Άρθρο 33 – Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών και μείωσης μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143). Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).»
2. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), εφαρμόζονται και στις μισθώσεις κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών, εξαιρουμένων των κυλικείων εντός δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 14:12 | Κωνσταντινος Οικονομου

  α. Επαναφορά ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ παραγραφής για Δημοτικά τέλη-φόρους
  β.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του ΤΑΠ (αφού πλέον ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στο δικαίωμα κυριότητας των ακινήτων) με ταυτόχρονη πρόβλεψη απόδοσης προς τους Δήμους αντίστοιχου ποσού
  γ.Απαλλαγή από τα δημοτικά ΤΕΛΗ με ρητή διατύπωση των ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ των πολυκατοικιών (διότι η χρέωση αυτών των χώρων μέσω της ΔΕΗ/ Παρόχων είναι ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ και αντίθετη στο νόμο αφού ΔΕΝ παράγουν κανενός είδους σκουπίδια)
  δ.Διακοπή χρέωσης Δημοτικών τελών μετά την διακοπή ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ αιτίας (δηλαδή ΚΑΙ στις περιπτώσεις διακοπής λόγω οφειλών) με ταυτόχρονη ενημέρωση των Δήμων ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να βεβαιώνονται οι οφειλές από τους Δήμους έως την επανασύνδεση
  ε.Πρόβλεψη για απαλλαγή από τέλη/φόρους έως 1/1/2020 και για τα ακίνητα που είχε γίνει διακοπή ηλεκροδότησης ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ παλαιότερα
  στ.Θα πρέπει να αποσυνδεθεί η χρέωση Δημοτικών φόρων/τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και η είσπραξή τους πλέον μέσω τραπεζών κλπ.
  Όταν θεσπίσθηκαν οι σχετικές διατάξεις το 1968 δεν είχαν αναπτυχθεί τα σημερινά συστήματα πληρωμών.
  Η βεβαίωση μπορεί να γίνεται ΕΤΗΣΙΑ με χρηματικούς καταλόγους (όπως και στα μη ηλεκτροδοτούμενα) με πρόβλεψη τμηματικής καταβολής ανά δίμηνο.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:49 | ΒΑΣΙΛΗΣ Ρ.

  Δύο προτάσεις, μια άμεση και μια προς σκέψη έχω να παραθέσω.
  1/ Οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού θα μπορούσαν να γίνουν σε επίπεδο περιφέρειας και οι προσληφθέντες προτού τοποθετηθούν στο Δήμο πρόσληψης τους να παρακολουθήσουν ένα ταχύρρυθμο σεμινάριο καθώς και να αποκτήσουν κωδικούς για τις πλατφόρμες. (οι κωδικοί που έχουν δοθεί στους υπάλληλους από ΔΕΔΔΗΕ και opengov της ΚΕΔΕ, είναι αυστηρά προσωπικοί).
  Με τον όγκο εργασίας που υπάρχει, δεν έχουμε δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε νέους υπάλληλους (και ειδικά για χρονικό διάστημα απασχόλησης 2 μηνών), καθότι έχουμε να εξελίξουμε την ετήσια σύνταξη Χ.Κ., την ετήσια κανονιστική του Δήμου, την μηνιαία σύνταξη Χ.Κ. ανείσπρακτων των παρόχων, την εξυπηρέτηση κοινού και πολλές εκκρεμότητες.
  Επίσης μία δυνατότητα διασύνδεσης της πλατφόρμας ΚΕΔΕ και των προγραμμάτων των Δήμων ως προς την καταχώρηση των φορολογικών στοιχείων των αιτούντων θα βοηθούσε πολύ στον χρόνο εκκαθάρισης.
