ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ   Άρθρο 24 Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς – Τροποποίηση περ. 12 υποπαρ. IB.2 παρ. ΙΒ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 ν. 4549/2018

 

 

 1. Στην περ. 12 της υποπαρ. ΙΒ.2 της παρ. ΙΒ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), περί της καταβολής εκ μέρους του ασθενούς υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από 1.1.2014, ποσού ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«12. Από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό. Οι δικαιούχοι περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλουν από την 1η.4.2024 στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς ένα (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.».

 

 1. Στο άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (Α΄105), περί των ρυθμίσεων για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

 

«6. Τα έσοδα που εισπράττονται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. 12 της υποπαρ. 2 της παρ. ΙΒ του ν. 4093/2012 (Α΄222) από τα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα και τους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς απομειώνουν ισόποσα τη δαπάνη εκάστοτε παρόχου που υποβάλλεται προς αποζημίωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να ρυθμίζεται ιδίως η διαδικασία υποβολής της δαπάνης, καθώς κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας».

 • Άρθρο 24. Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και σε κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς – Τροποποίηση περ. 12 υποπαρ. IB.2 παρ. ΙΒ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 ν. 4549/2018
  Από την διάταξη με την οποία οι δικαιούχοι περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα καταβάλλουν από την 1η.4.2024 στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς ένα (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα πρέπει να εξαιρεθούν με ρητή διάταξη οι νεφροπαθείς ασθενείς (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή κάθαρση, υπό μεταμόσχευση ), καθώς και όλοι οι ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, όπως άλλωστε οι ασθενείς αυτοί έχουν εξαιρεθεί και από την καταβολή του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.

 • 18 Μαρτίου 2024, 18:09 | Θωμόπουλος Ιωάννης/βιοπαθολόγος

  Εάν το υπουργείο θέλει πρέπει να εφαρμόσει το claw back σε αυτούς που κάνουν υπερσυνταγογράφηση εξετάσεων και οχι σε αυτους που ειναι υποχρεωμέοι να τις εκτελέσουν!

 • 18 Μαρτίου 2024, 16:56 | ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών στην Υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις άμεσες ιδιωτικές πληρωμές να αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του συνόλου των δαπανών για την υγεία (State of Health in EU 2023 – Προφίλ Υγείας 2023) ενώ μεγάλο ποσοστό εξ αυτών είναι καταστροφικές δαπάνες για τα πιο φτωχά νοικοκυριά. Το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα, ιδίως σε χρόνιους ασθενείς με χαμηλά εισοδήματα, αφού στην πλειοψηφία τους οι χρόνιοι ασθενείς σε τακτικούς ελέγχους έχουν περισσότερα του ενός παραπεμπτικά. Θα πρέπει να εξεταστεί εξαίρεση χρόνιων ασθενών ή χαμηλοσυνταξιούχων ή έστω να περιοριστεί στο 1€ ανά ασθενή και όχι 1€ άνα παραπεμπτικό.

 • Οι ασθενείς με καρκίνο, είναι μία κατηγορία ασθενών που υφίστανται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες συνεχώς λόγω πολλών αναγκαίων ελέγχων που πραγματοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιμετώπισης της νόσου. Επιπλέον οι συ-νοσηρότητες που εντοπίζονται κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου ο καρκίνος έχει συχνότερη εμφάνιση, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση καθώς οι ασθενείς συχνά είναι μικροσυνταξιούχοι. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη επιβάρυνση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από άλλες που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα και συμβάλει στο να δυσχεράνει περισσότερο την επιβίωσή τους. Αιτούμαστε να εξαιρεθούν οι ασθενείς με καρκίνο από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, για όσο διάστημα διαρκεί η αντιμετώπιση της νόσου, ανεξαρτήτως ποσοστών αναπηρίας. Οι κωδικοί της νόσου αρκούν για να προσδιορίσουν την ανάγκη εξαίρεσης.

