Άρθρο 59 Δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4850/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται:

α) Αυτοδίκαια, με την επιφύλαξη της παρ. 3, οι ήδη πιστοποιημένοι σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α3/13948/1902/2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 633) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εν ενεργεία υπάλληλοι – εξεταστές της πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών άδειας οδήγησης,

β) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου,

γ) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών»,

δ) Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κατόπιν νεότερης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,  εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων εξεταστών των περ. α, β και γ δεν επαρκεί για την κάλυψη του έργου που ανατίθεται σε αυτούς.».

 

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 01:58 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις ελλείψεις στις Περιφέρειες, όσον αφορά στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 που προστίθεται, προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:

  δ) Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, κατόπιν νεότερης δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον υπηρετούν στις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών ή είναι κάτοχοι τουλάχιστον δύο (2) κατηγοριών αδειών οδήγησης.

  Οι υπάλληλοι ΔΕ που εργάζονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών γνωρίζουν το έργο των εξετάσεων, καθώς η υπηρεσία τους χρησιμοποίει ως επιτηρητές στα συνεργεία θεωρητικών εξετάσεων και επιπλέον ασχολούνται με την προετοιμασία του έργου των πρακτικών εξετάσεων. Επίσης, πολλοί από αυτούς είναι κάτοχοι πολλών ή όλων των αδειών οδήγησης (Α,Β,Γ,Δ,Ε)

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 13:32 | Ε.Μ.

  Στο Μητρώο εξεταστών ή Σώμα εξεταστών όταν γίνει εγγράφονται:

  α) οι ήδη πιστοποιημένοι εν ενεργεία εξεταστές που το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πρέπει να υποχρεώσει την επέκταση των κατηγοριών οδήγησης σε όσους δεν τις κατέχουν όλες.(Δεν γίνεται να εξετάζουν υποψήφιους οδηγούς ΟΛΩΝ των κατηγοριών έχοντας στην κατοχή τους 1 ή 2 κατηγορίες).

  β) οι Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των Διευθύνσεων Μεταφορών υπό την προϋπόθεση να κατέχουν όλες τις κατηγορίες οδήγησης (A,B,C,D,E).

  γ) οι Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ των Διευθύνσεων Μεταφορών οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στην ειδικότητα (Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών).

  δ) οι Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ των Διευθύνσεων Μεταφορών υπό την προϋπόθεση να κατέχουν όλες τις κατηγορίες οδήγησης (A,B,C,D,E).

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 20:09 | ΛΑΖΑΡΟΣ

  Να γίνει σώμα εξεταστών άμεσα και θα πρέπει να είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι με την ειδικότητα του εκπαιδευτή οδήγησης με την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ και οι ΔΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας των Διευθύνσεων Μεταφορών με την προϋπόθεση να έχουν όλες τις απαιτούμενες κατηγορίες οδήγησης (Α,Β,Γ,Δ,Ε). Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που έχουν τεράστια εμπειρία στους δρόμους με πολλά χιλιόμετρα στην πλάτη τους.Το Υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την μερίδα των εργαζομένων και με τα απαιτούμενα σεμινάρια θα είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο εξεταστικό έργο.

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 17:46 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Οι μόνοι που πρέπει να εξετάζουν είναι αυτοί που είναι ΜΟΝΟ οι δάσκαλοι οδήγησης.

  Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εξεταστής είναι ο δάσκαλος που είναι γνώστης του αντικειμένου.
  Άλλο επιτηρητής και άλλο εξεταστής μη μπερδεύουμε τις ιδιότητες.
  Συνεπώς ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αρμόδιος είναι ο δάσκαλος οδήγησης που έχει την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ.
  Να δημιουργηθεί σώμα εξεταστών με μοναδικούς συμμετέχοντες όσους έχουν πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ και τουλάχιστον 3ετη εμπειρία ως δάσκαλοι οδήγησης.

  Όλα τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα.

  Και για να το κάνω πιο κατανοητό θα δώσω ένα παράδειγμα:
  Δίνουν στο σχολείο/πανεπιστήμιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Κατά την διάρκεια της εξέτασης, επιτηρητής μπορεί να είναι και φιλόλογος και μουσικός και γυμναστής ακόμα και ο κηπουρός.
  Την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ όμως την κάνει ο καθηγητής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ δεν την κάνει κανείς από τους επιτηρητές.
  Στην εξέταση οδήγησης γιατί αξιολογητής να είναι ο κηπουρός; Ποιος δέχεται να τον εξετάσει/αξιολογήσει ένας άσχετος με το αντικείμενο;
  ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ;;
  Είμαστε στο 2023 και θα συνεχίσουμε με ότι γινόταν 45 χρόνια πριν;

  ΤΩΡΑ σώμα εξεταστών και μοναδικοί συμμετέχοντες εκπαιδευτές οδήγησης με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία ως εκπαιδευτές γιατί μόνο όποιος έχει κάνει μάθημα μπορέι να καταλάβει τον υποψήφιο οδηγό (ψυχολογία, ικανότητες, αντίληψη κτλ).

 • 25 Φεβρουαρίου 2023, 11:16 | ΑΔΕΔΥ ΞΑΝΘΗΣ (Χαράλαμπος Ευστρατίου)

  «2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται:
  Όσο αφορά την δ παράγραφο
  Θεωρώ ότι επιβάλετε να συμπεριληφθούν οι συνάδελφοι του κλάδου ΔΕ στο μητρώο εξεταστών για τους παρακάτω λόγους :
  1 Οι συνάδελφοι ΔΕ που εργάζονται στις Διευθύνσεις Μεταφορων γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλο το έργο των εξετάσεων. ‘Αλλωστε η υπηρεσία τους χρησιμοποίει ως επιτηρητές στα συνεργεία θεωρητικών εξετάσεων. Είναι οξύμωρο λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτούς στους συναδέλφους ως επιτηρητές και χειριστές των συστημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και όχι ως εξεταστές.
  2. Πολλοί συνάδελφοι ΔΕ και ειδικά Τεχνικοί και Οδηγοί έχουν όλες τις απαιτούμενες άδειες οδήγησης στην κατοχή τους. Αποκλείουμε λοιπόν ένα οδηγό που έχει εμπειρία στην οδήγηση έχοντας και πολλές ώρες οδήγησης και έχοντας όλες τις άδειες οδήγησης ( Β,Γ,Δ,Ε,) και κάνουμε εξεταστές ειδικότητες που έχουν στην κατοχή τους μόνο μια άδεια οδήγησής.

 • ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ:

  «2. Στο Μητρώο Εξεταστών εγγράφονται:
  α) Αυτοδίκαια όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όχι μόνο εν ενεργεία υπάλληλοι – εξεταστές, λαμβάνοντας την ανάλογη εκπαίδευση και πιστοποίηση.
  β) δημόσιοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο οι υπάλληλοι που κατέχουν τη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του ιδίου Υπουργείου
  δ) να καταργηθεί