Άρθρο 39 Ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στον Δήμο Νεαπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

 

Στην έκταση ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, που βρίσκεται εντός σχεδίου, εμβαδού 5.214,92 τ.μ., επιτρέπεται η εγκατάσταση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας με τους ακόλουθους όρους δόμησης:

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: πενήντα τοις εκατό (50%)

β. Συντελεστής δόμησης: 1,10

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 17 μ.

δ. Mέγιστος όγκος: 29.648,85 κ.μ..

  • Σχόλιο επί του άρθρου 39
    Η ανέγερση του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας θα γίνει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
    Επομένως θα πρέπει να γίνει η διόρθωση στον τίτλο του άρθρου στο ορθό: Ειδικοί όροι δόμησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στον Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.