Άρθρο 6 Σύναψη Συμβάσεων

1. Η εταιρεία μπορεί, να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών, ο οποίος καταρτίζεται από το Δ.Σ. της εταιρείας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. O Kανονισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
2. Η εταιρεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, που έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο του σκοπού της.
3. Η ΕΔΕΥ ΑΕ μπορεί να συνάπτει σύμφωνα με την παρ.1 συμβάσεις με εξειδικευμένες εργολαβικές επιχειρήσεις για τη συλλογή γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων έναντι ανταλλάγματος, το οποίο μπορεί να συνίσταται και στην παροχή του δικαιώματος της εκμετάλλευσης των δεδομένων αυτών.

 • 30 Ιανουαρίου 2011, 23:11 | ΤΕΡΕΖΑ ΦΟΚΙΑΝΟΥ – ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ- ΑΛ. ΧΩΡΙΝΟΣ

  Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης μελετών , εκτέλεσης έργων παροχής υπηρεσιών κλπ. Δεν μπορεί να περιλαμβάνονται στο σκοπό του φορέα διαχείρισης των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Τέτοιας μορφής δραστηριότητα θα αποτελέσει οικονομική αιμορραγία για το Δημόσιο.

 • Άρθρο 6.1
  Να συμπληρωθεί ως εξής: «Ρητώς εξαιρούνται οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο Ν. 2289/75, για τη σύναψη των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του»

  ——————————————-
  Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ)
  http://www.iene.gr

 • 17 Ιανουαρίου 2011, 01:54 | Τσακιρόπουλος Δημήτρης

  Εδώ θέλω απλά να προσθέσω ότι μελέτες πρέπει να ανατίθονται σε εταιρείες και με τη μορφή της παραχώρησης του περιεχομένου και ελεύθερης χρήσης του απο αυτές κατά τα πρότυπα της Κύπρου στην οποία αν θυμάμαι καλά δεν κόστισαν οι έρευνες.
  Το παραπανω θα μειώσει δραστικά το κόστος των ερευνών ενώ παράλληλα θα διαφημίσει μέσω των εταιριών αυτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αποτελέσματα τνω ερευνών.

  Επιπλέον και πέρα απο αυτό πρέπει να γίνει συστηματική μελέτη του ορθού παραδείγματος της Νορβηγίας, της οποίας η εκμετάλευση σημαντικών κοιτασμάτων, της αποφέρει σαν αποτέλεσμα πλεόνασμα στον προυπολογισμό της. Αντιθέτως η συγκέντρωση και το ξεπούλημα δικαιωμάτων στα πρότυπα της Τυνησίας μόνο αρνητικές συνέπειες και περεταίρω διαφθορά θα προσθέσει στο ήδη υπάρχον σύστημα…..Ειδικά για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών πρέπει να εξεταστεί η δυανατότητα συγκρότησης ενώς ολιγομελούς γραφείου για αρχή του ΣΔΟΕ που στόχο θα εχει τη συνεχή εποπτεία κάθε οικονομικής πτυχής γύρω απο τους υδρογονάνθρακες στη χώρα μας.

 • 11 Ιανουαρίου 2011, 19:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  Η σύναψη μεμονωμένων συμβάσεων δεν υπερκαλύπτει τούς σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του φορέα.Οι ανάδοχες πετρελαικές εταιρίες θά έχουν την πλήρη ευθύνη διεκπεραίωσης των τεχνικών εργασιών τόσο στην έρευνα όσο και στην ενδεχόμενη παραγωγή καθώς και την ανάληψη της χρηματοδότησης αυτών.Το Δημόσιο μπορεί να συμμετέχει με ένα μικρό ποσοστό μόνο σε περιοχές πού ο εντοπισμός κοιτασμάτων είναι λιαν πιθανός λ.χ λεκάνες Θρακικού πελάγους.Σε καμμιά περίπτωση στη χερσαία περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.
  Ο φορέας πρέπει να έχει την δυνατότητα να ελέγχει όλο το εύρος των εργασιών τεχνικά και οικονομικά. Τα 35 χρόνια έρευνας και παραγωγής στη λεκάνη του Πρίνου πρέπει να είναι μια τεράστια εμπειρία για τον φορέα. Τυχόν εργολαβικές συμβάσεις με εξειδικευμένους οίκους πρέπει να είναι μεμονωμένες.Οι ακαδημαϊκοί μπορούν να έχουν άριστη θεωρητική κατάρτιση, η έρευνα όμως απαιτεί γεωερευνητές με πρακτική εμπειρία.Κοιτάξτε την δομή μιας πετρελαϊκή εταιρίας για να δείτε με ποιούς και πώς λειτουργεί.

