Άρθρο 14 Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 28Β στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 28Β ως εξής:
«Άρθρο 28Β
Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
Για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 28Α που αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη του άρθρου 12 ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 21, το οποίο υπολείπεται του ποσού της παρ. 2 του άρθρου 28Α, το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο εισόδημα που αποκτούν από τη μισθωτή εργασία, τη σύνταξη ή την αγροτική δραστηριότητα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:51 | Λία

  Γιατί δεν αφαιρούνται ομοίως και εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία είναι νομίμως καταχωρημένα και υπερφορολογημένα; Αφού η ίδια η ύπαρξή τους καταδεικνύει τη δυνατότητα διαβίωσης, είναι εισόδημα, γιατί πρέπει κάποιος που ζει απο αυτά αποδεδειγμένα, να τεκμαίρεται ότι έχει και άλλα εισοδήματα, και δη μαύρα, ενώ μπορεί να διατηρεί την επιχείρησή του για ασφαλιστικούς λόγους (παροχές υγείας, δικαιώμα σε σύνταξη) ή να δουλεύει παρτ ταιμ;

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:07 | Γεώργιος Γ.

  Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ιδίως μισθώματα, τόκοι, μερίσματα καθώς δηλώνονται, φορολογούνται και χρησιμοποιούνται για τη διαβίωσή μας.

  Άλλως θα προκύπτει το παράδοξο:

  1) τα μισθώματα να φορολογούνται ΚΑΙ

  2) να λαμβάνονται αθροιστικά υπόψιν για το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος που ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος αλλά

  3) ταυτόχρονα να μην λαμβάνονται υπόψιν ως εισοδήματα για τις ανάγκες του παρόντος ευκαιριακής φορολόγησης σχεδίου νόμου που θα φέρει προς ψήφιση στη βουλή η παρούσα σοσιαλδημοκρατική Κυβέρνηση.

  Την ίδια μάλιστα στιγμή που αυξάνονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις των συνταξιούχων γεγονός που θα πυροδοτήσει έτι περισσότερο τον πληθωρισμό αλλά και θα αυξήσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου καθώς παραδοσιακά όταν οι Έλληνες καταναλωτές έχουν μεγαλύτερο διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα στρέφονται σε εισαγόμενα προϊόντα που είναι πιο ανταγωνιστικά από τα αντίστοιχα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:36 | Σωτήρης

  (1)Τα κέρδη προηγούμενων χρόνων, (2)τα επαγγελματικά δάνεια καθώς και (3)τα μη επαγγελματικά δάνεια, (4)τα έσοδα από ενοίκια, (5)τα έσοδα από πώληση ακινήτων εξασφαλίζουν σημαντικά την απουσία φοροδιαφυγής ,άρα πρέπει να μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.Τα (3),(4),(5) είναι «σαν δάνειο από το φυσικό πρόσωπο στον εαυτό του ως ελεύθερο επαγγελματία». Το (1) είναι πιο αυστηρά το άθροισμα των κερδών των κερδοφόρων προηγούμενων χρόνων μείον το άθροισμα των απόλυτων τιμών των ζημιών των προηγούμενων ζημιογόνων χρόνων.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 21:00 | ΣΤΑΘΗΣ

  Με την έναρξη της διαβούλευσης, όπως φάνηκε από δηλώσεις ιθυνόντων που έγιναν στα ΜΜΕ αφήσατε ανοικτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και άλλα νομίμως δηλωθέντα και φορολογηθέντα εισοδήματα πλην των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις (πχ μισθώματα) στη μείωση του τεκμηρίου του προηγουμένου άρθρου. Με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγο πριν εκπνεύσει το χρονικό διάστημα της διαβούλευσης, ακούγονται κάποιες σημειακές αλλαγές για τη φορολόγηση συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (πχ σχολικά κυλικεία) και ουδεμία αλλαγή για το συγκεκριμένο άρθρο. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για αυτή τη μεταβολή της αρχικής σας θέσης;

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 20:45 | ΜΑΡΙΑ Κ

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .’Oχι στα οριζόντια μέτρα.
  Σύνταξη νέου νομοσχεδίου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 19:39 | Λαμπρος

  Ο Τύπος σήμερα αναφέρει ότι εξετάζεται μια τροπολογία που θα έχει ως αποτέλεσμα όσοι αμφισβητούν το τεκμήριο να υπόκεινται σε έλεγχο. Αυτό είναι εντάξει, ωστόσο είναι απίθανο να διαπιστωθεί φοροδιαφυγή στην περίπτωση που κάποιος καλέσει έλεγχο. Αυτό θα ήταν χάσιμο χρόνου, είναι πολύ πιο πιθανό ότι όσοι αποδέχονται το τεκμίριο θα έχουν πιθανώς μεγαλύτερο πραγματικό εισόδημα από το ποσό του τεκμαρτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επικεντρωθούν οι έλεγχοι

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 18:32 | ΜΑΡΙΑ

  Tα εισοδήματα από προσωπική εργασία λόγω συμμετοχής σε εταιρεία (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ) καθώς επίσης και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου εισοδήματος όπως πολύ σωστά προβλέπεται για τους μισθούς τις συντάξεις και τα κέρδη από αγροτική δραστηριότητα;

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 18:49 | ΚΩΣΤΑΣ

  Tα εισοδήματα από προσωπική εργασία λόγω συμμετοχής σε εταιρεία (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ) καθώς επίσης και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί δεν θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του τεκμαιρόμενου εισοδήματος όπως πολύ σωστά προβλέπεται για τους μισθούς τις συντάξεις και τα κέρδη από αγροτική δραστηριότητα;

