ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 49 Έναρξη ισχύος

1. Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το άρθρο 17 εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα.
3. Τα άρθρα 25 έως 27 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024.
4. Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση του άρθρου 28 επιβάλλεται επί ειδικών στοιχείων – αποδείξεων είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2024.
5. Το άρθρο 29 ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.
6. Το άρθρο 43 ισχύει μετά από δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
7. Το άρθρο 46 καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννάται μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
8. Το άρθρο 47 εφαρμόζεται για συναλλαγές με ημερομηνία διακανονισμού από την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:38 | Χαράλαμπος

  Όταν αποκτήθηκαν τα εισοδήματα οι φορολογούμενοι δε γνώριζαν τις φορολογικές επιβαρύνσεις του νομοσχεδίου. Συνεπώς είναι αντισυνταγματικό να ισχύσει αναδρομικά διότι επιπρόσθετα δεν υφίστανται έκτακτοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

 • Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γνωρίζει πολύ καλά τους τρόπους και τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, εν έτει 2023, για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την επιβολή δίκαιης φορολογίας στις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Παρ’ όλα αυτά επιλέγει το αναχρονιστικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης, θεσπίζοντας “Ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας”, αν και υπάρχει ήδη τεκμήριο διαβίωσης για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες όπως και για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Εξάλλου, γνωρίζει πολύ καλά ότι, ήδη, έχει αφαιρέσει το δικαίωμα δήλωσης μηδενικού κέρδους ή ζημίας από τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες αφού τους/τις φορολογεί από το πρώτο ευρώ, εν αντιθέσει με τους/τις υπόλοιπους/ες εργαζόμενους/ες. Δηλαδή, αντί να καταργήσει τα τεκμήρια διαβίωσης και να επαναφέρει το αφορολόγητο για όλα τα φυσικά πρόσωπα, προσθέτει νέο τεκμήριο αυτή τη φορά στα κέρδη των πολύ μικρών επιχειρήσεων εξαιρώντας τις εταιρείες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται τις τελευταίες κυριολεκτικά ημέρες του έτους να νομοθετήσει φορολογικά μέτρα τα οποία αφορούν όλο το οικονομικό έτος που πέρασε! Δηλαδή, βάζει το μαχαίρι στο λαιμό σε χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους/ες να πληρώσουν φόρο για τη χρονιά που διανύθηκε ήδη, χωρίς να τους/τις δώσει τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική ή ακόμα χειρότερα να μελετήσουν τις υφιστάμενες συνθήκες προκειμένου να αξιολογήσουν τις δυνατότητες παραμονής τους στην αγορά.

  Όσον αφορά το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου ως έχει, άποψη μας είναι ότι δε χρήζει βελτίωσης παρά μόνο απόσυρσης. Ειδικά οι διατάξεις του εδαφίου γ που συνδέουν το τεκμαιρόμενο κέρδος με τον ετήσιο κύκλο εργασιών σε συνάφεια με το μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του ΚΑΔ των υψηλότερων εσόδων, εκτός του ότι θα οδηγήσει σε πονοκέφαλο τους/τις φοροτέχνες και τους/τις φορολογούμενους/ες μετά τις εκατοντάδες ΠΟΛ που θα πρέπει να εκδώσετε για την ορθή εφαρμογή τους, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε ασφυξία και τις τελευταίες ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους/ες που έχουν καταφέρει να επιβιώσουν μέχρι σήμερα.

  Παράλληλα η σύνδεση του τεκμαιρόμενου κέρδους με το μισθολογικό κόστος, θα οδηγήσει στην καλύτερη περίπτωση σε μειώσεις, είτε πραγματικές, είτε εικονικές, των αποδοχών των μισθωτών και στη χειρότερη σε απολύσεις και μαύρη εργασία.

  Τέλος, οι δηλώσεις περί μαχητότητας του τεκμηρίου είναι εκτός πραγματικότητας.

  Αυτό το νομοσχέδιο ΕΚΤΡΩΜΑ πρέπει να αποσυρθεί άμεσα! Στη περίπτωση που δεν το κάνετε θα είστε υπόλογοι για τη διάλυση των μικρών επιχειρήσεων της χώρας.

  Απαιτούμε:
  1) Να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο και να υποβληθεί νέο δίκαιο φορολογικό νομοσχέδιο μετά από διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων. Προτείνουμε αυτό να επιτευχθεί με θετικά μέτρα, δηλαδή δίνοντας κίνητρο σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές έτσι ώστε να καταστεί μη συμφέρουσα η φοροδιαφυγή.
  2) Να προβλεφθεί ενιαίο αφορολόγητο ποσό με αντικειμενικά κριτήρια για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (ιδιωτικών υπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ελεύθερων επαγγελματιών κ.λπ.)
  3) Να καταργηθεί άμεσα το τέλος επιτηδεύματος.
  4) Να καταργηθεί άμεσα η προκαταβολή φόρου και στη θέση της να προβλεφθεί παρακράτηση φόρου όπως, ήδη ισχύει, σε κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών.