 • 7 Ιανουαρίου 2011, 13:05 | Πάνος Κυριακόπουλος

  Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ύπαρξης γρήγορων και ευέλικτων διαδικασιών στην ανάθεση έργων έρευνας, δύνοντας την δυνατότητα στην εταιρία χρήσης επιτυχημένων μεθόδων που ήδη χρησιμοποιούνται επιτυχώς σε άλλες χώρες.

  Εάν η εταιρία ακολουθήσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι κρατικοί φορείς δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα και απλώς οι φορολογούμενοι θα πληρώνουν για πολλά χρόνια άλλο ένα κόστος ενός κρατικού φορέα.

  Ως παράδειγμα αναφέρω να θεσμοθετηθεί μία γρήγορη διαδικασία που να μπορεί να αναθέτει ο νέος φορέας σε μία εταιρία ερευνών την συλλογή σεισμικών στοιχείων, με έξοδα της εταιρίας. Ως αντάλλαγμα, η εταιρία αυτή να μπορεί να πωλεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα ερευνητικά στοιχεία σε ενδιαφερομένους και μετά την περίοδο αυτή τα ερευνητικά στοιχεία να περιέρχονται στο κράτος.

  Αφού το κράτος δεν έχει την δυνατότητα να χρηματοδοτήσει έρευνες θα πρέπει να δόσει την δυνατότητα στον νέο φορέα να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία, με διαφανή τρόπο, για να υλοποιήσει τον σκοπό του.

 • 5 Ιανουαρίου 2011, 22:08 | Σταύρος Πετρολέκας

  α) – Ως προς το 6;3

  Να προστεθούν οι λέξεις της ημεδαπής και αλλοδαπής..ως ακολούθως:
  «…. με εξειδικευμένες εργολαβικές επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής για τη συλλογή…»

  Με την ίδια συλλογιστική που διατυπώνεται πιό πάνω στο σχόλιο (ε) του Αρθρου 2;2.

 • 3 Ιανουαρίου 2011, 10:42 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΥΞΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΗ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
  ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΩΣ ΧΩΡΑ
  ΑΛΛΟ ΕΡΕΥΝΑ ΚΙ ΑΛΛΟ ΕΞΩΡΥΞΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.
  Η ερευνα ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ να διαχωριστεί νομικα και θεσμικα από την εξώρυξη -εκμεταλλευση.
  Επίσης απαιτείται και δικλείδα ασφαλείας για το μέγεθος των ενεργών κοιτασμάτων σε ειδική παράγραφο του νομου δηλ να πιστοποιείται απο δημόσιο φορέα της χώρας το μέγεθος τους προς επιβεβαίωση ΤΟΥ ΜΕΓΈΘΟΥΣ.
  Συγκεκριμένα το ορθότερο θα ήταν την έρευνα να πραγματοποιούν εξειδικευμένες εταιρείες και φορείς σε πρώτο στάδιο ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
  Κατόπιν με διεθνη διαγωνισμό σε δευτερο στάδιο να παραχωρούνται τα δικαιώματα εξώρυξης – εκμεταλλευσης, ΜΕ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΊΝΕΙ Η ΒΟΥΛΉ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και οχι ο ΚΑΘΕ αρμόδιος υπουργός.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΣ ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 23:10 | Χρίστος Λιόλιος

  Σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων πιστεύω ότι το σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει το θέμα αυτό εντελώσ διαδικαστικά. Δηλαδή φαίνεται να μην δίνει το απαραίτητο βάρος στο έτοιμο έργο που φαίνεται να έχουν ήδη κάνει ορισμένα Πανεπιστήμια της Χώρας. Σαν τηλεθεατής έχω παρακολουθήσει εκπομπές όπου πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, και άλλοι είχαν δείξει χάρτες με πετρελαιοπιθανές περιοχές, είχαν παρουσιάσει σοβαρά στοιχεία από επιστημονικές έρευνες που επιδείκνυαν πού θα πρέπει να γίνουν νέες γεωτρύσεις, πού υπάρχουν κοιτάσματα αερίου, κλπ. Η συνεργασία της εταιρείας με την πανεπιστημιακή κοινότητα θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής. Προσωπικά δεν συνιστώ καινούργιους πόρους για τα Πανεπιστήμια αλλά γιατί όχι η Εταιρία να μην μπορεί να αγοράσει στοιχεία, εμπειρία, και γνώσεις από τα δικά μας Πανεπιστήμια και να τους δώσει κίνητρο να συνδεθούν με την παραγωγή και την παραγωγή πλούτου για τη Χώρα;

