Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 42

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄14) προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο την χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2013.