Άρθρο 19 Ευνοϊκότερες διατάξεις (Άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων :

α. διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών,

β. διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή/και περισσοτέρων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και

γ. που περιέχονται, για τους υπηκόους τρίτων χωρών, στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μετανάστευσης και ασύλου.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ελληνικού κράτους να θεσπίζει ή να διατηρεί σε ισχύ διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι συμβατές με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 περίπτ. α΄, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές : α) μεριμνούν, ώστε η μεταχείριση και το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι λιγότερα ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παρ. 4 και 5 (περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών μέτρων), το άρθρο 24 παρ. 2, πρώτη περίπτωση (αναβολή της απομάκρυνσης για λόγους που ανάγονται στη φυσική ή διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας), το άρθρο 29 παρ. 1, περί επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης, θεραπευτικής αγωγής και συνυπολογισμού των αναγκών των ευάλωτων ατόμων) και τα άρθρα 30 και 31 (όροι κράτησης) και β) τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης.

  • 20 Νοεμβρίου 2010, 13:09 | RENA L.

    Ειναι αργα για να εφαρμοστουν ολλα αυτα τα ωραια και δημοκρατικα. Δεκα χρονια τωρα δεν εχει γινει τιποτα   . Με την γνωση εκ των υστερων , θα ηταν σωστο να μην ξεκινησετε αυτη την προσπαθεια  χωρις να αναρωτηθειτε ποιοι θα στελεχωσουν  τις καινουργιες υπηρεσιες . Εχουν την αναλογη παιδεια η εκπαιδευση η πλεοναζοντες του ΟΣΕ? Σε μια χωρα που δεν αναφερει καν τις ελληνικες μονογονεικες οικογενειες  θα υπαρξει  μεριμνα για τις ξενες οικογενειες με παιδια κλπ?