Άρθρο 45

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εφόσον η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αφορά τον εκτός γάμου σύντροφο του πρόσφυγα λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της σχέσης αυτής ιδίως η ύπαρξη κοινού ανήλικου άγαμου τέκνου.»