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 16:37 | Ελένη

  Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλων των ειδών τα εισοδήματα, τουλάχιστον όσα φορολογούνται, όπως είναι το εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων.
  Γιατί κάποιος που έχει εισοδήματα από ακίνητα (τα οποία μπορεί και να καλύπτουν το τεκμήριο που εσείς βάζετε) πρέπει να τεκμέρεται ότι εισπράττει τα ίδια από το ελεύθερο επάγγελμα με κάποιον που δεν έχει άλλες πηγές εισοδημάτων; Ελεύθερη οικονομία δεν έχουμε; Δεν έχω το δικαίωμα να καλύπτω ένα μέρος των εισοδημάτων μου από το ελεύθερο επάγγελμά μου και ένα μέρος από τα μισθώματα που εισπράττω; Είμαι μητέρα 2 ανήλικων παιδιών και αυτό με βοηθάει στο να βλέπω και τα παιδιά μου που και που… Αν πρέπει να εξαντληθώ στη δουλειά για να βγάλω όσα εσείς θέλετε, χωρίς μάλιστα να έχω λόγο αφού έχω άλλη πηγή εισοδημάτων, τότε μάλλον μου λέτε ότι δεν μπορείς να εργάζεσαι και να είσαι μητέρα ταυτόχρονα. Αλλιώς με αυτό το τεκμήριο, φορολογούμαι για το εισόδημα που εισπράττω από ακίνητα δεύτερη φορά.
  Δεν μπορεί όλοι να είμαστε υποχρεωμένοι να εισπράττουμε το ίδιο. Η αναλογική ισότητα είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 15:06 | Βασίλειος Παπαοικονόμου

  Είναι ανεξήγητο και εντελώς άδικο να μην λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από μισθώματα. Δεν έχεi δοθεί καμία εξήγηση γι’αυτό…!!!!

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 14:50 | ΝΙΚΟΣ

  Γιατί βγάζετε έξω τα υπόλοιπα εισοδήματα , π.χ. από ενοίκια? Δεν έχουμε φορολογηθεί για αυτά. Με αυτά χρηματοδοτούμε την επιχείρησή μας.
  Ευχαριστώ.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:23 | Αλετρά Ειρήνη

  Απόσυρση του φορολογικού νομοσχεδίου .
  Σύνταξη νέου μετά από συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών σωματείων που θίγονται .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:46 | Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος

  Γιατί δεν προσμετρώνται τα ενοίκια, τόκους, τα έσοδα από εταιρείες μερίσματα κλπ;
  Π.χ. μηχανικός έχει κατασκευαστική εταιρεία και κόβει τις μελέτες από την ατομική του επιχείρηση. Νομίζεται ότι όλο το χρόνο δουλεύει και ασχολείται με την ατομική του επιχείρηση ή αφιερώνει χρόνο και στις εταιρείες του;
  Οι ασφαλιστικές εισφορές εγγράφονται ως έξοδα στην ατομική επιχείρηση σύμφωνα με εγκύκλιο της εφορίας και όχι στην εταιρεία άρα η ατομιή επιχείριση έχει μειωμένα κέρδη.
  Άλλος έχει στη ατομική του επιχείρηση έχει ένα Φ/Β 20KW με τζίρο 12.000-13.000 ευρώ που αν βάλεις αποσβέσεις, τόκους δανείων κλπ τα φορολογικά κέρδη είναι κάτω από 3.000 ευρώ. Αυτός δε μπορεί να αυξήσει τα έσοδά του για να έχει παραπάνω κέρδη.
  ΘΑ αναγκάσετε πολύ κόσμο που ασχολείται με συντήρηση και υπηρεσίες να έχει έδρα το μηχανάκι του ή το αυτοκινητό του και το κράτος δε θα εισπράτει τίποτα…

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:05 | ΕΛΦΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Στο άρθρο αυτό αναφέρεται ότι το ελάχιστό τεκμαιρόμενο κέρδος μειώνεται από εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική δραστηριότητα.
  Υπάρχει σοβαρή παράλειψη που αφορά το εισόδημα από ενοίκια, μερίσματα και λοιπές πηγές τα οποία είναι αυταπόδειχτο ότι καλύπτουν τεκμήρια.
  Προσθήκη θα έπρεπε να υπάρχει και για συζύγους οι οποίοι έχουν και οι δύο ατομική επιχείρηση. Έχοντας ως δεδομένο ότι τα οικογενειακά βάρη μοιράζονται, έπρεπε να υπάρχει ένας μειωμένος τρόπος υπολογισμού τεκμηρίου για αυτή την περίπτωση.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 12:04 | Θεοφίλη Δοξαρά

  Πρέπει να προβλεφθεί εξαίρεση των ευρισκομένων σε διαδικασία συνταξιοδότησης και έχουν ασφαλώς συμπληρώσει ένα όριο ηλικίας, π.χ. 65 ετων. Τα δύο τελευταία έτη κρατούσα την επιχείρησή μου με με μοναδικό σκοπό την σύνταξη, που θα πάρω σε τρεις μήνες από τώρα. Βιοποριζόμουν με κάποια μισθώματα, τα οποία το νομοσχέδιο δεν τα συνυπολογίζει στο τεκμαρτό εισόδημα παρά την υπερβολική τους φορολόγηση. Επομένως: 1) να γίνει μνεία για τους ΕΕ που πλησιάζουν στην έξοδο από την ενεργό δράση, και 2) να συνυπολογίζοντα τα μισθώματα.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 11:55 | ΕΥΘΥΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

  Σχολιασμός επί του άρθρου 13 και άρθρου 14 του νέου σχέδιου νόμου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ»

  Καταρχάς έχω την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου πρέπει να αποσυρθεί και να συνταχθεί εξ αρχής σε συνεργασία με τους φορείς που μπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις τους στην κατεύθυνση της μείωσης της φοροδιαφυγής που εξαγγέλλεται ότι είναι μέρος της κυβερνητικής πολιτικής. Αυτό δεν θα χρειαζόταν εάν είχατε προχωρήσει στην διαδικασία της πραγματικής διαβούλευσης νωρίτερα και πραγματικά νοιαζόσασταν για την πάταξη της πραγματικής φοροδιαφυγής και όχι απλά για την συντριπτική μείωση του ποσοστού των αυτοαπασχολούμενων της χώρας και την εναρμόνιση αυτού με τον μέσο όρο της Ε.Ε. και ανέξοδα να αυξήσετε τεχνηέντως το ΑΕΠ με ότι αυτό συνεπάγεται στους οικονομικούς δείκτες της χώρας. Επιπρόσθετα, αποτελεί ανήθικη πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι προεκλογικά δεν έγινε ουδεμία αναφορά στην τεκμαρτή αναχρονιστική φορολόγηση των επιχειρήσεων.

