Άρθρο 25 – Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 3845/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65), προστίθεται περ. ζ΄, ως εξής:

«ζ. Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να λαμβάνει δεδομένα για την απασχόληση των απογεγραμμένων, με σκοπό την πληρότητα των καταχωρηθέντων σ’ αυτό στοιχείων απασχόλησης».

  • 28 Αυγούστου 2020, 18:38 | Γιώργος Ρεϊζακης

    Καλησπέρα σας η ένσταση μου αφορά τις μετατάξεις της προκήρυξης 3κ2018 Και συγκεκριμένα για την 7ετια που χρειάζεται κάποιος για να κάνει μετάταξη ακόμα και εντός του ίδιου φορέα, είναι ένα μέτρο που πρέπει να αλλάξει άμεσα. Τουλάχιστον για ειδικότητες όπως χειριστές μηχανημάτων.Πως θα εξελιχθεί και αναβαθμιστεί ο δημόσιος τομέας? Αν δεν προχωράνε τέτοιου είδους μετατάξεις? Σε ειδικότητες τόσο κέραιες? Γι’αυτό προτείνω νομοθετική ρύθμιση να αλλάξει αυτή σημαντική διάταξη.