Άρθρο 37 – Ρυθμίσεις για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων του Δημοσίου

Η παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής :

«5. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τους Συντονιστές, των οχημάτων των ΟΤΑ β’ βαθμού από τους Περιφερειάρχες και των οχημάτων των ΟΤΑ α’ βαθμού από τους Δημάρχους, αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης. Ομοίως επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων Υπηρεσιών τους από τους Αντιπεριφερειάρχες, τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου και τους Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους Αντιδημάρχους, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τους Γενικούς Γραμματείες Δήμων, ύστερα από έγκριση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας.».

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 14:17 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Α) Προτείνουμε δημιουργία νέου άρθρου ως εξής:
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
  1. Στον αριθμό ημερών, κατ’ έτος εκτός έδρας μετακίνησης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες μετακίνησης των οδηγών των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που αφορούν τη μεταφορά των αστικών στερεών απόβλητων σε ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ ή ΚΔΑΥ που εδρεύουν εκτός της έδρας του ΟΤΑ σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
  2. Στον αριθμό ημερών, κατ’ έτος εκτός έδρας μετακίνησης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες μετακίνησης των Δημάρχων που έχουν εκλεγεί πρόεδροι ΠΕΔ όταν η έδρα της ΠΕΔ βρίσκεται εκτός της έδρας του Δήμου του και οι μετακινήσεις αφορούν και σχετίζονται με την ιδιότητα του Προέδρου της ΠΕΔ.

  Β)Προτείνουμε να επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων των ΟΤΑ β’ βαθμού και από τους υπαλλήλους (μόνιμους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ) των Δήμων, ύστερα από έγκριση του οικείου δημάρχου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 15:58 | Π.Ν

  Λάθος. Πως θα δικαιολογείται η κίνηση τού οχήματος.
  Κατ’ εξαίρεση οδήγησης χρειάζεται απο τούς υπαλλήλους με συμβάσεις σε Οργανισμούς που ειναι στο Βοήθεια στο Σπίτι.
  Να καταργηθεί το -30% για τα οχήματα τής Δημοτικής Αστυνομίας.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 19:27 | Π.Δ

  Και πως θα αποδεικνύονται οι Υπηρεσιακοί λόγοι αν δεν έχει προβλεφθεί και ο τρόπος που αποδεικνύει συγκεκριμένα τους λόγους αυτούς ?? Απαραίτητα παραστατικά κλπ

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:25 | Αλλαγιώτης Μιχαήλ

  Πρέπει να αυξήσετε τα καύσιμα ανά όχημα της Δημοτικής Αστυνομίας κατά 50 λίτρα το μήνα. Κάθε μήνα μένουμε χωρίς καύσιμα και ακινητοποιουμε τα οχήματα