 • 18 Μαρτίου 2024, 09:10 | Θεοδόσιος Σμαργιανάκης

  Η ρύθμιση καταβολής (1) ευρώ για κάθε παραπεμπτικό εργαστηριακών εξετάσεων είναι το λιγότερο αστεία, ανούσια και εξευτελιστική για τους εργαστηριακούς ιατρόύς , αλλά και για τους ασθενείς (επιπλέον κόστος).
  -Στην πραγματικότητα συμβαίνει το εξής:
  Ο ΕΟΠΥΥ επιτρέπει στους κλινικούς να συνταγογραφούν αλόγιστα εξετάσεις ,υπερβαίνοντας κατά πολύ τον κλειστό μηνιαίο προϋπολογισμό της κυβέρνησης και ζητά από τους εργαστηριακούς ιατρόύς να πληρώσουν το κόστος της υπέρβασης αυτής(clawback)
  -Οι μόνοι που δεν ευθύνονται για την κατάσταση αυτή, είναι οι εργαστηριακοί ιατροί και το δίκαιο είναι εάν εξακολουθήσει να υφίσταται το μέτρο του clawback να το επομίζωνται οι κλινικοί που ζητούν τις εξετάσεις και ο ΕΟΠΥΥ που επιτρέπει αυτήν την άθλια και άδικη πρακτική.
  -Υπάρχει άρνηση θέλησης από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει «μνημονιακές»άδικες πρακτικές προς τους εργαστηριακούς ιατρόύς.

 • 17 Μαρτίου 2024, 17:28 | Ευαγγελία Κανδρή

  – Clawback μικρότερο του 10%
  – Εφαρμογή των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και εφαρμογή ενδελεχών ελέγχων αυτής, με στόχο τον περιορισμό της.
  – Αύξηση των ασφαλιστικών τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων
  – Ποινή σε όσους κλινικούς γιατρούς υπερβαίνουν τη συνταγογράφηση και επιβάρυνση και αυτών με αυτόματη επιστροφή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
  -Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ των ιατρών-παρόχων.
  – Σε περίπτωση μη δυνατής μείωσης του clawback, αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων σε επίπεδα ταμείων του Δημοσίου,του ΤΣΑΥ και του ΤΕΒΕ, προ ΕΟΠΥΥ (20%,25%,35% αναλόγως)
  – Χωρίς clawback τα ποσά έως 5000 που αιτούνται είσπραξη
  – Διαγραφή και γενναίο «κούρεμα» του αδιανόητου τεχνητού χρέους που έχει οδηγήσει στην χρεωκοπία τους εργαστηριακούς γιατρούς της χώρας.
  – Αμοιβή της ιατρικής πράξης των εργαστηριακών γιατρών.
  -Ποιοτικά κριτήρια όχι των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, που θα αφορούν την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία των εργαστηριακών γιατρών

  Από δεκαετίας συντελείται ένα οικονομικό έγκλημα σε βάρος των εργαστηριακών γιατρών.Είναι χρέος της κυβέρνησης να δώσει άμεση λύση.
  Επίσης, γιατί δεν είναι ορατά τα σχόλιά μας;
  Προσωπικά καθόλου δεν ντρέπομαι για τη γνώμη μου.

 • 17 Μαρτίου 2024, 14:27 | Παγωνα Αλεξακη

  Το 1ευρω ειναι για το efood κι οχι για ιατρους!!!
  1.Ενεργοποιηστε τα πρωτοκολλα συνταγογραφησης εξετασεων.
  2.Μειωση cb σε ευρωπαικα ποσοστα.
  3.Εκδοση μηνιαιας καταστασης συνταγογραφησης εξετασεων κλινικων ιατρων οπως εκδιδεται για το φαρμακο και ποινη σε οσους δεν συμμορφωνονται με τα πρωτοκολλα και «εμπορευονται» εξετασεις χωρις καν να βλεπουν τον ασθενη ,απλως για να ειναι αρεστοι!
  4.Ας μοιραστουμε το cb με οσους το «προκαλουν» κι οχι μονο οι εργαστηριακοι που υποχρεωνομαστε στην εκτελεση.Η παρουσα κατασταση ειναι τιμωρητικη και δεν ονομαζεται συμβαση την οποια μονομερως αλλαξατε και για τα εργαστηρια ειναι ζημιογονος!!!
  5.Συλλογικη συμβαση παροχων.

