Άρθρο 02 – Διακοπές – Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις

1. Διδασκαλία μαθημάτων δεν διεξάγεται και εξετάσεις δεν διενεργούνται κατά τις ακόλουθες χρονικές περιόδους του σχολικού έτους:
α) Διακοπές Χριστουγέννων από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 7η Ιανουαρίου.
β) Διακοπές Πάσχα, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά.
γ) Θερινές διακοπές, από την 1η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου, με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 1.
2. Κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο κάθε Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Την ημέρα αυτή ένας/μία τουλάχιστον από τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε Σχολείου, ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους, είναι υπεύθυνος/η για τη διεκπεραίωση κάθε τρέχοντος υπηρεσιακού θέματος, ασκώντας εκτάκτως αρμοδιότητες Διευθυντή/ντριας σχολείου, και υπογράφει αντ’ αυτού/ής κάθε έγγραφο ή τίτλο. Εάν τα καθήκοντα ασκούν περισσότεροι από ένας/μία διδάσκοντες/ουσες, τις αρμοδιότητες αυτές ασκεί ο/η ανώτερος/η κατά τον βαθμό και επί ισόβαθμων ο/η αρχαιότερος/η. Εάν η ημέρα που έχει οριστεί συμπίπτει με ημέρα αργίας, το γραφείο δέχεται το κοινό την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
3. Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1157/1981 (Α 126) για την καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Ημέρες αργίας των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ορίζονται:
α) όλες οι Κυριακές
β) οι θρησκευτικές εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών Ιεραρχών,
γ) οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου
δ) η Καθαρά Δευτέρα
ε) η 1η Μαΐου
στ) οι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ημέρες αργίας για την έδρα κάθε σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.
5. Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στη χώρα προέλευσής τους.
6. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια, ανοιχτές στην κοινωνία, εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής. Η εορτή της σημαίας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 14:21 | Ένωση Αθέων

  Σε ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος, οι αργίες οφείλουν να είναι επίσης κοσμικές, ώστε να αφορούν όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους ανήκοντες σε συγκεκριμένο θρήσκευμα. Ιδανικά, όλες οι θρησκευτικές αργίες θα αντικαθίσταντο από κοσμικές, όπως Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης κ.τ.ό. Μεσοπρόθεσμα ωστόσο και προκειμένου για τα σχολεία, οι εορτές του Αγίου Πνεύματος και των Τριών Ιεραρχών (οι οποίοι τελείως άστοχα λατρεύονται ως προστάτες των γραμμάτων, ενώ είναι γνωστό ότι έχουν εκφραστεί απαξιωτικά για την αρχαία Ελληνική γραμματεία), θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού και την Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και Ανάπτυξη.

  Την παραπάνω αντικατάσταση εορτασμού των λεγόμενων Τριών Ιεραρχών από την Παγκόσμια Ημέρα της Επιστήμης για την Ειρήνη και Ανάπτυξη έχουμε ήδη προτείνει στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία ( http://union.atheia.gr/?p=5079 ) μαζί με προτάσεις για κατάργηση της προσευχής και των εκκλησιασμών.

