΔΙΚΑΣ ΕΣΠΡΑΞΙΣ ΔΙΜΟΣΙΟΝ ΕΣΟΔΟΝ ΣΤΙΝ ΠΕΡΙΠΤΟΣΙ ΟΠΟΥ ΚΑΠΙΟΣ ΚΡΙΘΙ ΠΛΕΟΝ ΜΙ ΑΝΑΠΙΡΟΣ

 • 1 Ιουνίου 2018, 11:08 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

  Να ληφθει μεριμνα ωστε οφειλες που εξυπηρετηθηκαν και υποκεινται στη περιπτωση της ευλογης αμφιβολιας να επιστραφουν ή να συμψηφιστουν με μελλοντικες εισφορες στον ΕΦΚΑ