ΜΕΡΟΣ Δ’ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Άρθρο 35 Επιδόσεις εγγράφων που εκδίδονται στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Προσθήκη παρ. 3Α, τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1. Στο άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί κοινοποίησης πράξεων και λοιπών εγγράφων, προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Πράξεις ή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248) ή στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων άλλων κρατών μελών, κοινοποιούνται ηλεκτρονικά, είτε με ανάρτησή τους στον λογαριασμό του υποκείμενου στον φόρο ή του μεσάζοντα, στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία συνοδεύει ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, είτε με μόνη την αποστολή αυτών στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν το πρόσωπο στο οποίο αφορά η κοινοποίηση δεν διαθέτει λογαριασμό με λειτουργικότητα ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ., περί ηλεκτρονικής κοινοποίησης, αντικαθίσταται, πλην του τελευταίου της εδαφίου, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στον λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) των παρ. 2, 3 και 3Α, η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή της στον λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της ή μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την αποστολή της στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση που το πρόσωπο που αφορά η κοινοποίηση δεν διαθέτει λογαριασμό με λειτουργικότητα ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζονται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης και ιδίως τα σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορολογουμένων, το σημείο ανάρτησης στον λογαριασμό της κοινοποιούμενης πράξης ή άλλου εγγράφου, ο τρόπος πιστοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών παραλαβής, η δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης.».

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 22:51 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

  Σχετικά με το προς ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο και το επάγγελμα της μοδίστρας.
  Δύο διαπιστώσεις, δύο προτάσεις και μερικά επιπλέον σχόλια για οριστική λύση της φοροδιαφυγής αλλά και της επιβίωσης των επαγγελματιών αυτού του κλάδου.

  1. Το νομοσχέδιο λέει.
  Τεκμαρτό εισόδημα έως 14.196 για τις παλιές και 10.920 για τις νέες. Το πως μπορεί μία μοδίστρα 57 χρονών να παράγει περισσότερη εργασία από μία 35 ή 40 χρονών είναι βιολογικό μυστήριο αλλά το καταθέτετε προς διαβούλευση.

  Με αριθμούς λοιπόν. Για να έχουμε κέρδος 10920 θα πρέπει:
  Να έχει τζίρο 10920 + 8000 τουλάχιστον έξοδα (ενοίκιο, ΕΦΚΑ, ρεύμα, θέρμανση, φόρο επιτηδεύματος κλπ) + 24 %ΦΠΑ.( Ναι η μοδίστρα εκτός από φορολογία στο κράτος πρέπει να δουλέψει και να πληρώσει το ΦΠΑ που το βγάζει σκυμμένη όλη μέρα σε μία βελόνα.)