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 16:20 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΥΣΙΑ

  Χαιρετίζεται θερμά η εν λόγω πρωτοβουλία. Η επικαιροποίηση του Νόμου 2289/1995 για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων είναι αναγκαία καθότι το προηγούμενο νομικό πλαίσιο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Πρωθύστερη της γεώτρησης και των γεωφυσικών τεστ είναι η ανάγκη διευθέτησης ζητημάτων θαλάσσιας οριοθέτησης (όπως επί παραδείγματι αυτό της υφαλοκρηπίδας, αν και πολλές πιθανές τοποθεσίες βρίσκονται εντός των 6 ναυτικών μιλίων ή σε χερσαίες εκτάσεις). Στη συνέχεια, και πριν ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις, από νομικής απόψεως, τα αναγκαία βήματα περιλαμβάνουν την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού αναφορικά με τις περιοχές που προσφέρονται για έρευνα, καθώς και τη λεπτομερή κατάρτιση των όρων παραχώρησης και εκμετάλλευσης. Σε ό, τι αφορά την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, οι κύριες μέθοδοι παραχωρήσεων, διεθνώς, περιλαμβάνουν το λεγόμενο «γύρο παραχωρήσεων», δηλαδή την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για μια συγκεκριμένη περιοχή και τη μέθοδο της «ανοιχτής πόρτας», δηλαδή την απευθείας παραχώρηση περιοχής σε μόνιμη βάση σε επενδυτή που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Επίσης, οι όροι της παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να είναι συμβατοί με το Κοινοτικό Δίκαιο.

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 13:45 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ

  Η σύναψη συμβάσεων είναι πολύ λεπτό θέμα και θα πρέπει στο ΔΣ να συμμετέχει εστω και ένας έμπειρος διπλωμάτης. Επίσης πριν τη σύναψη συμβάσεων να υπάρχει συννενόηση και με το υπουργείο των εξωτερικών και η όλη διαδικασία να γίνεται συντονισμένα με αυτό και η όλη διαδικασία να εποπτεύεται από το γραφείο του πρωθυπουργού.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 18:49 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

  θα πρέπει να προσέξουμε να είμαστε ξεκάθαροι στις περιοχές εκμετάλλευσης που θα παραχωρηθούν ,το χρονικό διάστημα στο όποιο θα ξεκινήσουν οι έρευνες αλλά και θα δοθούν τα πρώτα αποτελέσματα από αξιόπιστα και πιστοποιημένα ιδρύματα ανάλυσης σεισμικών .Φυσικά , καθορισμένα χρονικά διαστήματα εκμίσθωσης τρυπανιού για συνέχιση των ερευνών. Προσοχή πρέπει να δοθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εταιρειών , στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται ,καθώς και στην καθαρότητα των κυρίων μετόχων.
  Η όροι ακύρωσης της σύμβασης πρέπει να είναι ξεκάθαροι και αστραπιαίοι και ο επόμενος ενδιαφερόμενος έτοιμος να αναλάβει.

 • 27 Δεκεμβρίου 2010, 16:37 | Ιωάννης Μπακόπουλος

  §2. Θα πρότεινα να προστεθεί «ΑΕΙ και ΤΕΙ» όπως και ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή αντίστοιχα της αλλοδαπής.

  §3. Έάν ο τελικός στόχος του νομοθέτη είναι να προκύψει ένα σύστημα μέσα από το οποίο πετρελαιικές εταιρείες θα αναλάβουν, μέσω μακρόχρονων συμβάσεων παραχώρησης, το συνολικό πακέτο της έρευνας/εκμετάλλευσης, τότε θα πρέεπι να επισημανθεί ότι η εν λόγω παράγραφος οδηγεί σε άλλη εναλλακτική λύση. Δηλ., αντί για σύμβαση με την κύρια πετρελαική εταιρεία (Exploretion Company) η οποία με τη σειρά της προχωρά σε συνεργασία με υπεργολάβους (satellite/service companies) τις εργασίες των διαφόρων σταδίων – έρευνα, γεώτρηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση -, η σύμβαση γίνεται από τον φορέα με την κάθε εξειδεκευνένη εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό πιθανόν να υπάρξει, με βάση τη συγκεκριμένη παράγραφο, η ερμηνεία ότι ο εν λόγω φορέας, αυτός καθαυτός, προβαίνει επί της ουσίας στην έρευνα/εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Είναι το τελευταίο στις προθέσεις του Νομοθέτη?

