Άρθρο 47 Μείωση συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών – Τροποποίηση περ. α παρ. 2 άρθρου 9 ν. 2579/1998

Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), περί φόρου πώλησης μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής, και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:
«α. Επιβάλλεται φόρος («Φόρος Πώλησης») με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα σύμφωνα με τον v. 4514/2018 (Α΄ 14), ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται εντός ή εκτός των ως άνω αναφερόμενων τόπων διαπραγμάτευσης. Ο Φόρος Πώλησης δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωση, εφόσον προβλέπεται εξαίρεση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.».

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 22:02 | Μακης

  Επαναφορά αφορολόγητου 10000 ανα φυσικό πρόσωπο ή αμερικάνικη φορολογία
  Στο ποσό που μένει από έσοδα έξοδα εκεί λόγο φορολογία με κλίμακα.

  Έξοδα με αποδείξεις για πάταξη φοροδιαφυγής και το καθαρό ποσό μα φορολογείται σε έσοδα εξοδα

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 20:00 | Αριστείδης

  Καλησπέρα σας,

  Είμαστε στο 2023, η φοροδιαφυγή αφορά μισθωτούς και μη μισθωτούς. Η πλήρη διαφάνεια στις συναλλαγές, γίνεται μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η πλήρη ψηφιοποίηση της οικονομίας μας, θα φέρει έσοδα στο κράτος και τη δυνατότητα να υπάρξει, αξιοκρατία και ισονομία.

  Ως ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνω κάθε τρίμηνο το Φ.Π.Α. μου και στο τέλος έρχεται το κράτος και μου ζητάει να πληρώσω από το καθαρό εισόδημα, το φόρο μου. Το Φ.Π.Α. στα μνημονιακά χρόνια, δεν το θεωρεί φόρο και στο καθαρό εισόδημα με φορολογεί από το πρώτο ευρώ, χωρίς αφορολόγητο. Είτε έχω κάνει ηλεκτρονικές πληρωμές είτε όχι.

  Το διαίρει και βασίλευε κύριοι και κύριες, δεν έχει φέρει ποτέ, θετικά αποτελέσματα. Οι κανόνες οφείλουν να είναι απλοί, να αφορούν από τον πρωθυπουργό της χώρας, μέχρι τον τελευταίο πολίτη.