  Έτσι έχουμε ένα τζίρο περίπου 24894 ευρώ. Ένα νούμερο που όπως θα δούμε παρακάτω θα πρέπει να δουλεύει κάπου 12 με 13 ώρες την ήμερα (αν έχει πελάτες) και τέλος να κερδίσει συνολικά 10920 μείον περίπου 1000(δε ξέρω ακριβώς) φόρο = 9920 ετησίως ή 826 το μήνα. Θα παράγει εργασία με τη βελόνα και την υπομονή της 24894 και θα έχει εισόδημα 9920. Γιατί να κρατήσει το μαγαζί; Θα μπορούσε σαν υπάλληλος να δουλέψει οκτάωρο, να παίρνει τα ίδια χρήματα, να βγει γρηγορότερα στη σύνταξη, να πληρώνετε τις άδειες, όταν αρρωσταίνει δε θα χάνει το μισθό της, να έχει τριετίες, να δουλεύει 11 μήνες και να πληρώνετε για 14, χωρίς ευθύνες αν φτάνουν τα χρήματα για τις υποχρεώσεις του μαγαζιού και το κυριότερο να μη την κρεμάει το κράτος και όσοι δε γνωρίζουν στα μανταλάκια. Κλείσιμο λοιπόν η μόνη λύση. Στο κάτω κάτω κανείς άνθρωπος δε μπορεί να δουλεύει 13 ώρες ούτε και να βρεί και τόσους πελάτες. Αυτά λοιπόν λέει το νομοσχέδιο.
  2. Ας δούμε όμως πάλι με αριθμούς την πραγματικότητα .
  Η μοδίστρα πληρώνετε για την όποια τέχνη της σε συνάρτηση με το χρόνο που ξοδεύει. Για να έχουμε ένα παράδειγμα και να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα θα χρησιμοποιήσω την εργασία του κοντέματος ή μακρέματος ενός παντελονιού για να δούμε πόσο πληρώνετε η μοδίστρα. Εργασίες που απαιτούν περισσότερο χρόνο πληρώνεται ανάλογα. Μπορεί ένα στένεμα σακακιού, ή η τροποποίηση ενός βραδινού φορέματος να την πάρει ώρες αν σκεφτούμε και την όλη διαδικασία επιδιόρθωσης από την σήμανση, τις δοκιμές την εύρεση κατάλληλων υλικών και τις διαβουλεύσεις με τους πελάτες, το ξήλωμα και το ράψιμο.
  Το κόντεμα παντελονιού λοιπόν: Παίρνει τα μέτρα από τον πελάτη κατόπιν συνεννοήσεως για το πόσο θα κονταίνει και καρφιτσώνει το ρούχο . Υπολογίζει πότε μπορεί να το παραδώσει και αποθηκεύει το ρούχο. Όταν θα πρέπει να το δουλέψει θα πρέπει να κάνει τα ξηλώματα αν πρέπει να το μακρύνει ή το σημαίνει και το κόβει με ψαλίδι αν είναι πολύ μεγάλο. Το περνάει από δύο μηχανές και τέλος το σιδερώνει και το βάζει στην άκρη. Όταν έρθει ο πελάτης το βρίσκει, το δοκιμάζει και αν όλα πήγαν καλά πληρώνεται. Όλη αυτή η διαδικασία από μία πεπειραμένη μοδίστρα διαρκεί 20 – 25 λεπτά. Και παίρνει 3 ευρώ. Στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης αυτές είναι οι τιμές. Είναι φτωχικές περιοχές και κρατάνε οι τιμές σταθερές εδώ και πολλά χρόνια. Ύστερα δε θα μπορούσαν με άλλες τιμές να ανταγωνιστούν άλλες μοδίστρες νόμιμες και μη. Επειδή όμως υπάρχουν και περιοχές που παίρνουν 4 και 5 ευρώ θα βάλουμε το ενδιάμεσο 4 ευρώ γιατί μάλλον το 3 ευρώ αν και αληθινό σας φάνηκε υπερβολικό.
  Την 1 ώρα λοιπόν μία μοδίστρα μπορεί να κερδίσει 4 χ 2,5(κοντέματα των 25 λεπτών) = 10 ευρώ. Το οκτάωρο δουλεύοντας χωρίς να σηκώσει κεφάλι 80 ευρώ. Αν προσθέσουμε τώρα το χρόνο κάθε μέρα που ξοδεύει με πελάτες οι οποίοι τη ρωτάνε διάφορα ή προβάρουν και βλέπουν ότι δεν αξίζει να το κάνουν ή αφήνουν το ρούχο και δε έρχονται ποτέ να το παραλάβουν ή πρέπει να εξηγήσει με τις ώρες πως θα μετρήσουν τις κουρτίνες ή τι υλικά θα χρησιμοποιήσουν για επιδιόρθωση, ή τη διακόπτουν την ώρα που εργάζεται σε ένα ρούχο κλπ … τότε το οκτάωρο γίνεται εννιάωρο.
  Δουλεύοντας ασταμάτητα λοιπόν 9 ώρες την ημέρα ή 45 την βδομάδα μπορεί να κερδίσει 5 χ 80 = 400 ευρώ. Το μήνα 400 χ 4 = 1600 ευρώ. Τους έντεκα μήνες που θα δουλέψει αν βγάλουμε το καλοκαίρι που θα κάτσει να ξεκουραστεί (και που δε έχει δουλειά) και τις αργίες έχουμε 1600 χ 11 = 17600. Ναι…τόσα μπορεί να έχει τζίρο με 45 ώρες εργασία τη βδομάδα, αν έχει συνέχεια δουλειά και την υγεία της.
  Από αυτά τώρα βγάζουμε το ΦΠΑ 4224 και τα έξοδα 8000. Έτσι έχουμε 17600-4224-8000= 5376. 448 το μήνα. Μαντέψτε πως επιβιώνουν αυτά τα μαγαζιά. Από αυτά λοιπόν εσείς απαιτείτε και 1000 ευρώ φόρο. ΕΠΕΙΔΗ όλα αυτά σας φαίνονται υπερβολικά βάλτε σας παρακαλώ τις δικές σας εκτιμήσεις και κάντε τους υπολογισμούς σας. Θα δείτε ότι όσο και να το τραβήξετε τζίρο πάνω από 20000 χιλιάδες δύσκολα μπορεί να έχει μία μοδίστρα δουλεύοντας 45-50 ώρες τη βδομάδα για να έχει μισθό μικρότερο του ανειδίκευτου.

