Άρθρο 3 Μετοχικό κεφάλαιο – Έσοδα – Χρηματοδότηση

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) Ευρώ, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο με μετρητά. Για το σκοπό αυτό εγγράφεται σχετική ισόποση πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Το Ελληνικό Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Έσοδα της εταιρείας είναι ιδίως:
α) Τα ποσά που εισπράττει από την διάθεση με αντάλλαγμα των στοιχείων και δεδομένων που περιέρχονται σε αυτή από τις ερευνητικές εργασίες και από την εκμετάλλευση των Υδρογονανθράκων.
β) Οι τυχόν επιχορηγήσεις προς αυτήν.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εκκαθάρισης των ποσών που εισπράττει η εταιρεία από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, το ποσοστό που παρακρατεί υπέρ αυτής για τον σκοπό της και ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του υπολοίπου στο Δημόσιο.
4. Στην εταιρεία για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την επίτευξη του σκοπού της μπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα έργα και οι υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 23:08 | ΤΕΡΕΖΑ ΦΟΚΙΑΝΟΥ – ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ- ΑΛ. ΧΩΡΙΝΟΣ

  Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ελάχιστο και εντελώς ανεπαρκές για την ίδρυση της Α.Ε και μάλιστα με 5 μελές Δ.Σ. όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4, εκ των οποίων τα 3 με εκτελεστικές εξουσίες.
  Τα έσοδα που προτείνονται δεν εξασφαλίζουν τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας , η οποία θα στερείται εσόδων τουλάχιστον για τα 5 πρώτα χρόνια της λειτουργίας της , υπό την προϋπόθεση φυσικά, ότι θα υπάρξουν επενδυτές, θα υπογραφούν συμβάσεις και μετά την ερευνητική περίοδο, θα γίνουν ανακαλύψεις που θα οδηγήσουν σε εκμετάλλευση.
  Επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε. παραπέμπει σε κακές εμπειρίες του παρελθόντος, που αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγήν.

 • 1) άρθρο 3.1
  Το μετοχικό κεφάλαιο, των 200.000,00 (διακόσιες χιλιάδες) ευρώ είναι ανεπαρκές για μία εταιρεία με το έργο και την αποστολή του προτεινόμενου φορέα. Με δεδομένο ότι ο φορέας δεν θα έχει έσοδα, τουλάχιστον για τους πρώτους δώδεκα μήνες, το προτεινόμενο μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα του φορέα. Επίσης για λόγους απήχησής του φορέα στις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες, θα πρέπει το κεφάλαιο να ανταποκρίνεται στην οργάνωση και αποστολή του οργανισμού. Προτείνεται όπως το μετοχικό κεφάλαιο ορισθεί στα δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000), έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει με άνεση τις ανάγκες ίδρυσης και τα έξοδα της αρχικής του λειτουργίας και να μην προσφεύγει κάθε τόσο στην κυβέρνηση με αιτήματα για αύξηση κεφαλαίου ή δανειοδότησης.

  2) άρθρο 3.2.α
  Να προστεθεί στα έσοδα και πιθανά έσοδα από εκτέλεση σεισμικών μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive surveys)

  Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
  http://www.iene.gr

 • 25 Ιανουαρίου 2011, 16:21 | Μανος Αντωνάκης

  Προτείνω τουλαχιστον τα μισα απο τα κερδη της επιχειρησης να πηγαινουν προς ενα επενδυτικο ταμειο που θα δημιουργηθει προς ενισχυση των ασφαλιστικων ταμειων στα προτυπα αλλων πετρελαιοπαραγωγων χωρων οπως η Νορβηγια. Ετσι θα μπορεσουμε καπως να αφοπλισουμε την ηλικιακη ωρολογιακη βομβα που ερχεται με την συνταξιοδοτηση των baby boomers.

