Άρθρο 34 – Αντιστοιχίες τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων

1. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Α΄ τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Β΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Β΄ τάξη των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Γ΄ και Δ΄ τάξη εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων νοείται η Γ΄ τάξη των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων και αντιστρόφως.
2. ατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, όπου αναφέρεται Α΄ και Β΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Α΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως, όπου αναφέρεται Γ΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Β΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως και όπου αναφέρεται Δ΄ τάξη εσπερινών Γενικών Λυκείων νοείται η Γ΄ τάξη των ημερησίων Γενικών Λυκείων και αντιστρόφως.

 • 15 Νοεμβρίου 2017, 14:33 | Γ.Κ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 22 στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
  5) μετεγγράφηκαν από τη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, και σε συνδυασμό με το άρθρο 34 περί αντιστοιχίας , μαθητής που ολοκληρώνει την Α΄ ΕΠΑΛ (εσπερινού ή Ημερησίου), μπορεί να εγγράφεται στη Γ΄τάξη Εσπερινού ΓΕΛ και να παρακολουθεί συνολικά 3 χρόνια αντί για 4, παρ’ ότι φοίτησε σε εσπερινό. Με την λογική αυτή οι μαθητές των ΕΠΑΛ που δεν ενδιαφέρονται για πτυχίο και είναι αρκετοί, επωφελούνται και θα επιδιώξουν να μετεγγραφούν στα ΓΕΛ οπότε και η αναβάθμιση των ΕΠΑΛ που οραματίζεται το Υπουργείο ………

 • 12 Νοεμβρίου 2017, 01:37 | Ιωάννης Μπερνιδάκης

  Η αντιστοιχία που υπάρχει και προτείνεται ξανά στην Υ.Α. παραβιάζει το νόμο για δυνατότητα αλλαγής τύπου σχολείου (Επαγγελματικό και Γενικό) μετά την Α΄ Λυκείου, χωρίς καμία επίπτωση.
  1. Μαθητής του εσπερινού ΓΕΛ που ολοκλήρωσε επιτυχώς την Α΄ τάξη, ουσιαστικά του απαγορεύεται να πάει σε ΕΠΑΛ, γιατί στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξαναφοιτήσει στη Α΄ τάξη ΕΠΑΛ, σαν να μην φοίτησε ένα ολόκληρο χρόνο σε ΓΕΛ.
  Έτσι ο μαθητής αυτός θα πρέπει να κάνει 4 χρόνια για να λάβει απολυτήριο από το ημερήσιο ΕΠΑΛ και 5 χρόνια από το εσπερινό ΕΠΑΛ.

  2. Επίσης μαθητής που ολοκληρώνει την Α΄ ΕΠΑΛ (εσπερινού ή Ημερησίου), μπορεί να εγγράφεται στη Γ΄τάξη Εσπερινού ΓΕΛ και να φοιτά ένα χρόνο λιγότερο για να λάβει το απολυτήριο (3 χρόνια), παρ’ ότι φοίτησε σε εσπερινό.

  Αυτά θεσμοθετήθηκαν στα πλαίσια του «συντεχνιασμού» σε βάρος των ΕΠΑΛ και δεν μπορεί να γίνει ανεκτό να συνεχίζεται άλλο και με την νέα Υ.Α..
  Έτσι μέχρι σήμερα α) λειτουργεί αποτρεπτικά στο να αλλάξουν απόφαση οι μαθητές του εσπερινού ΓΕΛ που ολοκλήρωσαν την Α΄ τάξη και να πάνε σε ΕΠΑΛ, β)Να φεύγουν μαθητές από το ΕΠΑΛ και να κατευθύνονται στο εσπερ. ΓΕΛ (Γ΄τάξη).
  Φυσικά εκτός από το νόμο, παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα και το Σύνταγμα.
  Πρόταση: Να αλλάξει η αντιστοιχία ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
  Η Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ να αντιστοιχεί στην Α΄Εσπερινού ΓΕΛ.
  Η Β΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ να αντιστοιχεί στη Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ
  Η Γ΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ να αντιστοιχεί στη Γ΄ και Δ΄Εσπερινού ΓΕΛ