Άρθρο 41 Εξουσιοδοτική διάταξη για την επέκταση του ελέγχου σε όλες τις κατηγορίες πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας – Αντικατάσταση παρ. 7 άρθρου 4 ν. 2801/2000  

Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 45) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που διενεργούνται στα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, όπως ορίζονται στην περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).»

 

 • 24 Φεβρουαρίου 2023, 15:09 | ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

  1. πρέπει όλες οι ειδικότητες τεχνιτών (και ειδικά οι φανοποιοί και βαφείς) να γνωρίζουν την διαδικασία απενεργοποίησης -έστω και χωρίς τις απαιτούμενες τελικές μετρήσεις- για λόγους ασφαλείας, πχ εάν έχει πάθει ηλεκτροπληξία ο τεχνίτης κατηγορίας 2 και είναι ο μόνος που βρίσκεται κοντά
  2. πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ειδικότητα των φανοποιών οι οποίοι είναι πλήρως ‘εκτεθιμένοι’ (εφόσον δεν υπάρχει ‘περιορισμός’ ως προς το ποιός θα παραλαμβάνει το τρακαρισμένο όχημα ΥΤ που πιθανόν να είναι η μπαταρία του σε κρίσιμη κατάσταση)
  3. το ίδιο ισχύει και για τους βαφείς οι οποίοι χρησιμοποιούν φούρνο βαφής και μπορεί εν αγνοία τους να αυξήσουν πολύ την θερμοκρασία της μπαταρίας ΥΤ
  4. πρέπει να επισημανθεί (αν όχι επιβληθεί) η αναγκαιότητα γνώσης Α βοηθειών και ειδικά CARPA

 • 1.
  να διορθωθεί το ΦΕΚ, είναι Α΄46 και όχι Α΄45
  2.
  η ΥΑ αυτή υπάρχει από το 2001 βλ. ΦΕΚ 502 Β΄/2001