  Οι θρησκευτικές τελετές στα σχολεία, όπως είναι η ημερήσια προσευχή, ο αγιασμός και οι εκκλησιασμοί, υποχρεώνουν τα παιδιά σε ακούσια αποκάλυψη του θρησκεύματος, δημιουργούν διακρίσεις ανάμεσά τους, τα εξαναγκάζουν σε συμμετοχή σε θρησκευτική τελετή λόγω της κοινωνικής πίεσης αλλά και λόγω της έντονης επιμονής πολλών εκπαιδευτικών για απαγγελία της προσευχής από κάποιο παιδί, και καλλιεργούν την επιβολή της ορθοδοξίας ως κυρίαρχου θρησκεύματος, τονίζοντας την κοινωνική και πολιτική ισχύ της με την καθημερινή επανάληψη της προσευχής και την υποχρεωτική παρουσία σε αυτήν, η οποία επιβάλλεται με τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα περί λειτουργίας των σχολείων.
  Τονίζουμε εδώ ότι οι μη ορθόδοξοι μαθητές και εκπαιδευτικοί υποχρεούνται επίσης να παρίστανται, οι μεν πρώτοι κάνοντας ησυχία σεβόμενοι τους συμμαθητές τους που προσεύχονται, οι δε δεύτεροι προκειμένου να επιτηρούν τους μαθητές τους. Επισημαίνουμε επίσης ότι δεν προβλέπεται συγκεκριμένο τυπικό της προσευχής (περιεχόμενο, τρόπος κ.λπ.) αλλά ακολουθείται εθιμοτυπικά η απαγγελία της από κάποιον μαθητή (ποτέ από κάποιον καθηγητή), ο οποίος υποτίθεται ότι το κάνει εθελοντικά, ενώ είναι ευνόητο ότι πολύ δύσκολα μπορεί οποιοσδήποτε μαθητής να αρνηθεί την απαγγελία της προσευχής χωρίς κοινωνικές ή και άλλες συνέπειες εντός του σχολείου.
  Η ελεύθερη ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης απαιτεί άρση της επιβολής αυτής. Ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας όλων των μαθητών, ακόμη και όσων προέρχονται από οικογένειες χριστιανών ορθόδοξων, και η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, επιβάλλει την πλήρη κατάργηση κάθε θρησκευτικής τελετής και εκδήλωσης στα πλαίσια του σχολείου.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 10:58 | X.A.

  Στην παρ. 4 δεν αναφέρετε στις αργίες τα Σάββατα. Κρύβει κάτι αυτό ή είναι παράβλεψη του συντάκτη ;

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 10:09 | Γεωργια

  Να αλλάξετε το σύστημα των πανελληνίων. Να έχουν τα παιδια δυο ευκαιρίες να γράψουν πανελληνιεσ τον ίδιο μηνα και να μετράνε οι βαθμοί απο το καλύτερο γραπτό τους!!

 • Να καταργηθούν οι τρεις «θρησκευτικές» αργίες:
  α) του πολιούχου αγίου του σχολείου της περιοχής,
  β) του Αγίου Πνεύματος,
  γ) των τριών Ιεραρχών.
  Δεν υπάρχει κανείς λόγος να είναι κλειστά τα σχολεία εκείνες τις ημέρες. Αν κανείς υποψιαστεί ή σκεφτεί ότι η κατάργησή τους θίγει το θρησκευτικό αίσθημα εκπαιδευτικών και μαθητών ή τη διάθεσή τους να εκκλησιαστούν εκείνες τις ημέρες, σίγουρα θα γελάσει από μόνος του. Με ανοικτά σχολεία και με κανονικό μάθημα, μπορεί να συγκροτείται μία αντιπροσωπεία μαθητών και εκπαιδευτικών (οικειοθελώς), οι οποίοι να συμμετέχουν στον εκκλησιασμό και σε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις. Σίγουρα θα είναι πολύ περισσότεροι από όσους συμμετέχουν τώρα.

 • 16 Νοεμβρίου 2017, 00:30 | Πρόδρομος Φωκάς

  Η εορτή των Τριών Ιεραρχών, που αποτελούν τους προστάτες των Ελληνικών Γραμμάτων και με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών του 1842 είναι η ημέρα που γιορτάζει η Ελληνική Παιδεία, δεν είναι σωστό να γίνει αργία. Για να τιμήσουμε τους προστάτες της Ελληνικής Παιδείας και τα Ελληνικά Γράμματα οφείλουμε να κάνουμε εκδηλώσεις που να αναδεικνύουν την προσωπικότητα και το έργο τους και να είναι ανοιχτές στην κοινωνία. Ο Εκκλησιασμός αυτήν την ημέρα είναι το ελάχιστο επιβεβλημένο. Είναι δυνατόν να τιμούμε τους 3 αυτούς μέγιστους Πατέρες της Χριστιανικής Εκκλησίας χωρίς Εκκλησιασμό; Και την Ελληνική Παιδεία χωρίς καμία απολύτως σχολική εκδήλωση; Το καλύτερο, λοιπόν, είναι να συνεχίσει η ημέρα αυτή να αποτελεί σχολική γιορτή και να μην γίνει ημέρα αργίας.

