Άρθρο 9 Εφαρμογή κινήτρων για ηλεκτρονική τιμολόγηση – Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη παρ. 84Α στο άρθρο 72 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 84Α ως εξής:
«84Α. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ, παρέχονται στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2024.
Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, οι σχετικές επιλογές της παρ. 6 του άρθρου 71ΣΤ μπορούν να δηλωθούν και η ένταξη να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 71ΣΤ.».

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 21:08 | Γεώργιος Μάτσος

  Αν καταλαβαίνω καλά τη διάταξη, καταργούνται τα κίνητρα για τιμολόγηση «μέσω παρόχου» μετά το 2024; Κανονικά, τα MyDATA έπρεπε να παραμείνουν προαιρετικά τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις χωρίς οργανωμένο λογιστήριο – ίσως και για τις τελευταίες – και να διατηρηθούν τα κίνητρα εφαρμογής τους, αφού ο φορολογούμενος με τον επιπλέον κόπο που θα έκανε, θα διευκόλυνε τη φορολογική αρχή να έχε τα δεδομένα του για τον φορολογικό του έλεγχο.

  Σήμερα όμως, περνούμε πια από την εποχή των κινήτρων στην εποχή των προστίμων. Αν το υπερφίαλο αυτό οικοδόμημα μια μέρα καταρρεύσει για οποιονδήποτε λόγο – από τεχνικό πρόβλημα ή λόγω απόλυτου burn-out των λογιστών, οι στάχτες του θα αφήσουν αποκαΐδια ολόκληρη την οικονομία!

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 11:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Θέλετε λέτε να εφαρμόσετε τιμολόγηση μέσω παρόχου για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.
  Για να γίνει αυτό δεν θα πρέπει να υποχρεώσετε πρώτα τους φορείς σας κατά την ανάθεση και εντύπως σε αυτή να αναγράφουν εάν όχι αναλυτικά όπως και κάνει μόνο το υπουργείο άμυνας, τουλάχιστον το συνολικό ποσό σε ευρώ των κρατήσεων ;
  Από την μια μας λέτε να εκδίδετε το παραστατικό με τις κρατήσεις του κτλ , και Από την άλλη οι υπάλληλοι σας στις υπηρεσίες μας λένε ( τι ;;; θα κάνω διπλή δουλειά ;;; !!!, όχι – θα τις βγάλω στην πληρωμή !!!)

  Βγάλτε μια απόφαση να υποχρεώνετε τους φορείς σας να το κάνουν όπως το άμυνας!!

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 12:55 | ΕΙΡΗΝΗ

  Θεωρώ ότι πολλές επιχειρήσεις θα ήθελαν να επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, αλλά αυτό είναι απαγορευτικό λόγω του κόστους.
  Αυτό θα πρέπει να το δείτε, ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να εκδίδουν τα παραστατικά τους μέσω παρόχου, αλλά όχι να τους «γδέρνουν» οι πάροχοι.