Άρθρο 14 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργούνται:

1) Το κεφάλαιο Α’ του ν. 4269/2014

2) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, και 18 του ν. 2742/1999, όπως ισχύουν.

3) Τα άρθρα 1 έως και 7 καθώς και 18, 25, 26 του ν. 2508/1997, όπως ισχύουν.

4) Τα άρθρα 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 1337/1983, όπως ισχύουν.

5) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

Αθήνα, 11.11.2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

 

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 10:07 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

  Με το παρόν άρθρο καταργείται η παράγραφος 9β του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 βάσει του οποίου θεσμοθετούνται με π.δ/γματα πολεοδομικές ρυθμίσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς ή τμήματα πόλεων στο χώρο του Αιγαίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
  Θεωρούμε ότι η αρμοδιότητα αυτή δεν πρέπει να καταργηθεί και ως εκ τούτου προτείνουμε η εν λόγω διάταξη να διατυπωθεί ως εξής:

  «Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, καταργούνται:
  1) Το κεφάλαιο Α’ του ν. 4269/2014
  2) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, και 18 του ν. 2742/1999, όπως ισχύουν.
  3) Τα άρθρα 1 έως και 7 καθώς και 18, 25 πλην της παραγράφου 9β αυτού, 26
  του ν. 2508/1997, όπως ισχύουν.
  4) Τα άρθρα 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 1337/1983, όπως ισχύουν.
  5) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν».

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 12:02 | Αντώνιος Χουρδάκης

  Αντώνης Χουρδάκης, αρχιτέκτων – πολεοδόμος,
  Κωστή Αδοσίδη 13, 72400 Νεάπολη Κρήτης
  Τηλ./fax 28410 32345 κιν. 6973232151

  17/11/2016

  Προτάσεις για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014.

  Β ΜΕΡΟΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  Σχόλιο στο Άρθρο10 – Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής (Π.Σ.Ε.)

  1.1. Στην εγκύκλιο του ΥΠΑΠΕΝ της 6 – 8 -2014 (Α.Π.: 38525) (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) διευκρινίζεται ότι :

  «έως ότου εγκριθούν τα Τοπικά ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ώστε να είναι εφικτή η έγκριση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η πολεοδόμηση μιας περιοχής γίνεται με την έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του νόμου, με την προϋπόθεση ότι αυτή προβλέπεται από υπερκείμενο σχεδιασμό (ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ). Σημειώνεται δε ότι τυχόν απαιτούμενη αναθεώρηση ή εν γένει τροποποίηση εγκεκριμένων Πολεοδομικών Μελετών (όπως για την εναρμόνιση με ισχύον ΓΠΣ), για τις περιοχές που δεν έχουν εγκριθεί Τοπικά ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια, γίνεται με την προγενέστερη διαδικασία της δημοσίευσης του νόμου 4269.»

  1.2. Κατά την διαδικασία έγκρισης των πολεοδομικών μελετών (Π.Μ.) παρουσιάζονται τα εξής προβλήματα :

  – Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την έγκριση των Π.Μ. (απόφαση Υπουργού 5731/1146/00 – ΦΕΚ-329/Β/15-3-00 και εγκύκλιος 47 – Αθήνα 28-6-2004 ΔΤΕ/ β/οικ. 2801/ 1152) απαιτείται η αναγραφή στα σχετικά σχέδια των συντεταγμένων των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.). Οι συντεταγμένες αυτές είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν με τις μικρές προσαρμογές και μετατοπίσεις για την προσαρμογή στην λεπτομερέστερη αποτύπωση με την Πράξη Εφαρμογής.

  – Η αναγραφή αυτή δημιουργεί το πρόβλημα ότι μεταξύ της Πολεοδομικής Μελέτης (που εγκρίνεται με Π.Δ.) και της Πράξης Εφαρμογής θα υπάρχουν μικρές διαφορές στις συντεταγμένες των κορυφών των Ο.Τ. και αμφισβητήσεις για το ποιες συντεταγμένες είναι οι εγκυρότερες με συνέπεια να υπάρχουν πιθανές διαμάχες μεταξύ ιδιοκτητών για την εγκυρότερη εφαρμογή της Π.Μ. (τυχόν ρυμοτομήσεις κλπ.)