 • 17 Μαρτίου 2024, 10:36 | Χωραΐτη Λευκή

  Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας με τα εξης μετρα:
  Πτωση κ διατηρηση του clawback σε ευρωπαϊκά επίπεδα δηλαδή μικρότερο του 5, εφοσον οντως εχουμε βγει από τα μηνμονια,εχουμε?????
  Περιορισμος της συνταγογραφησης ,συσχετισμος με αμκα κ εφαρμογή προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, θέσπιση ορίου οικονομικού ανα αμκα κ ετος.
  Εφαρμογή των ψηφισμενων νομων ,οπως φεκ Βοριδη του 13,που εφαρμοζεται εν μέρει όπως βολεύει όλες τις κυβερνήσεις έκτοτε, θυμίζω το φεκ που μας εισήγαγε το cb.
  Εφαρμογη επίσης διαγνωστικών κριτηρίων ,ποτε δεν εφαρμόστηκε κ αυτό.
  Κούρεμα του χρέους που έχουμε φορτωθεί.
  Η κοινωνία έχει καταρρευσει κ εσεις γιορταζετε την ψευτο-επιτυχία του εοπυυ.
  Κοροϊδεύετε τον κοσμάκη ,κλέβετε από τους πολίτες τα ασφάλιστρα κ από εμάς το μέλλον.
  Επειδή όλα κ όλοι κρίνονται στο τελος,συνεργαστειτε μαζι μας,τους ιδιώτες για να υπάρξει συνέχεια κ για εμάς κ για εσάς. Υπάρχει συλλογική μηνμη κυριοι, κ όπως λέει ο κόσμος πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Το έργο σας κ το αντι-έργο σας κάποια στιγμή θα κριθεί.
  Τελιωνοντας να ρωτήσω ευθέως,δημοσιευονται τα σχολια ή περνανε απο λογοκρισια ??? γιατι δεν έχουν δημοσιευτεί τα σχολια των γιατρών ιδιωτών παροχων????

 • 16 Μαρτίου 2024, 17:18 | Μ. Μαρ

  Σε ένα μέσο παραμπτικό βιολογικών υλικών επιβάλεται claw back 40-50 τις εκατό δηλαδή κατά μέσω όρο 10€. Το 1€ ευρώ που θα καταβάλει ο ασθενής αντί να το καταβάλει το κράτος θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δυστυχώς για να καλυφτεί το σύνολο των δαπανών ή θα πρέπει γίνει ουσιαστική οικονομική ενίσχυση ή γενναία περικοπή στις εξετάσεις που συνταγογραφουνται. Γιατί δεν γίνεται χρήση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων; Γιατί δεν εφαρμόζονται επιπλέον κόφτες στην υπερβολή παραπομπή εξετάσεων; Γιατί δεν γράφονται τόσες εξετάσεις όσες πραγματικά μπορεί να πληρώσει το ταμείο; Γιατί θα πρέπει την ζήτηση εξετάσεων πέραν του κλειστού προϋπολογισμού να την επομιζονται τα ιατρεία; Κάθε παράπεμτικό που εκδίδεται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα πρέπει να αποζημιώται. Διαφορετικά να εκδίδεται με την ένδειξη δεν αποζημιώνεται σε ιδιώτη πάροχο. Όταν τελειώνουν τα λεφτά να τελειώνει και η παροχή. Και επειδή τα λεφτά θα τελειώνουν γρήγορα θα πρέπει να γίνεται σοβαρή αξιόλογιση των παραπεμπτικών που θα καλύπτονται. Μακάρι να γίνει γενναία χρηματοδότηση του ταμείου ώστε να μην έχουμε καμία περικοπή κανένα επιπλέον ευρώ από τον ασθενή και καμιά εξέταση απλήρωτη στους ιατρούς.

 • 16 Μαρτίου 2024, 15:36 | Παύλος Θωμαΐδης

  Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να αντιληφθούν ότι καλούνται να συμμετέχουν στο δυσθεώρητο Clawback το οποίο δεν θα υπήρχε αν ο προϋπολογισμός για την ΠΦΥ ήταν επαρκής και υπήρχε έλεγχος της συνταγογράφησης σύμφωνα με διεθνή κριτήρια. Επίσης πρέπει να καταλάβουν πως τα εργαστήρια καλύπτουν τα ίδια μεγάλο μέρος από τις εξετάσεις των ασθενών, καθώς ο Εοπυυ δεν τις πληρώνει, ως όφειλε.
  Οι λύσεις είναι δεδομένες και γνωστές απλά δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να εφαρμοστούν. Με ημίμετρα ή με τρικ όπως το ένα και τα τρία ευρώ δεν λύνεται το πρόβλημα.

 • 16 Μαρτίου 2024, 15:04 | Ευαγγελία Κανδρή

  – Clawback μικρότερο του 10%
  – Εφαρμογή των πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και εφαρμογή ενδελεχών ελέγχων αυτής, με στόχο τον περιορισμό της.
  – Αύξηση των ασφαλιστικών τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων
  – Ποινή σε όσους κλινικούς γιατρούς υπερβαίνουν τη συνταγογράφηση και επιβάρυνση και αυτών με αυτόματη επιστροφή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
  -Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ των ιατρών-παρόχων.
  – Σε περίπτωση μη δυνατής μείωσης του clawback, αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων σε επίπεδα ταμείων του Δημοσίου,του ΤΣΑΥ και του ΤΕΒΕ, προ ΕΟΠΥΥ (20%,25%,35% αναλόγως)
  – Χωρίς clawback τα ποσά έως 5000 που αιτούνται είσπραξη
  – Διαγραφή και γενναίο «κούρεμα» του αδιανόητου τεχνητού χρέους που έχει οδηγήσει στην χρεωκοπία τους εργαστηριακούς γιατρούς της χώρας.
  – Αμοιβή της ιατρικής πράξης των εργαστηριακών γιατρών.
  -Ποιοτικά κριτήρια όχι των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, που θα αφορούν την επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία των εργαστηριακών γιατρών