  Το συγκεκριμένο άρθρο 13 θα οδηγήσει σε κλείσιμο επιχειρήσεων μείωση των συνολικών εσόδων του κράτους (άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι, ασφαλιστικές εισφορές). Θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα για να σας αποδείξω ότι δικές σας διατάξεις έρχονται σε αντίκρουση με το ίδιο το σχέδιο νόμου σας.

  Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από την ατομική επιχείρηση και όχι από τις εταιρείες που συμμετέχει ένας φορολογούμενος

  Βάσει των διατάξεων που έχετε εκδώσει εφόσον φυσικό πρόσωπο έχει ατομική επιχείρηση και συμμετέχει σε προσωπικές εταιρείες υποχρεούται να εκπέσει τις εισφορές ΕΦΚΑ από την ατομική του επιχείρηση ανεξάρτητα από το ύψος των κερδών των εταιρειών που συμμετέχει. Οπότε στην ουσία εάν κάποιος φορολογούμενος έχει ατομική επιχείρηση με σχετικά λίγα έσοδα ή επειδή η νομοθεσία τον/την υποχρεώνει να διατηρεί την ατομική επιχείρηση (π.χ. μηχανικός, δικηγόρος) και ταυτόχρονα έχει και συμμετοχή σε προσωπική εταιρεία η νομοθεσία απαγορεύει να αφαιρέσουμε από τα έσοδα κάποιας εταιρείας τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ. Φέρνω το εξής παράδειγμα για να γίνει κατανοητό:

  Μηχανικός έχει ατομική επιχείρηση (25 έτη) με κέρδη προ αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ 15.000 ευρώ και συμμετέχει σε Ο.Ε. με κέρδη προ αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ 50.000. Επίσης πληρώνει ΕΦΚΑ 10.000 το ευρώ το έτος.

  Βάσει των προτέρων σας διατάξεων πρέπει να φορολογηθεί η ατομική στα 5.000 ευρώ ως λογιστικά κέρδη (15.000-10.000 ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ) αλλά βάσει του νέου σχεδίου νόμου σας πρέπει να φορολογηθεί στα 14.196 ευρώ. Επιπρόσθετα το εισόδημα που έχει από την συμμετοχή του στην Ο.Ε. δεν προσμετράτε στα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος του άρθρου 14 του νομοσχεδίου σας. Θα μπορούσε ο συγκεκριμένος ελεύθερος επαγγελματίας να αφαιρέσει τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ από την προσωπική εταιρεία που συμμετέχει (με μεγαλύτερα κέρδη από την ατομική του) και έτσι να φορολογηθεί σε χαμηλότερα κέρδη στην ΟΕ του και σε αυτά που πραγματικά έχει και κοντά στα τεκμαρτά του νομοσχεδίου στην ατομική του.

  Ιδιόχρηση ακινήτου

  Επίσης βάσει πάλι δικών σας διατάξεων όποιος έχει ατομική επιχείρηση και στεγάζει την επιχείρηση του σε ιδιόκτητο ακίνητο υποχρεούται να εκπέσει λογιστικά ως έξοδο το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του και να φορολογείται το ίδιο ποσό ως έσοδο από ακίνητα. Φέρνω το εξής παράδειγμα για να γίνει κατανοητό:

  Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ατομική επιχείρηση (25 έτη) με κέρδη προ αφαίρεσης του ΕΦΚΑ 15.000 ευρώ με ιδιόκτητο ακίνητο που έχει την έδρα του, αντικειμενικής αξίας 300.000 ευρώ. Έχει κέρδη προ αφαίρεσης του ενοικίου ιδιόχρησης 15.000 ευρώ.

  Θα πρέπει βάσει των δικών σας διατάξεων να δηλώσει κέρδη 6.000 {15.000-(3%*300.000)} και στην προσωπική του δήλωση έσοδα από ενοίκια 9.000 ευρώ. Και παρότι εσείς υποχρεώνεται την ατομική επιχείρηση να λειτουργήσει ως άνω, ζητάτε με το παρόν σχέδιο νόμου να δηλώσει τεκμαρτά κέρδη 14.196 ευρώ αντί των 6.000 ευρώ που εσείς του ζητάτε με άλλη διάταξη να δηλώσει. Άρα εσείς τον υποχρεώνετε -αντί για τα λογιστικά κέρδη 15.000 ευρώ που ήδη έχει- να δηλώσει τεκμαρτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 14.196 ευρώ και 9.000 ευρώ έσοδα από ακίνητα.

  Βάσει των δύο παραπάνω παραδειγμάτων είναι αδιαμφησβήτητο ότι εφόσον θέλετε να έχετε στοιχειώδη φορολογική δικαιοσύνη να αλλάξετε το άρθρο 14 του παρόντος νομοσχεδίου και να προσθέσετε τα εισοδήματα από συμμετοχές σε εταιρείες με απλογραφικά και τα εισοδήματα από ιδιόχρηση στα εισοδήματα που προσμετρούν στην μείωση του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους. Διαφορετικά, θα πρέπει να αλλάξετε την διάταξη το αντίστοιχο εδάφιο του άρθρου 23 του Ν.4172/2023 που τροποποιήσατε με την ΠΟΛ 1113/2015 και αφορά την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και την διάταξη της παραγράφου 2 που άρθρου 39 του Ν.4172/2023 που αφορά την ιδιόχρηση.