 • 22 Ιανουαρίου 2011, 00:40 | bjuxrhly

  MAeSlP psolmrklfpkq, [url=http://hujwrpotcpqh.com/]hujwrpotcpqh[/url], [link=http://lggqhshsmrfp.com/]lggqhshsmrfp[/link], http://murgocuoblyv.com/

 • ‘Τυχόν επιδοτήσεις’ είναι ένας πολύ ύποπτος όρος. Από ποιον προβλέπονται επιδοτήσεις, για ποιούς σκοπούς και ως τι ποσοστό του εισοδήματος της επιχείρησης;

  Και μιας και το συζητάμε, γιατί χρειάζεται να επιδοτηθεί ένας οργανισμός που ελέγχει την πρόσβαση σε δήθεν τοσο σημαντικά κοιτάσματα; Αν χρειάζεται μεγαλύτερο αρχικό κεφάλαιο ας της παραχωρηθεί αυτό εξαρχής.

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 22:50 | Σταύρος Πετρολέκας

  α) – Ως προς το 3;4.
  Να απαλειφθεί εξ’ολοκλήρου. Ενας φορέας εποπτείας της αγοράς Υ/Α και διαχείρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Δημοσίου σε αυτήν δεν έχει καμμία δουλειά να μπλέκει με ΠΔΕ. Ο ρόλος του είναι αυστηρά ρυθμιστικός και διαχειρηστικός, όχι παρεμβατικά συμμετοχικός.

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 17:53 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Το ποσό των 200.000 € δεν είναι μεγάλο. Αντιθέτως μπορεί κανείς να εισχειριστεί ότι είναι μικρό για τα δεδομένα του εγχειρήματος. Εξυπακούεται ότι τα έσοδα θα πρέπει να μην σπαταλούνται. Για παράδειγμα (αναπάντεχο για ορισμένους) η ΕΡΓΟΣΕ ξεκίνησε το 1997 με κεφάλαιο 300.000 € και με καλή διαχείριση εσόδων και πόρων έφτασε το 2009 να έχει ίδια κεφάλαια περίπου 25.000.000 €. Αυτά αποτελούν και την διασφάλιση των εργαζομένων σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 12:04 | Στέφανος

  Όπως πολύ σωστά αναφέρεται και σε προηγούμενα σχόλια, είναι απορίας άξιο το ΠΩΣ ο αρτο ..εε.. νομοπαρασκευαστής έχει καταλήξει στο ποσό των 200.000 ευρώ ως αρχικό κεφάλαιο.

  Για να φτάσεις σε αυτό το ποσό, πρέπει να έχεις κάνει προϋπολογισμούς δαπανών. Δηλαδή να συμπεριλάβεις:
  -Έργο
  — Τι θα κάνει ο φορέας το πρώτο έτος; Έρευνες; Πρωτογενείς ή Δευτερογενείς; Αξιολογήσεις; Αδειοδοτήσεις; Τι άδειες προβλέπονται; Πόσο θα κοστίζουν; Τι δικαιώματα θα δίνουν στους κατόχους τους; Ποιοί μπορεί να είναι αυτοί; Ενδιαφέρονται;
  -Λειτουργικές δαπάνες
  –Ενοίκια, λογαριασμοί, πάγια κλπ
  -Δαπάνες Μισθοδοσίας
  –Τι προσωπικό θα χρειαστεί; Ειδικότητες; Πλάνο Αμοιβών; Bonus; Εξωτερικούς συνεργάτες;
  -Μαρκετινγκ
  –Πρόσκλήσεις σε ενδιαφερόμενους; Εκδηλώσεις; Συμμετοχές; Εκδόσεις;
  -Απρόβλεπτα
  –Μάλλον όλο το κεφάλαιο (200.000) για απρόβλεπτες δαπάνες θα πάει..