  Από δεκαετίας συντελείται ένα οικονομικό έγκλημα σε βάρος των εργαστηριακών γιατρών.Είναι χρέος της κυβέρνησης να δώσει άμεση λύση.

 • 16 Μαρτίου 2024, 15:59 | Δήμητρα Τσιαπκώλη

  Από το 50% claw back το πολύ πολύ να πάμε στο 45%(να μην μιλήσουμε και για το rebate)και ο κόσμος μας κατηγορεί κιόλας ότι θα οφεληθούμε. Οι ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε πλούσια και ανεπτυγμένη χώρα της Ευρώπης δεν θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν ούτε το 1/5 των εξετάσεων που κάνουν οι Έλληνες ασφαλισμένοι.Αλλά βέβαια ο ΕΟΠΥΥ είναι large πληρώνουν τα κορόιδα οι μικροβιολόγοι.

 • 16 Μαρτίου 2024, 13:55 | Ποπη Ξ

  Οι φαρμακοποιοί από το 2014 λαμβάνουν το ένα ευρώ . Στους εργαστηριακούς αυτή η καθυστέρηση μήπως να σημαίνει αναδρομικά ; Αντ αυτού ο κλαδοσ υφίσταται clawback 50%
  Και το χρέος των προηγούμενων ετών; Καθαρά πλασματικό .
  Και τα επερχόμενα ποιοτικά κριτήρια; Μήπως αυτά πρέπει να αφορούν σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες; Γιατί μόνο στα εργαστήρια; Με ανθρώπους δεν έχουν να κάνουν κ οι άλλες ειδικότητες;;

 • 16 Μαρτίου 2024, 13:16 | Παγωνα Αλεξακη

  1.Εφαρμογή πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.
  2.Αναλυτικη μηνιαια κατασταση εξετασεων στους συνταγογραφους ,οπως στα φαρμακα,και οριζοντιο clawback μοιρασμενο και σε αυτους !Για ποιον λογο μονο στους εργαστηριακους;
  3.Εφαρμογη νομου Βοριδη.
  4.Θεσμοθετηση επισκεψης εργαστηριακου ιατρου με ελαχιστη χρεωση ανεξαρτητως εξετασεων.Το 1 ευρω να το βαλετε στις τηλεφωνικες παραγγελιες εξετασεων που ικανοποιουν χωρις εξεταση οι κλινικοι -τυπου efood!

 • 16 Μαρτίου 2024, 12:44 | Παγωνα Αλεξακη

  1.Εφαρμογή πρωτοκόλλων συνταγογράφησης.
  2.Αναλυτικη μηνιαια κατασταση εξετασεων στους συνταγογραφους ,οπως στα φαρμακα,και οριζοντιο clawback μοιρασμενο και σε αυτους !Για ποιον λογο μονο στους εργαστηριακους;
  3.Εφαρμογη νομου Βοριδη.
  4.Θεσμοθετηση επισκεψης εργαστηριακου ιατρου με ελαχιστη χρεωση ανεξαρτητως εξετασεων.

 • 16 Μαρτίου 2024, 10:19 | Γκούβας Γεώργιος

  Μή συμβεβλημένοι ιατροί συνταγογραφουν για το ταμείο άρα το κράτος χάνει πολλαπλά όπως και οι ασθενείς, δηλαδή άνθρωποι(κλινικοί ιατροι)χωρίς συνέπειες του νόμου ξοδεύουν δημόσιο χρήμα και ασθενείς δεν μπορούν να ωφεληθούν των υπηρεσιών τους δωρεάν.
  Δεύτερον γιατί να μην υπάρχει διάταξη να επωμισθούν και οι συμβεβλημένοι συνταγογραφουντες κλινικοί το claw black και rebate.
  Δηλαδή να συνταγογραφουν μόνο οι έχοντες σύμβαση και η σύμβαση να προβλέψει τη συμμετοχή στο claw black και rebate.

 • 16 Μαρτίου 2024, 10:15 | Θανάσης Θ.