  – Επί πλέον λόγω της σμίκρυνσης των χαρτών κατά την δημοσίευσή τους, οι συντεταγμένε είναι δυσανάγνωστες έως μη αναγνώσιμες στου χάρτες που δημοσιεύονται στα ΦΕΚ.

  – Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. στην σημερινή συγκυρία δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης και της Πράξης Εφαρμογής.

  1.3. Για την ταχύτερη έγκριση των πολεοδομικών μελετών προτείνεται να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές για την έγκριση των πολεοδομικών μελετών στα εξής σημεία:

  – Να διαχωριστεί η Πολεοδομική Μελέτη από την Πράξη Εφαρμογής και να δοθεί η δυνατότητα η Πράξη Εφαρμογής να εγκρίνεται σε τμήμα μιας Πολεοδομικής Ενότητας και όχι απαραίτητα στο σύνολό της, ανάλογα με τα τοπικά προβλήματα.

  – Να μην αναγράφονται οι συντεταγμένες των κορυφών Ο.Τ. στα σχέδια έγκρισης των Π.Μ. (όπως π.χ. και στα εγκεκριμένα Σχέδια Πόλης δεν αναγράφεται το πλάτος των οδών για να αποφεύγονται άσκοπες διαμάχες και να διευκολύνεται η προσαρμογή της Π.Μ. στη υφιστάμενη κατάσταση).

  – Οι Πολεοδομικές Μελέτες να μπορούν να εγκρίνονται σε ψηφιοποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν συνταχθεί με τις προδιαγραφές που ήταν σε ισχύ κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών και ειδικότερα του Β ή Β1 σταδίου (αυτή η ρύθμιση διευκολύνει την έγκριση Πολεοδομικών Μελετών που εκκρεμούν για πολλά χρόνια).


  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Γενική Δ/νση Πολεοδομίας
  Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
  Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17
  Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

  Αθήνα, 6 – 8 -2014
  Α.Π.: 38525

  Προς: 1.Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣΧ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (για ενημέρωση των ΥΔΟΜ χωρικής τους αρμοδιότητας)
  2. Αποδέκτες Πολεοδομικών Εγκυκλίων
  Κοιν:
  1. Γρ. Υπουργού
  2. Γρ. Αν. Υπουργού
  3. Γρ. Γ.Γ. Χωρ & Αστ. Περιβάλλοντος
  4. Δ/νση Νομοθετικού Έργου
  5. ΔΟΚΚ
  6. Υπουργείο Εσωτερικών

  Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Σταδίου 27, 10183 Αθήνα

  ΘΕΜΑ: Μεταβατικές Διατάξεις ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη»

  Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών επί των μεταβατικών διατάξεων των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών Μελετών του Κεφαλαίου Α και Β του ν. 4269/2014, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  A. Άρθρο 13α
  Σχετικά με το άρθρο 13α, στο οποίο τίθενται αποκλειστικά και μόνο μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου Α: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός:

  1. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή εν γένει τροποποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 νοούνται οι μελέτες των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ για τις οποίες έως την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (28/6/2014) είχε τουλάχιστον ανακηρυχθεί ανάδοχος.

  2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αποσαφηνίζεται ότι έως ότου εγκριθούν τα Τοπικά ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ώστε να είναι εφικτή η έγκριση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, η πολεοδόμηση μιας περιοχής γίνεται με την έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του νόμου, με την προϋπόθεση ότι αυτή προβλέπεται από υπερκείμενο σχεδιασμό (ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ). Σημειώνεται δε ότι τυχόν απαιτούμενη αναθεώρηση ή εν γένει τροποποίηση εγκεκριμένων Πολεοδομικών Μελετών (όπως για την εναρμόνιση με ισχύον ΓΠΣ), για τις περιοχές που δεν έχουν εγκριθεί Τοπικά ή Ειδικά Χωρικά Σχέδια, γίνεται με την προγενέστερη διαδικασία της δημοσίευσης του νόμου 4269.