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 14:16 | Γ.Κ.

  Στο άρθρο 2 παρ 6 δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τους μαθητές των εσπερινών σχολείων που θα πρέπει να κάνουν κατάθεση στεφάνου το πρωί της παραμονής της 28ης Οκτωβρίου ενώ η γιορτή της σημαίας, ο ορισμός σημαιοφόρου και παραστατών και ο εορτασμός προβλέπεται να γίνουν το βράδυ της παραμονής.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 21:37 | Β. Δημητριάδης

  Κατά τη θερινή υπηρεσία ο εκπαιδευτικός που εφημερεύει χρησιμοποιεί ειδικό λογαριασμό πρόσβασης στο myschool, ο οποίος επιτρέπει περιορισμένη πρόσβαση (ενδεικτικά: εμφάνιση, χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας, εκτυπώσεις βεβειώσεων, τίτλων κλπ). Ο λογαριασμός δημιουργείται από το σύστημα και ισχύει μόνο για την ημέρα της θερινής υπηρεσίας.

  Η ρύθμιση αυτή μπορεί να λύσει το πρόβλημα με τις θερινές υπηρεσίες, κατά τις οποίες ο εφημερεύων εκπ/κος δεν μπορεί να εκδόσει κανένα τίτλο, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο myschool, αφού, ορθά, ο διευθυντής δεν εμπιστεύεται να δώσει τους κωδικούς του σχολείου. Διαφορετικά, η θερινή υπηρεσία δεν έχει άλλο νόημα, εκτός από την παραλαβή των βιβλίων.

 • 14 Νοεμβρίου 2017, 20:22 | Χριστόφορος Παπασωτηρόπουλος

  Πρέπει να υπάρχει ενιαία και κοινή εγκύκλιος για την αργία των Τριών Ιεραρχών στην Α/θμια και τη Β/θμια. Στην πράξη η συγκεκριμένη εορτή δεν είναι αργία αφού εκατοντάδες εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα μετακινούνται χιλιόμετρα και εκείνη την ημέρα για να παραστούν σε εκκλησιασμό και αρτοκλασία (ιδιαίτερα σε επαρχίες).
  Να ορίζεται σαφώς ότι είναι αργία (όχι σχολική αργία) και να τιμώνται κάθε χρόνο οι Τρεις Ιεράρχες είτε με εκδηλώσεις στα σχολεία είτε με οτιδήποτε άλλο εγκρίνει ο Σύλλογος Διδσκόντων αλλά όχι ανήμερα των Τριών Ιεραρχών. Εξ΄ άλλου η συγκεκριμένη γιορτή είναι σύνολης της παιδείας και δεν αποτελεί μόνο θρησκευτική γιορτή.

 • Δεν υπάρχει λόγος να είναι αργία η εορτή των Τριών Ιεραρχών. Ούτε για ειδικές εκδηλώσεις, ούτε για εκκλησιασμούς. Η αργία του Αγίου Πνεύματος είναι υπεραρκετή.
  Επίσης, να ξεκαθαριστεί πλήρως αν η συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις είναι ή όχι υποχρεωτική.

 • 13 Νοεμβρίου 2017, 17:00 | ΜΖ

  Η 28η Οκτωβρίου και η 25η Μαρτίου ορίζονται ως αργίες.
  Οι μαθητικές παρελάσεις είναι υποχρεωτικές.
  Ο συνοδός εκπαιδευτικός δεν δικαιούται αποζημίωσης.
  Ή θα έπρεπε να αποζημιωθεί ή να του χορηγηθεί ως αντιστάθμισμα μια άλλη μέρα άδειας.