  Δεν θα αναφερθώ σε πολλά άλλα θέματα που έχουν καλυφθεί ήδη από αρκετά σχόλια στην διαβούλευση και είναι και θέματα κοινής λογικής όπως το εάν μπορεί μία γυναίκα με ατομική επιχείρηση με δύο παιδιά 3 και 6 ετών να εργάζεται με πλήρη απασχόληση.

  Αυτό που θέλω να τονίσω με το παρόν σχόλιο μου είναι ότι τα παραπάνω αποδεικνύουν δείγμα της προχειρότητας της εργασίας που κάνατε και της φορολογικής ασυνειδησίας που διακατέχει τους εμπνευστές του νομοσχεδίου, και είναι οι δύο σημαντικότεροι λόγοι που θα πρέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να αποσυρθεί άμεσα και να δημιουργηθεί από την αρχή σε συνεργασία με επιστήμονες της αγοράς που έχουν την ανάλογη εμπειρία να την υλοποιήσουν.

  Με εκτίμηση,

  Ευθύμης Ευθυμίου (BSc, MSc)
  e: ef.efthymiou@efthymiou-partners.gr

  BSc Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.
  MSc στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πα.Μακ.
  MSc στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ε.Α.Π.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 11:22 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Στα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν κάποιες γενικότερες και ειδικότερες κατηγορίες εισοδημάτων όπως:
  Α) Εισοδήματα από επιχειρηματική αμοιβή (προσωπικές εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε.) ή εισοδήματα από διανομή μερισμάτων (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες ή Α.Ε.) για τον λόγο ότι υπάρχουν πολλοί ιατροί οι οποίοι εκτός από το ελεύθερο επάγγελμα μετέχουν σε διάφορες εταιρείες και εταιρικά σχήματα ως εταίροι ή μέτοχοι
  Β) Υπάρχουν κατηγορίες ιατρών όπως οι πανεπιστημιακοί ιατροί που λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές και οι οποίες φορολογικά αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα απαλλασσόμενων, μη υπόχρεων σε τήρηση βιβλίων
  Γ) Ενοίκια

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 11:47 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

  Πρέπει να υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα διότι υφίστανται και εισοδήματα από άλλες πηγές πλην της επιχειρηματικής δραστηριότητος όπως πχ μισθοί /συντάξεις συζύγου ,που είναι ικανά να χρηματοδοτούν και τις ζημίες της επιχείρησης του/της επιχειρηματία.
  Δεν είναι δυνατό ένα ζευγάρι με κοινη φορολογική δήλωση ως σύζυγοι, που η γυναίκα έχει πολύ μικρή ατομική επιχείρηση με μικρές ζημίες κάθε χρόνο και ο σύζυγος με 45-50χ από μισθωτές υπηρεσίες (και χωρίς άλλες σημαντικές υποχρεώσεις πλην δόσης δανείου ετήσια 4000) να πληρώνουν με το νέο σχέδιο συνολικό φόρο >20χ !!!

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 11:36 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

  Επί του άρθρου που αφορά τις περιπτώσεις που πρέπει να συνυπολογισθούν στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος είναι και η ύπαρξη μισθών ω από το σύζυγο ή τη σύζυγο του /της επαγγελματία .Για παράδειγμα , (πραγματικότητα) , η σύζυγός μου διατηρεί πολύ μικρή ατομική επιχείρηση και έχει τρία συνεχή έτη ζημιά, 2-3χ ετήσια . Εχει την επιχείρηση σε ιδιόκτητο ακίνητο για να έχει ασφάλιση και μελλοντικά σύνταξη .Είναι 53 ετών .Εγώ είμαι μισθωτός και τα εισοδήματά μου από μισθούς προσεγγίζουν τις 50χ ετήσια . Πέρυσι μου παρακρατήθηκε φόρος από τη μισθωτή μου εργασία 14χ ! Το εισόδημά μου καλύπτει άνετα τις υποχρεώσεις τις εοπιχείρησης της συζύγου μου , τις ζημίες της , καθώς και βέβαια τις οικογενειακές ανάγκες διαβίωσης . ΕΠομένως πολύ εύκολα αποδεικνύεται το πώς η επιχείρηση της συζύγου χρηματοδοτεί τις ζημίες της είναι βιώσιμη .
  Πρέπει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να υπολογίζεται και το εισόδημα του/της συζύγου από μισθούς – συντάξεις . Αλλιώς το μέτρο θα είναι καθαρά ισοπεδωτικά φοροεισπρακτικό .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 10:49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 62 ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 60 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟ ΕΦΚΑ. ΔΗΛΩΝΩ ΟΜΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 40.000 € ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ.
  ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ή ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
  A) ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
  Β) ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.
  Γ) ΕΠΙΣΗΣ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ 59-60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ 62 ΝΑ ΑΠΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 10:14 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

  Πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί η δυνατότητα κάλυψης του τεκμηρίου με έσοδα από ακίνητα καθώς πολλοί είναι εκείνοι που διατηρούν την επιχειρηση τους μόνο για την κάλυψη των εισφορών τους ενώ το μέσο βιοπορισμού τους είναι το εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Το εισόδημα μάλιστα αυτό έχει φορολογηθεί ήδη με ξεχωριστό συντελεστή.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 09:20 | Γιωργος Σπανος