  Β. Άρθρο 33
  Σχετικά με το άρθρο 33, στο οποίο τίθενται αποκλειστικά και μόνο μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου Β: Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης:

  1. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που είναι σε διαδικασία έγκρισης, αναθεώρησης ή εν γένει τροποποίησης μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, αυτά εναρμονίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται, με τις νέες χρήσεις γης, εξαιρουμένων περιπτώσεων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και επίκειται κίνδυνος απώλειας της χρηματοδότησης. Ειδικότερα:

  1.1. Τα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ για τα οποία, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, είχε γνωμοδοτήσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΣΥΠΟΘΑ ή Ε.Ε ΟΡΣΑ/ΟΡΘΕ) επί του β2 σταδίου της μελέτης εγκρίνονται με βάση τις προϋφιστάμενες διατάξεις των χρήσεων γης.

  1.2. ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ για τα οποία, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν είχε γνωμοδοτήσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΣΥΠΟΘΑ ή Ε.Ε ΟΡΣΑ/ΟΡΘΕ) επί του β2 σταδίου της μελέτης, εγκρίνονται με τις ισχύουσες διατάξεις των χρήσεων γης. Για την προσαρμογή της μελέτης στις χρήσεις γης του νόμου, απαιτείται η σύνταξη ειδικής έκθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 33.

  1.3. Στις περιπτώσεις ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαβούλευσης αλλά δεν έχουν γνωμοδοτήσει τα αρμόδια συλλογικά όργανα, προκειμένου να μην απολέσουν τη χρηματοδότηση δύναται με σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

  2. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι οι Πολεοδομικές Μελέτες που είναι σε διαδικασία έγκρισης, αναθεώρησης ή εν γένει τροποποίησης, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, εναρμονίζονται με τη διαδικασία που περιγράφεται με τις νέες χρήσεις γης, εξαιρουμένων ειδικών περιπτώσεων. Ειδικότερα:

  2.1. Πολεοδομικές Μελέτες για τις οποίες, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου είχε γνωμοδοτήσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ) εγκρίνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

  2.2. Πολεοδομικές Μελέτες για τις οποίες, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν είχε γνωμοδοτήσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΣΥΠΟΘΑ, ΚΕΣΥΠΟΘΑ) εναρμονίζονται με τις νέες χρήσεις γης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εκ νέου ανάρτηση της μελέτης και θετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.

  2.3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, Πολεοδομικές Μελέτες της περίπτωσης 2.2. μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται ιδιαίτεροι λόγοι και θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου είναι δυνατό να ολοκληρώνονται με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΠΣ
  Εσωτερική Διανομή
  – ΔΠΣ
  – Δ/ντής ΔΠΣ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
  – Τμήμα Α’
  – Τμήμα Β’
  – Ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 12:18 | Αντώνιος Χουρδάκης

  Προτάσεις για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014.

  Α ΜΕΡΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ – ΤΑΚ
  (σχόλιο στο άρθρο 1 – περιλαμβάνει και προτάσεις για τα υπόλοιπα άρθρρα)

  (Το Β ΜΕΡΟΣ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ σχολιάζεται στο Άρθρο10 – Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής (Π.Σ.Ε.).)

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ – ΤΑΚ
  Παρατίθενται σχετικές προτάσεις από το τελικό κείμενο της Ο.Ε. του ΤΕΕ – ΤΑΚ με θέμα: «Απόψεις για τη Β1 Φάση Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ)» (Αύγουστος.2015, όπως εγκρίθηκε με απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ – ΤΑΚ, σελ.123 – 124).