  Στη σχετική ΥΑ για τις μετακινήσεις των μαθητών, δεν προβλέπεται κάτι για τις παρελάσεις.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 20:54 | Αναστάσιος Προφήτης

  Να καταργηθεί ο ενοχλητικός εορτασμός της μνήμης των τριών Ιεραρχών. Σωστή η υποβάθμιση της εορτής σε απλή αργία τύπου καθαράς Δευτέρας με αποτέλεσμα την απουσία των μαθητών από τα σχολεία την ημέρα εκείνη.
  Έτσι αποτρέπεται ο κίνδυνος :
  1. Να ακουστούν στα σχολεία μας ενοχλητικές φράσεις όπως : «χαρακτηρίζονται κλέφτες αυτοί που κλέβουν πορτοφόλια από τα λουτρά. Δεν είναι όμως αυτοί οι πραγματικοί κλέφτες… αλλά κάποιοι…που αποτελούν τις πολιτικές αρχές πόλεων και εθνών, άλλα αφαιρούν κρυφά, άλλα παίρνουν φανερά με τη βία… Κοινωνοί της κλοπής όμως γίνονται κι αυτοί που θεωρούνται άρχοντες της Εκκλησίας, όταν παίρνουν απ’ αυτούς χρήματα». (Μ. Βασίλειος)
  2. να εμποτιστούν οι μαθητές με τις αξίες και τα ιδανικά που οι τρεις Ιεράρχες πρέσβευαν
  3. ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!!!, λόγω του ότι οι μαθητές προτιμούν το παράδειγμα από την “υψηλή” θεωρία να ακολουθήσουν οι μαθητές το άκαμπτο (μέχρι θανάτου) παράδειγμά των.
  Ιδανικά θα ήταν να αντικατασταθεί ο εορτασμός με εκδηλώσεις μνήμης των НКВД , ЦК ,КУТВ.

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 10:35 | Αννίτα Λάκκα

  Πρέπει να καταστεί σαφές τι εννοούμε με τον όρο «αργία» στις εθνικές επετείους.Από τη στιγμή που το σχολείο συμμετέχει, με απόφαση του ΣΔ, στις εκδηλώσεις του Δήμου του, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες και να επιτηρούμε τους μαθητές μας; Διαφορετικά, είμαστε σύννομοι να αποφασίζουμε μεν τη συμμετοχή του σχολείου, αλλά να είμαστε απόντες;

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 18:01 | X.M.

  2.2: Αυτό με τις θερινές υπηρεσίες δεν λειτουργεί όπως το σκέφτηκε ο νομοθέτης. Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορεί να γνωρίζουν όλα τα έγγραφα που ζητά ένας γονέας. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Ίσως όταν υπάρχει γραμματεία να εξυπηρετούνται οι γονείς ή οι μαθητές, αλλά με τις θερινές υπηρεσίες των εκπαιδευτικών, υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό από το υπουργείο με διαφορετική προσέγγιση.
  2.4β. Αυτό τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα. Είναι υποχρεωμένοι οι εκπαιδευτικοί να πάνε στην εκκλησία; Στο σχολείο μας αυτό γίνεται, αλλά σωστό είναι να διευκρινιστεί πλήρως.
  2.4γ. Είναι υποχρεωμένοι οι εκπαιδευτικοί να πάνε στην εκκλησία και στη συνέχεια στην παρέλαση; Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής αν ζητήσει να πληρωθεί επιπλέον (αργία γαρ) είναι νόμιμο; (Διευκρίνιση: κανείς καθηγητής Φ.Α. μέχρι τώρα δεν το ζήτησε, αλλά δεν θα πρέπει ο νόμος να επαφίεται μόνο στην συνείδηση των εκπαιδευτικών όπως γίνεται μέχρι τώρα. Θα πρέπει – κατά τη γνώμη μου- να είναι ρητά διευκρινισμένο).
  2.6. «Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια, ανοιχτές στην κοινωνία, εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων.»
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να αλλάξει. Μόνο προσκαλεσμένοι ή αυτούς που επιτρέπει ο Σύλλογος Διδασκόντων να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων γνωρίζει καλύτερα τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου και κάθε περιοχής.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 16:37 | ΘΟΔΩΡΟΣ