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 11:12 | Νεκτάριος

  Χαίρετε.
  Γνώμη μου και πιστεύω συμφωνούν και άλλοι, τα κέρδη από την εκμετάλλευση να χρηματοδοτήσουν εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών σε όλα τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, με τελικό στόχο την επαρκή κάλυψη τους σε ηλεκτρικό ρεύμα.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 15:24 | Ιωάννης Μπακόπουλος

  §2α. Δηλαδή, μετά από κάποια παραχώρηση, διάφορα στοιχεία που προέρχονται από τις εργασίες του Αναδόχου και σχετίζονται με δεδομένα έρευνας ή εκμετάλλευσης, ο φορέας τα διαθέται σε τρίτους με αντάλλαγμα έσοδα? Μήπως εννοεί στοιχεία και δεδομένα τα οπία ήδη υφίστανται πριν την έναρξη εφαρμογής του νόμου?

  §4. Επιχορήγηση από εθνικούς/κοινοτικούς πόρους μέσω ΠΔΕ σημαίνει συμμετοχή της εταιρείας σε προτάσεις που υποβάλλονται για ένταξη σε Επιχειρησιακά Προγράματα προκειμένου να συγχρηματοδοτηθούν? Σε περίπτωση θετικής απάντησης θα πρέεπι να ληφθεί υπόψη ότι η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα. Η καλύτερη εναλλακτική λύση θα είναι να υπάρξει πρόβλεψη να περιληφθεί ο φορέας αυτός ως απευθείας τελικός δικαιούχος σε συγχρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια καποιου Επιχειρησιακού Προγράμματος και με Υ.Α. να καθορίζονται μόνον τα διαθέσιμα ποσά και οι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση ενέργειες.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 16:37 | Κυριακος Π. Μπερμπερακης

  Μαλλον κατι δεν καταλαβαινω.Αυτη η υποθεση των υδρογονανθρακων μου μοιαζει «πολυ μεγαλη»και η εταιρεια «πολυ μικρη».Ακομα και οι ιντερνετικες εταιρειες εχουν μεγαλυτερα κεφαλαια λογω των αναγκων τους.Αυτη η εταιρεια ουτε αυτες τις αναγκες δεν εχει?Περιεργο.
  Ποτε θα πουλησει τα πρωτα στοιχεια για να εχει εσοδα?Χωρις προηγουμενος να κανει ερευνα και χαρτογραφηση?Αυτα στοιχιζουν,φτανουν τα διακοσια χιλιαρικα?Κανενα business plan υπαρχει που να στοιχειοθετει ολα αυτα?
  Μηπως τα στοιχεια των ερευνων ειναι ηδη ετοιμα στα συρταρια και αυριο αρχιζει η πωληση οποτε κανενα προβλημα?Αν ειναι ετσι ποτε εγιναν αυτες οι ερευνες και δεν το καταλαβαμε?
  Χρειαζομαστε περισσοτερη πληροφορηση,αυτη που εχουμε δεν αρκει.Και ας μην αρχισουμε τα περι των εθνικων συμφεροντων..και αυτα δεν λεγονται δημοσιως..κτλ.Μια εταιρεια διακοσιων χιλιαδων κεφαλαιου δεν μπορει να εξυπηρετησει εθνικα συμφεροντα…το ξερει και ο σκυλος μου.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:05 | ΚΙΡΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

  200.000 Ευρώ για την σύσταση μίας Α.Ε του δημοσίου η οποία θα χορηγεί άδειες;Μου φαίνονται πολλά και ίσως θα μπορούσε το αρχικό κεφάλαιο να μειωθεί στο μισό ή να έχει ως περιουσιακά στοιχεία κάποιο κτίριο ώστε να αποφύγει τα περιττά έξοδα(ενοικια).Η έδρα της;Μήπως θα έπρεπε να είναι στην Β.Ελλάδα;Ή ακόμα καλύτερα στην πόλη της Καβάλας ώστε να ενισχύσουμε και την αποκέντρωση απο το υδροκέφαλο αθηνοκεντρικό κράτος αλλά και για συμβολικούς λόγους;

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 21:33 | OYM ΟΣΜ

  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την πάγια κάλυψη του κόστους του μηχανισμού στρατηγικής υποστήριξης για ζητήματα του Άρθρου 2 Παρ. 1(δ).