Άρθρο 9 Απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση υποπερ. 7 περ. β’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013

Στην υποπερ. 7 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄252), περί των κατηγοριών των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου, η φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011» και η υποπερ. 7 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α’ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.».

 • 15 Μαρτίου 2024, 11:55 | Μαρία Π.

  Η απαλλαγή από την υπηρεσία υπαίθρου είναι λογικό να συμπεριλαμβάνει τα έτη εισαγωγής έως το 2011-2012. Δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας, ικανός χρόνος κατά τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η ειδικότητα, θα αποτελέσει ενδεχομένως κίνητρο για την επιστροφή γιατρών που έφυγαν για ειδικότητα στο εξωτερικό. Σε διαφορετική περίπτωση, σίγουρα θα αποτελέσει τροχοπέδη για τον επαναπατρισμό γιατρών, που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος, που ενώ ξόδεψε μεγάλο κεφάλαιο οικονομικό και επιστημονικό για τις σπουδές τους, τους «χαρίζει» σε άλλες κοινωνίες.

 • 12 Μαρτίου 2024, 13:11 | Δημητρης

  καλησπέρα ισχυει αύτο ??? και αν ναι πότε θα το γνωρίζουν οι σύλλογοι

 • 12 Μαρτίου 2024, 12:45 | Δημητρης

  ισχυει παιδια αυτο ???
  γιατι περιμενουμε χρονια να δουμε αλλαγη !

 • 8 Μαρτίου 2024, 17:49 | Annamaria

  Επιτέλους. Βλέπουμε ένα καλό νέο. Να γυρίσουμε στην Ελλάδα.

 • 8 Μαρτίου 2024, 17:49 | ΜΑΡΙΟΣ

  Το πρώτο καλό νέο. Πρέπει επιτέλους να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι που μένουν στο εξωτερικό για να αποφύγουν να δουλεύουν σαν γραμματεία στα χωριά. Θα φέρει τόσους συναδέλφους να στηρίξουν το σύστημα που δεν αντέχει άλλες απώλειες. Έχουμε μείνει ελάχιστοι, χρειαζόμαστε βοήθεια. Προσωπικά ξέρω δέκα συναδέλφους που περιμένουν την απόφαση για να γυρίσουν να δώσουν εξετάσεις και να μείνουν στην Ελλάδα.

 • 8 Μαρτίου 2024, 16:58 | Μαριος Τιμπιλης

  Το πρώτο καλό νέο. Πρέπει επιτέλους να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι που μένουν στο εξωτερικό για να αποφύγουν να δουλεύουν σαν γραμματεία στα χωριά. Θα φέρει τόσους συναδέλφους να στηρίξουν το σύστημα που δεν αντέχει άλλες απώλειες. Έχουμε μείνει ελάχιστοι, χρειαζόμαστε βοήθεια. Προσωπικά ξέρω δέκα συναδέλφους που περιμένουν την απόφαση για να γυρίσουν να δώσουν εξετάσεις και να μείνουν στην Ελλάδα.