  2/ Μια προσωπική σκέψη και πρόταση για το μέλλον είναι η εξής:
  Η διαδικασία χρέωσης, υπολογισμού, ενημέρωσης-ειδοποίησης χρεωστών καθώς και η είσπραξη των τελών-φόρων θεωρώ ότι πέραν του ότι είναι απαρχαιωμένη, επιβαρύνει τους Δήμους με πολλές εργατοώρες υπηρεσίας. Συγκεκριμένα εμπλέκονται 3 τμήματα, τμήμα εσόδων, τμήμα ταμείου, τμήμα πρωτοκόλλου και κλητήρες και άπειρο χαρτί.
  Η πρόταση μου είναι, η είσπραξη αυτών καθώς και η ειδοποίηση των χρεωστών θα μπορούσε να γίνεται μέσω ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των οφειλών (επιφάνεια ακινήτου, είδος χρήσης, αν είναι μισθωμένο, ποσοστό ιδιοκτησίας, αριθμό παροχής) καθώς και την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης μέσω TAXISNET. H πληροφορία που δεν έχει, είναι οι συντελεστές χρέωσης κάθε Δήμου, το οποίο θα μπορούσε να γίνεται ετήσια όπως γίνεται και με την ΔΕΔΔΗΕ κάθε νέα χρονιά.
  Επίσης μεγάλο κέρδος από την ανωτέρω πρόταση είναι το κέρδος του 2% που εισπράττουν οι πάροχοι το οποίο μπορεί να μειώσει τους συντελεστές κάθε Δήμου, με άμεσο κέρδος των ιδιοκτητών-καταναλωτών.
  Αν δεν μπορεί να υλοποιηθεί το ανωτέρω τότε επομένη σύγχρονη λύση είναι η χρήση του TAXISNET από τους Δήμους.
  Τελειώνοντας θέλω να τονίσω με αφορμή τις ανακοινώσεις υπηρεσιακών παραγόντων περί είσπραξης του ΕΝΦΙΑ από τους Δήμους, ότι είναι πλήρως ανεφάρμοστη με τα σημερινά δεδομένα.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 09:54 | ΒΑΣΙΛΗΣ Ρ.

  Δύο προτάσεις, μια άμεση και μια προς σκέψη έχω να παραθέσω.
  1/ Οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού θα μπορούσαν να γίνουν σε επίπεδο περιφέρειας και οι προσληφθέντες προτού τοποθετηθούν στο Δήμο πρόσληψης τους να παρακολουθήσουν ένα ταχύρρυθμο σεμινάριο καθώς και να αποκτήσουν κωδικούς για τις πλατφόρμες. (οι κωδικοί που έχουν δοθεί στους υπάλληλους από ΔΕΔΔΗΕ και opengov της ΚΕΔΕ, είναι αυστηρά προσωπικοί).
  Με τον όγκο εργασίας που υπάρχει, δεν έχουμε δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε νέους υπάλληλους (και ειδικά για χρονικό διάστημα απασχόλησης 2 μηνών), καθότι έχουμε να εξελίξουμε την ετήσια σύνταξη Χ.Κ., την ετήσια κανονιστική του Δήμου, την μηνιαία σύνταξη Χ.Κ. ανείσπρακτων των παρόχων, την εξυπηρέτηση κοινού και πολλές πολλές εκκρεμότητες.
  2/ Μια προσωπική σκέψη και πρόταση για το μέλλον είναι η εξής:
  Η διαδικασία χρέωσης, υπολογισμού, ενημέρωσης-ειδοποίησης χρεωστών καθώς και η είσπραξη των τελών-φόρων θεωρώ ότι πέραν του ότι είναι απαρχαιωμένη, επιβαρύνει τους Δήμους με πολλές εργατοώρες υπηρεσίας. Συγκεκριμένα εμπλέκονται 3 τμήματα, τμήμα εσόδων, τμήμα ταμείου, τμήμα πρωτοκόλλου και κλητήρες και άπειρο χαρτί.