  Το Δ.Σ.
  Αννέτα Τσελεπή, Πρόεδρος
  Μαρίνος Ψωμάς, Αντιπρόεδρος
  Μανόλης Μπλάντζας, Γενικός Γραμματέας
  Δημήτριος Φώτης, Ταμίας
  Χρήστος Ουζούνης, Μέλος

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:44 | Σπύρος

  Θεωρώ ότι υπάρχει κενό
  (να μην το χαρακτηρίσουμε λάθος η φορομπηχτική πολιτική)
  στην περίπτωση που ιδιοκτήτης με ιδιοκατοίκηση πρώτης κατοικίας,
  αναγκάζεται να μετακομίσει με ενοίκιο σε άλλη, είτε μεγαλύτερη ή σε άλλη γεωγραφική περιοχή.
  Σε περίπτωση που ενοικιάσει την κενή πλέον δική του,
  φορολογείται ως αυτή να του προσδίδει επιπλέον εισόδημα, ενώ πληρώνει ήδη ενοίκιο, που δεν πλήρωνε πριν.

  Στις δύο αυτές περιπτώσεις, ή και σε άλλες παρόμοιες,
  θα πρέπει τα ενοίκια να συμψηφίζονται και να φορολογείται μόνον το επιπλέον ενοίκιο της ιδιόκτητης κατοικίας,
  στην περίπτωση που αυτό είναι μεγαλύτερο από το ενοίκιο της ενοικιαζόμενης πρώτης κατοικίας.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 13:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΟΝΤΑΣ

  Προτείνω να εφαρμοσθεί για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2024, όχι αναδρομικά.Ευχαριστώ.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 13:49 | Γιώργος

  Θεωρώ απαράδεκτο να τίθεται σε προσχηματική διαβούλευση 14 μόλις ημερών ένα νομοσχέδιο που θα έχει (εφόσον ψηφιστεί) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ισχύ για εισοδήματα μιας χρονιάς που παρήλθε και που είχε δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, μια αγορά που μόλις συνήλθε υπό τις επιπτώσεις του COVID, ενεργειακή κρίση αιτία πολέμου κτλ. Δεν προηγήθηκε εξαντλητικός διάλογος ή έστω διάλογος, δεν αντιμετωπίστηκαν ξεχωριστά οι πολλές και ετερόκλητες επαγγελματικές και επιστημονικές κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών και τελικά οδηγούμαστε σε μια υφαρπαγή του εισοδήματος της εναπομείνασας μεσαίας ταξης δήθεν για να χρηματοδοτηθεί η υγεία και η παιδεία και μάλιστα αποκλειστικά με τα χρήματα των ελευθέρων επαγγελματιών. Αναρωτιέται κανείς για τους πραγματικούς λόγους πίσω από αυτό το γεμάτο προβλήματα νομοσχέδιο. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζουνε σταθερή ζωή στη χώρα τους και να μην τους αιφνιδιάζει το κράτος ούτε να παρεμβαίνει συστηματικά στη ζωή των πολιτών του. Η δημοκρατία στη χώρα μας θα έπρεπε να είναι υποδειγματική στη λειτουργία της και όχι να θυμίζει χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 12:03 | ΝΙΚΟΣ

  ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 01/01/2023 ΜΠΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 17:09 | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Η διαβούλευση από μόνη της θα έπρεπε να διαρκέσει 6 μήνες για να παρθούν σωστές αποφάσεις! Μπουχτίσαμε με τα νομοσχέδια «στο πόδι». Διαβούλευση με όλους τους φορείς και σταθερή φορολογία με πλάνο 15ετίας τουλάχιστον. Η αναδρομικότητα δεν είναι ούτε ηθική, ούτε νόμιμη!

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 16:21 | Γιώργος

  Αν γνώριζα ότι τα εισοδήματα του 2023 θα φορολογηθούν με αυτόν τον τρόπο, θα προτιμούσα να είχα κλείσει την επιχείρησή μου.
  Δεν είναι σωστό να γίνει αναδρομικά η τεκμαρτή φορολόγηση.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 11:58 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  Άποψή μου είναι ότι, για λόγους δεοντολογίας στα συναλλακτικά ήθη και προφύλαξης της εμπιστοσύνης του Πολίτη προς το Κράτος, το άρθρο 13, όπως τελικά θα διαμορφωθεί, θα πρέπει να ισχύσει για το φορολογικό έτος 2024 και μετά.
  Σε αντίθετη περίπτωση, ο επαγγελματίας θα φορολογηθεί για το φορολογικό έτος 2023, βάσει διατάξεων αναδρομικών που δεν γνώριζε (αφού δεν ίσχυαν) κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας — εξέλιξη διόλου συμβατή με τη συνολική προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της Ελληνικής Πολιτείας.

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 14:43 | Ελευθερία

  «Το άρθρο 17 εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα.»
  Είστε σοβαροί; Διανύουμε τον 11/2023!
  1ον Να νομοθετούσατε νωρίτερα, να κλείναμε τα βιβλία μας.
  2ον Πόσο συνταγματική είναι η αναδρομικότητα;
  3ον Πόσο ηθικό το βρίσκετε;
  4ον Πόσο βιάζεστε να δημιουργήσετε ουρές στις ΔΥΠΑ;

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 10:24 | Βιργινία Μ.

  Το κερασάκι στην τούρτα του απαράδεκτου αυτού νομοσχεδίου είναι η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ισχύ. Την ώρα που οι επαγγελματίες έχουν προβλέψει πως θα κινηθούν και τα νοικοκυριά επίσης.
  Δώστε τουλάχιστον την επιλογή σε όσους δεν κλείσουν να μπορέσουν να προετοιμαστούν.

