Άρθρο 7 Διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής

Σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής υποβάλλονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα. Οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής περιλαμβάνουν :

α. την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειας των υπηκόων τρίτης χώρας,

β. την καταγραφή τους και τη σχετική ενημέρωση των προβλεπομένων από τον νόμο αρχείων,

γ. τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,

δ. την κατάλληλη ενημέρωσή τους για τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελούν καθώς και για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, ιδίως δε για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και

ε. τον εντοπισμό μεταξύ αυτών όσων τυχόν δικαιούνται διεθνούς προστασίας ή ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και τον διαχωρισμό προκειμένου να υποβληθούν στη κατά περίπτωση προσήκουσα νόμιμη μεταχείριση.

  • 25 Νοεμβρίου 2010, 21:54 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

    80 εκατ. το χρόνο (από τον κοινοτικό και τον ελληνικό κορβανά) πηγαίνουν στην FRONTEX, που πολλαπλασιάζει τους θανάτους και αυξάνει τις ταρίφες των δουλεμπόρων.  150 εκατομμύρια ευρώ ξοδευτηκαν για στρατόπεδα συγκέντρωσης και «φύλαξη συνόρων» της Ελλάδας κατά την πενταετία 2007-2013. Τα χρηματα αυτα θα μπορουσαν να δοθουν ώστε να δημιουργηθουν ανοιχτα κεντρα φιλοξενιας για τους πρόσφυγες.