  «Β. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΟΛΗΣ»

  Οι αλλαγές αυτές προτείνεται να προστεθούν στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης Β.1.2.β-5: Μεταβατικές διατάξεις ως ανάδραση προς την υφιστάμενη πολεοδομική νομοθεσία και ως απαραίτητη προυπόθεση για την υλοποίηση της πρότασης της μελέτης για «συμπαγή πόλη και περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης».

  . Η τήρηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» προυποθέτει την έγκαιρη έγκριση των εγκεκριμένων από τα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ επεκτάσεων των σχεδίων πόλεων, και το ότι επιτρέπεται η δόμηση εντός των ορίων των οικισμών. Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για συμπαγή πόλη και για περιορισμό της δόμησης εκτός σχεδίου αν δεν υπάρχει σύντομη διαδικασία έγκρισης σχεδίων πόλης και όσο παρεμποδίζεται η δόμηση εντός των ορίων των οικισμών.
  Δυστυχώς οι προυποθέσεις αυτές δεν υπάρχουν διότι

  Α. Το ΥΠΕΚΑ .από το 2004 και μετά εμποδίζει συστηματικά την έγκριση των σχεδίων πόλης (επεκτάσεων ή εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών) και οικοδομικών συνεταιρισμών. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα έτοιμων μελετών για τις οποίες το ΥΠΕΚΑ κωλυσιεργεί συστηματικά. Χρειάζεται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου έγκρισης των μελετών ώστε η έγκριση να γίνεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

  Β. Με την υπ. αρ. 1828/2008 Απόφαση του ΣτΕ, και την Εγκύκλιο 1/2010 ΥΠΕΚΑ, τα οικόπεδα εντός ορίων οικισμών που δεν είχαν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο δεν μπορούν από την εγκύκλιο και μετά να οικοδομηθούν (καθίστανται μη οικοδομήσιμα). Τα οικόπεδα αυτά αποτελούν μεγάλο ποσοστό των οικοπέδων εντός οικισμών. Ως προυπόθεση για την δόμηση επιβάλλεται η έγκριση σχεδίου πόλης, η οποία είναι αδύνατον να γίνει με την υφιστάμενη νομοθεσία. Αποτέλεσμα είναι η απαγόρευση δόμησης σε μεγάλα τμήματα εντός ορίων οικισμών.
  Χρειάζεται τροποποίηση των αποφάσεων αυτών και της πολεοδομικής νομοθεσίας ώστε ο απαιτούμενος πολεοδομικός σχεδιασμός να είναι σύντομος και αποτελεσματικός. Μια λύση είναι να επιτρέπεται η πολεοδόμηση τμήματος του οικισμού (που θα επιλέγεται από τον Δήμο ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Δήμου), να εγκρίνεται σύντομα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η πράξη εφαρμογής να γίνεται σταδιακά εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον για οικοδόμηση.

