Άρθρο 6 Ίδρυση και αποστολή

Για την αποτελεσματική διαχείριση των ροών των παρανόμως εισερχομένων στη Χώρα υπηκόων τρίτων χωρών ιδρύεται στo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ειδική αυτοτελής Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Αποστολή της Υπηρεσίας είναι να διασφαλίζει την άρτια και ταχεία υπαγωγή των προσώπων αυτών σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής υπό συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους.