Άρθρο 29 Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 1 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων: α) τροποποιείται ώστε η κατανομή της συνολικής δαπάνης για την αναβάθμιση κτιρίων που μειώνει τον φόρο εισοδήματος του φυσικού προσώπου να κατανέμεται σε πέντε (5) και όχι τέσσερα (4) έτη, β) μετά τη φράση «πραγματοποιηθούν για» προστίθεται η φράση «την αγορά αγαθών και», γ) αφαιρείται ο προσδιορισμός ποσοστού επί του ύψους των δαπανών, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε (5) ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ.».

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 10:41 | Λάζαρος Μεράκος

  Ορθότατο μέτρο. Δίνει σημαντικό κίνητρο για ανακαινίσεις παλαιών διαμερισμάτων που θα μειώσουν σημαντικά την έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών και τα υψηλά ενοίκια.
  Κρατείστε το άρθρο ως έχει.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 09:02 | Αλίνα Γκίκα

  Να μην είναι ανάλογο του εισοδήματος. Με όλα τα μέχρι τώρα μέτρα επιβραβεύονται αυτοί που φοροδιαφεύγουν και δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα.

 • 23 Νοεμβρίου 2023, 08:30 | ΠΛΑΓΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Με την δ/ξη αυτή δίνεται το δικαίωμα και σ’ αυτούς που δεν εντάχθηκαν στα προγράμματα «εξοικονομώ..», να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους και κυρίως με τον υπολογισμό της δαπάνης των αγαθών-υλικών για το σκοπό αυτό, και κυρίως είναι κοινωνικά δίκαιο.
  Η αγορά υλικών-αγαθών και θα προσμετράται στην φοροαπαλλαγή, θα πρέπει να περιορισθεί σ’αυτά που σχετίζονται κυρίως με την ενεργειακή αναβάθμιση και να μην προσμετράται τα υλικά ανακαίνισης όπως πλακάκια- είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, χρώματα και κ.λπ.,έτσι ώστε να μην καταστρατηγείτε η δ/ξη.

 • 22 Νοεμβρίου 2023, 14:46 | ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

  Η ΛΟΓΙΚΗ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39Β ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ.Η ΛΟΓΙΚΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 100% ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ).

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 19:27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

  Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις κατοικίες, με ή χωρίς μπαταρία, είτε είναι net metering είτε zero feed in, είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Οι πολίτες που πλήρωσαν με ίδια κεφάλαια την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό στο σύνολο τους, και δεν εκμεταλλεύτηκαν κάποια κρατική επιδότηση θεωρώ πως είναι σωστό να μπούν στο Άρθρο 29 για έκπτωση δαπανών.
  Εκτός αυτών υπάρχουν και οι πολίτες που έκαναν επένδυση σε φωτοβολταϊκά με την διαδικασία του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Αυτοί οι πολίτες είναι μέλη ενεργειακών κοινοτήτων, με μοναδικό σκοπό την παραγωγή πράσινης ενέργειας για ιδιοκατανάλωση. Η κατασκευή της αναγκαίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης έγινε και εδώ με ίδια κεφάλαια. Οι πολίτες που επέλεξαν το δρόμο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού το έκαναν είτε επειδή δεν διαθέτουν χώρο για φωτοβολταϊκά στην κατοικία τους, είτε γιατί ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δίνει άδεια λόγω έλλειψης ηλεκτρικού χώρου. Θεωρώ σωστό πως οι πολίτες που είναι μέλη των ενεργειών κοινοτήτων με μοναδικό σκοπό την ιδιοκατανάλωση πρέπει να μπούν και αυτοί στο άρθρο 29 για έκπτωση δαπανών.
  Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, είτε στο χώρο της κατοικίας είτε με μέσω του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού είναι μια ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτοί οι πολίτες πρέπει να λάβουν μια μορφή επιβράβευσης από την πολιτεία, καθώς με μοναδικό όφελος την δική τους καθαρή ενέργεια, με δικά τους κεφάλαια προωθούν την πράσινη ενέργεια και την πράσινη μετάβαση.

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 17:31 | ΘΟΔΩΡΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΧ 5 ΧΡΟΝΙΑ.ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.