  Πρέπει να γίνει η συμμετοχή του ασφαλισμένου 50% και να αφαιρεθούν ακριβές εξετάσεις όπως ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ, ΑΝΑ, ΑΝΤΙ-ΕΝΑ, P-ANCA, C-ANCA, ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΡΟΥ, PRO-BNP, ANGORON. ΑΠΟΡΩ ΑΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΘΕ 2-3 ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.

 • 16 Μαρτίου 2024, 10:45 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

  Το 1 και 3 ευρώ είναι εντελώς εξευτελιστικό ποσόν για την ιατρική αποζημιωση. Πρεπει να υπάρχει ιατρική επίσκεψη όπως σε όλα τα ιατρεία, με ελάχιστη αποζημίωση 10 ευρώ. Αυτο δε σημαίνει ότι πρέπει να επιβαρυνθούν οι ασφαλισμένοι.Η ΠΦΥ είναι υποχρέωση του κράτους και πάντως σίγουρα όχι των εργαστηριακών γιατρών.

  1.Βαλτε όρια στη συνταγογράφηση με διαγνωστικά πρωτόκολλα και έλεγχο της επαναληψιμοτητας.
  2.Κατανομη του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια και ανά νομό (νόμος Μ.Βοριδη)
  3.Διαγραφη του τεχνητού χρέους που φορτώθηκαν τα εργαστήρια , χωρίς δίική τους ευθύνη.
  4.Η ένταξη των ακτινολογικών ιατρείων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος), θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί πριν την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηριων.Ας γίνει έστω και τώρα!
  5. Απορροφηση του cb σε CT, MRI απο το ιδιο το κρατος οπως ειχε δεσμευετι ο κ.Πλευρης οτι θα γινει οταν εφαρμοστουν τα ποιοτικα κριτηρια
  6.Προστιμο στους κλινικούς γιατρούς που συνταγογραφούν υπερβολικά σε σχέση με τον Μ.Ο. και αποτελούν την πηγή της υπέρβασης
  7.Ενημερωση του ασφαλισμένου με SMS για κάθε εξέταση που συνταγογραφειται στο ΑΜΚΑ του (τα ΑΜΚΑ είναι στη διάθεση του καθενος και μπορούν να συνταγογραφοιυνται εξετάσεις εν΄άγνοια του ενδιαφερόμενου)

  Αυτες και άλλες πολλές λύσεις υπάρχουν για την επίλυση του cb αρκει να υπαρχει διαθεση διαλόγου μαζι μας.

  Τερζίδου Φωτεινή
  Ελευθεροεπαγγελματίας Ακτινοδιαγνωστης

 • 16 Μαρτίου 2024, 09:34 | Τσουκαλάς Πετρος

  Πέρα από τις ομάδες που ζητούν εξαίρεση από χρεώσεις γιατί έχουν ειδικούς λόγους κ αυτοί είναι σεβαστοί
  Η διαδικασία του cb έχει καταστρέψει οικονομικά τα ιατρικά εργαστήρια ενώ οι εισφορές των ασφαλισμένων είναι μεγάλες τα χρήματα αυτά δεν πληρώνουν τις εξετάσεις κ την εργασία των γιατρών κ του προσωπικού των ιατρείων με αποτέλεσμα να εχουν κλείσει μέχρι τώρα 400 κ πλέον ιατρικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα.
  Σταματήστε την αλόγιστη συνταγογράφηση κ τις επαναλήψεις σε υγιείς κ νέους ανθρώπους όταν είναι αχρειαστες κ εφαρμοστε τα διαγνωστικά πρωτόκολλα που παράνομα η ΗΔΙΚΑ δεν το κάνει ενώ είναι νόμος του κράτους
  Δεν είναι δυνατόν κάποιοι να κάνουν επαναλήψεις αχρειαστων εξετάσεων κάθε δέκα μέρες κ όσοι πραγματικά έχουν σοβαρές παθήσεις να μην έχουν πρόσβαση
  Επιβαρύνονται υπέρμετρα τα ιατρεία της γειτονιάς που είναι κοντά στον ασθενή προς όφελος τελικά μεγάλων τραστ που εποφθαλμιούν να πάρουν στα χέρια τους όλη την πίτα της διαγνωστικής ιατρικής με ελάχιστους γιατρούς υπαλλήλους κ αποκλειστικό γνώμονα άσκησης της λειτουργίας τους μόνο το κέρδος κ μικρή ιατρική κ επιστημονική συμμετοχή

 • 16 Μαρτίου 2024, 09:25 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

  Το μέτρο καταβολής του (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα δεν είναι αρκετό ώστε να λύσει το τεράστιο πρόβλημα του clawback. Το clawback έχει πλέον φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη (50%) και συνεχώς αυξάνεται. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια έρχονται αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Οι ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί έχουμε υπέρογκα χρέη προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ τα οποία κληροδοτηθούν στους απογόνους μας, λόγω του ότι κάνουμε με συνέπεια την εργασία μας. Οι εργαστηριακοί ιατροί πρέπει να αμείβονται στο ακέραιο για την εργασία τους.