  Η πρόταση μου είναι, η είσπραξη αυτών καθώς και η ειδοποίηση των χρεωστών θα μπορούσε να γίνεται μέσω ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των οφειλών (επιφάνεια ακινήτου, είδος χρήσης, αν είναι μισθωμένο, ποσοστό ιδιοκτησίας, αριθμό παροχής) καθώς και την δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης μέσω TAXISNET. H πληροφορία που δεν έχει, είναι οι συντελεστές χρέωσης κάθε Δήμου, το οποίο θα μπορούσε να γίνεται ετήσια όπως γίνεται και με την ΔΕΔΔΗΕ κάθε νέα χρονιά.
  Επίσης μεγάλο κέρδος από την ανωτέρω πρόταση είναι το κέρδος του 2% που εισπράττουν οι πάροχοι το οποίο μπορεί να μειώσει τους συντελεστές κάθε Δήμου, με άμεσο κέρδος των ιδιοκτητών-καταναλωτών.
  Αν δεν μπορεί να υλοποιηθεί το ανωτέρω τότε επομένη σύγχρονη λύση είναι η χρήση του TAXISNET από τους Δήμους.
  Τελειώνοντας θέλω να τονίσω με αφορμή τις ανακοινώσεις υπηρεσιακών παραγόντων περί είσπραξης του ΕΝΦΙΑ από τους Δήμους, ότι είναι πλήρως ανεφάρμοστη με τα σημερινά δεδομένα.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 15:07 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

  Σχετικά με την προθεσμία έως και 30/11/2020 ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβολές/διορθώσεις στις επιφάνειες των ακινήτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
  1) η προθεσμία που τίθεται, είναι κατανοητό ότι έχει βάση την εξυπηρέτηση του πολίτη και την συντομότερο εξυπηρέτησή του, καθώς και την αποφυγή επιβάρυνσής του με τέλη. Είναι όμως απολύτως βέβαιο ότι δεν επαρκεί, για τους εξής λόγους:
  α) οι αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι πάνω από 1.000.000 και σε κάθε Δήμο αντιστοιχούν κάποιες χιλιάδες. Ο όγκος είναι μεγάλος και η επεξεργασία της κάθε αίτησης είναι διαδικασία δυσχερής που απαιτεί βαθιά γνώση της νομοθεσίας, εμπειρία και συγκέντρωση.
  α) οι υπάλληλοι των εσόδων εκτελούν και άλλα καθήκοντα (βεβαιώσεις ΤΑΠ, ηλεκτροδοτήσεις, Μη ηλεκτροδοτούμενα και σε πολλούς Δήμους έχουν και άλλες αρμοδιότητες των εσόδων όπως πρόστιμα ΚΟΚ, Κοινόχρηστο χώρο, φόρος επί των ακαθαρίστων 0,5% και παρεπιδημούντων, μισθώματα κλπ), πέραν της διόρθωσης των τμ, που απαιτούν πολύ από τον εργασιακό τους χρόνο. Επιπλέον δεν είναι ούτε θεμιτό, αλλά ούτε και εφικτό να μην εξυπηρετούν ο,τιδήποτε άλλο, ώστε να προλάβουν την προθεσμία της 30/11/20.
  β)έχει δοθεί ήδη παράταση για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4647/20 μέχρι τις 30/9/2020. Οι αντικειμενικά πολλές αιτήσεις των πολιτών, θα αυξηθούν πολύ, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Η προθεσμία της 30/11/20 δεν επαρκούσε -έτσι και αλλιώς- για τις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί μέχρι 31/8/20. Πόσο μάλλον για όσες κατατεθούν επιπλέον μέχρι την νέα προθεσμία που δόθηκε.
  γ) η ευχέρεια για πρόσληψη εποχικού προσωπικού που δίνεται στους ΟΤΑ δεν λύνει το πρόβλημα, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά: -θα πρέπει να γνωρίσουν και να εμπεδώσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που ξεκινά από το 1958 και καταλήγει στις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4495/17,-θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση δηλαδή κωδικούς και να κατανοήσουν πλήρως τον χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής, που κάθε Δήμος χρησιμοποιεί για τα δημοτικά τέλη και το ΤΑΠ. Εάν ο Δήμος δεν έχει ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα αρχεία που κρατούνται στην υπηρεσία των εσόδων, – θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικούς για την πλατφόρμα της ΔΕΔΔΗΕ και να εκπαιδευτούν στο χειρισμό της.