  Γ. Με τον Ν. 4269 ΦΕΚ 142/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση − Βιώσιμη ανάπτυξη».
  – τα Σχέδια Χρήσεων Γης των Δήμων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια – Γ.Π.Σ. ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Ανοικτής Πόλης – Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) μετονομάζονται σε Τοπικά Χωρικά Σχέδιά -Τ.Χ.Σ. και η έγκρισή τους θα γίνεται με Π.Δ. (ενώ μέχρι τώρα η έγκριση γινόταν με αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
  – τα Σχέδια πόλης μετονομάζονται σε Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής – Ρ.Σ.Ε και θα εγκρίνονται ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες πράξεις εφαρμογής με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (μέχρι τώρα η έγκριση γινόταν με Π.Δ.),
  Δεν είναι σαφές πως θα εγκριθούν οι πολυπληθείς εκκρεμείς πολεοδομικές μελέτες. Επίσης δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για τον καθορισμό των νέων προδιαγραφών που προβλέπονται για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδιά -Τ.Χ.Σ., (αντίστοιχα των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., άρθρο 7 παρ. 12) και για τις πολεοδομικές μελέτες (Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής – Ρ.Σ.Ε., άρθρο 10-4δ.
  Το μέχρι τώρα αποτέλεσμα του Ν. 4269/2014 είναι
  – η συνέχιση της αδυναμίας έγκρισης των πολεοδομικών μελετών (νέο όνομα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής – Ρ.Σ.Ε), (α) λόγω της ασάφειας για την έγκριση των εκκρεμών μελετών και (β) λόγω της ρύθμισης για ταυτόχρονη έγκριση των Πράξεων Εφαρμογής, οι οποίες δεν μπορούν να εγκριθούν πριν από την οριστικοποίηση της πολεοδομικής μελέτης με συνέπεια αυξημένο κόστος για τους Δήμους και σημαντικές νέες καθυστερήσεις στην έγκριση των πολεοδομικών μελετών.
  – η σύγχυση για την ανάθεση Γ.Π.Σ. που έχουν προκηρυχθεί και η καθυστέρηση έγκρισης νέων ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ (ή ΤΧΣ με το νέο όνομα) λόγω των διαδικασιών που απαιτούνται για να γίνουν Π.Δ.

  Χρειάζεται
  (α) Να εγκριθούν σύντομα οι προβλεπόμενες αποφάσεις για τον καθορισμό των προδιαγραφών των Τ.Χ.Σ., Ρυμοτομικών Σχεδίων και Πράξεων Εφαρμογής.
  (β) Να διαχωριστεί η έγκριση των νέων Ρυμοτομικών Σχεδίων από την έγκριση των πράξεων εφαρμογής οι οποίες ανάλογα με τις ανάγκες να μπορούν να γίνονται τμηματικά και όχι υποχρεωτικά σε όλη της έκταση της πολεοδόμησης.
  (γ) Ολες οι πολυπληθείς εκκρεμείς πολεοδομικές μελέτες να υπαχθούν στις μεταβατικές διατάξεις και να εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τις προδιαγραφές με τις οποίες ανατέθηκαν.
  (δ) Δυνατότητα εγκατάστασης στους οικισμούς οικοτεχνίας κτλ (βλέπε Β4.1. Σημειακές δραστηριότητες ανάπτυξης βιομηχανίας – βιοτεχνίας)
  (ε) Να γίνει αναμόρφωση της νομοθεσίας σχετικά με τα καταφύγια άγριας ζωής με σαφή περιορισμό των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και μεγάλων εγκαταστάσων για αποτελεσματικότερη προστασία τους.

  Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  -Τα ακίνητα εντός ορίων οικισμών φορολογούνται στις μεταβιβάσεις και τον ΕΝΦΙΑ με ανύπαρκτες πλασματικές αντικειμενικές αξίες ως οικόπεδα ενώ με την υφιστάμενη νομοθεσία απαγορεύεται να οικοδομηθούν. Σε αρκετούς οικισμούς οι κάτοικοι ζητούν μείωση τω ορίων των οικισμών για να αποφύγουν την φορολόγηση στις μεταβιβάσεις για ανύπαρκτες αξίες.

  – Το ίδιο συμβαίνει και με τα ακίνητα εκτός σχεδίου όπου έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί δόμησης από τα εγκεκριμένα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα αν εφαρμοστούν οι προτάσεις της μελέτης για γενικό δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης

  Προτείνεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων να πλησιάζει την πραγματική, και στην περίπτωση που ένα ακίνητο εντός ορίων οικισμού δεν έχει πρόσωπο και δεν οικοδομείται ή είναι εκτός σχεδίου και δεν επιτρέπεται να οικοδομηθεί να θεωρείται ως αγροτεμάχιο.»

  17//1/2016

  Αντώνης Χουρδάκης, αρχιτέκτων – πολεοδόμος, συντονιστής στην Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ – ΤΑΚ με θέμα: «Απόψεις για τη Β1 Φάση Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης του Θεσμοθετημένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ)» (Αύγουστος.2015).