Άρθρο 42 Κατάργηση προκήρυξης πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

 

Η υπό στοιχεία 38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν» καταργείται.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 20:19 | Παπαδημητρίου

  Οι θέσεις ευθύνης στο δημόσιο θα πρέπει να καλύπτονται μέσω αξιοκρατικών και διαφανών διαδικασιών . Με την παρούσα διάταξη καταργείται η με αριθμ. 38873/Δ1.13666/12.7.2018 (ΑΔΑ Ψ4ΞΕ465Θ1Ω-2ΛΖ), «προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με πολιτική απόφαση του Υπουργού Εργασίας παρατείνεται η θητεία των ορισμένων / τοποθετημένων προϊσταμένων Διεύθυνσης σε ένα υπουργείο που έχουν να γίνουν κρίσεις από το 2011 για διευθυντές και από το 2006 για προϊσταμένους. Γιατί η κυβέρνηση που εκλέχθηκε με σημαία της την αριστεία προτιμά να βολέψει τα δικά της παιδιά με αδιαφανείς διαδικασίες και όχι να προχωρήσει στην επιλογή τους μέσα από ένα αντικειμενικό σύστημα κρίσεων;
  Ο υπουργός εργασίας κος Γιάννης Βρούτσης που με αποφάσεις του μέχρι χθες έτρεχε τις διαδικασίες κρίσεων 51 Δ/ντων του Υπ. Εργασίας ξαφνικά καταθέτει πρόταση νόμου για την κατάργηση τους. Η εν λόγω προκήρυξη για την κάλυψη των 51 θέσεων ευθύνης σε επίπεδο Δ/νσης είχε εκδοθεί πριν τις εκλογές το καλοκαίρι του 2018. Λογικά επειδή το κράτος και η διαδικασίες του πρέπει να έχουν συνέχεια και συνέπεια η ΝΔ και ο Υπ. Εσωτερικών με εγκυκλίους τους ζήτησαν να συνεχιστούν οι διαδικασίες .
  Αυτός ο ίδιος υπουργός ο κος Βρούτσης συγκρότησε το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων με την αριθμ. πρωτ. 40355/Δ1.13523/13-9-2019 (ΑΔΑ: 69ΡΣ465Θ1Ω-3Α0) απόφασή του.
  Το Υπ. Εσωτερικών μάλιστα εξέδωσε την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611 /9356 /25-06-2020 εγκύκλιο με την οποία έδινε οδηγίες για την διενέργεια κρίσεων μετά την τροποποίηση τόσο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).
  Μετά τον ορισμό της υπηρεσιακής γραμματέως ο κος Βρούτσης προχώρησε στην Ανασυγκρότηση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την υπ αριθμ. 40355/Δ1.13523/13/09/2019 (ΑΔΑ: 69ΡΣ465Θ1Ω-3Α) απόφαση.
  Στις 22 /09/2020 με δελτίο Τύπου το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξέτασης και μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την επιλογή υποψηφίων προϊσταμένων Διευθύνσεων και ότι οι πίνακες κατάταξης και ο πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ότι υπάρχει προθεσμία 3 ημερών για την υποβολή ενστάσεων.
  Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και μάλιστα πρωτόγνωρη αυτά τα δυο χρόνια οι συνάδελφοι στα αρμόδια τμήματα δούλεψαν σκληρά και με όραμα.
  Πως ο ίδιος υπουργός που με αποφάσεις του κίνησε την διαδικασία ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή την ακύρωσε και με αυτόν τον άγαρμπο τρόπο; Ποιος στο Υπουργείο Εργασίας φοβάται τις κρίσεις;