Άρθρο 38

Η παρ. 7 του άρθρου 2 του π.δ. 131/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Αρμόδιες Αρχές Παραλαβής και Εξέτασης των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης είναι η Υπηρεσία Ασύλου ως αρμόδια Αρχή παραλαβής και εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία, ως αρμόδια Αρχή παραλαβής και εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας μέχρι τις 7 Ιουνίου 2013, η οποία παραλαμβάνει και εξετάζει τις αιτήσεις οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων που έχουν αναγνωρισθεί από τις αρμόδιες αρχές απόφασης του π.δ. 114/2010.»