  στον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος ελευθέρων επαγγελματιών να μετρά και το εισόδημα από ενοίκια. Επίσης να μειωθεί ο συντελεστής φορολογησης 15% της πρώτης κλίμακας εισοδήματος από ενοίκια.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 09:00 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Στα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτου το οποίο τεκμηριώνετε στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου , το οποίο εισόδημα φορολογείτε σύμφωνα με τις διατάξεις μισθώσεων ακινήτων , το ίδιο ποσό (3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ) καταχωρείται στα βιβλία ως αναγνωρίσιμη δαπάνη χωρίς να εξοφλείται ταμειακά από τον ελεύθερο επαγγελματία και δεν πρέπει να επιβαρύνει τις δαπάνες διαβίωσης του .
  Επίσης στα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι αποσβέσεις των οποίων οι συντελεστές είναι 10% για τον εξοπλισμό και 4% για κτήρια ( απόσβεση 10 έτη και πάνω ) λόγο ότι οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα βιβλία ως αναγνωρίσιμες δαπάνες χωρίς να εξοφλούνται ταμειακά από τον ελεύθερο επαγγελματία και δεν πρέπει να επιβαρύνουν τις δαπάνες διαβίωσης του .
  Η μη υιοθέτηση των προτάσεων μου εκτός από την διαφαινόμενη αδικία σε βάρος του ελεύθερου επαγγελματία , υφίσταται σύγκρουση και αδρανοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας των αποσβέσεων και της ιδιόχρησης ακινήτου από τον ελεύθερο επαγγελματία .

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 08:00 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Δηλαδή το εισόδημα που κάποιος έχει από την συμμετοχή του σε Προσωπικές Εταιρείες όπως η Ο.Ε. και η Ε.Ε. καθώς και τα μερίσματα που θα λαμβάνει από Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην μείωση του υπολογισμού Τεκμαιρόμενου Εισοδήματος;
  Ειδικά για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. που θεωρούνται προσωπικές εταιρείες πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά τουλάχιστον.

 • 27 Νοεμβρίου 2023, 06:23 | Γιάννης

  Καλημέρα σας,

  Στα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαρτή εισόδημα θα πρέπει να περιληφθούν και εισοδήματα αλλοδαπης προέλευσης από οποιαδήποτε πηγή.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 21:05 | Γεωργία

  Στα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαρτή εισόδημα θα πρέπει να περιληφθούν και τα εισοδήματα από τα μισθώματα.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 18:30 | Παντελής Σωτηρόπουλος

  Το ότι βάζετε «ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος» αυθαίρετα χωρίς να μπορεί από αυτό το «κέρδος» να αφαιρεθούν εισοδήματα από ενοίκια ή μερίσματα είναι ακραία άδικο. Πληρώνουμε υπέρογκους αυτοτελείς φόρους στα ενοίκια έως 45% και στην ουσία μας απαγορεύετε να ασκούμε ελεύθερο επάγγελμα για να συμπληρώσουμε το εισόδημά μας;

  Εάν δεν αφαιρεθούν από το «ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος» τα εισοδήματα από ενοίκια αποδεικνύεται ότι είναι ένα φορομπηχτικό μέτρο που έχει σχεδιαστεί από επικίνδυνους εάν όχι ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ για να εξωθήσουν μικρούς επαγγελματίες και να ευνοήσουν την αύξηση της φοροδιαφυγής στα πολύ μεγάλα εισοδήματα!

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 16:52 | Γεώργιος Μάτσος

  Τρεις είναι οι σημαντικές παραλείψεις αυτού του άρθρου περί κάλυψης του τεκμηρίου από άλλα εισοδήματα.

  Η πρώτη είναι η αντικείμενη σε κάθε λογική, απαγόρευση κάλυψης του τεκμηρίου από άλλα εισοδήματα, όπως μισθώματα, τόκοι, μερίσματα ή αφορολόγητα έσοδα.

  Παραδείγματος χάρη: Δικηγόρος παρέχει υπηρεσίες σε διεθνή οργανισμό με έσοδα που τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής στην Ελλάδα. Αν υποθέσουμε ότι αυτό (οι υπηρεσίες προς διεθνή οργανισμό) είναι το κύριο εισόδημά του, αλλά έχει και λίγα εισοδήματα από τη δικηγορία, τότε θα κληθεί εκ του μη όντος να καταβάλει ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα, ενώ έχει υψηλό άλλο εισόδημα, που νομίμως απαλλάσσεται.

  Παραδείγματος χάρη: Μηχανικός συμμετέχει σε εταιρία με την οποία ασκεί δραστηριότητα άλλη από την ατομική του. Λαμβάνει από την εταιρία αυτή μερίσματα, που αποτελούν το κύριο εισόδημά του. Έχει όμως και μια ατομική έναρξη με περιορισμένη, διαφορετική δραστηριότητα. Ο μηχανικός του παραδείγματος θα κληθεί να πληρώσει ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα.

  Παραδείγματος χάρη: Γιατρός είναι κληρονόμος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ασκεί και λιγάκι την ιατρική, ως χόμπι, ενώ ζει από τα μερίσματα. Ο άνθρωπος αυτός θα κληθεί να πληρώσει ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα.

  Σε καμία από τις τρεις αυτές περιπτώσεις δεν δικαιολογείται η παραβίαση της αρχής της φοροδοτικής ικανότητας ότι τάχα «ο πλούσιος» της εκάστοτε περίπτωσης, ας πληρώσει και κάτι παραπάνω, δήθεν «δεν πειράζει». Δεν δημιουργείται έτσι δίκαιο φορολογικό σύστημα.

