Άρθρο 43 Καταργούμενη διάταξη

 

Το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) καταργείται από 2.7.2018.

 • 29 Οκτωβρίου 2020, 12:26 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (Π.Ο.Σ.ΕΠ.Ε)

  Ιδιαίτερη κατάπληξη, έντονη αγανάκτηση και εύλογη απορία προκαλεί στους Επιθεωρητές Εργασίας η προτεινόμενη, στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών, ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», διάταξη του άρθρου 43 με την οποία καταργείται το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) και μάλιστα αναδρομικά από 2.7.2018. Το άρθρο 21 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) προέβλεπε:

  Μετά το άρθρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) προστίθεται νέο άρθρο 59Α ως εξής: «Άρθρο 59Α Ειδικά προσόντα Προϊσταμένων ΣΕΠΕ Για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.»
  Σχετικώς, παραπέμπουμε στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 21 του Ν. 4551/2018 που ακυρώνει επί της ουσίας, με προφανή αιτιολογία, ανεπίδεκτης οποιασδήποτε ορθολογικής αμφισβήτησης, την προτεινόμενη διάταξη και κάθε αιτιολογική έκθεση επ’ αυτής.
  Τι έχει μεσολαβήσει μέσα σε δύο μόλις χρόνια που αναιρεί την καταφανή αξιολόγηση περί της ιδιαιτερότητας και της αυξημένης ευθύνης που ενέχουν τα καθήκοντα του Επιθεωρητή Εργασίας, η οποία στηρίζεται σε αντικειμενικές σταθμίσεις κάθε μέσου κοινωνού ανθρώπου;
  Αλήθεια, πώς μπορεί να υπογράφει πράξεις επιβολής προστίμου, αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές, εκθέσεις αυτοψίας ή μηνύσεις ή αναφορές υπάλληλος εκτός του ΣΕΠΕ που τοποθετείται σε θέση ευθύνης σε υπηρεσίες του ΣΕΠΕ;

  Πώς μπορεί να διενεργεί εργατικές διαφορές σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, πώς θα καθοδηγεί τους υφισταμένους του και πώς θα απαντά σε ερωτήματα πολιτών και υπαλλήλων χωρίς να έχει ολοκληρωμένη γνώση, τριβή και εμπειρία στην εφαρμογή και ερμηνεία της εργατικής νομοθεσίας, των εσωτερικών διαδικασιών και των τεχνολογικών εργαλείων που μόνο οι Επιθεωρητές Εργασίας γνωρίζουν με την εν τοις πράγμασι εμπειρία τους στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, εξ αντικειμένου και λόγω των πολλαπλών, πάσης φύσεως ελεγκτικών και διοικητικών καθηκόντων που εκτελούν καθημερινά.

  Άραγε τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την πεποίθησή σας ότι για να μπορεί να αναλάβει θέση Γενικού Διευθυντή στον ΕΦΚΑ κάποιος θα πρέπει να διαθέτει 3ετή προϋπηρεσία σε ασφαλιστικό Οργανισμό και το ίδιο δεν το θεωρείτε απαραίτητο για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο ΣΕΠΕ. Πολύ περισσότερα μάλιστα αν αναλογιστεί κανείς ότι η θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτεί περισσότερο διοικητικές δεξιότητες από ότι γνώσεις επιχειρησιακές.
  Με δική σας υπογραφή κ. Υπουργέ σε προκήρυξη του ΕΦΚΑ διατηρείται αναλλοίωτη η υποχρεωτικότητα της τριετίας. Τελικά, στο Υπουργείο υπάρχουν «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και μία εμμονική στοχοπροσήλωση στη συνεχή υποβάθμιση του ΣΕΠΕ και του συστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας στη χώρα.
  Για άλλη μια φορά καταπλήξατε με τον “μεταρρυθμιστικό οίστρο” που επιδείξατε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου.

  Σας καλούμε να αποσύρεται άμεσα την προτεινόμενη διάταξη, αλλά και αυτήν του άρθρου 42, του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου, με την οποία καταργείται η προκήρυξη πλήρωσης πενήντα μία (51) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης των Διευθυντών, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
  Τυχούσα εμμονή της ηγεσίας του Υπουργείου στη διατήρηση των εν λόγω διατάξεων συνιστά μια ακόμη υποβάθμιση του ρόλου και του έργου των Επιθεωρητών Εργασίας, επισύρει εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά τους και εκλαμβάνεται ως υιοθέτηση αναξιοκρατικών και ισοπεδοτικών μοντέλων και πρακτικών αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων σε θέσεις ευθύνης στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την εκπεφρασμένη βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών για συνέχιση και ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσεων.

 • 26 Οκτωβρίου 2020, 22:26 | Παπαδημητρίου

  Το άρθρο 21 του ν.4551/2018 (Α’ 116) που με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται προέβλεπε:

  Μετά το άρθρο 59 του π.δ. 134/2017 (Α ́ 168) προστίθεται νέο άρθρο 59Α ως εξής:«Άρθρο 59ΑΕιδικά προσόντα Προϊσταμένων ΣΕΠΕ Για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή θέσης Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας επιλέγονται Επιθεωρητές Εργασίας με τριετή προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.»

  Η αλήθεια είναι ότι είναι αδύνατον υπάλληλος που δεν έχει εργαστεί στο ΣΕΠΕ να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην εξειδικευμένη και απαιτητική δουλειά της επιθεώρησης εργασίας.Πώς μπορεί να ελέγχει και να υπογράφει πράξεις επιβολής προστίμου, αιτήσεις θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές, εκθέσεις αυτοψίας ή μηνύσεις ή αναφορές υπάλληλος εκτός του ΣΕΠΕ που τοποθετείται σε θέση ευθύνης σε υπηρεσίες του ΣΕΠΕ;

  Με την διάταξη αυτή συνεχίζεται η υποβάθμιση του καταξιωμένου θεσμού της Επιθεώρησης Εργασίας που αποτελεί ένα αποκούμπι στους πληττόμενους από την υγειονομική και οικονομική κρίση μισθωτούς της χώρας.