Άρθρο 7 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας.
Με τον Κανονισμό αυτό ρυθμίζονται ιδίως:
α. Η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και οι σχετικές διαδικασίες.
β. Ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης των πόρων της.
γ. Οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού της, οι οποίες έχουν σχέση με τα αντικείμενα των κατά το άρθρο 2 δραστηριοτήτων της, ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων, ο οποίος δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τους είκοσι (20), τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της, οι όροι εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού της και
δ. Κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω θέμα.

 • 26 Ιανουαρίου 2011, 19:16 | Βασίλης Λουζιώτης

  Και στον τομέα αυτό φαίνεται ότι ακολουθούμε τη γνωστή και αναποτελεσματική διαδικασία του Δημοσίου. Μια τέτοια εταιρία πρέπει να μπορεί να κινείται γρήγορα για να είναι αποτελεσματική. Αν εμπλακεί στις διαδικασίες του Δημοσίου θα χρειαστεί χρόνια για να αποδόσει και η απόδοση θα είναι μικρή.

  Γιατί δεν εφαρμόζουμε τη συνταγή των μεγάλων διεθνών ιδιωτικών εταιριών; Το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει τις κατευθύνσεις και ελέγχει την επίτευξη των στόχων. Ο Γενικός Διευθυντής με το επιτελείο του έχει την ευθύνη επίτευξης των στόχων και ελέγχεται και για την ορθή διαχείρηση, αποφασίζοντας για όλα τα επί μέρους θέματα. Ορκωτοί λογιστές ελέγχουν την ακρίβεια των βιβλίων και την τήρηση των διαδικασιών. Το σύστημα λειτουργεί. Το έχω ζήσει επί 35 χρόνια σε εταιρίες πετρελαίων, και μάλιστα έχω συμβάλλει στη διαμόρφωση διαδικασιών και συστημάτων…

  Κατά τα άλλα η εταιρία θα πρέπει να μπορεί να κινείται χωρίς τη δυσκαμψία του Δημοσίου. Διαφορετικά……

 • 4 Ιανουαρίου 2011, 17:16 | Γιώργος Τσιφουτίδης

  Από που προκύπτει ο μέγιστος αριθμός 20; Πρέπει να υπάρχει ευελιξία στην διάρθρωση της εταιρείας, άρα και στο ποσόν και ποιόν του προσωπικού, ανάλογα με την χρονική συγκυρία και τις προβλεπόμενες ανάγκες. Τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια πρέπει να αντανακλώνται στον κανονισμό προσωπικού, στις αμοιβές (αν θέλουμε τους καλύτερους πρέπει να τους επαναπατρίσουμε όχι με ψίχουλα), στην δυνατότητα της εταιρείας αυτής να προσαρμόζεται ανάλογα με τα συμβαίνοντα ΔΙΕΘΝΩΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα χρειαστούμε πάλι κομματικές κάρτες εισόδου.

 • 29 Δεκεμβρίου 2010, 23:35 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ

  Το ΔΣ θα πρέπει να αποτελείται απο ειδικούς επιστήμονες και να μην είναι ακόμα ένα ΔΣ για βόλεμα κοματικών φίλων.
  Ενας εκπρόσωπος της κυβέρνησης αρκεί.
  Οσο για το προσωπικό μπορεί να είναι επιστήμονες με σύμβαση έργου απο την αγορά εργασίας με ανπιχτή προκήρυξη

 • 28 Δεκεμβρίου 2010, 13:08 | Ιωάννης Μπακόπουλος

  Για την επίσπευση των διαδικασιών, και λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απαιτούμενων σταδίων για την έναρξη λειτουργίας του φορέα – τέλος διαβούλευσης, συζήτηση/ψήφιση στη Βουλή, δημοσίευση σε ΦΕΚ, ΠΔ σύσατσης φορέα, προκήρυξη θέσεων για μέλη του ΔΣ και επιλογή αυτών, κατάρτιση από το ΔΣ Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του φορέα, στελέχωση του φορέα – θα πρότεινα να ορισθεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου το ΔΣ θα υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό ΥΠΕΚΑ την απόφαση κατάρτισης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 22:16 | Στέφανος

  Πρέπει να σταματήσει ο γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας. Ο φορέας να στηθεί στα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα:

  1. Διοικητικό Συμβούλιο από προσωπικότητες, συνταξιούχους επιχειρηματίες και καθηγητές σχετικών σχολών (γεωλόγοι, μηχανικοί ορυκτών πόρων κλπ). Το Δημόσιο θα έχει μόνο έναν παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

  2. Διευθύνων Σύμβουλος που επιλέγεται από το ΔΣ (τέρμα τα ρουσφέτια)

  3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος λύνει και δένει εντός του φορέα (διορίζει, απολύει, εγκρίνει κλπ), και λογοδοτεί μόνο στο ΔΣ. Στόχος του να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο του φορέα, και να φέρει έσοδα.

  Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας και λοιπά δημόσια υπολείματα, στον Καιάδα.