  Η δεύτερη σοβαρή παράλειψη είναι η ακόμη σοβαρότερη απαγόρευσης κάλυψης του τεκμηρίου από εισοδήματα του ή της συζύγου. Η παράλειψη αυτή δημιουργεί σοβαρές αδικίες και αντινομίες εις βάρος ιδίως γυναικών που είναι μητέρες και που διατηρούν ανοικτή την έναρξή τους, ώστε να διατηρούν στοιχειώδη επαφή με το επάγγελμά τους, όσο ανατρέφουν τα παιδιά τους, έχοντας παράλληλα συνταξιοδοτική και λοιπή ασφαλιστική κάλυψη, αλλά αισθανόμενες την αξιοπρέπεια που πολλές γυναίκες επιζητούν για να μην αισθάνονται απόλυτα εξαρτημένες, υλικά, από τον σύζυγό τους.

  Αλλά ακόμη περισσότερο, μια μειωμένη δραστηριότητα του ή της συζύγου μπορεί να αντανακλά μια εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων μέσα στο σπίτι. Αν κάποιος από τους συζύγους είναι πιο επιτυχημένος στο επάγγελμά του, να δίδει αυτός ή αυτή έμφαση στον βιοπορισμό, ενώ ο άλλος σύζυγος ασχολείται περισσότερο με τα του οίκου, διατηρώντας όμως μια επαφή και με το επάγγελμά του, είτε για λόγους αξιοπρέπειας, είτε για λόγους συνταξιοδοτικούς, είτε διότι απλά έτσι του αρέσει.

  Το νομοσχέδιο πλήττει σοβαρά αυτές τις κατηγορίες επαγγελματιών, χωρίς εμφανή λόγο. Η απάντηση στο ερώτημα «πώς μπορείτε να ζείτε με λιγότερα από χι ποσό», που απετέλεσε τη μείζονα δικαιολογητική βάση του νομοσχεδίου, στις περισσότερες ίσως περιπτώσεις απαντιέται με την κάλυψη των βιοτικών αναγκών από έτερο μέλος της οικογένειας.

  Η μείζων αυτή αδικία δεν μπορεί να εξηγηθεί και να αιτιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε οι πολίτες ότι συμβαίνει είναι, ότι εάν καλυπτόταν το τεκμήριο από τον ή την σύζυγο, θα αποτύγχανε η εισπρακτική στόχευση του νομοσχεδίου, διότι προφανώς από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μπορούσαν στο ΥπΟικ να διαπιστώσουν, πόσοι από αυτούς που τάχα «δεν μπορούν να ζουν με χι ποσό», ζουν στην πραγματικότητα από τα εισοδήματα του ή της συζύγου.

  Τρίτη μεγάλη παράλειψη είναι η αδυναμία κάλυψης του τεκμηρίου αυτού με τους τρόπους που προβλέπονται για την καλυψη των λοιπών τεκμηρίων διαβίωσης ή πόθεν έσχες. Ενδεικτικά: Πώληση περιουσιακού στοιχείου, εισοδήματα παρελθόντων ετών, δανειοδότηση.

  Έτσι, κάποιος που πλησιάζει τα 67 του χρόνια και θέλει να συμπληρώσει απλώς ένσημα για πλήρη σύνταξη, αλλά έχει βγάλει ήδη αρκετά στο παρελθόν και δεν θέλει να δουλέψει πάρα πολύ άλλο, θα πρέπει να πληρώσει ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, καθώς τα εισοδήματα παρελθόντων ετών δεν μπορούν να τον καλύψουν.

  Κάποιος που δεν πήγαν καλά οι δουλειές του και αναγκάστηκε να πουλήσει περιουσία ή να πάρει κάποιο δάνειο για να τα βγάλει πέρα, όχι μόνον δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για την κάλυψη του τεκμηρίου, αλλά θα πρέπει να πληρώσει και ελάχιστο τεκμαιρόμενο εισόδημα για την αναποδιά του!

  Γενικά, θεωρώ ότι η ύπαρξη των τεκμηρίων διαβίωσης – που μάλιστα εφαρμόζονται με ελάχιστο όριο ούτως ή άλλως τις 3.000 ευρώ, που προσαυξάνεται σημαντικά μόνο και μόνο αν ζεις σε κάποιο σπίτι και δεν είσαι άστεγος, δηλαδή σχεδόν πάντοτε (αφού και φιλοξενούμενος εάν είσαι, η τεκμαρτή δαπάνη πάλι βαρύνει τον φιλοξενούντα) – απαντούσε ήδη στο ερώτημα «πώς γίνεται να ζεις με χι ποσό». Όλοι οι φορολογούμενοι είτε το κάλυπταν κάπως, είτε, αν δεν το κάλυπταν, καλούνταν να φορολογηθούν με βάση το τεκμήριο. Συνεπώς, ήδη τα υφιστάμενα τεκμήρια απαντούσαν και απαντούν επαρκώς στο ερώτημα «πώς γίνεται και ζεις έτσι ή αλλιώς» και μάλιστα στηριζόμενα σε υπαρκτές παραμέτρους εξωτερικής, έστω, φοροδοτικής ικανότητας.

  Το παρόν νομοσχέδιο, αντιθέτως, όχι μόνον δεν στηρίζεται σε παραμέτρους εξωτερικής φοροδοτικής ικανότητας, παρά μόνον λαμβάνει υπόψη του άσχετες και αυθαίρετες παραμέτρους – με κορυφαία τον χαμηλότερο μέσο όρο εσόδων που δηλώνουν… άλλοι! – παραγνωρίζοντας σχεδόν ΚΑΘΕ πηγή που μπορεί να δώσει επαρκή απάντηση στο ερώτημα «πώς ζεις», εκτός από μισθό, σύνταξη και αγροτική δραστηριότητα.

