Άρθρο 10 Ειδικές Ρυθμίσεις

1. Από την έναρξη ισχύος του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 όλες οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που έχουν ανατεθεί στις εταιρείες ΔΕΠ ΑΕ και ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ βάσει των ν.468/1976 και του ν.2289/1995 σε συνδυασμό με την παράγραφο 11 του δεύτερου άρθρου του ν.2593/1998 και των εκτελεστικών αυτών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, και αφορούν τους σκοπούς της ΕΔΕΥ Α.Ε, περιέρχονται σε αυτήν κατ’ αποκλειστικότητα και ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2289/1995 και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
2. Η ΕΔΕΥ ΑΕ μετά τη σύστασή της διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως αρχεία δεδομένων που προκύπτουν από ερευνητικές και παραγωγικές διαδικασίες που γίνονται στην Ελλάδα σε θέματα υδρογονανθράκων. Τα αρχεία αυτά παραμένουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και περιέρχονται στην κατοχή της εταιρίας για τη φύλαξη τη διαχείρισή τους και για κάθε περαιτέρω αξιοποίησή τους. Τα στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τους σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας η οποία εγκρίνεται από τον ΥΠΕΚΑ.
3. Τα αρχεία και στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν στο παρελθόν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από εργασίες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια και τα οποία με βάση το άρθρο 20 του Ν.3587/07 περιήλθαν αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρούνται με Απόφαση του ΥΠΕΚΑ στην ΕΔΕΥ ΑΕ, για φύλαξη – διαχείριση και αξιοποίησή τους. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του ΥΠΕΚΑ μπορεί να ορίζεται ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία παράδοσης των ανωτέρω αρχείων και στοιχείων.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 11:37 | Tiago M. Alves

  It will be very positive if the new institution will establish links with Researchers, so data can be used in research projects and in the training of new scientists. Equivalent institutions in Europe are keen to establish such links as a way of making them known to the Business and Scientific communities worldwide.

  Tiago M. Alves

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 01:04 | Κωνσταντινος Σιμοπουλος

  Με δεδομένο ότι η διαφάνεια είναι το ζητούμενο, πιστεύω πως η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών, θα προστάτευε την εταιρία
  από την δικαιολογημένη πια καχυποψία των πολιτών, για δόλιες συναλλαγές με σκοπό την απόκτηση τους(των αποτελεσμάτων).Άλλωστε πιθανά αξιόλογα ευρήματα, αφενός μεν θα αναπτέρωναν το πεσμένο ηθικό μας, αφετέρου
  δε θα έδιναν θετικά μηνύματα στους δανειστές μας, για την εξόφληση του χρέους μας και όχι μόνο. Εάν πάλι όχι(ευρήματα), να μην ματαιοδοξούμε
  και αναλωνόμαστε ασχολούμενοι με κάτι που ίσως, λόγω της μόλυνσης που επιφέρει μας καταστρέψει τουριστικά.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 23:57 | Χρίστος Λιόλιος

  Σχετικά με την παράγραφο 3 πιστεύω ότι πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου να γίνει πιο σαφής σχετικά με τα αρχεία που αφορούν μελέτες που έγιναν τα τελευταία 20-25 χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις σπαταλήθηκαν (επενδύθηκαν) σοβαρά ποσά και μόλις την τελευταία στιγμή σταμάτησαν οι έρευνες όταν φαινόταν ότι το αποτέλεσματα ήταν θετικά. Φήμες μιλούσαν για παρεμβάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο, διαφθορά, κλπ. Τα στοιχεία αυτά θα ήταν μία μορφή προικοδότησης του νέου φορέα, και μία σοβαρή ένδειξη ότι αυτή τη φορά το Κράτος είναι σοβαρό και αξιόπιστο.
  Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει διάταξη στο νόμο που να υποχρεώνει όσους κατέχουν τα στοιχεία των ερευνών αυτών να τα παραδώσουν εντός προθεσμίας 3 μηνών στα αρχεία του νέου φορέα, και αν χρειαστεί να προβλεφθούν και σχετικές κυρώσεις για το σκοπό αυτό.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 03:48 | Ιωάννης Δερμιτζάκης

  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι τα στοιχεία τα οποία έχει το Ελληνικό Δημόσιο από προυγούμενες έρευνες με απόφαση του ΥΠΕΚΑ »ΜΠΟΡΕΙ» να παραχωρηθούν στην νέα εταιρεία.
  Αυτό είναι λάθος πρέπει να γραφτεί »ΠΡΈΠΕΙ» να παραχωρηθούν στην νέα εταιρεία.
  Δεν πρέπει η νέα εταιρεία να ξεκινήσει από την αρχή χωρίς κανένα εφόδιο. Αυτό θα κοστίση σε χρόνο και χρήμα. Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν πρέπει να δωθούν προς μελέτη και αξιολόγηση στην νέα εταιρεία.

  Ι. Δερμιτζάκης