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 12:24 | Γ.Κ.

  αναδρομικά???

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Βαλτετσίου 42, Τ.Κ.: 106 81 Αθήνα FAX : 210 / 33.01.408 e-mail:chafartg@otenet.gr

  Tηλ. 210. 3300 016 Αθήνα, 17/11/2023
  ΔΤ 49

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
  Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση έρχεται να φορολεηλατήσει τα χαμηλά εισοδήματα των επαγγελματιών, με στόχο να εισπράξει επιπλέον 874 εκ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό, για να πετύχει τους αυξημένους στόχους των δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Πρόκειται για υλοποίηση των δεσμεύσεων του Συμφώνου Σταθερότητας και του Ταμείου Ανάκαμψης. Για μια ακόμα φορά, η κυβέρνηση επιλέγει να χτυπήσει τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες, επιστήμονες και καλλιτέχνες, την ίδια ώρα που δεν αλλάζει τίποτα στις φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις του μεγάλου κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των επενδυτών και των τραπεζών.
  Εμπαίζει τον ελληνικό λαό ότι θα φέρει μια πιο “δίκαιη” φορολογία και θα πολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Προσπαθεί με αυτό τον τρόπο να πετύχει τη συναίνεση των υπολοίπων εργαζομένων στο νομοσχέδιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να μειώσει ούτε ένα ευρώ τη φορολογία των μισθωτών και των συνταξιούχων.
  Το νομοσχέδιο καθιερώνει οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα στα 10.920 ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται κατά 10% ανά τριετία, και εκτοξεύει τους φόρους στα 1.590 ευρώ ετησίως (1.102 ευρώ φόρος εισοδήματος, 488 ευρώ τέλος επιτηδεύματος), ακόμα και σε χρονιές που οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταγράφουν ζημιές.
  Ένα μεγάλο ποσοστό των εικαστικών καλλιτεχνών εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και δέχονται για χρόνια τις αφόρητες αυξήσεις φόρων, εισφορών, ΦΠΑ, κλπ. Η προώθηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, θα οδηγήσει στην αδυναμία τήρησης βιβλίων για ακόμα περισσότερους συναδέλφους εικαστικούς, θα σημάνει την ώθηση των καλλιτεχνών στο περιθώριο της εργασίας και παράλληλα της καλλιτεχνικής δημιουργίας!
  Δεν αντέχουμε να πληρώνουμε παραπάνω! Ήδη όλους τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς, μας χτυπάει η ακρίβεια που δεν έχει ταβάνι, πληρώνουμε ΕΝΦΙΑ, φόρους στα καύσιμα, δημοτικά τέλη. Πληρώνουμε τα φροντιστήρια των παιδιών μας, την ιδιωτική υγεία, τις υποδομές που είναι ανύπαρκτες, την κοινωνική προστασία που είναι λειψή.
  Απαιτούμε την απόσυρση του απαράδεκτου φορολογικού νομοσχεδίου!
  Διεκδικούμε:
  – Να καθιερωθεί αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος.
  – Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά η κυβέρνηση να κάνει, για όλους, χωρίς προϋποθέσεις. Καμία αναμονή μέχρι το 2025. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
  – Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των καλλιτεχνών με κλιμάκωση που να παίρνει υπόψη της την προστασία των χαμηλών εισοδημάτων.
  – Επαναφορά του δικαιώματος των καλλιτεχνών να «μοιράζουν» τα δηλωτέα εισοδήματά τους σε τέσσερα φορολογήσιμα χρόνια.
  – Αποφασιστική μείωση των δημοτικών τελών στους χώρους εργασίας των εικαστικών. Ανάλογα ποιο χώρο δηλώνει ο κάθε επαγγελματίας σαν έδρα. (εργαστήρια, σπίτια, αποθήκες).
  – Να εφαρμοστεί με Υπουργική Απόφαση ο νόμος για το φόρο μεταβίβασης του καλλιτεχνικού έργου.
  – Να πάψουν τα χρώματα, τα υλικά και οι πρώτες ύλες της τέχνης να υπάγονται στο φόρο πολυτελείας.
  Συμμετέχουμε στο νέο αγωνιστικό κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, και των υπόλοιπων σωματείων ΕΒΕ και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων την Τετάρτη 22 Νοέμβρη με συγκέντρωση στις 12:00 στην Ομόνοια και πορεία στο Υπουργείο οικονομικών.
  Για τη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση είναι την Τετάρτη 22 Νοέμβρη στις 10.00 πμ στο άγαλμα Βενιζέλου.
  Το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα κοινά αιτήματα που βάζουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να επεξεργαζόμαστε εξειδικευμένα αιτήματα του κλάδου των εικαστικών

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

  Νάσος Χαλκίδης Βικτώρια Νταρίλα

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 12:41 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΡΙΤΖΙΔΗΣ

  Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΟΣΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. ΤΑ ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ;

 • 21 Νοεμβρίου 2023, 12:10 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΡΙΤΖΙΔΗΣ

  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΟ 3% ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΘΑ ΝΟΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ.ΟΛΟΙ ΘΑ ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.
  Π.Χ 24% ΦΠΑ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ 100 ΕΥΡΩ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ 24ΕΥΡΩ. ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΔΩΣΩ 124 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ!! ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ 100 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΜΕ ΤΑ 24 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΩ 2 ΛΙΤΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ!!

