«Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης»

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Δημιουργία νέας καθετοποιημένης εταιρίας Ηλεκτρικής Ενέργειας «

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρονται στη δημιουργία νέας καθετοποιημένης, ως προς τα στοιχεία ενεργητικού, ανθρώπινου δυναμικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυμης εταιρείας ηλεκτρισμού, η οποία θα δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η δημιουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης συνάδει με το ευρωπαϊκό ζητούμενο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με όρους ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως στο πλαίσιο του Τρίτου Ενεργειακού Πακέτου.
Στο παρόν σχέδιο νόμου, η διαδικασία συστάσεως της νέας καθετοποιημένης επιχειρήσεως διαμορφώνεται με όρους αυξημένης τυπικότητας, ιδίως όσον αφορά στην παρεχόμενη πληροφόρηση προς τους υφιστάμενους και δυνητικούς μετόχους της ΔΕΗ ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η διαφάνεια και η πληροφόρηση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει. Παράλληλα, οι περιεχόμενες στο παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίσεις αίρουν αμφισβητούμενες στη θεωρία και νομολογία θέσεις ως προς τη διαδικασία της απόσχισης κλάδου, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ασφάλεια δικαίου και στην προστασία των συναλλαγών.
Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς θα ληφθούν υπόψη από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, κατά την τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 15.00.
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και τις πολύτιμες απόψεις σας.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