 • 20 Νοεμβρίου 2023, 17:33 | Καρύπογλου Βασίλης

  Το συγκεκριμένο άρθρο δεν πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε πραγματική πράσινη μετάβαση. Ούτε να υπονομευθεί. Η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, η εγκατάσταση φβ, η εξωτερική θερμομόνωση και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Το όφελος που θα έχουμε σαν χώρα και κοινωνία σε σχέση με την μείωση των φορολογικών εσόδων είναι αμέτρητα υψηλότερο. Καλό είναι το ΓΛΚ να συνυπολογίσει και άλλους παράγοντες που επιβαρύνουν ασύμμετρα το ΑΕΠ της χώρας όπως τις τεράστιες οικολογικές καταστροφές που έχουν συντελεστεί στην χώρα λόγο της υπερθέρμανσης του πλανήτη (βλέπε πρόσφατες πλημμύρες και πυρκαγιές). ΜΗΝ ΤΟ ΑΛΛΑΞΕΤΕ!!!

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 18:34 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΑ

  Συμφωνώ πως με αυτή την πολύ θετική διάταξη, και μάλιστα ισχυροποιημένη, καλύπτονται τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα τα οποία μπορούν να εξαιρεθούν από προγράμματα τύπου «εξοικονομω», ώστε να υπάρξει οικονομικός χώρος για υψηλές επιδοτήσεις προς τα ευάλωτα νοικοκυριά σε παλαιότερες πολυκατοικίες (διαφορετικά τα ευάλωτα νοικοκυριά δεν θα ανταποκριθούν)

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 16:53 | ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

  Με την ισχύουσα διάταξη το κράτος επεδίωξε να πιάσει ένα μέρος της μαύρης παροχής υπηρεσίας.Δεν είχε απήχηση όμως γιατί το να πάρεις 40% της δαπάνης πίσω σε διάστημα 4 ετών με την προυπόθεση να έχεις φορολογητέο εισόδημα δεν αποτελεί κίνητρο.
  Άρα επιστροφή του 40% ή 50% της δαπάνης (εργασία και υλικά) σε ένα έτος.
  Και για να τελειώνουμε με την παραοικονομία, φόρος 40% στις αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ και γκισέ τραπεζών.Άρα σε δυο μήνες που θα τελειώσουν τα μετρητά που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, όλοι θα πληρώνουν με κάρτα ή έμβασμα.Και εκεί θα δείτε πόσοι «αφανείς» σήμερα επαγγελματίες θα ανοίξουν βιβλία, θα κόβουν αποδείξεις και θα πληρώνουν και ασφαλιστικές εισφορές.Με το να υποχρεώνεις τους επαγγελματίες να έχουν POS δεν τους υποχρεώνεις να κόβουν και αποδείξεις.
  Απλά τα πράγματα.

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 14:51 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΑΣ

  Το μέτρο, όπως παρουσιάζεται, είναι υπερβολικά γενναιόδωρο σε σχέση με ό,τι ίσχυε ως τώρα, και φοβάμαι πως αν εφαρμοστεί, θα είναι μόνο για ένα έτος, σαν πυροτέχνημα. Θα πρότεινα:
  1) μια ενδιάμεση λύση, 50% σε εργασίες ΚΑΙ υλικά (είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται τα υλικά) ή πχ 75% με δέσμευση για πενταετή μακροχρόνια μίσθωση (ισχύουσα ή νέα).
  2) να αφαιρεθεί ο αποκλεισμός από μελλοντικά Εξοικονομώ. Λειτουργεί ως αντικίνητρο για παρεμβάσεις μικρότερης αξίας, φορολογουμένων που δεν έχουν τόσο φόρο να συμψηφίσουν.

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 09:38 | Θ.Π.

  Προς τη θετική κατεύθυνση η διάταξη αν ψηφιστεί ως αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση. Παρόλα αυτά, σημερινά δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρουν ότι τελικά δε θα καταργηθεί το όριο του 40% της δαπάνης. Αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, μάλλον η διάταξη θα έχει τη μειωμένη αποτελεσματικότητα της προηγούμενης.

