ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   Άρθρο 62 Προτυποποίηση Δεδομένων Μεταφορών στην Ελλάδα  

Για την ομοιόμορφη δημιουργία, συλλογή, ανταλλαγή και διαλειτουργικότητα δεδομένων μεταξύ των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, δημιουργείται Εθνικό Προφίλ Προτύπων Δεδομένων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών.

 

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 21:02 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

  Οι εργαζόμενοι οδηγοί στα σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής και δημόσιας χρήσεως θέλουμε να σας φέρουμε σε γνώση ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο προκύπτει μετά από την τελευταία αναθεώρηση του ΚΟΚ σχετικά με την χρήση ζωνών ασφαλείας.
  Νόμος : 2696/23.03.1999 ΦΕΚ.57α και αναπροσαρμογή Νόμος : 3542/02.03.2007/ΦΕΚ.50α
  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 της Υ.Α. Δ-16900/2550/1976, στις σχολικές μεταφορές είναι απαραίτητο να υπάρχει συνοδός.
  Μέριμνα του συνοδού είναι η αποτροπή συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σχολικής μεταφοράς.
  Ειδικά για τα μισθωμένα διώροφα λεωφορεία τονίζεται ότι θα πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο συνοδοί εκ των οποίων τουλάχιστον ένας σε κάθε όροφο.
  Ζώνες ασφαλείας και εξαιρέσεις
  ΑΡΘΡΟ 12 : Γενικές διατάξεις
  Παράγραφος 5. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες των οχημάτων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται οι οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, όταν οδηγούν αυτά εντός της περιμετρικής τους ζώνης, τα άτομα με παθήσεις για τα οποία δεν ενδείκνυται η χρήση της ζώνης, όταν τούτο αποδεικνύεται από πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, οι έγκυες γυναίκες, όταν είναι εφοδιασμένες με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό που αναγράφει και την ημερομηνία λήξης, τα άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1.50 μ., ως και οι οδηγοί οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις, όπως ταχυδρομικοί διανομείς κ.λπ.. Για τη μεταφορά παιδιών ηλικίας μικρότερης των 12 ετών με αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών μέσων συγκρότησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ.. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές για τα ειδικά μέσα συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αυτή.
  Για μη χρήση ζώνης ασφαλείας το πρόστιμο είναι έως 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας 60 ημέρες.
  Ο ρόλος της/του συνοδού στην σχολική επιβατική μεταφορά είναι πολύ σημαντικός για την εκτέλεση του δρομολογίου, αφού είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει στην επίβλεψη του τους μαθητές, όχι μόνο για την χρήση των ζωνών ασφαλείας από αυτούς, αλλά πολύ περισσότερο, για την συμπεριφορά τους, την ανάγκη που θα παρουσιαστεί σε κάθε μαθητή σε περίπτωση αδιαθεσίας, αναγούλας, σωματικής ανάγκης, διαπληκτισμών μεταξύ τους, προσέχει να μην βγάζουν αιχμηρά αντικείμενα, (μολύβια, χάρακες, στυλό κ.α.) κατά την σχολική μεταφορά λόγο σοβαρού κινδύνου τραυματισμού τους, και πολλά άλλα, σοβαρότερα πολλές φορές, όπως ρινορραγίες, εμέτους, ακόμα και αλλεργικά σοκ.
