Άρθρο 02 – Χαρακτηρισμός και καθορισμός ορίων της προστατευόμενης περιοχής και των ζωνών

Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» (Ε.Π.Ο.Ρ.), που μεταφράζεται για τις σχέσεις με το εξωτερικό ως «RODOPI MOUNTAIN-RANGE NATIONAL PARK» (R.Μ.N.P.), οι υδάτινες και χερσαίες περιοχές τού Ορεινού Όγκου Ροδόπης που βρίσκονται εκτός των ορίων των εγκεκριμένων, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχές των Δήμων Κ. Νευροκοπίου, Δράμας, Παρανεστίου, Μύκης και Ξάνθης όπως τα όριά τους φαίνονται με συνεχή μαύρη γραμμή στο πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αρ …………………………. πράξη του και που αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν π.Δ/γμα.

Οι συντεταγμένες των σημείων των ορίων της περιοχής και των επί μέρους ζωνών της αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Π.Δ/γματος.

Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης περιλαμβάνει την περιοχή η έκταση της οποίας ταυτίζεται με την έκταση της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1 τού νόμου 3044/2002, συνολικής έκτασης 1.731.150 στρεμμάτων.

Εντός του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται περιοχές ¨απόλυτης προστασίας της φύσης¨, ¨προστασίας της φύσης¨, περιοχές ειδικής διαχείρισης και αειφορικής χρήσης και ανάπτυξης, ως εξής :

Ζώνη Α1: Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει το Παρθένο Δάσος Φρακτού που περικλείεται από τα σημεία 19 έως 21 και 59 έως 61.
Ζώνη Α2: Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει το διατηρητέο μνημείο της Φύσης, της Τσίχλας και περικλείεται από τα σημεία 28, 62, 63.
Ζώνη Α3: Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή Γυφτόκαστρου-Κούλας που περικλείεται από τα σημεία 29, 30, 64 έως 71.
Ζώνη Β1: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή που περιβάλλει την ζώνη Α1 και περικλείεται από τα σημεία 18, 19, 21, 22, 59 έως 61, 72,73.
Ζώνη Β2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή που περιβάλλει τις ζώνες Α2 και Α3 και περικλείεται από τα σημεία 27, 28, 29, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 30, 31, 32, 33, 74 έως 92, 62, 63.
Ζώνη Β3: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή Αετοράχης-Στραβορέματος που περικλείεται από τα σημεία 93 έως 116.
Ζώνη Β4: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τυρφώνα έκτασης 900 τ.μ που βρίσκεται στη θέση Καλύβια Κούτρα, κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
Ζώνη Β5: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τυφώνα έκτασης 500 μ2 που βρίσκεται παραπλεύρως τού δρόμου κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
Ζώνη Β6: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει το παραποτάμιο δάσος σκλήθρου (Alnus incana) έκτασης 1 εκταρίου που βρίσκεται στην τοποθεσία Ερείπια Βαθυρέματος κατά μήκος τού ομώνυμου ρέματος.
Ζώνη Β7: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την κοίτη τού Στραβορέματος και τα εκατέρωθεν αυτής υπαλπικά-αλπικά λιβάδια βόρεια του Δασικού χωριού Ελατιάς.
Ζώνη Γ1: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών Σημύδας
Περιλαμβάνει την περιοχή δασών Σημύδας Ποταμών-Σιδηρόνερου-Νέστου και περικλείεται από τα σημεία 11 έως 13 και 117 έως 123.
Ζώνη Γ2: Περιοχή Διαχείρισης Δασών Ερυθρελάτης – Δασικής Πεύκης
Περιλαμβάνει τα δάση υψηλής παραγωγικότητας Ερυθρελάτης και Δασικής Πεύκης της ευρύτερης περιοχής Τσάκαλου-Βαθυρέματος και περικλείεται από τα σημεία 13 έως 16 και 124 έως 132, 117.
Ζώνη Γ3: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Φαλακρού
Περιλαμβάνει τις δασικές εκτάσεις τού όρους Φαλακρού και περικλείεται από τα σημεία 65 έως 58, 1 έως 4, 133 έως 139.
Ζώνη Γ4: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Νέστου
Περιλαμβάνει το τμήμα της κοίτης τού ποταμού Νέστου από το Φράγμα τού Τεμένους έως την ελληνοβουλγαρική μεθόριο, την παρόχθια ζώνη πλάτους 500 μ. εκατέρωθεν της κοίτης, καθώς και την περιοχή που κατακλύζεται από τα νερά της τεχνητής λίμνης Τεμένους και περικλείεται από τα σημεία 53 έως 56, 133 έως 139,140 έως 163, 93,8,9,10.
Ζώνη Γ5: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Αρκουδορέματος – Χαϊντούς
Περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή Αρκουδορέματος-Χαϊντούς και περικλείεται από τα σημεία 164 έως 179.
Ζώνη Γ6-: Περιοχή Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης
Περιλαμβάνει τις εκτάσεις που περιέχονται στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και δεν εντάσσονται στις προαναφερόμενες ζώνες.

