Άρθρο 37 Άμεσος προσδιορισμός φόρου σε περίπτωση δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων ηλεκτρονικού εμπορίου – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 31 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί άμεσου προσδιορισμού φόρου, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:
«1Α. Άμεσος είναι και ο προσδιορισμός που γίνεται ταυτόχρονα με την ενημέρωση της Φορολογικής Διοίκησης για τις πληροφορίες της δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων αντίστοιχων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 47δ του Κανονισμού (ΕΕ) 904/2010 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2010, για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (L 268).».

  • 21 Νοεμβρίου 2023, 10:43 | ΒΑΣΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ

    Η ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΛΙΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 9%

  • 20 Νοεμβρίου 2023, 17:35 | ΜΠΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 13% ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΝΥΚΟΚΟΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