  Η ευθύνη τους είναι ακόμα μεγαλύτερη και το έργο τους ακόμα πιο δύσκολο όταν έχει να φροντίσει νήπια, βρέφη ή ΑμεΑ που εκτός των παραπάνω περιπτώσεων έχει να αντιμετωπίσει κλάματα, κραυγές, και συμπεριφορές πολλές φορές ανεξέλεγκτες και δραματικές, όπως να χτυπάει το παιδί το κεφάλι του στο παράθυρο ή στο κάθισμα συνεχόμενα, λόγο της ασθένειας του ή λόγο της δυσκολίας του να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον.
  Από τα παραπάνω διαπιστώνετε ότι ο/η συνοδός όχι μόνο έχει σημαντικό και ενεργό ρόλο στην σχολική επιβατική μεταφορά, αλλά και ότι δεν είναι δυνατόν να είναι διαρκώς καθισμένος σε ένα κάθισμα φορώντας ζώνη ασφαλείας, αφού οι ανάγκες των παιδιών πολλές φορές χρειάζονται ακαριαία αντιμετώπιση.
  Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι δεν έχει γίνει πρόβλεψη στο ΚΟΚ για την εξαίρεση τους, (των συνοδών), από την υποχρέωση να φοράνε την ζώνη ασφαλείας, με αποτέλεσμα σε κάθε έλεγχο από τα όργανα της τάξης, οι οδηγοί όχι μόνο να πληρώνουν το υπέρογκο διοικητικό πρόστιμο των 350 ευρώ, αλλά και να μένουν άνεργοι για δυο μήνες λόγο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης από την Τροχαία, ενώ οι συνοδοί, που αναγκαστικά δεν έχουν την δυνατότητα να φορούν την ζώνη ασφαλείας και να είναι σε ένα κάθισμα διαρκώς κατά την διάρκεια της σχολικής μεταφοράς, να επιστρέφουν στο επόμενο δρομολόγιο στην εργασία τους.
  Συμπληρωματικά με το θέμα για τις ζώνες ασφαλείας στους συνοδούς σχολικών επιβατικών μεταφορών στα Ι.Χ. και Δ.Χ. λεωφορεία, να προσθέσω ότι τις εντολές για τον τρόπο εργασίας μας, μας τις δίνει ο εκάστοτε εργοδότης, αφού δεν έχουν προσδιοριστεί απο το 1976 μέχρι σήμερα νομοθετικά οι αρμοδιότητες τους.
  Ο οδηγός δεν δύναται να απαγορεύσει τις εντολές που έχει ο/η συνοδός από τον εργοδότη για την προστασία των παιδιών, ειδικά για τις περιπτώσεις που ανέφερα στο υπόμνημα, και σε κάθε περίπτωση ο οδηγός δεν μπορεί να διακόψει το δρομολόγιο το οποίο είναι δομημένο με αυστηρούς χρόνους παραλαβής και παράδοσης των παιδιών, κάθε φορά που χρειάζεται και υπάρχει λόγος ο/η σύνοδος να εξυπηρετήσει τα παιδιά, παρά μόνο σε έκτακτη ανάγκη.
  Ζητάμε, την εξαίρεση των συνοδών των σχολικών επιβατικών μεταφορών, από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας κατά την σχολική επιβατική μεταφορά μίας και την φετινή σχολική χρονιά έγιναν πάρα πολλές αφαιρέσεις αδειών οδήγησης από οδηγούς οι οποίοι δεν φταίνε σε αυτήν την περίπτωση για την μη πρόβλεψη του ΚΟΚ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για άλλες κατηγορίες. Όπως και να έχει εμείς δεν ζητάμε να αλλάξει κάτι για τις ποινές και τα πρόστιμα για τους οδηγούς για μη χρήση ζώνης, ούτε φυσικά για τα παιδιά.
  Αυτό που ζητάμε και πρέπει να επισημάνουμε με έντονο τρόπο, είναι να εξαιρεθούν οι συνοδοί από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας κατά την σχολική μεταφορά, γιατί είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των μαθητών, να είναι χωρίς επιτήρηση από τους συνοδούς ανά πάσα στιγμή. Δεν θέλουμε να είμαστε κουραστικοί αφού αναλύσαμε με σχετικές περιγραφές στις προηγούμενες επικοινωνίες που είχαμε μαζί σας.
  Εμείς σαν οδηγοί, έχοντας την πλήρη ευθύνη για την μεταφορά, θεωρούμε υποχρέωση μας, να σας γνωστοποιούμε και να σας κάνουμε προτάσεις, σε σημεία που τυχόν δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή σας, για την ασφάλεια όλων μας, και ειδικά για μία τόσο ευαίσθητη ομάδα ανθρώπων όσο τα παιδιά.