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:19 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Τα μέλη του ΔΣ της συσταθήσας εταιρίας θα πρεπει να είναι έμπειροι διπλωμάτες , οικονομολόγοι και γνώστες του διεθνους δικαίου , και ο διορισμός τους να γίνει απο ανεξάρτητη αρχή , όχι τυχάρπαστοι και κρατικοδίαιτοι αν θέλουμε να επιτύχει την αποστολή της η νέaς εταιρίας . Οι αποφάσεις της θα πρέπει να ελέγχονται απο την αρμοδια κοινοβουλευτική επιτροπή και απο δικαστικό συμβούλιο .
  Το χρονικό περιθώριο των 18 μηνών για την συστασή της είναι πολύ μεγάλο, απο τον Φεβρουάριο του 2011 θα πρέπει να πέσουν οι πρώτες υπογραφές για εκμετάλευση συγκεκριμένων περιοχών. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις .
  Θα πρέπει η Ελλάδα επίσης να καθορίσει μονομερώς τις Α.Ο.Ζ. (με βάση τους διεθνείς κανόνες) σε Αιγαίο και Ιόνιο και Κρητικό Πέλαγος και να καταθέσει χάρτες στον Ο.Η.Ε. και σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς . Να καθορίσει επιτέλους την Α.Ο.Ζ. με την Κύπρο. Η Κύπρος έκλεισε το θέμα αδιαφορώντας για τις απειλές της Τουρκίας. Η μόνη χώρα με την οποία δεν έχει καθορίσει την ΑΟΖ είναι η Ελλάδα . Θα πρέπει μια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. απο ικανούς διπλωμάτες να αναλάβει τον ρόλο αυτό με μυστικές διαπραγματέυσεις με όλες τις γειτονικές χώρες και όπου δεν υπάρχει συμφωνία η Ελλάδα να καθορίσει μονομερώς τις Α.Ο.Ζ. Οι διπλωμάτες και οικονομολόγοι της εταιρίας θα διαπραγματευονται απευθειας με ξένες πετρελαϊκές εταιρίες και η κύρωση των συμφωνιών θα πρέπει να γίνεται απο την Βουλή σε μυστική συνεδρίαση . θα πρέπεινα διαπραγματευτούμε με το σύνολο των πετρελαϊκών εταιριών που έχουν την δυνατότητα εξόρυξης χωρίς να αποκλείουμε καμμία . Αυτό θα πρέπει να τονιστεί στο καταστατικό της εταιρίας και να υπάρχει εκτός απο το οικονομικό συμφέρον και μνεία εθνικού συμφέροντος . Θα πρέπει να επιλεγούν όσο το δυνατόν περισσότερες και απο διαφορετικές χώρες εταιρίες υπολογίζοντας βέβαια και το οικονομικό συμφέρον της χώρας μας .

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 10:54 | Θεόφιλος Ιωαννίδης

  Πολύ καλή ιδέα είναι να γίνουν συμβάσεις και με εξαιρετικές εταιρείες από «τρίτες» χώρες όπως η PETROBRAS της Βραζιλίας.

  Έτσι για να εμπλακούν αξιόλογες εταιρείες με μεγάλη τεχνογνωσία και οι οποίες πιθανότατα θα κάνουν τη δουλειά με μικρότερο τίμημα. Ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε την ολοένα αυξανόμενη ισχύ της Βραζιλίας σε διεθνές επίπεδο, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η χώρα μας πολλαπλώς.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 22:15 | ΗΛΙΑΣ Π

  μηπως η τελικη εγκριση συναψης συμβασεων θα επρεπε να δινεται απο την βουλη ?
  δεν ξερω λεω !
  για μεγαλυτερη εξασφαλιση !

