Άρθρο 6 Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 54ΣΤ Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο τρίτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α΄ 206), περί προστίμων για παραβάσεις που σχετίζονται με την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, διορθώνεται η παραπομπή για την επιβολή προστίμου, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε. Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 και σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 54.».

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

  1) Να μην υπάρχουν εξοντωτικά πρόστιμα

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 15:40 | Γιώργος

  Απαντώντας στον κύριο «Ιωάννης» περί της «ποινικοποίησης κατοχής μετρητών» ίσως θα πρέπει να μελετήσει λίγο παραπάνω και να δει ότι η ΕΚΤ θεωρεί την απαγόρευση χρήσης μετρητών χρημάτων που εκδίδει ως την αξία των 500€ (χαρτονόμισμα) θεωρείται μονομερής κατάργηση τραπεζογραμμάτιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν το πρόβλημα μας σε αυτή τη χήρα δεν είναι η λιανική συναλλαγή αλλά τα πολύ μεγάλα πόσα σε μετρητά τα οποία έστω και αν είναι «μαυρα» και εκτός συστήματος όμως διοχετεύονται τελικά στην αγορά και εισπράττεται ΦΠΑ από το κράτος.

  Σε ότι αφορα το προκείμενο, το πρόβλημα είναι η μη δήλωση και μη κατά βρίσω της συναλλαγής όχι το αν είναι σωστά ή λάθος διατυπωμένη. Όταν τρομοκρατείς με πρόστιμα τον εκδότη του παραστατικού το πιθανότερο είναι να τον αναγκάσεις τελικά να μην εκδώσει καν το παραστατικό με τον φόβο του λάθους.

  Η φορολογική συμμόρφωση είναι θέμα απλοποίησης και όχι προστίμων. Αν π τα mydata ήταν ένα εύχρηστο και κατανοητό λογισμικό που θα μπορούσε ο κάθε ας να το λειτουργεί μόνος του θα ήταν πιο ευχερής και η φορολογική τους συμμόρφωση. Παράλληλα το κράτος θα έδειχνε ότι εκτιμά το. Πολίτη και δεν το. Διαχειρίζεται απλώς σαν «αγελάδα που παράγει γάλα».

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 20:40 | Γεώργιος Μάτσος

  Κάθε άρθρο επιβολής προστίμων μετά το 54Δ πρέπει να καταργηθεί. Και το 54ΣΤ που τροποποιείται με το παρόν άρθρο και όλα.

  Όταν η τρόικα-θεσμοί αποχώρησε από την Ελλάδα, μας άφησε με πολύ λίγα, αναλογικώς, πρόστιμα, σε σύγκριση με τον αλήστου (πραγματικά όμως! για τις φορολογικές αρχές!) μνήμης νόμο 2523/1997. Μόλις έφυγε η τρόικα, από το 2020 και μετά, ξεκινήσαμε με τα άρθρα 54Ε και 54ΣΤ και προσθέτουμε γοργά καινούργια πρόστιμα στη νέα αδυσώπητη ηλεκτρονική γραφειοκρατία των επιχειρήσεων.

  Γνώμη μου είναι ότι το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ιδώνυμο ποινικό αδίκημα για όποιον έχει «πειραγμένη» ταμειακή, που θα πρέπει να είναι κακούργημα για όποιον εμπορεύεται «πειραγμένες» μηχανές ή όποιον «πειράζει» ταμειακές. Και τέλος. Τα υπερβολικά πρόστιμα δεν κάνουν καλό στην οικονομία. Η δε δυνατότητα του φορολογικού ελεγκτή να καταστρέψει μια επιχείρηση με την απλή επιμέτρηση προστίμων, αυξάνει τις δυνατότητες εκβιασμών εις βάρος των φορολογουμένων.

  Δυστυχώς το μνημονιακό κεκτημένο εξορθολογισμού του φορολογικού ποινολογίου εξανεμίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, προς βλάβη της οικονομίας, αλλά και της ουσιαστικής αρτιότητας των φορολογικών ελέγχων.

 • 18 Νοεμβρίου 2023, 20:47 | ΤΑΠΕΙΝΟΣ

  Γιατί πρέπει να υπάρχει η αίσθηση της τρομοκρατίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος ?

 • 17 Νοεμβρίου 2023, 08:27 | Ιωαννης

  Άμεση απαγόρευση τήρησης μετρητών. Ποινικό ποίηση κατοχής μετρητών. Δεν μπορεί σήμερα κάποιος να κυκλοφορεί ελεύθερα με 5 και 10 χιλ. και κάνεις να μην ασχολείται μαζί. Θέσπιση νόμου για συναλλαγές μετρητών συνολικά μηνιαίως max 100 ευρώ. Συναλλαγές μέχρι 5 ευρώ. Ας σταματήσει το πάρτυ της φοροδιαφυγής που όλοι συμμετέχουμε.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 17:06 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας. Όλοι οι γιατροί κάνουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση. πώς είναι δυνατόν σε σύστημα του κράτους να κάνει ιδιώτης γιατρός μία πράξη και ταυτόχρονα να μη κόβεται απόδειξη; Είναι σύνηθες να παίρνουν 10-20 ευρώ μαύρα για συνταγογράφηση. Θα έπρεπε να μπαίνει και ο αριθμός του παραστατικού στη συνταγή. Μόνο σε περίπτωση επανεξέτασης για συνέχιση της θεραπείας θα έπρεπε να μην είναι υποχρεωτικό. Είναι ντροπή να γίνονται χιλιάδες ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις κάθε μέρα και να μη κόβονται αντίστοιχες αποδείξεις.