Το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης περιλαμβάνει τις εξής δύο χωρικές ενότητες :

Χωρική Ενότητα Ι (Κύρια Έκταση του Εθνικού Πάρκου) :

Περιλαμβάνει τις ζώνες Α, Β, Γ1, Γ2, Γ5 και τα τμήματα των περιοχών Natura 2000: GR1140002 & GR1140003 που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ζώνες, καθώς και τμήμα της Γ6 (Γ6-Α).
Ζώνη Α1: Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει το Παρθένο Δάσος Φρακτού που περικλείεται από τα σημεία 19 έως 21 και 59 έως 61.
Ζώνη Α2: Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει το διατηρητέο μνημείο της Φύσης, της Τσίχλας, και περικλείεται από τα σημεία 28, 62, 63.
Ζώνη Α3: Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή Γυφτόκαστρου-Κούλας που περικλείεται από τα σημεία 29, 30, 64 έως 71.
Ζώνη Β1: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή που περιβάλλει την ζώνη Α1 και περικλείεται από τα σημεία 18, 19, 21, 22, 59 έως 61, 72,73.
Ζώνη Β2: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή που περιβάλλει τις ζώνες Α2 και Α3 και περικλείεται από τα σημεία 27, 28, 29, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 30, 31, 32, 33, 74 έως 92, 62, 63.
Ζώνη Β3: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την περιοχή Αετοράχης-Στραβορέματος που περικλείεται από τα σημεία 93 έως 116.
Ζώνη Β4: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τυρφώνα έκτασης 900 μ2 που βρίσκεται στη θέση Καλύβια Κούτρα, κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
Ζώνη Β5: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τυφώνα έκτασης 500 μ2 που βρίσκεται παραπλεύρως τού δρόμου κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
Ζώνη Β6: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει το παραποτάμιο δάσος σκλήθρου (Alnus incana) έκτασης 1 εκταρίου που βρίσκεται στην τοποθεσία Ερείπια Βαθυρέματος κατά μήκος τού ομώνυμου ρέματος.
Ζώνη Β7: Περιοχή Προστασίας της Φύσης
Περιλαμβάνει την κοίτη τού Στραβορέματος και τα εκατέρωθεν αυτής υπαλπικά-αλπικά λιβάδια βόρεια του Δασικού χωριού Ελατιάς.
Ζώνη Γ1: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών Σημύδας
Περιλαμβάνει την περιοχή δασών Σημύδας Ποταμών-Σιδηρόνερου-Νέστου και περικλείεται από τα σημεία 11 έως 13 και 117 έως 123.
Ζώνη Γ2: Περιοχή Διαχείρισης Δασών Ερυθρελάτης – Δασικής Πεύκης
Περιλαμβάνει τα δάση υψηλής παραγωγικότητας Ερυθρελάτης και Δασικής Πεύκης της ευρύτερης περιοχής Τσάκαλου-Βαθυρέματος και περικλείεται από τα σημεία 13 έως 16 και 124 έως 132, 117.
Ζώνη Γ5: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Αρκουδορέματος – Χαϊντούς
Περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή Αρκουδορέματος-Χαϊντούς και περικλείεται από τα σημεία 164 έως 179.
Ζώνη Γ6-Α: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Συνδετικών Εκτάσεων του Εθνικού Δρυμού
Περιλαμβάνει έκταση που εξασφαλίζει χωρική συνέχεια μεταξύ των παραπάνω περιοχών, η οποία θα περικλείεται από τα σημεία.. (γίνεται αναφορά σε πρόσθετα σημεία, οι συντεταγμένες των οποίων θα προσδιοριστούν με την καθοδήγηση της Ε.Ε.).