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 17:39 | Κυριακος Π. Μπερμπερακης

  Εδω ειναι το μεγαλο παιχνιδι..!Εννοειται οτι οι εταιρειες αναλαμβανουν το κοστος ερευνας-εξορυξης κτλ.Αλλα εδω υπαρχουν δυο πιθανα σεναρια.
  Το πρωτο λεει οτι δεν γνωριζεις τιποτα για το υπεδαφος σου,δεν εχεις και την απαιτουμενη τεχνολογια και εμπειρια οποτε αναθετεις ερευνα εναντι ανταλλαγματος-τιμηματος και παιρνεις ποσοτο απο την εξοτυξη του κοιτασματος οταν αυτο γινει.
  Το δευτερο λεει οτι εχεις χαρτογραφησει το υπεδαφος σου (καποτε η τωρα)γνωριζεις τι ακριβως περιεχει αρα κανεις υπολογισμους εσοδων αλλα δεν εχεις δυνατοτηες και εμπειρια εξορυξης,οποτε αναζητας μονο αυτην την παραμετρο μεσω διεθνων διαγωνισμων.
  Ερωτησεις:
  α-Εμεις σε ποιο απο τα παραπανω σεναρια ανηκουμε?
  β-Ποιο σεναριο επιφερει περισσοτερα εσοδα?
  Εγω νομιζω οτι σημερα ειμαστε στο πρωτο σεναριο και αποφερει περισσοτερα εσοδα το δευτερο σεναριο.Το πως θα βρεθουμε σε αυτο ειναι θεμα χρονου που εμεις λογω πιεσης στην οικονομια μας δεν διαθετουμε.Η ερευνα θελει χρονο….ποσο ομως…δεν θελει και την αιωνιοτητα.!
  Επισης ποιος αραγε γνωριζει με βεβαιοτητα οτι οσες διθενης εταιρειες δηλωσουν ενδιαφερον για συμμετοχη δεν εχουν ηδη μεσω της υψηλης τεχνολογιας χαρτογραφησει τον εθνικο μας χωρο,αρα προσερχονται με γνωση και προσφερουν ψιχουλα?Εδω οι δορυφοροι εντοπιζουν ιχνη νερου στα υποστρωματα του φεγγαριου η αλλου και δεν μπορουν να ανιχνευσουν κοιτασματα υδρογονανθρακων στην γη?
  Αυτη την ασσυμετρια στην πληροφορηση την δημιουργησαμε μονοι μας στον εαυτον μας με το να τεμπελιαζουμε τοσα χρονια αδρανοντας και αδιαφοροντας για τα συμφεροντα μας.Τι κριμα και τι πονος το να βλεπεις μια ευκαιρια και να μην μπορεις δεοντος να την εκμεταλλευτης !

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 13:16 | Τασιγεώργος Γαβριήλ

  Συμφωνώ με τον κο Δερμιτζάκη και συμπληρώνω ότι η άμεση πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους διεθνείς παίκτες θα καταδείκνυε σε σύντομο χρονικό διάστημα με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, που υπάρχει πιθανότητα εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος.

  Προτείνω την άμεση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν φάκελο με τις περιοχές που προτίθενται να πλειοδοτήσουν. Μόνο αυτοί που θα καταθέσουν φάκελο θα έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στην δεύτερη φάση.
  Κατόπιν με βάση το αποτέλεσμα να διενεργηθεί διεθνής διαγωνισμός για το δικαίωμα έρευνας και εξόρυξης στις περιοχές που υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
  Οι υπόλοιπες περιοχές μπορούν να δοθούν στο ΙΓΜΕ για έρευνα.

  Μετά τιμής
  Γ.Τ.

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 02:18 | Ιωάννης Δερμιτζάκης

  Οι αντίστοιχες εταιρείες άλλων χωρών έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν συμβάσεις με πετρελαικές εταιρείες για έρευνα και εξόρηξη. Δεν υπογράφουν με εργολαβικές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν έρευνα. Την έρευμα την κάνουν οι πετραιλαικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρώνουν αδρά για να έχουν το δικαίωμα της έρευνας σε κάποια περιοχή.
  Όλες οι έρευνες σεισμικές, γεολογικές κλπ. βαρύνουν την εταιρεία που παίρνει το δικαίωμα έρευνας και εξόρηξης.
  Άρα η νέα εταιρεία πρέπει να έχει το δικαίωμα της παραχώρησης, έναντι ανταλάγματος,σε συγκεκριμένη περιοχή, της έρευνας για υδρογονάνθρακες.Αυτό το δικαίωμα οι εταιρείες όπως σας είπα το πληρώνουν και σε περίπτωση που βρεθεί κάποιο κοίτασμα τότε παίρνουν κάποιο ποσοστό από τά έσοδα που θα προκύψουν απο την εξόρηξη. Όλα τα έξοδα γίνονται από τις πετρελαικές εταιρείες.

  Διατελώ
  Ι. Δερμιτζάκης