  Η Εορτή των Τριών Ιεραρχών πρέπει να εορτάζεται στο σχολείο και στη εκκλησία με εκκλησιασμό. Αλλιώς τι νόημα έχει;

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 11:32 | Μαρω Γιαννακοπουλου

  Δηλαδη τα Σαββατα τα σχολεία θα λειτουργουν; Γιατι αναφερεται στις αργιες η Κυριακή και όχι το Σάββατο. Δεν ειναι σαφες. Δημιουργει συγχιση. Τιποτα δεν είναι αυτονόητο.

 • 11 Νοεμβρίου 2017, 01:52 | Πάνος Κατσούλας

  Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου είναι αργίες για όλους πλην των ΠΕ11 που συμμετέχουν στις παρελάσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν καταργηθεί και των εκπ/κών που εκφωνούν το πανηγυρικό της ημέρας. Και αυτό είναι άδικο. Μάλιστα με την Γ4/150/24-02-2000 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. οι κπ/κοί ΠΕ11 είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις παρελάσεις αφού στο 1 γ) αυτής αναφέρεται ότι: «… Οι επικεφαλείς των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να ακολουθούν τα τμήματα τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης…». Επομένως δεν μπορεί να είναι αργία μόνον για κάποιους εκπ/κούς και για άλλους όχι. Και η πολιτεία σ’ αυτό το σημείο καλείται να βρει λύση. Και η λύση είναι είτε η κατάργηση των παρελάσεων είτε αν δεν καταργηθούν να δοθεί ένα κίνητρο ή επιβράβευση ή πείτε το όπως επιθυμείτε στους ΠΕ11 εφόσον τους υποχρεώνει να συμμετάσχουν σ’ αυτές. Π.χ. θα μπορούσαν να έχουν μία ακόμη μέρα κανονική άδεια, πέραν των προβλεπόμενων, για κάθε συμμετοχή τους σε παρέλαση εθνικής επετείου. Το ίδιο και για τους εκπ/κούς που θαθελαν να εκφωνήσουν το πανηγυρικό. Νομίζω ότι είναι μέτρο δίκαιο και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 20:13 | Παναγιώτης Κοσμόπουλος

  Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

  Σχετικά με την παράγραφο 6,
  του άρθρου 02 – Διακοπές – Αργίες -Εορταστικές Εκδηλώσεις:

  6. Κατά την παραμονή των εθνικών επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, καθώς και κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια, ανοιχτές στην κοινωνία, εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής. Η εορτή της σημαίας πραγματοποιείται την ίδια ημέρα των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

  ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ, μην συμπεριλάβετε το «ανοιχτές στην κοινωνία»!

  Θυμηθείτε ότι, τις τελευταίες δεκαετίες και με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα τελευταία 10 χρόνια, τα σχολεία και οι δημόσιες επετειακές εκδηλώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί από διαφόρους «κύκλους» ποικιλοτρόπως για την εξυπηρέτηση συμφερόντων ξένων προς τους σκοπούς του σχολείου κάθε βαθμίδας, παραβαίνοντας, χωρίς επιπτώσεις δυστυχώς, ήθη, νόμους και κανόνες.

