Άρθρο 45 Μεταφορά στο έτος 2024 των ημερών κανονικής άδειας του έτους 2022 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων

 

Οι ημέρες της κανονικής άδειας του έτους 2022, οι οποίες δεν ελήφθησαν από το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) και του άρθρου 66 του ν. 4999/2022 (Α’ 225), μεταφέρονται αυτοδικαίως και χορηγούνται κατά το έτος 2024.