  3. Οι λύσεις λοιπόν υπάρχουν αν πρώτα αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να κλείσουμε τα μαγαζιά αυτά αλλά συγχρόνως να έχουμε και τους ανάλογους φόρους για να προχωρήσει το κράτος.
  Λύση 1. Κατάργηση του ΦΠΑ και πληρωμή κάθε χρόνο ενός ποσού ως άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος ανάλογα με τη περιοχή, το αν έχει υπαλλήλους ή και άλλων κριτηρίων. Δε χρειάζονται αποδείξεις γιατί το κράτος θα παίρνει το ποσό που θέλει και η μοδίστρα θα μπορεί να επιβιώσει και ανάλογα με τις ώρες που μπορεί να δουλέψει να αμειφθεί.
  Λύση 2 Πληρώμή ΦΠΑ 5% πάνω από τις 20000 και για τις 20001 και μετά. Αν κάποιος μπορεί να φτάσει σε αυτά τα ποσά νομίζω ότι μπορεί να πληρώνει αυτού του είδους το ΦΠΑ για πάνω από τις 20000. Δηλαδή αν καταφέρει να έχει τζίρο 21000 να πληρώσει 50 ευρώ επιπλέον για το ΦΠΑ. Εννοείται ότι το όριο των 20000 θα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα μα το πληθωρισμό.

  Ελπίζω να το διαβάσει το παραπάνω κάποιος υπεύθυνος και να ενδιαφερθεί να λύσει το πρόβλημα με τις μοδίστρες αλλά ίσως και τους τσαγκάρηδες μα και άλλα παρόμοια επαγγέλματα. Το παρόν νομοσχέδιο ενώ παίρνει τα χρήματα που θέλει από τους επαγγελματίες, συνεχίζει να τους κάνει παράνομους ή άνεργους.
  Σημειώστε ότι όσο αφορά τις μοδίστρες (και τις χαμηλές τιμές που πρέπει να κρατήσουν) είναι αναγκαίες για φτωχά καταρχάς νοικοκυριά που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν συνέχεια ρούχα όπως και για όλη τη κοινωνία που με τις επιδιορθώσεις και τις μεταποιήσεις βοηθάνε το περιβάλλον και την οικολογία.

  ΥΓ1 Με το 14916 δεν ασχολήθηκα καθόλου γιατί φαντάζομαι πως κάποιους άλλους επαγγελματίες πρέπει να αφορά μια και ο τζίρος που προϋποθέτει το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό για μία μοδίστρα.
  ΥΓ2 Το 3 ευρώ στο κόντεμα είναι αλήθεια και ελέγξτε το. Η κατάσταση δυστυχώς ίσως είναι δυσκολότερη από αυτή που περιέγραψα.
  ΥΓ3 Η λύση είναι εύκολη αν αναρωτηθείτε σύμφωνα με τα παραπάνω «Πόσα πρέπει να κερδίζει μία εργατική μοδίστρα δουλεύοντας 9-10 ώρες την ημέρα; Έχοντας δικό της μαγαζί με ότι αυτό συνεπάγεται»
  Και μάλιστα να τη βοηθήσουμε να τα βγάζει με ανάλογη νομοθεσία
  ΥΓ4 Το ότι οι αυτοαπασχολούμενοι σαν τις μοδίστρες δεν επιλέγουν να πληρώσουν υψηλές εισφορές στο ΕΦΚΑ για να έχουν στο μέλλον καλύτερη σύνταξη θα έπρεπε να σας προβληματίσει υπέρ αυτών και όχι να τους θεωρείτε ότι προσπαθούν να αποφύγουν ακόμη και τις εισφορές.
  ΥΓ5 Κάποτε και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν το δικαίωμα να μπορούν να αρρωστήσουν. Το ότι δε, πάνω από 60 χρονών είναι πολύ δύσκολο να παράξουν εργασία ικανοποιητική για τα προς το ζειν θα πρέπει να το εξετάσετε. Πολλές μάλιστα δουλεύουν μόνο για τα ένσημα για να βγουν στη σύνταξη.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 00:13 | ΜΠΕΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 13% ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
  ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ,ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΥΛΩΝΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ,ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΖΩ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.
  ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΝΩ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31/12/2023 ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024 ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 11:19 | Basiliy

  Bravo