  Αν η παράλειψη αυτή δεν οφείλεται σε απλή παραδρομή, πρόκειται για εισαγωγή μείζονας στρέβλωσης, για κατάχρηση του καταφανούς εισπρακτικού σκοπού του νομοσχεδίου, αλλά και για αποκάλυψη αλλότριων στοχεύσεων, όπως η βίαιη μείωση του αριθμού των ελευθέρων επαγγελματιών.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 14:43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Αδυνατώ πλήρως να κατανοήσω γιατί δεν συνυπολογίζονται και τα μισθώματα για τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Πρόκειται για εισοδήματα τα οποία ήδη φορολογούνται με συντελεστή από 15 μέχρι 45% χωρίς να εκπίπτονται οι δαπάνες συντήρησης και ανακαίνισης των ακινήτων και που επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ Εχει υπολογιστεί ότι υπάρχουν ένα εκατομμύριο περίπου διαμερίσματα ανεκμετάλλευτα ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη κρίση στέγης. Γιατί να μη δοθεί ένα κίνητρο να διαθέσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα ακίνητα τους αυτά και να υπάρξουν και επιπλέον φορολογικά έσοδα επιπλέον και προσφορά στέγης και να μετρισθεί ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Βέβαια για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται στρατηγική ορθολογισμός και διορατικότητα που κατά τεκμήριο δεν υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο που οι πρωτόγονοι άνθρωποι επέλεγαν σαν αρχηγό της ομάδας τους εκείνον που μπορούσε να τους εξασφαλίσει την τροφή τους και όχι τον πιο δυνατό!!!!!!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 13:10 | Γιάννης Κ.

  Να συνυπολογίζονται στα τεκμήρια τουλάχιστον τα πάσης φύσεως εισοδήματα (π.χ. από μισθώματα) και το εν γένει οικογενειακό εισόδημα. Αλλιώς θα αποδειχθεί ότι σκοπός του νομοσχεδίου δεν είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά η εποβολή πρόσθετων φόρων.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 13:43 | Άκης

  Το οικογενειακό εισόδημα επειδή είναι υψηλό συνυπολογίζεται και δεν επιτρέπει στη σύζυγο (ελ. επαγγελματία) να έχει διάφορες παροχές.
  Στην προκειμένη περίπτωση δεν μετρά καθόλου.
  Η ατομική της επιχείρηση είναι χωρίς κέρδη και την κρατάμε για να απασχολείται και να ασφαλίζεται, οι δε ζημιές καλύπτονται από το δικό μου εισόδημα.
  Μονά κερδίζω ζυγά χάνεις…
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν δεν συνυπολογιστεί το οικογενειακό εισόδημα, όχι μόνο δε θα πάρετε φόρο αλλά θα χάσετε και τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τους διάφορους άλλους φόρους που πληρώνουμε και την κίνηση που κάνουμε στην αγορά βρισκόμενοι εν λειτουργία. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ – ΕΧΕΤΕ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ;

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 13:18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΚΑΣ

  Καλημέρα σας, αυθαίρετη η επιλογή των εισποδημάτων. Με ποιά λογική εξαιρούνται εισοδήματα όπως ενοίκια ή μερίσματα. Υπάρχουν αρκετοί ΕΕ οι οποίοι θέλουν να ρεγάζονται σε part-time μορφή και τους αρκούν έσοδα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ γιατί είναι εισοδηματίες από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια, μερίσματα κλπ).

  Με εκτίμηση,

  –Δημήτρης Δούκας

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 12:02 | Δημητρης

  Είναι αδιανόητο να μην υπολογιζεται το οικογενειακό εισόδημα και η ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 10:31 | Κατερινα

  Εαν θελουμε να ζουμε σε ενα κρατος δικαιου,η τουλαχιστον εχουμε ως στοχο ενα τετοιο κρατος,θα πρεπει νσ αποφευγονται οριζοντια μετρα τα οποια τσουβαλιαζουν τους ανθρωπους.Απαραιτητως να συνυπολογιζονται και εισοδηματα απο ακινητα ,επενδυσεις,οικογενειακο εισοδημα.Ο ελευθερος επσγγελματιας που ζει απο αλλες πηγες π.χ μισθωμα ακινητου ή αναλωση κεφαλαιου ή οικ.εισοδημα,αλλα κραταει και το ελ.επαγγελμα ωστε αν του προκυψει καποια δουλεια να ειναι νομιμος ,συνεισφερει μηνιαιως στον ΕΦΚΑ με τις εισφορες του.Αν ομως το κρατος του επιβαλλει ενα εξτρα χαρατσι ,θα κλεισει την ατομ.επιχ/ση,αρα θα μειωθουν τα εσοδα του ΕΦΚΑ και θα δουλευει στην παρανομια.Αναλογιστειτε μελλοντικα τις συνεπειες του αδικου οριζοντιου μετρου που δεν υπολογιζει ολες τις πηγες διαβιωσης ενος ανθρωπου

 • 26 Νοεμβρίου 2023, 09:03 | Μαρία

  Να λαμβάνεται υπ όψιν το εισόδημα από μισθώματα Αλλιώς είναι πέρα από προφανές ότι σκοπός σας δεν είναι η φοροδιαφυγή.
  Θα δημιουργήσετε στρατιά ανέργων και ανασφαλιστων που θα οδηγηθούν σε κλείσιμο Είναι αυτό υπέρ της ελληνικής κοινωνίας;

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 16:51 | Δημήτριος

  Σας εχω πρόταση: Εξαιρούνται οι δικηγόροι από το τεκμαρτο εισόδημα ή έστω τον συνυπολογισμο στο εισόδημα των ποσών αναφοράς αμοιβής των γραμματίων προεισπραξης δικηγορικού συλλόγου. Επίσης να μην διαφοροποιειται το τεκμαρτο εισόδημα του δικηγόρου εαν υπερβαίνει το μέσο όρο του ΚΑΔ εφόσον το 50 τοις εκατό του δηλωθεντος εισοδήματος προέρχεται από τα γραμμάτια προεισπραξης διότι αυτά είναι φανερά και εκδίδει ο δικηγόρος ούτως ή άλλως θέλοντας και μη. Γενικά η εξαίρεση των δικηγόρων δικαιολογειται λόγω γραμματίων προεισπραξης κυρίως, στα οποία παρακρατουνται φόροι 15 τοις εκατό, και ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι περνάει το νομοσχέδιο