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 22:35 | Giannis Karmis

  Ντροπή για τον νομικό πολιτισμό μας η αναδρομικότητα των διατάξεων. Τα έχουν γράψει κι αλλοι συνάδελφοι πιο κάτω για την αναξιοπιστία που δημιουργείται στις σχέσεις πολίτη και φορολογικής διοίκησης αλλά και για την σύγκριση μεικτού μισθού σε 14μηνη βάση με αφορολόγητο σε σχέση με επαγγελματία που αμείβεται αμφίβολο αριθμό μηνών, απασχολεί προσωπικό και καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. Ντροπή για μια ακόμη φορά η οριζόντια φορολογική αντιμετώπιση που στιγματίζει μια κοινωνική ομάδα φορτώνοντας της όλη την φορολογική ανικανότητα, αναγνωρισμένα πια. Είναι ολοφάνερο ότι δεν θέλετε να μείνει καμία ατομική και κανένας ελεύθερος επαγγελματίας ισοπεδώνοντας έτσι την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Προφανώς και υπάρχει φοροδιαφυγή, προφανώς και ξέρετε τον τρόπο με τον οποίο περιορίζεται. Για 600εκ. έχουμε πάθει κρίσεις πανικού και άγχους όταν αντίστοιχα κονδύλια μοιράζονται σε κανάλια, δεκο κάνουν πάρτυ, παρεμπόριο καυσίμων και ναυτιλία σφυρίζει αδιάφορα.
  Έχουμε γίνει πυρηνικοί επιστήμονες beta testers φτιάχνοντας ένα σύστημα mydata εδώ και 5 χρόνια με απίστευτο διοικητικό κόστος και απουσία ουσιώδης ενημέρωσης των επιχειρήσεων που θα ήταν υπερόπλο κατά της φοροδιαφυγής κια τώρα αναπολείτε τεκμαρτά δεκαετιών πίσω..
  Πραγματικά ευχόμαστε τα παιδιά μας να γλυτώσουν απ αυτόν εδώ τον τόπο.
  Θέλετε και rebrain Greece.. Ντροπή ΜΟΝΟ!

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 22:56 | ΑΚΗΣ

  Εχει γίνει προγραμματισμός στα νοικοκυριά για το 2023.
  Πρέπει να ισχύσει απο το 2024.

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 11:00 | ππ

  Απαράδεκτο να έχει αναδρομική ισχύ!

 • 19 Νοεμβρίου 2023, 15:11 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ

  Προχωρήστε άμεσα σε μείωση φορολογίας των εταιριών οριζόντια σε 20% (+5% για μέρισμα) και για τις ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες 15% (από 35Κ έως 100.000) και 20% (> 100.000), με αφορολόγητο όριο μέχρι 35.000€
  Προχωρήστε σε μείωση ασφαλιστικών εισφορών οριζόντια σε τελικό ποσοστό 20% (εργοδότη+ εργαζόμενου)
  Θέσπιση χρήσης πλαστικού χρήματος από 50€ (πενήντα ευρώ) και πάνω.
  Άμεση διασύνεση pos με ταμειακές μηχανές για το σύνολο επιχειρήσεων.
  Αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα στις περιπτώσεις απόκρυψης εσόδων.
  Τότε μόνο θα μειωθεί η φοροδιαφυγή και θα είναι φορολογικά ειλικρινείς οι φορολογούμενοι.

 • 19 Νοεμβρίου 2023, 10:22 | Βαγγέλης Μυλωνάς

  Αποσυνδέστε την εργασία από την ασφάλιση για ανθρώπους που δεν εργάζονται και θέλουν να αυτασφαλιστούν είτε ήταν μισθωτοί είτε ελεύθεροι επαγγελματίες.
  Μην θέτετε ηλικιακά όρια ή άλλες προϋποθέσεις.
  Οποίος θέλει να αυτασφαλιστεί να το κάνει και να πληρώνει βάση κάποιας προκαθορισμένης κλίμακας που να μην συνδέετε με την προηγούμενη εργασία του ή με την ηλικία του(το ασφαλ/ σύστημα είναι ανταποδοτικό.
  Αυτό θα ξεκαθαρίσει σε ένα μεγάλο ποσοστό ποιος είναι πραγματικός ελεύθερος επαγγελματίας και ποιος το κάνει για να συμπληρώσει ένσημα.
  .