  Αν θεσμοθετηθεί η ελεύθερη είσοδος οποιουδήποτε, φανταστείτε τα σκηνικά που θα διαδραματιστούν εντός δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων όταν σε «κύκλους» εκτός της σχολικής κοινότητας δεν θα αρέσουν είτε η κλασική θεματολογία και το περιεχόμενο της εκδήλωσης είτε πρόσωπα (στελέχη, εκπαιδευτικό προσωπικό) που έχουν εκδηλώσει δημόσια διαφορετική πολιτική ή κομματική ταυτότητα σε συνδικαλιστικούς ή άλλους πολιτικούς, κομματικούς χώρους.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να λάβετε υπ’ όψιν σας τους κινδύνους που αναδεικνύω με το σχόλιό μου.

  Με εκτίμηση,
  Πάνος Κοσμόπουλος.

 • Η ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών δεν μπορεί να είναι μία αργία χωρίς κανένα εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Πρέπει να προβλέπεται εορτασμός όπως στις παραμονές των εθνικών εορτών και την 17/11.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 19:28 | Βλάχος Αριστοτέλης

  Οι υποχρεωτικές γιορτές δεν έχουν και πολύ νόημα ούτε για μαθητές ούτε για καθηγητές.Γίνονται επαρκώς αρκετές σε όλη τη διάρκεια του έτους οπότε καλώς η γιορτή των τριών ιεραρχών να εξελιχθεί σε αργία. Ο φιλότιμος εκπαιδευτικός έχει ανάγκη τις αργίες για ξεκούραση (αν κατανοούμε τι σημαίνει κούραση στο σχολείο). Αν δεν υπάρξουν οι ενδιάμεσες αργίες θα τον ωθήσουμε σε αναγκαστικές άδειες λόγω πραγματικών προβλημάτων υγείας.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 23:01 | Δέσποινα Π.

  Η διατύπωση των θρησκευτικών αργιών πρέπει να είναι ακριβής και πλήρης
  δηλαδή πρέπει να περιλαμβάνει και τις Κυριακές και την Καθαρή Δευτέρα.

  Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι αργία άλλα μέρα γιορτής και εκκλησιασμού εφόσον αυτό τηρείται για όλες τις σχολικές αργίες.
  Διαφορετικά να γίνεται γιορτή την παραμονή της εορτής.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 22:29 | Ιωάννης Τάτσης

  Με το παρόν Άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 4 η ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες αργίας. Με τη διάταξη αυτή ως έχει η ημέρα θα χάσει κάθε περιεχόμενο εορτασμού της από την εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικούς και μαθητές, ως ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών ως προστατών της παιδείας, δεν θα υπάρχει εκκλησιασμός των μαθητών ούτε εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία αλλά όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, θα παραμένουν στα σπίτια τους απολαμβάνοντας μία αργία.

  Για την ανατροπή της ανωτέρω πραγματικότητας που δημιουργεί η διάταξη ως έχει και προκειμένου η ημέρα των Τριών Ιεραρχών να τιμάται ουσιαστικά από τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, η συγκεκριμένη ημέρα (30η Ιανουαρίου – Τριών Ιεραρχών) πρέπει να αφαιρεθεί από τις αναφερόμενες στην παρ. 4 ημέρες αργίας και να προστεθεί στην παρ. 6 του παρόντος Άρθρου 2 ώστε να μετατραπεί σε ημέρα που θα πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων.

  Συνοψίζοντας, προτείνεται μεταφορά της ημέρας εορτασμού των Τριών Ιεραρχών από την παρ. 4 στην παρ. 6 του Άρθρου 2.

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 18:30 | ΚΩΣΤΑΣ

  ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ.
  ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΩΡΙΤΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 17:19 | Δημήτριος Ναστούλας

  Στην παρ. 4 δεν αναφέρετε στις αργίες τα Σάββατα !!!

 • 9 Νοεμβρίου 2017, 17:18 | Δημήτριος Ναστούλας

  Στην παρ.1 στο γ) γράφετε: «µε την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 1»

  Δεν υπάρχει παρ. 10 στο άρθρο 1.

  θα πρέπει να διορθωθεί σε «παρ.9 του άρθρου 1»