 • 16 Μαρτίου 2024, 09:18 | Παγωνα Αλεξακη

  Κυριοι,η ζημια 10ετιας των εργαστηριων μας ειναι τεραστια.Η αμοιβη μας εγινε χρεος και δεν ειμαστε υπαιτιοι εμεις!Ειναι ντροπη το 2024 και με δεδομενη την οικονομικη ανακαμψη της χωρας μας να ζητουμε να αποζημειωθουμε τις τιμες του 1991 κι αντ’αυτου να εισπραττουμε ελεημοσυνη.Εφαρμοστε τα πρωτοκολλα ,περιοριστε την ασυδοτη συνταγογραφηση εξετάσεων κι επιτελους αντιμετωπιστε τους ελληνες εργαστηριακους ιατρους ως ισως τον σημαντικοτερο κρικο της ΠΦΥ και προληψης!!!Ζητουμε νεα συλλογικη συμβαση με επικαιροποιηση τιμων.Τα ιδιωτικα μας εργαστηρια ειναι και επιχειρησεις κι ως εκ τουτου μια υγιης συμβαση θα επρεπε να διασφαλιζει και την κερδοφορια τους.
  Ενεργοποιειστε τα διαγνωστικα πρωτοκολλα οπως στα φαρμακα ,εφαρμοστε τον νομο Βοριδη και μην μας γελοιοποιειτε αλλο με μετρα efood.Στηριξαμε αγογγυστα την πρωτοβαθμια σε μνημονια,καραντινες,πλημμυρες ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ κι υπαρχουν τροποι ΑΝΕΞΟΔΟΙ για εσας!Γιατι δεν εφαρμοζετε τους νομους;

 • 16 Μαρτίου 2024, 08:07 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

  Το μέτρο καταβολής του (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων σε συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα δεν είναι δυνατό λύσει το τεράστιο πρόβλημα του clawback. Το clawback έχει πλέον φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη (50%) και συνεχώς αυξάνεται. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια έρχονται αντιμέτωπα με το ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Οι ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί έχουμε υπέρογκα χρέη προς τον ΕΟΠΥΥ, ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ τα οποία κληροδοτηθούν στους απογόνους μας, λόγω του ότι κάνουμε με συνέπεια την εργασία μας. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία γιατί οι εργαστηριακοί ιατροί δεν αμείβονται στο ακέραιο για την εργασία τους;

 • 15 Μαρτίου 2024, 23:17 | ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

  1.Βαλτε όρια στη συνταγογράφηση με διαγνωστικά πρωτόκολλα και έλεγχο της επαναληψιμοτητας.
  2.Κατανομη του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια και ανά νομό (νόμος Μ.Βοριδη)
  3.Διαγραφη του τεχνητού χρέους που φορτώθηκαν τα εργαστήρια , χωρίς δίική τους ευθύνη.
  4.Η ένταξη των ακτινολογικών ιατρείων σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος), θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί πριν την εφαρμογή των ποιοτικών κριτηριων.Ας γίνει έστω και τώρα!
  5. Απορροφηση του cb σε CT, MRI απο το ιδιο το κρατος οπως ειχε δεσμευετι ο κ.Πλευρης οτι θα γινει οταν εφαρμοστουν τα ποιοτικα κριτηρια
  6.Προστιμο στους κλινικούς γιατρούς που συνταγογραφούν υπερβολικά σε σχέση με τον Μ.Ο. και αποτελούν την πηγή της υπέρβασης
  7.Ενημερωση του ασφαλισμένου με SMS για κάθε εξέταση που συνταγογραφειται στο ΑΜΚΑ του (τα ΑΜΚΑ είναι στη διάθεση του καθενος και μπορούν να συνταγογραφοιυνται εξετάσεις εν΄άγνοια του ενδιαφερόμενου)

  Αυτες και άλλες πολλές λύσεις υπάρχουν για την επίλυση του cb αρκει να υπαρχει διαθεση διαλόγου μαζι μας.