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 20:23 | Eva

  Συμφωνώ απόλυτα με τον προλαλήσαντα κ. Τσιμπουκιδη: «Ξεκινάμε με το γεγονός ότι δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικά ο νόμος από την χρήση 2023. Αναιρείτε την ίδια σας την πολιτική για προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικότητας. Ποιός θα έρθει να ξεκινήσει δουλειά στην Ελλάδα όταν γνωρίζει ότι την τελευταία στιγμή θα έρθει το κράτος και θα του τραβήξει το χαλάκι κάτω από τα πόδια;
  Αν θέλετε να δηλώνουν οι επαγγελματίες κατ’ ελάχιστον όσα και οι μισθωτοί, τότε θα πρέπει να τους δώσετε κι αυτούς αφορολόγητο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και να λάβετε υπ’ όψιν ότι ο μισθός πάνω στον οποίο γίνονται όλοι οι υπολογισμοί σας είναι ο μικτός και όχο ο καθαρός, καθώς επίσης ότι σ αυτήν την λογική θα πρέπει να αφαιρούνται στο τέλος και οι ασφαλιστικές εισφορές.
  Αν θέλετε να δηλώνουν οι επαγγελματίες παραπάνω έσοδα, δώστε στον υπόλοιπο κόσμο κίνητρο να ζητάνε αποδείξεις. Όταν αφαιρούσαμε τις ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες από το εισόδημά μας και είχαμε έκπτωση φόρου, όλοι ζητούσαν απόδειξη! Αν ο φορολογούμενος έχει ουσιαστικό όφελος στον υπολογισμό του φόρου του, θα απαιτεί από τον επαγγελματία να κόβει απόδειξη.
  Από την στιγμή που έχετε στην διάθεσή σας στοιχεία όπως τί ενοίκιο πληρώνει κάποιος και τί δαπάνες κάνει με κάρτες ή μέσω τραπεζών, δεν καταλαβαίνω πραγματικά ποιός ο λόγος να υπάρχουν τεκμήρια. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει σωρεία στοιχείων για το πόσα χρήματα ξοδεύει κάποιος και μπορεί να τρέξει ελέγχους βάσει αλγορίθμων ώστε να προσδιορίσει ελάχιστο εισόδημα βάσει δαπανών και όχι επιβάλοντας οριζόντια ελάχιστο εισόδημα σε όλο τον κόσμο.
  Αν είμαι επαγγελματίας και ξέρω ότι θα φορολογηθώ βάσει ενός ελαχίστου εισοδήματος, τότε ακόμη και αν κερδίζω περισσότερα, θα «προσαρμόσω» το εισόδημά μου προς τα κάτω γνωρίζοντας ότι αυτό ζητάει από μένα το κράτος.
  Ζητάτε από τις επιχειρήσεις να ανεβάζουν όλα τους τα δεδομένα στην πλατφόρμα «έκτρωμα» mydata, να δηλώνουν τα pos τους, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τις ταμειακές τους μηχανές και στο τέλος επιβάλετε φόρο βάσει κάποιων δικών σας κριτηρίων. Είναι προτιμότερο να καταργήσουμε τα βιβλία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και να στέλνετε απ ευθείας το εκκαθαριστικό για να τελειώνουμε και να μην παιδεύεται κανείς.
  Σε ότι αφορά τα πρόστιμα για την ανάρτηση στοιχείων στην πλατφόρμα my Data είναι πραγματικά εκτός κάθε λογικής και πραγματικότητας. Αυτοί που τα υπολόγισαν και τα πρότειναν πρέπει να ζουν σε άλλο πλανήτη ή απλώς να μην έχουν ασκήσει ποτέ ελεύθερο επάγγελμα. Αλήθεια δεν αντιλαμβάνεται η διοίκηση ότι όσο πιο υψηλά είναι τα πρόστιμα τόσο αδύνατη καθίσταται η είσπραξή τους? Έχετε δει ποτέ την αναλογία των προστίμων ως προς τις ανείσπρακτες οφειλές προς το Δημόσιο; Σκέφτηκε κανείς φωστήρας εκεί πέρα πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν κάτω από το βάρος των προστίμων που θα επιβληθούν ακόμη και για την παραμικρή παράλειψη ή ανθρώπινο λάθος και πόσες οικογένειες θα μετράνε ανέργους;
  Λυπάμαι αληθινά που μετά από 31 χρόνια στο επάγγελμά μου (έχω λογιστικό γραφείο) βλέπω να ξαναγυρίζουμε στις πολιτικές που συναντήσαμε πριν από δεκαετίες και που δεν οδήγησαν πουθενά παρά μόνο στον περιορισμό της επιχειρηματικότητας. Σε ότι αφορά δε το ηλεκτρονικό κράτος-τέρας που έχετε καταφέρει να δημιουργήσει, έχω να σας πω ότι αναπολούμε την εποχή που όλα γινόντουσαν χειρόγραφα και ήμασταν όλοι πιο ευτυχισμένοι.
  Ελπίζω να επικρατήσει η κοινή λογική.»