  Μια πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η εξής:
  α) να δημιουργηθεί μια «γέφυρα» μεταξύ της πλατφόρμας διόρθωσης των τμ και της ΔΕΔΔΗΕ, ώστε ό,τι τμ δήλωσε ο πολίτης στην πλατφόρμα να ενημερώσουν απευθείας τους λογαριασμούς ρεύματος.
  β) δεδομένου του α, να οριστεί μια καταληκτική ημερομηνία υπολογισμού για τη χρέωση των τμ που δηλώθηκαν από τον πολίτη (π.χ. η 30/11/2020), ανεξάρτητα της ημερομηνίας που θα η επεξεργασία της αίτησης από το Δήμο.
  γ) στο ενδεχόμενο να εντοπιστούν και άλλες διαφορές τμ -πέραν όσων δήλωσε ο πολίτης στην πλατφόρμα-, ο Δήμος θα επικοινωνεί μαζί του και η χρέωση όσων τμ λείπουν θα γίνεται, μέχρι το χρονικό σημείο που θα τελειώνει την επεξεργασία της αίτησης ο Δήμος.
  Με τον τρόπο αυτόν, ό,τι δήλωσε ο πολίτης χρεώνεται μέχρι ένα ορισμένο χρονικό σημείο -πολύ κοντά στη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση δήλωσης-, αλλά και οι δημοτικές υπηρεσίες διασφαλίζουν τα έσοδα που θα προκύψουν από τυχόν επιπλέον ανακρίβειες τμ.
  Σημειώνεται ότι, το ενδεχόμενο γ είναι πολύ πιθανό να είναι συχνότατο, διότι η πλατφόρμα αφορά τη διόρθωση του ΤΑΠ (καθαρό εμβαδόν) και όχι των Δημοτικών τελών και Δημοτικού φόρου (μικτό εμβαδόν). Η πλατφόρμα έχει την κατάλληλη ένδειξη (μόνο ΤΑΠ) και περιλαμβάνει διορθώσεις και σε κοινόχρηστα, αλλά οι περισσότεροι πολίτες έχουν την πεποίθηση ότι, διορθώνουν εν γένει τα τμ τους. Πριν ακόμη τη δημιουργία της πλατφόρμας, θα έπρεπε σχετική διάταξη να ορίζει για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών/φόρου το καθαρό εμβαδόν. Εφόσον αυτό δεν έγινε στο χρόνο που θα έπρεπε, τώρα θα προκύπτουν συχνά οι διαφορές της γ περίπτωσης που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κάθε μία ξεχωριστά από τις δημοτικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η λύση του διαχωρισμού του υπολογισμού των αναδρομικών, σε διαφορετικές χρονικές προθεσμίες.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 14:53 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Ο κ. Βασίλης Ρ. που γνωρίζει καλύτερα τη κατάσταση στο Δήμο του, καταλαβαίνει πιο εύκολα το πρόβλημα της αντιμετώπισης της συγκεκριμένης εργασίας με προσλήψεις δίμηνου προσωπικού. Σε ένα αντικείμενο που για να το «κατέχεις» χρειάζονται αρκετά χρόνια εμπειρίας, η καθοδήγηση ατόμων που θα εργαστούν για 2 μήνες (και έστω ότι θα βρεθούν θέσεις εργασίας για αυτούς) θα είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Μια εναλλακτική θα ήταν να χρησιμοποιηθούν άτομα από την κοινωφελή εργασία που σύντομα θα απασχοληθούν στους Δήμους και θα μείνουν και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αλλά αυτοί που αποφασίζουν θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τον εξής κίνδυνο: η επεξεργασία των αιτήσεων χωρίς ΣΩΣΤΟ ΕΛΕΓΧΟ είναι πιθανό να οδηγήσει σε μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Διότι ναι μεν το Ε9 είναι ένας οδηγός για την επιφάνεια ενός ακινήτου, αλλά:
  α) Στο Ε9 δεν σημαίνει ότι είναι όλα τα ακίνητα δηλωμένα σωστά, ενώ μπορεί να είναι στο Δήμο (ιδίως εάν είχαν πάρει τα τελευταία χρόνια Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ). Άρα μπορεί μια σωστή επιφάνεια να γίνει ξανά λανθασμένη