  Τερζίδου Φωτεινή
  Ελευθεροεπαγγελματίας Ακτινοδιαγνωστης

 • Ζητούμε την εξαίρεση από τις ανωτέρω διατάξεις διότι η Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσος είναι βαρύτατης μορφής γενετικά νοσήματα με πολύ-οργανικές επιπλοκές οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ξεχωριστό νόσημα και οδηγούν σε συννοσυρότητα και υψηλό ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών.
  Λόγω των τακτικών μεταγγίσεων και της εναπόθεσης σιδήρου οι συχνότερες επιπλοκές είναι:
   καρδιολογικές (αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική υπέρταση)
   ενδοκρινολογικές (ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης, διαβήτης τύπου 2)
   υποθυρεοειδισμός, υποπαραθυρεοειδισμός, διαταραχές της ομοιοστασίας του ασβεστίου, πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής υπογοναδισμός
   υποφυσιακή ανεπάρκεια (καθυστέρηση ανάπτυξης)
   λοιμώδη νοσήματα: λόγω εναπόθεσης σιδήρου και της σπληνεκτομής οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές λοιμώξεις. Τα λοιμώδη νοσήματα αναδεικνύονται από τις πρωταρχικές αιτίες θνητότητας, ενώ η χρόνια ηπατίτιδα C και Β σε συνδυασμό με την αιμοσιδήρωση λόγω μεταγγίσεων από την οποία μολύνθηκε το 70% των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών οδηγεί σε κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια και ηπατοκυτταρικό καρκίνο
   θρομβοεμβολικές (εγκεφαλικά επεισόδια, πνευμονική εμβολή κ.λ.π.) λόγω ενεργοποίησης των μηχανισμών πήξης από την ελεύθερη αιμοσφαιρίνη και τις διαταραχές της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων.
   οστικές (οστεοπόρωση, οστικά άλγη)
   νεφρολογικές (σωληναριακή βλάβη και ασβεστιουρία, νεφρολιθίαση, νεφρική ανεπάρκεια)
  Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της κύριας νόσου και των ανωτέρω επιπλοκών οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο υποβάλλονται σε πολλαπλές διαγνωστικές εξετάσεις και λαμβάνουν για τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα ορισμένα από τα οποία ανήκουν στην αρνητική λίστα φαρμάκων και δεν αποζημιώνονται.
  Οι ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης. Προκειμένου να έχουν ανεκτή ποιότητας ζωής και να ανταπεξέλθουν στις ιατρικές δαπάνες τους, αλλά και στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, είναι καθοριστικής σημασίας η εξαίρεση από την υποχρέωσης καταβολής ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, τους ενός (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς και των τριών (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσήματα είναι γενετικά μη αναστρέψιμα, οι ασθενείς υφίστανται επιδείνωση της υγείας τους με την πάροδο του χρόνου, απαιτείται διαρκής ιατρική παρακολούθηση και το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών λόγω επιβαρυμένης υγείας δεν εργάζεται.

 • Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλουν από την 1η.4.2024 στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς ένα (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.
  Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΕΚΠΥ, οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικο επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.
  Εύλογα τίθεται το ερώτημα εάν οι προαναφερθείσες χρεώσεις θα ισχύσουν και για τους ανωτέρω αναφερόμενους, οι οποίοι έχουν μηδενική συμμετοχή.
  Ως εκ τούτου θεωρούμε επιβεβλημένο να αναφερθεί ρητά η εξαίρεση των προαναφερόμενων κατηγοριών αναπηρίας ή/και χρόνιας πάθησης, με την προσθήκη νέας παραγράφου 12α ως εξής:
  «12.α. Από την καταβολή των ανωτέρω προβλεπόμενων ποσών, εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικο επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση»
  Επιπρόσθετα, ζητούμε την επέκταση της προαναφερθείσας προτεινόμενης διάταξης σε όλα τα άτομα με αναπηρία ή/και με χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, προκειμένου να ισχύσει η εξαίρεση από τα προβλεπόμενα ποσά και σε αυτούς.

 • 15 Μαρτίου 2024, 11:13 | Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

  ‘Αρθρο 24 , παρ.12 – Το 1 ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται απο τον εκάστοτε φαρμακοποιό και καταβάλλεται υπερ του ΕΟΠΥΥ, να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το φαρμάκο, σε πλήρη αντιστοιχία με τα όσα προβλέπει η εν λόγω διάταξη για τα έσοδα από τα λοιπά παραπεμπτικά.