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 01:17 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ

  Το αρθρο αναφέρει <> δηλαδή αν κάποια κατοικια είχε ενταχθει στο παρελθόν σε πρόγραμμα μόνο ενεργειακής αναβάθμησης π.χ <> δεν θα μπορεί ο ιδιοκτήτης να προβεί σε εργασίες λειτουργικής και αισθητηκής αναβάθμησης της κατοικίας του ,που δεν περιλαμβανοντουσαν στις εργασίες του εξοικονομώ παλαιότερα, με το ίδιο όφελος?
  Δηλαδή αν θελει να ανακαινήσει π.χ τοιχους ,υδραυλικά,ηλεκτρολογικά κ.τ.λ δεν θα έχει το όφελος που θα έχουν οι υπόλοιποι.

 • 16 Νοεμβρίου 2023, 00:02 | ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.

  Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.ΕΠΕΙΔΗ Ο ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΡΩΤΑΣ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΤΟΣΟ ΣΥΝ ΦΠΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝ 24ο/ο.ΔΗΛΑΔΗ ΕΥΘΕΩΣ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΚΟΒΩ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ ΑΚΟΜΗ 24 Τοις εκατο.ΦΥΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ ΦΠΑ.ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΧΕ ΕΞΟΔΑ 10.000 ΕΥΡΩ.ΟΤΑΝ ΠΗΓΕ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΛΛΕΣ 2400 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.ΚΑΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΦΕΡΕ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟ 2000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΦΠΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΟΣΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 24ο/ο ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΙΚΕΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Η ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟ ΝΑ ΜΗ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΑΝ ΟΜΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΝΑ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΤΕΤΟΙΟΙ ΝΟΜΟΙ.ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΓΛΥΤΩΝΑΜΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΛΛΑ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΦΑΝ ΤΟ 20 Τοις Εκατο μονο.ΤΟΤΕ ΘΑ ΒΛΕΠΑΤΕ ΠΟΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΑ ΚΟΒΟΝΤΑΝ.ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΚΟΒΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΚΟΨΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΕΛΕΤΙΣΤΕ ΣΟΒΑΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.

 • Στα ιδιαίτερα θετικά της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η συμπερίληψη και των υλικών αναβάθμισης, και η κατάργηση του ορίου του 40%. Στα αρνητικά είναι η σημερινή ανεπάρκεια του ποσού των 16.000€ και η πενταετής απόσβεση του, που προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν μεγάλη οικονομική αντοχή και υπομονή, αλλά και υψηλό δηλούμενο εισόδημα ώστε να έχουν ουσιαστικό κίνητρο. Η προηγούμενη ρύθμιση είχε μηδενική απήχηση. Πρέπει να ξεπεραστεί ο δημοσιονομικός φόβος για υψηλές επιστροφές και να βελτιωθεί η προτεινόμενη νέα ρύθμιση, με έμφαση στα δύσμοιρα διατηρητέα κτίρια, ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην ανακαίνιση των δεκάδων χιλιάδων κλειστών κατοικιών που τόσο χρειάζεται η κοινωνία.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 21:52 | Τάκης Γρηγορίου

  Αναγκαία βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να ανταποκριθεί στις εξελίξεις (βλέπε αναθεώρηση της ΚΟ για την Ενεργειακή Απόδση των Κτιρίων – EPBD) και στην ανάγκη αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος για να επιτευχθούν οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι, και η ενεργειακή ένδεια στα πιο ευάλωτα εισοδήματα. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να δωθούν φοροαπαλλαγές στα μεσαία-ανώτατα εισοδήματα προκειμένου οι άμεσες επιδοτήσεις τύπου Εξοικονομώ να διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικκυριά. Από και και πέρα συμφωνώ και αντιγράφω, λέξη προς λέξη, το σχόλιο του κ. Στέφανου Παλλαντζά, με εμπειρία δεκαετιών στα θέματα εξοικονόμησης:

  «Το σχολιο μου είναι για τις 16.000 ευρω. Θεωρω το ποσο μικρό. θα προτιμουσα να είναι 20.000 ευρώ , διότι το κόστος υλικών και κατασκευής έχει ανέβει πολυ και επομενως δεν μπορούν να γινουν σοβαρες εργασίες με 16.000 ευρω.

  Δυο άλλα θεματα ειναι τα εξής:
  1. τουλαχιστον το 50% να αφορά υποχρεωτικά ενεργειακή αναβαθμιση.
  2. η φοροαπαλλαγή να λειτουργεί ως ψηφιακο χρημα, δηλαδή να μεταβιβάζεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ως εγγυηση για να παρει καποιος δανειο, η σε ένα εργολαβο σαν επιταγή ώστε να κανει τις εργασιες.

