Άρθρο 14 Φύλαξη – Εγκαταστάσεις

1. Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης των ειδικών εγκαταστάσεων του Κέντρου ή της Μονάδας έχει η αρμόδια για την ασφάλεια των διαδικασιών αστυνομική αρχή, η οποία λαμβάνει επίσης κατάλληλα μέτρα περιορισμού σε τυχόν παραχωρηθείσες  ή μισθωμένες εγκαταστάσεις Η εξωτερική φύλαξη μπορεί, μετά από έγκριση του Υπουργού προστασίας του Πολίτη, να ανατίθεται και σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

2. Εφ΄ όσον κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής δεν υφίστανται ή αν οι τυχόν υφιστάμενες δεν επαρκούν επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χρήση άλλων δημοσίων εγκαταστάσεων, μετά από κατάλληλη διαρρύθμιση, καθώς και η μίσθωση ακινήτων με κατάλληλη υποδομή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η μίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων.

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 00:44 | Y. T.

  Η ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων, έστω και εξωτερικά σε Ιδιωτικές εταιρίες είναι κατά την άποψη μου ιδιαιτερα «προβληματικη».
  θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου αιτούντες άσυλο θα πρέπει να κρατούνται από υπαλληλους τέτοιων εταιριών κι αυτό δεν είναι σωστό.
  Είναι καλύτερο να προταθεί συνεργασίa με αντίστοιχες Υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 14:06 | Μπακάρας Μάκης

  «Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης των ειδικών εγκαταστάσεων του Κέντρου ή της Μονάδας έχει η αρμόδια για την ασφάλεια των διαδικασιών αστυνομική αρχή, η οποία λαμβάνει επίσης κατάλληλα μέτρα περιορισμού σε τυχόν παραχωρηθείσες  ή μισθωμένες εγκαταστάσεις ….»
  Περιορισμού σε τί; Μήπως πρέπει να είναι ποιό σαφές;

  «Η ξωτερική φύλαξη μπορεί, μετά από έγκριση του Υπουργού προστασίας του Πολίτη, να ανατίθεται και σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.»
  Μήπως πρέπει να προστεθεί: …. » που θα εποπτεύεται απο την Ελληνική Αστυνομία.»

 • 20 Νοεμβρίου 2010, 00:00 | Δουλγεράκης Ιωάννης

  Ίσως είναι λίγο παρακινδυνευμένο η εξωτερική φύλαξη να μπορεί να ανατίθεται και σε εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας  εκτός και αναφέρεται σε κατι διαφορετικό από τις γνωστές εταιρείες security  που αναλαμβάνουν την επιτήρηση διαφόρων οργανισμών δημοσίου κλπ.