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 12:39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται λίγο πριν την συνταξιοδότηση.
  Την επιχείρηση την έχουν πολλά χρόνια, προσωπικό δεν απασχολούν, οι τζίροι έχουν μειωθεί και το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή την στιγμή είναι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
  Γιαυτό την κρατάνε ανοιχτή και πληρώνουν τις εισφορές του στο ΕΦΚΑ. Το να το κλείσουν σε αυτή την ηλικία το κατάστημα και να χάσουν όσα μαζεύανε επί 35 χρόνια δεν τους συμφέρει. Δουλειά σε αυτή την ηλικία δεν πρόκειτε να βρουν. Ειδικά στην επαρχία, μιλάω για την Θράκη, που όλα είναι σε παρακμή. Ο σύζυγος έχει εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία ο οποίος υπερκαλύπτει στο πολλαπλάσιο τα ελάχιστα εισοδηματικά κριτήρια που θέτεται. Χρηματοδοτεί με τα εισοδήματα του επί της ουσίας την οικογένεια και την επιχείρηση.

  Ερωτήματα:
  α. Με πια λογική θεμελιώνετε την άποψη ότι κάποιος όσα χρόνια έχει την επιχείρηση προοδευτικά θα πρέπει να αυξάνει και την κερδοφορία του;
  Υπάρχουν επαγγέλματα στα οποία ισχύει ακριβώς το αντίθετο είτε λόγω του ότι η τεχνολογία τα προσπερνά, είτε λόγου του ότι προτιμάς νεαρά άτομα να σου παρέχουν την υπηρεσία, παρά μεγάλης ηλικίας πχ κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής κτλ.
  β . Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα για την κάλυψη των εισοδηματικών κριτηρίων, που στην πράξη αυτό ισχύει και τα εξετάζετε μεμονομένα;
  Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι κάποιος που δεν δηλώνει εισοδήματα και επί χρόνια διατηρεί μια επιχείρηση κινεί την υποψία περεταίρω ελέγχου για το πως επιβιώνει, το οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα από άλλες πηγές γιατί να μην προσμετράτε;

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 12:00 | Ευστρατίου Παναγιώτα

  Για ποιο λόγο να μην υπολογίζεται για τη μείωση του τεκμηρίου εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή πέραν του επαγγέλματος; (π.χ. μισθώματα, μερίσματα κοκ.). Όλα αυτά δηλώνονται και φορολογούνται κανονικά. Ακόμα και το τεκμαιρόμενο εισόδημα από την ιδιόχρηση της επαγγελματικής στέγης πρέπει να συνυπολογίζεται, αφού το κράτος το θεωρεί ως εισόδημα. Αλλιώς υπάρχει κατ’ αποτέλεσμα διπλή φορολόγηση.

 • 25 Νοεμβρίου 2023, 00:57 | Ελένη

  Τα εισοδήματα από τα ενοίκια ειδικά όταν είναι πάνω από 10.000 ευρώ γιατί δεν υπολογίζονται όσον αφορά στο φορολογητέο εισόδημα. Πόση άλλη αφαίμαξη πια; Και πόσα ψέματα προεκλογικά πως δεν θα αυξηθεί η φορολογία; Ενώ θα έπρεπε να ενισχύσετε τον ελεγκτικό μηχανισμό να μειώετε τον ΦΠΑ να κυνηγήσετε τις μεγάλες εταιρίες υβρίζετε όλους τους ΕΕ ως φοροφυγάδες. Κρίμα! Εσείς λέγατε πως δεν είστε σαν τους άλλους. Λέγατε πως δώσατε αγώνες εναντίον του λαικισμού. Ήσασταν μαζί στις διαδηλώσεις εναντίον του Κατρούγκαλου και κάνετε χειρότερα.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 16:53 | Ιουλία

  Να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από ενοίκια και η ανάλωση κεφαλαίου (προηγουμένων χρήσεων, πωλήσεων ακινήτων, μερίσματα μετοχών, κλπ) στην μείωση του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς έχει φορολογηθεί η απόκτηση τους και μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διαβίωσης, όπως συμβαίνει με τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία/ σύνταξη.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 16:58 | Άγγελος

  Να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από ενοίκια στην μείωση του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς φορολογούνται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαβίωση.

  Να λαμβάνεται υπόψη η ανάλωση κεφαλαίου (προηγουμένων χρήσεων, πωλήσεων ακινήτων, μερίσματα μετοχών, κλπ) στην μείωση του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς έχει φορολογηθεί η απόκτηση του κεφαλαίου και μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες διαβίωσης. Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνει έργο 50.000€ για τα οποία φορολογείται. Την επόμενη χρονιά δεν έχει κέρδη αλλά τα περσινά 50.000€ επαρκούν για την εξασφάλιση διαβίωσης.

  Να λαμβάνεται υπόψη ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρούν το επάγγελμα για να εξασφαλίζουν ασφάλιση/συνταξιοδότηση, παρόλο που διαβιούν με εισοδήματα από ακίνητα ή ανάλωση κεφαλαίου.

 • 24 Νοεμβρίου 2023, 16:07 | Γρηγόρης Ζαχαρίου

  Η διατύπωση του νόμου δημιουργεί ανησυχίες για τον επαγγελματισμό, τη μόρφωση και την ικανότητα αντίληψης των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με τη συγγραφή. Παρακαλώ να απομακρυνθούν, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τόσο άστοχη διατύπωση, θα σταλεί και σχετική ενημέρωση-παράκληση και στο Μαξίμου για το επίπεδο που επιτρέπει να έχει ένα νομοθετικό κείμενο εν έτει 2023.