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 20:46 | Ευα

  Συνφωνώ απόλυτα με τον προλαλησαντα κ. Τσιμπουκιδη: Ξεκινάμε με το γεγονός ότι δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικά ο νόμος από την χρήση 2023. Αναιρείτε την ίδια σας την πολιτική για προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικότητας. Ποιός θα έρθει να ξεκινήσει δουλειά στην Ελλάδα όταν γνωρίζει ότι την τελευταία στιγμή θα έρθει το κράτος και θα του τραβήξει το χαλάκι κάτω από τα πόδια;
  Αν θέλετε να δηλώνουν οι επαγγελματίες κατ’ ελάχιστον όσα και οι μισθωτοί, τότε θα πρέπει να τους δώσετε κι αυτούς αφορολόγητο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και να λάβετε υπ’ όψιν ότι ο μισθός πάνω στον οποίο γίνονται όλοι οι υπολογισμοί σας είναι ο μικτός και όχο ο καθαρός, καθώς επίσης ότι σ αυτήν την λογική θα πρέπει να αφαιρούνται στο τέλος και οι ασφαλιστικές εισφορές.
  Αν θέλετε να δηλώνουν οι επαγγελματίες παραπάνω έσοδα, δώστε στον υπόλοιπο κόσμο κίνητρο να ζητάνε αποδείξεις. Όταν αφαιρούσαμε τις ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες από το εισόδημά μας και είχαμε έκπτωση φόρου, όλοι ζητούσαν απόδειξη! Αν ο φορολογούμενος έχει ουσιαστικό όφελος στον υπολογισμό του φόρου του, θα απαιτεί από τον επαγγελματία να κόβει απόδειξη.
  Από την στιγμή που έχετε στην διάθεσή σας στοιχεία όπως τί ενοίκιο πληρώνει κάποιος και τί δαπάνες κάνει με κάρτες ή μέσω τραπεζών, δεν καταλαβαίνω πραγματικά ποιός ο λόγος να υπάρχουν τεκμήρια. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει σωρεία στοιχείων για το πόσα χρήματα ξοδεύει κάποιος και μπορεί να τρέξει ελέγχους βάσει αλγορίθμων ώστε να προσδιορίσει ελάχιστο εισόδημα βάσει δαπανών και όχι επιβάλοντας οριζόντια ελάχιστο εισόδημα σε όλο τον κόσμο.
  Αν είμαι επαγγελματίας και ξέρω ότι θα φορολογηθώ βάσει ενός ελαχίστου εισοδήματος, τότε ακόμη και αν κερδίζω περισσότερα, θα «προσαρμόσω» το εισόδημά μου προς τα κάτω γνωρίζοντας ότι αυτό ζητάει από μένα το κράτος.
  Ζητάτε από τις επιχειρήσεις να ανεβάζουν όλα τους τα δεδομένα στην πλατφόρμα «έκτρωμα» mydata, να δηλώνουν τα pos τους, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τις ταμειακές τους μηχανές και στο τέλος επιβάλετε φόρο βάσει κάποιων δικών σας κριτηρίων. Είναι προτιμότερο να καταργήσουμε τα βιβλία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και να στέλνετε απ ευθείας το εκκαθαριστικό για να τελειώνουμε και να μην παιδεύεται κανείς.
  Σε ότι αφορά τα πρόστιμα για την ανάρτηση στοιχείων στην πλατφόρμα my Data είναι πραγματικά εκτός κάθε λογικής και πραγματικότητας. Αυτοί που τα υπολόγισαν και τα πρότειναν πρέπει να ζουν σε άλλο πλανήτη ή απλώς να μην έχουν ασκήσει ποτέ ελεύθερο επάγγελμα. Αλήθεια δεν αντιλαμβάνεται η διοίκηση ότι όσο πιο υψηλά είναι τα πρόστιμα τόσο αδύνατη καθίσταται η είσπραξή τους? Έχετε δει ποτέ την αναλογία των προστίμων ως προς τις ανείσπρακτες οφειλές προς το Δημόσιο; Σκέφτηκε κανείς φωστήρας εκεί πέρα πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν κάτω από το βάρος των προστίμων που θα επιβληθούν ακόμη και για την παραμικρή παράλειψη ή ανθρώπινο λάθος και πόσες οικογένειες θα μετράνε ανέργους;
  Λυπάμαι αληθινά που μετά από 31 χρόνια στο επάγγελμά μου (έχω λογιστικό γραφείο) βλέπω να ξαναγυρίζουμε στις πολιτικές που συναντήσαμε πριν από δεκαετίες και που δεν οδήγησαν πουθενά παρά μόνο στον περιορισμό της επιχειρηματικότητας. Σε ότι αφορά δε το ηλεκτρονικό κράτος-τέρας που έχετε καταφέρει να δημιουργήσει, έχω να σας πω ότι αναπολούμε την εποχή που όλα γινόντουσαν χειρόγραφα και ήμασταν όλοι πιο ευτυχισμένοι.
  Ελπίζω να επικρατήσει η κοινή λογική.

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 13:41 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

  Όπως είναι γνωστό η αναδρομικότητα είναι αντισυνταγματική και ως τέτοια δε θα ευσταθήσει. Πρέπει να αναλογιστείτε και να συνεκτιμήσετε ότι το επιπλέον κόστος θα μετακυλήσει στον πελάτη και όπως είναι κατανοητό για άλλη μία φορά δε θα ζητούνται αποδείξεις. Με αυτό τον τρόπο δαιμονοποιείται το ελεύθερο επάγγελμα και θα οδηγηθούμε σε μαζικά λουκέτα. ΟΙ δείκτες ανεργίας δεν σας αφορούν? Πως είναι δυνατόν να μην δέχεστε ότι μία ατομική επιχείρηση έχει έξοδα και πιθανόν κάποιο έτος και ζημίες? Όλοι μπαίνουν στον ίδιο κουβά και πάλι οι έχοντες φοροδιαφεύγουν αδρά. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι μισθωτοί και δημόσιοι υπάλληλοι , εκτός και αν αυτή είναι η βούληση!!! Όταν θα μπουν μαζικά λουκέτα, να δούμε ποιος θα πληρώσει τους μισθούς των Δημήτρης υπαλλήλων και τις συντάξεις!!!