  β) Οι επιφάνειες που εμφανίζονται στο Ε9, ακόμα και σωστές να είναι, δεν ταυτίζονται με τις επιφάνειες για χρέωση ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ. Οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές (πολυκατοικίες με αποθήκες και υπόγεια πάρκινγκ, οικογενειακές πολυκατοικίες χωρίς κοινόχρηστο μετρητή, ημιυπαίθριοι χώροι, πλασματικές επιφάνειες κλπ). Συνεπώς οι πολίτες δεν γνωρίζουν αυτές τις έννοιες και μπορούν είτε να μεταβάλλουν τις επιφάνειες από σωστές σε λάθος, ή να τις αλλάξουν και ακόμα να παραμένουν λανθασμένες. Αυτές τις περιπτώσεις μόνο ένας έμπειρος υπάλληλος (με καλό αρχείο του Δήμου) μπορεί να τις εντοπίσει.
  Συνεπώς, επιμένω πως ασχέτως των υπαλλήλων που θα προσληφθούν (2μηνα ή κοινωφελής εργασία ή κάτι άλλο), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ένας έμπειρος υπάλληλος θα έχει τουλάχιστον 3 υπαλλήλους που θα τους εποπτεύει από την αρχή της διαδικασίας μέχρι το τέλος (εγώ θεωρώ ότι δεν θα βγουν νέοι κωδικοί στις πλατφόρμες της ΚΕΔΕ και της ΔΕΔΔΗΕ, αλλά θα χρησιμοποιούνται τους εποπτεύοντα υπαλλήλου), ώστε αυτός να διασφαλίζει την ορθότητα των στοιχείων που αλλάζουν. Και προφανώς οι υπάλληλοι αυτοί θα πρέπει να έχουν μειωμένα καθήκοντα αυτό το χρονικό διάστημα, εάν όχι να έχουν απαλλαχθεί τελείως από τα καθημερινά τους καθήκοντα.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 17:59 | ΒΑΣΙΛΗΣ Ρ.

  Σχετικά με την προθεσμία έως και 30/11/2020 που προβλέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβολές/διορθώσεις στις επιφάνειες των ακινήτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
  Δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ δυνατότητα να εκκαθαριστούν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις έως 30-11-2020.
  Ανά 1.000 αιτήσεις, με μέσο χρόνο εκκαθάρισης* τα 20΄,
  απαιτούνται: 1000 αιτήσεις * 20 λεπτά= 20.000 λεπτά,
  οι οποίες αντιστοιχούν σε : 20.000 / 60= 333,33 ώρες,
  οι οποίες σε εργάσιμες ημέρες είναι 333,33/8 ώρες = 41 εργάσιμες ημέρες
  (αν θεωρήσουμε ότι θα υπάρχει αποκλειστική απασχόληση με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις).
  Οι 41 εργάσιμες ημέρες αντιστοιχούν σε 2 περίπου μήνες αποκλειστικής ενασχόλησης για ένα άτομο.
  Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (για 2 μήνες) οποιασδήποτε ειδικότητας (δηλαδή ίσως να μην έχει βασικές γνώσεις σε Η/Υ κ.α) δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα στους Δήμους, καθότι πέραν του χρόνου που απαιτείται για την πρόσληψη αυτών, θα πρέπει να αποκτήσουν και προσωπικούς κωδικούς τόσο στην ΔΕΔΔΗΕ όσο και στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Επίσης το σημαντικότερο είναι ότι η εργασία για τις μεταβολές δυστυχώς, είναι μια περίπλοκη διαδικασία, που εντός διμήνου είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η εκπαίδευση ατόμων πέραν των τυπικών καταχωρήσεων. Σημαντική προσφορά στο τμήμα θα είναι η αρχειοθέτηση των αιτήσεων που έχουμε ήδη δεχθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία, οι οποίες είναι περίπου 50 ανά ημέρα.