Χωρική Ενότητα II (Περιφερειακή Έκταση του Εθνικού Πάρκου) :

Περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες περιοχές, δηλαδή τις ζώνες Γ3, Γ4 και το υπόλοιπο – μεγαλύτερο – τμήμα της Γ6 (Γ6-Β).
Ζώνη Γ3: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Φαλακρού :
Περιλαμβάνει τις δασικές εκτάσεις τού όρους Φαλακρού και περικλείεται από τα σημεία 65 έως 58, 1 έως 4, 133 έως 139.
Ζώνη Γ4: Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Νέστου :
Περιλαμβάνει το τμήμα της κοίτης της ποταμού Νέστου από το Φράγμα της Τεμένους έως την ελληνοβουλγαρική μεθόριο, την παρόχθια ζώνη πλάτους 500 μ. εκατέρωθεν της κοίτης, καθώς και την περιοχή που κατακλύζεται από τα νερά της τεχνητής λίμνης Τεμένους και περικλείεται από τα σημεία 53 έως 56, 133 έως 139,140 έως 163, 93,8,9,10.
Ζώνη Γ6-Β: Περιοχή Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης :
Περιλαμβάνει τις εκτάσεις που περιέχονται στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης και δεν εντάσσονται στις προαναφερόμενες ζώνες.

 • Κοινό κείμενο παρατηρήσεων επί του σχεδίου Π.Δ. των παρακάτω φορέων:

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ, Π.Ε.Δ Α.Μ.Θ., ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ, ΤΕΕ ΑΜ, ΓΕΩ-ΤΕΕ ΑΜ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΛΟΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

  με την παρουσία και τη συμβολή του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

  Παρότι αναφέρεται στο Άρθρο 2 παρ. 1, δεν επισυνάπτεται το πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50.000 που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών ούτε η πράξη του. Δημιουργείται έτσι ασάφεια και ανησυχία ότι κάποιοι οικισμοί δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω διάγραμμα με πιθανό χαρακτηρισμό τους μεταγενέστερα ως δασικών εκτάσεων.

 • 28 Ιουλίου 2016, 13:49 | ΚΟΣΜΑΣ Δ. ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ Βιολόγος – Ιχθυολόγος

  Ζώνη Β3: να περιλαμβάνει και την κοίτη του Διαβολορέματος
  Ζώνη Β7: να μεγαλώσει και να περιλαμβάνει όλα τα υδατορέματα που χύνονται στο Στραβόρεμα
  Ζώνη Γ5: στη θέση της παλιάς Γ5 να γίνει Ζώνη Β8 (νέα) με τα ίδια σημεία Γ52-Γ67 (θα πρέπει να γίνουν Β).
  Το όνομα Ζώνη Γ5 να το πάρει μια νέα ζώνη που να περιλαμβάνει την κοίτη του Αρκουδόρεματος από το σημείο Α52 έως Γ62.
  Ζώνη Β6: να μεγαλώσει και να ενσωματώσει τη διπλανή ζώνη Γ6-Α και να περιλαμβάνει τις πηγές και όλα τα υδατορέματα που χύνονται στο Βαθύρεμα.

 • 23 Ιουλίου 2016, 18:17 | σωματείο υλοτόμων εποπτείας και αρμοδιότητας δασαρχείου Δράμας

  Η έκταση του Εθνικού Πάρκου είναι πολύ μεγάλη.Επειδή με τον χαρακτηρισμό ως εθνικό πάρκο επιδιώκεται συγκεκριμένος σκοπός για τον οποίο όμως δεν προβλέπεται χρηματοδότηση από τον κρατικό προυπολογισμό, τότε και η έκταση που θα χαρακτηριστεί εθνικό πάρκο πρέπει να είναι τόση που να μπορεί να διαχειριστεί σωστά, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του φορέα διαχείρισης, έτσι ώστε να φέρει και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Όλος ο νομός Δράμας έχει αξιόλογες περιοχές σε χλωρίδα και πανίδα και η προστασία,βελτίωση, διατήρηση και διαχείριση τους είναι αυτονόητη και επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος, χωρίς να ανήκουν αυτές οι περιοχές σε έκταση του Εθνικού Πάρκου. Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την δημιουργία του Εθνικού Πάρκου στην βορειοανατολική πλευρά του νομού Δράμας.