  Με αυτη τη διάταξη ισχυροποιημενη μπορουν τα μεσα και υψηλά εισοδήματα να εξαιρεθούν εντελώς απο προγραμματα «εξοικονομω» και τα προγραμμα τα αυτά να προσανατολιστουν αποκλειστικά στα ευαλωτα νοικοκυριά και τις πολυκατοικίες με επιδοτήσεις που να φτανουν ακόμη και το 100%»

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 21:02 | ΑΛΕΞ ΔΕΛΟΥΚΑΣ

  Θα πρέπει να διπλασιασθεί το άνώφλι στα 32.000 ευρώ για τα διατηρητέα, ως κίνητρο για την υψηλού κόστους ανακαίνισή τους

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 19:46 | Γιώργος Σταμούλης

  Χρησιμοποίησα την προηγούμενη διάταξη που έδινε την έκπτωση μόνο για το κομμάτι της Παροχής Υπηρεσιών για την σύζυγό μου.
  Μια χαρά μου φάνηκε.
  Εγώ, επειδή λόγω αρχών, προσπαθώ να πληρώνω και το ΦΠΑ, σώθηκα.
  Επρεπε όμως η ίδια διάταξη να περιλάβει και συνεργεία αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς κλπ. αντί για το οριζόντιο χαράτσι.

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 18:02 | Στεφανος Παλλαντζάς

  Το σχολιο μου είναι για τις 16.000 ευρω. Θεωρω το ποσο μικρό. θα προτιμουσα να είναι 20.000 ευρώ , διότι το κόστος υλικών και κατασκευής έχει ανέβει πολυ και επομενως δεν μπορούν να γινουν σοβαρες εργασίες με 16.000 ευρω.
  Δυο άλλα θεματα ειναι τα εξής:
  1. τουλαχιστον το 50% να αφορά υποχρεωτικά ενεργειακή αναβαθμιση.
  2. η φοροαπαλλαγή να λειτουργεί ως ψηφιακο χρημα, δηλαδή να μεταβιβάζεται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ως εγγυηση για να παρει καποιος δανειο, η σε ένα εργολαβο σαν επιταγή ώστε να κανει τις εργασιες.

  Με αυτη τη διάταξη ισχυροποιημενη μπορουν τα μεσα και υψηλά εισοδήματα να εξαιρεθούν εντελώς απο προγραμματα «εξοικονομω» και τα προγραμμα τα αυτά να προσανατολιστουν αποκλειστικά στα ευαλωτα νοικοκυριά και τις πολυκατοικίες με επιδοτήσεις που να φτανουν ακόμη και το 100%

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 12:04 | ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ

  Δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει σύμφωνα με το 39Β και έχουν υπαχθεί σε έκπτωση 40% σε βάθος 4ετίας θα αφαιρεθούν από το ανώτατο όριο των 16.000 ή θα έχουμε ένα νέο ποσό 16.000 που θα υπόκειται σε ισόποση 5ετή έκπτωση?

 • 15 Νοεμβρίου 2023, 01:41 | Δημήτρης Τζάνας

  Αναφορικα με τα διατηρητέα κτίρια, είναι αναγκαίο να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πολιτική ώστε οι φορείς που τα κατέχουν (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Πανεπιοστήμια κοκ) να κινητοποιηθούν για την αξιοποίησή τους. Στο παρόν Ν/Σ θα ήταν σκόπιμο το όριο της δαπάνης να συσχετισθεί με την αντικειμενική αξία του ακινήτου και να έχει όριο το 100% αυτής.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 15:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΜΠΗΣ

  Ορθό μέτρο προς την σωστή κατεύθυνση. Θα ήταν δικαιότερο για ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων να προβλέπεται υψηλότερο όριο δαπάνης.

 • 14 Νοεμβρίου 2023, 12:53 | ΜΑΣΤΟΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ

  Πιστεύω ότι είναι φορολογικά αποδοτικό αλλά και κοινωνικά δίκαιο το να αφαιρείται ποσοστό των ιατρικών εξόδων και των σσφαλίστρων ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, από τον φόρο εισοδήματος του φυσικού προσώπου.