  Για την ταχύτερη εκκαθάριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα πρέπει να γίνει διασύνδεση των εφαρμογών των δήμων (ήδη υπάρχει καρτέλα με ονομασία ¨Ενημέρωση από ΚΕΔΕ») με πλατφόρμα ΚΕΔΕ και ταυτόχρονη ενημέρωση των αλλαγών τ.μ. στην ΔΕΔΔΗΕ.

  *Στο χρόνο εκκαθάρισης -ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟ- ,υπολογίζονται: η καταχώρηση στο σύστημα των νέων τ.μ., η καταχώρηση των στοιχείων του ιδιοκτήτη/των & ο υπολογισμός της οφειλής από 1-1-2020 έως την ημερομηνία εκκαθάρισης.
  Σε περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ακολουθεί η διόρθωση των τ.μ. στην ΔΕΔΔΗΕ και οφειλές.
  Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης η οφειλή εντάσσεται σε χρηματικό κατάλογο.
  Σε περίπτωση αδήλωτου ακινήτου-οικόπεδου, απαιτείται η νέα καταχώρηση αυτού στο σύστημα και η ένταξη της οφειλής σε χρηματικό κατάλογο.

  Υ.Γ.
  Στον Δήμο μας έως 31-8-2020 έχουν υποβληθεί 14.600 αιτήσεις. Οι υπάλληλοι που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό είναι 3.
  Άρα σύμφωνα με τους ανωτέρω υπολογισμούς θα πρέπει να κλείσει το γραφείο (και να μην εξυπηρετεί πολίτες για νέες ηλεκτροδοτήσεις, εκδόσεις Βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ, δηλώσεις διακοπής, σύνταξη χρηματικών καταλογών, διαγραφές κλπ) για
  {[(14600*20)/60]/8}/22=27,65 μήνες/ 3 υπάλληλοι= 9,21 μήνες

 • 31 Αυγούστου 2020, 09:24 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Σχετικά με την προθεσμία έως και 30/11/2020 ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι μεταβολές/διορθώσεις στις επιφάνειες των ακινήτων, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:
  α) Είναι απολύτως κατανοητό το Υπ.Εσ. να θέλει να ολοκληρωθεί γρήγορα η διαδικασία ώστε να ώστε οι πολίτες που έκαναν αίτηση στις αρχές του 2020 να μην περιμένουν μέχρι το 2022 ώστε να γίνουν οι διορθώσεις.
  β) Δυστυχώς όμως, οι αιτήσεις ξεπερνάνε πανελληνίως το 1.000.000 και είναι πολύ πιθανό να αντιστοιχούν κατά μέσο όρο 1.000 αιτήσεις ανά υπάλληλο (επιπλέον της υπάρχουσας δουλειάς που έχει, όταν εξυπηρετεί πολίτες για νέες ηλεκτροδοτήσεις, εκδόσεις βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ κλπ). Όταν για μια αίτηση (μέση δυσκολίας) χρειάζεται περίπου μισή ώρα να την επεξεργαστεί μια αίτηση (έλεγχος ορθότητας, διόρθωση, υπολογισμός χρεώσεων), ο συνολικός χρόνος που χρειάζεται είναι προφανώς παραπάνω από 2 μήνες.
  γ) Και γι’αυτό, το Υπ.Εσ. σκέφτεται την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (για 2 μήνες) προκειμένου να ολοκληρώσει την εργασία. Βέβαια η πρόσληψή τους θέλει και κάποιο χρόνο για να γίνει μετά την ψήφιση του νόμου (αν εξαιρέσουμε και το γεγονός ότι δόθηκε ξανά παράταση για αιτήσεις μέχρι και τις 30/9, και άρα θα αυξηθούν και άλλοι οι αιτήσεις) και η εργασία για τις μεταβολές δυστυχώς είναι μια περίπλοκη διαδικασία που εντός διμήνου είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η εκπαίδευση ατόμων και να υπάρξει και η διεκπεραίωση των αιτήσεων.
