Άρθρο 23 Απομάκρυνση (Άρθρο 8 της Οδηγίας)

1. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής εφόσον : α) δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 5 ή β) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση επιστροφής εντός της ταχθείσας προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης ή γ) δεν έχει συμμορφωθεί με τα περιοριστικά μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.  4 του άρθρου 22 ή δ) δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση μετάβασης σε άλλο κ-μ, ύστερα από έγγραφη υπόδειξη των αρχών ή ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν υποβάλλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις, αίτημα για την ανανέωση άδειας διαμονής.

2. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές, στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, εκτελούν την απόφαση επιστροφής μόνο μετά τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, εκτός αν, κατά τη διάρκεια αυτού ανακύψει οιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 22. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καθώς και στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας παραβιάσει τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου οικειοθελούς αναχώρησης ή της παράτασής της, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 4, η απόφαση επιστροφής εκτελείται αμέσως και η χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης ή η παράταση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται αυτοδικαίως ανακληθείσες.

3. Για την απομάκρυνση του υπηκόου τρίτης χώρας αρκεί να διαπιστώνεται αρμοδίως η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πράξη επιστροφής ή των λόγων που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 22 χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας διοικητικής πράξης.

4. Σε βάρος του υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος ανθίσταται κατά την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τα μέτρα καταναγκασμού που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του ν.3386/2005 και της υπ΄ αριθμ. 4000/4/46-α΄ από 27-7-2009 κ.υ.α. (Β΄ – 1535). Στην περίπτωση αυτή τα μέτρα λαμβάνονται με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, χωρίς υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

5. Σε περίπτωση απομάκρυνσης με αεροπορική πτήση, λαμβάνονται υπόψη οι κοινές κατευθυντήριες γραμμές, σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας, των κοινών απομακρύνσεων δια αέρος, που προβλέπονται στην Απόφαση 2004/573/ΕΚ (EE L 261/ 6-8-2004).

6. Οι αναγκαστικές επιστροφές, από την έκδοση των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και την τυχόν υποβολή τους στο μέτρο της κράτησης μέχρι και την άφιξη και υποδοχή τους στην χώρα επιστροφής, υπόκεινται σε σύστημα ελέγχου, που λειτουργεί με μέριμνα του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος ελέγχου, ιδίως ως προς τα κριτήρια πιστοποίησης των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο σύστημα ελέγχου.

7. Για την κάλυψη των δαπανών της απομάκρυνσης εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3386/2005 και της υπ΄ αριθμ. 4000/4/46-α΄ από     27-7-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ – 1535).

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 16:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΝΑ ΑΠΕΛΑΥΟΝΤΑΙ  ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΛΑ ΛΟΓΙΑ

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 01:58 | παναγιωτης Μ.

  Όσοι εισέρχονται παράνομα και όσοι διαμένουν παράνομα στη χώρα πρέπει να απελαύνονται άμεσα. Η παράνομη είσοδος στη χωρα να γίνει κακούργημα.
  Σε περίπτωση που κάποιος εισέλθει παράνομα, θα πρέπει επίσης να του επιβάλλεται υψηλό χρηματικό πρόστιμο.
  Η φήμη της ελλάδας ως ξέφραγο αμπέλι έχει διαδωθεί παντού στη Ασια με αποτέλεσμα να έρχονται χιλιαδες λαθρομετανάστες.
  Λυπαμαι που το λεω, αλλα το ελληνικο κρατος παρεχει ευκολιες στους λαθρομεταναστες και γιαυτο η ελλάδα ειναι δημοφιλής λαθρομεταναστευτικός προορισμός.
  1) Το γεγονος οτι τα παιδια των λαθρομεταναστών φοιτουν ελεύθερα στα ελληνικά σχολεία ειναι ένας απο τους λόγους.
  2)Αλλός λόγος ειναι οι δωρεάν εξετάσεις υγείας που λαμβάνουν οι λαθρομετανάστες, με αποτέλεσμα ο ελληνας φορολογουμενος να πληρώνε ελλείμματα ατόμων που βρισκονται παρανομα και δεν πληρώνουν εισφορές.
  3) Άλλος λογος ειναι η ευκολία χορήγησης ιθαγένειας σε αλλοδαπούς και οι μαζικές νομιμοποιήσεις
  Πρεπει αυτη η φημη να αλλάξει. Αν οι νομοι γίνουν πολυ αυστηροι, θα μειωθει η λαθρομετανάστευση.
   
   

 • 21 Νοεμβρίου 2010, 16:29 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΤΟ  ΚΡΑΤΟΣ  ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ  ΚΑΙ  ΝΑ  ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ  ΝΟΜΩΝ  ΠΛΗΝ  ΟΜΩΣ  ΑΥΤΟ  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΔΕ  ΓΕΙΝΕΤΕ  ΣΤΗΝ  ΥΠΟΨΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΜΕ  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΒΙΩΝΟΥΜΕ….

 • 20 Νοεμβρίου 2010, 10:12 | Π.ΖΩΤΟΣ

  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΧΩΡΙΣ  ΠΟΝΗΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ   !!!!!
  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ???????????