 • 14 Μαρτίου 2024, 14:23 | Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 14 Μαρτίου 2024, 11:19 | Μαριέττα Μιχαήλ Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Σαλαμίνας Γλυκιά Ζωή με Δράση

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 14 Μαρτίου 2024, 10:57 | Panagiotis A

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 14 Μαρτίου 2024, 10:02 | Γεώργιος Δ

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 14 Μαρτίου 2024, 10:33 | Μαρία

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 14 Μαρτίου 2024, 10:44 | ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ «ΓΛΥΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:
  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 13 Μαρτίου 2024, 18:37 | Σωτηρία Ουσταμπασίδου

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβάλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 13 Μαρτίου 2024, 15:22 | Γεώργιος Αντωνάκης

  Σε σχέση με το μέγεθος του clawback που στα μικροβιολογικά εργαστήρια έχει ξεφύγει στο 50% το να δίνετε 1 ευρώ ανά παραπεμπτικό είναι σαν να προσπαθείτε να σταματήσετε μια ακατάσχετη αιμορραγία με ένα τσιρότο. Επιτέλους σταματήστε την ανεξέλεγκτη και αχρειαστη συνταγογράφηση θεραπεύοντας το πρόβλημα στην πηγή!

 • 13 Μαρτίου 2024, 14:57 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ

  Πρέπει να προστεθεί νέα παράγραφος, η οποία θα προβλέπει ότι:

  «Από την καταβολή των ανωτέρω ποσών εξαιρούνται οι πάσχοντες απ,ό μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που είναι σε θεραπεία υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, οι ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικο επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δεν καταβαλλουν συμμετοχή, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.»

 • 13 Μαρτίου 2024, 11:40 | Παύλος Τ.

  Από την πλευρά των εργαστηριακών γιατρών, το μέτρο είναι ανούσιο, αφού από τη μια τους δίνεις 1 ευρώ από το παραπεμπτικό, από την άλλη τους το παίρνεις πίσω μειώνοντας αντίστοια το ποσό της υποβολής τους. Και ναι, μικρότερες υποβολές σημαίνουν μικρότερο clawback. Πόσο μικρότερο όμως? 1%, 2%, 5%? Τι να λέει αυτή η μείωση όταν τους έχετε επιβάλλει θηριώδη clawback 50% με επαίσχυντο τρόπο και δεν κάνετε τίποτα για να σταματήσετε αυτό το έγκλημα?

 • 11 Μαρτίου 2024, 06:45 | Κωνσταντίνα Τζελαλή

  Για άλλη μία φορά καλείται ο ασφαλισμένος να πληρώσει έξτρα χρήματα στις λίγες παροχές υγείας που του δίνει το κράτος. Ευνοείται ο πάροχος υπηρεσιών υγείας στον οποίο θα μειωθεί το ποσό που θα δίνει στο clawback αφού θα το πληρώνει ο ασφαλισμένος. Άλλωστε οι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας ζητάνε επιπλέον χρήματα από τους ασφαλισμένους και σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται οι πολίτες να πληρώσουν όλο το ποσό αφού τους λένε ότι με ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει ραντεβού με αποτέλεσμα να κλείνουν το ραντεβού χωρίς ΕΟΠΠΥ. ΠΧ υπέρηχο μαστών δεν μπορείς να βρεις αν δεν τον πληρώσεις εξ ολοκλήρου. Χρειάζεται περισσότερος έλεγχος στους παρόχους και μείωση στα ποσά που δίνουν οι ασφαλισμένοι.

 • 8 Μαρτίου 2024, 14:21 | Μαρίνα Χ.

  Μας γίνεται κράτηση κάθε έτος 3+ χιλιάρικα για την υγεία, για να την χρειαστούμε 2-3 φορές τον χρόνο και να πληρώσουμε και έξτρα; Την καλύτερη ιδιωτική ασφάλεια να είχα με 3+ χιλιάρικα τον χρόνο, μανικιούρ θα μου έκαναν πριν την εξέταση όχι να πληρώσω και για το παραπεμπτικό. Άδικο. Θα αρρωσταίνει ο κόσμος, θα σκέφτεται τα 1-5 ευρώ να πάει να κάνει εξετάσεις. Αν θέλετε ιδιωτικοποίηση να μη κάνετε κρατήσεις να επιλέξουμε μια ιδιωτική ασφάλεια με αυτά τα λεφτά, που θα είναι στάνταρ τα ποσά, όχι 2 ευρώ για εξετάσεις, 600 ευρώ για επέμβαση και άλλα περί ζητιανιάς.

 • 7 Μαρτίου 2024, 09:58 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Αδικο μετρο που αυξανει την δαπανη των ασθενων και ειδικα το «τρία (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων» ειναι υπερβολικο ποσο. Θα μπορουσε να οριστει και αυτο στο 1 ευρω.