  δ) Γι’αυτό, και ο χρόνος (αφού θα είναι για 2 μήνες οι υπάλληλοι ορισμένου χρόνου) δεν είναι αρκετός για προετοιμασία. Οι Δήμοι θα πρέπει να προσλάβουν τουλάχιστον 3 άτομα ορισμένου χρόνου για κάθε μόνιμο υπάλληλο που εργάζεται στο συγκεκριμένο αντικείμενο (ώστε ο υπάλληλος που έχει γνώση του αντικειμένου να τους καθοδηγεί), και συνεπώς προκύπτει σοβαρό θέμα έλλειψης θέσεων εργασίας (γραφεία, υπολογιστές), πέρα από το ζήτημα του συνωστισμού.
  Συνεπώς προτείνω (μέσα στα πλαίσια του εφικτού και με στόχο να επιτευχθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα):
  α) Αλλαγή της προθεσμίας από 30/11/2020 (εφόσον δεν δοθεί και νέα παράταση από τον Υπ.Εσ. για τις διορθώσεις) και ορισμός της προθεσμίας σε δύο μήνες από την πρόσληψη των ατόμων, τα οποία δεν δύναται να προσληφθούν μετά την 31/10/2020 (ουσιαστικά ένα μήνα παράταση)
  β) Να δοθεί η δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης εργασίας επικουρικά (και όχι αποκλειστικά) με τηλεεργασία, σε όσες περιπτώσεις δεν μπορεί να βρεθεί θέση εργασίας για όλο αυτό το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα συνωστισμού. Προφανώς, οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κάνουν με απευθείας αναθέσεις διαγωνισμούς για τις απαραίτητες υποδομές (υπολογιστές, γραφεία κλπ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων για προμήθειες συναφών ειδών κλπ.
  γ) Απάλειψη της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη να αποδώσει τέλη από 1/1/2020 μέχρι και την ημερομηνία της διόρθωσης, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η επεξεργασία των αιτήσεων χωρίς υπολογισμό τελών (μαζί με τον χρόνο που χρειάζεται για να ειδοποιηθούν οι οφειλέτες ή να γίνει η αυτόματη χρέωσή τους μέσω της ΔΕΔΔΗΕ). Άλλωστε, το Υπ.Εσ. επέλεξε να κάνει αυτή την μαζική διόρθωση χαρίζοντας στους πολίτες (και άρα στερώντας έσοδα από τους Δήμους) τέλη και πρόστιμα πολλών ετών. Το να στερήσει επιπλέον άλλο ένα 5-10% του συνολικού ποσού ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία δεν είναι δύσκολο.
  δ) Εφόσον δεν μπορεί να γίνει το γ, τότε να γίνει υποχρεωτική η χρέωση των ιδιοκτητών (καταναλωτών) μέσω της εφαρμογής της ΔΕΔΔΗΕ απευθείας στους λογαριασμούς τους ώστε να μην υπάρξει αργοπορία στην συνεννόηση Δήμων και πολιτών για την εξόφληση (λαμβάνοντας υπόψη και τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας της περιόδου αυτής).
  ε) Οι μεταβολές οι οποίες παρουσιάζουν δυσκολίες και χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις οι Δήμοι (γι’αυτό άλλωστε η εφαρμογή της ΚΕΔΕ έδωσε τη δυνατότητα οι Δήμοι να μην ολοκληρώσουν την αίτηση αλλά να ζητήσουν επιπλέον διευκρινήσεις) να μην εμπίπτουν στην προθεσμία, αρκεί να έχουν ζητήσει μέσω της πλατφόρμας διευκρινήσεις από τους ιδιοκτήτες.