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 10:31 | παναγιωτης Παπαδημητρίου

  Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ.
  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΧΤΙΖΕΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙ 2023 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 10:56 | ΑΝΝΑ

  Κύριε Υπουργέ,

  ως θεσμός που εφαρμόζεται τις αρχές του δικαίου και ως πολίτης αυτής της χώρας τι υπογράφετε? Την ανομία της αναδρομικότητας αρθ49 παρ.2
  ..΄Το άρθρο 17 εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα.
  Αντί αυτού μήπως είναι καλύτερα να επιλέξτε να νομοθετήσετε όπως με τα επιδόματα όλες οι συναλλαγές όσων χρησιμοποιούν δημόσιο χρήμα να γίνεται μέσω
  προπληρωμένων καρτών ή αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής
  Διότι αν οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω POS θα υπάρχει διάφανεια και θα αποκλειστεί η επιδότηση της παραοικονομίας τουλάχιστον απο χρήματα του Δημοσίου.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 20:54 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Το άρθρο 17 θα πρέπει να ισχύσει αν ισχύσει τελικά από το 2024 και μετά.
  Τα καινούρια έντυπα για τον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού δεν θα έχουν βγει μέχρι τον Μάρτιο του 2024 για να στείλουμε δηλώσεις.
  Δεν μπορούμε να στέλνουμε πάλι δηλώσεις μέσα στον Αύγουστο.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 13:30 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αναφέρομαι στο θέμα των εταιρικών αυτοκινήτα υπό καθεστώς χρονομίσθωσης (leasing) το οποίο απ’ ότι καταλαβαίνω δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. Το θέμα ειναι ότι η πλειονότητα αυτών των αυτοκινήτων είναι πολυτελή και προορίζεται σε μεγάλο ποσοστό για προσωπική χρήση. Με αυτό το τρόπο δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να μην έχει στη κατοχή του προσωπικό αυτοκίνητο (με αντίστοιχο κέρδος τη τιμή αγοράς του καθώς και τη τιμή των καυσίμων τα οποία παιρνούν στα έξοδα της εταιρείας). Ο μισθωτός δεν έχει παρόμοιο πλεονέκτημα (εκτός αν εργάζεται σε πολυεθνική που δίνει αυτή τη παροχή). Η ευκολότερη λύση η κατάργηση των εταιρικών οχημάτων τύπου ΙΧ. Τα εταιρικά να είναι μόνο φορτηγάκια ‘η αυτοκίνητα χωρίς πίσω παράθυρα (τύπου κλούβα).

  Ανάλογο είναι και το θέμα των εταιρικών γευμάτων, όπου πολύ επιχειρηματίες χρεώνουν τα οικογενεικά γεύματα / δείπνα (ακόμα και την έξοδο για καφέ) στην εταιρεία, ενώ ο μισθωτός πληρώνει αυτές τις εξόδους από το εισόδημά του. Προτείνεται η κατάργηση της δυνατότητας εισαγωγής στα έξοδα της επιχείρησης των δείπνων γευμάτων.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 00:35 | ΘΩΜΑΣ

  Το παρόν άρθρο δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου, βασική αρχή της οποίας είναι, ότι κατ’ αρχήν απαγορεύεται η αναδρομικότητα σε μια διάταξη νόμου, εκτός αν η διάταξη είναι ευνοϊκότερη για τον υπόχρεο.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 20:23 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ

  Ξεκινάμε με το γεγονός ότι δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικά ο νόμος από την χρήση 2023. Αναιρείτε την ίδια σας την πολιτική για προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικότητας. Ποιός θα έρθει να ξεκινήσει δουλειά στην Ελλάδα όταν γνωρίζει ότι την τελευταία στιγμή θα έρθει το κράτος και θα του τραβήξει το χαλάκι κάτω από τα πόδια;
  Αν θέλετε να δηλώνουν οι επαγγελματίες κατ’ ελάχιστον όσα και οι μισθωτοί, τότε θα πρέπει να τους δώσετε κι αυτούς αφορολόγητο ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και να λάβετε υπ’ όψιν ότι ο μισθός πάνω στον οποίο γίνονται όλοι οι υπολογισμοί σας είναι ο μικτός και όχο ο καθαρός, καθώς επίσης ότι σ αυτήν την λογική θα πρέπει να αφαιρούνται στο τέλος και οι ασφαλιστικές εισφορές.
  Αν θέλετε να δηλώνουν οι επαγγελματίες παραπάνω έσοδα, δώστε στον υπόλοιπο κόσμο κίνητρο να ζητάνε αποδείξεις. Όταν αφαιρούσαμε τις ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες από το εισόδημά μας και είχαμε έκπτωση φόρου, όλοι ζητούσαν απόδειξη! Αν ο φορολογούμενος έχει ουσιαστικό όφελος στον υπολογισμό του φόρου του, θα απαιτεί από τον επαγγελματία να κόβει απόδειξη.
  Από την στιγμή που έχετε στην διάθεσή σας στοιχεία όπως τί ενοίκιο πληρώνει κάποιος και τί δαπάνες κάνει με κάρτες ή μέσω τραπεζών, δεν καταλαβαίνω πραγματικά ποιός ο λόγος να υπάρχουν τεκμήρια. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει σωρεία στοιχείων για το πόσα χρήματα ξοδεύει κάποιος και μπορεί να τρέξει ελέγχους βάσει αλγορίθμων ώστε να προσδιορίσει ελάχιστο εισόδημα βάσει δαπανών και όχι επιβάλοντας οριζόντια ελάχιστο εισόδημα σε όλο τον κόσμο.
  Αν είμαι επαγγελματίας και ξέρω ότι θα φορολογηθώ βάσει ενός ελαχίστου εισοδήματος, τότε ακόμη και αν κερδίζω περισσότερα, θα «προσαρμόσω» το εισόδημά μου προς τα κάτω γνωρίζοντας ότι αυτό ζητάει από μένα το κράτος.
  Ζητάτε από τις επιχειρήσεις να ανεβάζουν όλα τους τα δεδομένα στην πλατφόρμα «έκτρωμα» mydata, να δηλώνουν τα pos τους, τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, τις ταμειακές τους μηχανές και στο τέλος επιβάλετε φόρο βάσει κάποιων δικών σας κριτηρίων. Είναι προτιμότερο να καταργήσουμε τα βιβλία σε χιλιάδες επιχειρήσεις και να στέλνετε απ ευθείας το εκκαθαριστικό για να τελειώνουμε και να μην παιδεύεται κανείς.
  Σε ότι αφορά τα πρόστιμα για την ανάρτηση στοιχείων στην πλατφόρμα my Data είναι πραγματικά εκτός κάθε λογικής και πραγματικότητας. Αυτοί που τα υπολόγισαν και τα πρότειναν πρέπει να ζουν σε άλλο πλανήτη ή απλώς να μην έχουν ασκήσει ποτέ ελεύθερο επάγγελμα. Αλήθεια δεν αντιλαμβάνεται η διοίκηση ότι όσο πιο υψηλά είναι τα πρόστιμα τόσο αδύνατη καθίσταται η είσπραξή τους? Έχετε δει ποτέ την αναλογία των προστίμων ως προς τις ανείσπρακτες οφειλές προς το Δημόσιο; Σκέφτηκε κανείς φωστήρας εκεί πέρα πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν κάτω από το βάρος των προστίμων που θα επιβληθούν ακόμη και για την παραμικρή παράλειψη ή ανθρώπινο λάθος και πόσες οικογένειες θα μετράνε ανέργους;
  Λυπάμαι αληθινά που μετά από 31 χρόνια στο επάγγελμά μου (έχω λογιστικό γραφείο) βλέπω να ξαναγυρίζουμε στις πολιτικές που συναντήσαμε πριν από δεκαετίες και που δεν οδήγησαν πουθενά παρά μόνο στον περιορισμό της επιχειρηματικότητας. Σε ότι αφορά δε το ηλεκτρονικό κράτος-τέρας που έχετε καταφέρει να δημιουργήσει, έχω να σας πω ότι αναπολούμε την εποχή που όλα γινόντουσαν χειρόγραφα και ήμασταν όλοι πιο ευτυχισμένοι.
  Ελπίζω να επικρατήσει η κοινή λογική.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 18:01 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΦΕΡΕΙ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ.
  1.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ 10.920 ΕΥΡΩ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ .Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 325,40 ΕΥΡΩ.
  2.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 10.920 ΕΥΡΩ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ.Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 1.102,40+300 ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1.402,40
  3 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 10.920,00 ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ.Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΙΝΑΙ 1.638 ΕΥΡΩ.
  ΑΡΑ Ο ΠΛΕΟΝ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ.
  ΤΡΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΛΟΙΠΝ ΙΔΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΧΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ.
  ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣ ΜΑΣ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΥΠΟΖΥΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ .
  ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ,
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΠΧ.6.000,000 ΜΙΣΘΩΤΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ 1.000.000 ΕΛΕΥΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.
  ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.
  ΕΞΑΛΟΥ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 70% ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΑΡΙΣΤΑ Ο Κ΄ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ).
  ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΜΟΝΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ Η ΔΟΥΛΕΥΑΝ ΜΑΥΡΑ?
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΠ’ΑΥΤΟΥ Ο ΔΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 17:26 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

  1.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΖΙΡΟ ΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ (ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ.

  2.ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΟΛΟΥ (ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 0 ΕΥΡΩ) .

  3.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΝΑ ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΣΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΧ ΤΟΥΣ ΒΑΖΟΥΝ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔ ).ΑΥΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ -ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΠ.

  4.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΖΙΡΟ ΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ.
  5.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ-ΕΝΟΙΚΙΑ) ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΠΙΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:12 | ΝΙΚΟΣ

  Το άρθρο 17 θα πρέπει να εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2024 και ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2023. Διότι τότε δεν μιλάμε για ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΘΕλΕΙ να ΧΡΕΩΣΕΙ τον ελεύθερο επαγγελματία αναδρομικά . Η μόνη λύση του θα είναι να τον αναγκάσουν να μην προβεί σε δήλωση εισοδήματος .Επομένως σκεφτείτε καθώς τους εξαναγκάζεται να μην έχουν άλλη επιλογή εσείς που αποφασίζετε αν οι 500.000 επαγγελματίες εξαναγκαστούν να μην καταθέσουν δήλωση το 2024?
  Τι έσοδα θα υπάρχουν στα δημόσια ταμεία σας..?

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:17 | ΝΙΑΝΙΑ

  ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΡΕ ;

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:05 | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Να προβλεφθεί αναδρομικοτητα για το άρθρο 24, από την ημέρα που βγήκε η εφαρμογή για τις αποδείξεις.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 11:08 | RoXaNi

  Για ποιο λόγο ένας νόμος να έχει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ; Αναφέρομαι στο άρθρο 17 το οποίο θέλετε να εφαρμοστεί για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από το 2023 και εφεξής.