Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου για την υλοποίηση δράσεων δημόσιας υγείας, β) ρυθμίσεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τη διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων νοσηλευτών, γ) η αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων των υγειονομικών δομών και των Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και ζητημάτων που άπτονται της χορήγησης ιατρικών και νοσηλευτικών ειδικοτήτων, δ) η ρύθμιση ζητημάτων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, και ε) η παράταση της ισχύος των αναγκαίων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

  • 9 Μαρτίου 2024, 19:55 | Γελαστοπούλου Αθανασία

    Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού: Περιμένουμε ακόμη να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή μας στις εξετάσεις άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιών. Να οριστεί η απαραίτητη διάρκεια πρακτικής άσκησης σε 2 τρίμηνα (6 μήνες). Έχει συζητηθεί με τους συλλόγους, με τα 3 τμήματα Φαρμακευτικής της χώρας και δεν έχει αναφερθεί κανένα μέλος του υπουργείου υγείας σε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ως προς το χρόνο που θα διευθετηθεί το ζήτημα. Παρακαλώ, ρυθμίστε μαζί με τα υπόλοιπα και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Οι απόφοιτοι των φαρμακευτικών σχολών δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό τους αποτρέπει από την άσκηση του επαγγέλματος.