Άρθρο 06 – Φορέας Διαχείρισης

1. Τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του ιδρυθέντος με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 (Α΄197) Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Oροσειράς Ροδόπης (Φ.Δ.Ο.Ρ.) ταυτίζονται με τα όρια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.
2. Η επωνυμία του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) μεταφράζεται για τις σχέσεις με το εξωτερικό «MANAGEMENT BODY OF RODOPI MOUNTAIN-RANGE NATIONAL PARK» (M.B.R.Μ.N.P.),
3. Η Έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης είναι ο Δήμος Παρανεστίου του Περιφερειακού Διαμερίσματος Δράμας.
4. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης είναι αυτές που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 2742/1999 (207 Α΄) όπως ισχύουν

  • 30 Ιουλίου 2016, 10:39 | Καραγιαννίδης Αβραάμ – Δασολόγος Δασαρχείου Δράμας

    Ο Φορέας Διαχείρισης θα έπρεπε να αποτελεί τμήμα των Δασικών Υπηρεσιών της περιοχής με ξεχωριστή χρηματοδότηση και εξειδικευμένο προσωπικό. Άλλωστε ο κύριος υπεύθυνος για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι το Κράτος σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Συντάγματος. Οι υπόλοιποι φορείς που συμμετέχουν τώρα στο ΔΣ (ΜΚΟ, Σωματεία) απλά θα μπορούσαν να καταθέτουν τις προτάσεις τους τεκμηριωμένες και να λαμβάνουν μέρους στα διοικητικά συμβούλια χωρίς τη δυνατότητα ψήφου. Μόνο έτσι ο Φορέας θα ήταν ευέλικτος και δημιουργικός απαλλαγμένος από ιδεοληψίες και ομάδες διαφόρων συμφερόντων.

  • 23 Ιουλίου 2016, 18:39 | σωματείο υλοτόμων εποπτείας και αρμοδιότητας δασαρχείου Δράμας

    Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, όπως είναι γνωστό, είναι προβληματική αφού έχει στο συμβούλιο μέλη άσχετα τελείως με την περιοχή και επόμενο είναι το ενδιαφέρον τους για το εθνικό πάρκο να είναι μηδαμινό με αποτέλεσμα να συνεδριάζει πάντα με οριακή απαρτία. Η χρηματοδότηση του φορέα πρέπει να είναι σταθερή για να μπορεί να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Για αυτό προτείνουμε η διοίκηση του φορέα να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σταθερή χρηματοδότηση και δυνατότητα να μπορεί να κάνει και τεχνικές επεμβάσεις μέσα στα όρια του εθνικού πάρκου( να ενσωματωθεί ίσως στην διεύθυνση δασών). Με το σημερινό καθεστώς θα έχουμε μια προβληματική λειτουργία του φορέα με απόκλιση απο τον σκοπό του εθνικού πάρκου και με υποβάθμιση της περιοχής.