Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 13

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, όπως αντικαταστάθηκε με την περ.2 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει,
δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει,
δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.

 • Υπόμνημα Ανάλυση Παρατηρήσεις & Προτάσεις
  Προς
  Κύριο Πρωθυπουργό
  Κύριο Υπουργό κ. Μητσοτάκη Κυριάκο
  Υφυπουργό κ. Χριστοφιλοπούλου Εύη
  Προέδρους Κομμάτων
  Κυρίες, Κυρίους Βουλευτές, ΜΜΕ

  Θέμα: «Πολυ-νομοσχέδιο, Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

  «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων Υπαλλήλων» και «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Πρέπει να προστεθεί η λέξη «σοβαρή αναξιοπρεπής ή σοβαρά ανάρμοστη ή σοβαρά ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας ή «ιδιαίτερα σοβαρή» εκτός υπηρεσίας», γιατί γίνεται κατάχρηση του όρου «ανάρμοστη συμπεριφορά»!
  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά, εντός ή εκτός υπηρεσίας, πρέπει να οριοθετηθεί γιατί ο καθένας δίνει την δική του ερμηνεία.
  Η αυτοδίκαιη αργία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις κακουργημάτων ή παραβιάσεων του Συντάγματος, σε περιπτώσεις κατάχρησης χρημάτων, παιδεραστίας εγκλημάτων στην υπηρεσία κλπ…
  Προσοχή. Φανταστείτε αυτόν τον νόμο στα χέρια ακραίων για πότε θα βγάλουν από το δημόσιο όλους τους δημοκρατικούς υπαλλήλους!
  Πρόταση τροπολογίας. Υπάλληλοι σε θέση αυτοδίκαιης αργίας, που κατηγορούνται για αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και δεν έχουν ακόμα πειθαρχική ποινή έως τις 30-9-2013, επιστρέφουν αυτόματα στην υπηρεσία τους με την δημοσίευση του νόμου αυτού.

  Σε εφημερίδα δημοσιεύτηκε στις 3-10-2013 το εξής:

  «ΕΠΙΟΡΚΟΙ: Στα μαλακά όσοι δεν κατηγορούνται για κακούργημα

  Αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο εισηγείται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

  Στα μαλακά όσοι δεν κατηγορούνται για κακούργημα

  Συγκεκριμένα, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα παραίτησης σε υπαλλήλους που διώκονται πειθαρχικά. Παράλληλα «μαλακώνει» τις πειθαρχικές ποινές για δημοσίους υπαλλήλους που είναι μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων ή συλλογικών οργάνων, αφού εντάσσει στα αδικήματα που μπορούν να τιμωρηθούν με δυνητική (και όχι αυτοδίκαιη) αργία τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί για αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα συμβούλια. Παράλληλα, με δυνητική αργία, δηλαδή θα είναι στην κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου και δεν θα επιβάλλεται αυτοδίκαια, θα τιμωρούνται τα παραπτώματα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.

  Επανεξέταση
  Επίσης δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης της ποινής της αυτοδίκαιης αργίας για υπαλλήλους που δεν κατηγορούνται για κακουργήματα και δεν τους έχει επιβληθεί οριστική παύση. Ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο η αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας, εάν συντρέχουν οικονομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί λόγοι. Το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής του Δημοσίου, που θα προέλθει από τη συγχώνευση του γενικού επιθεωρητή με το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Προβλέπεται, τέλος, η πρόσληψη σε θέσεις του υπουργείου Εργασίας των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 8Κ και 9Κ του 2008. Πρόκειται για τους επιτυχόντες στον διαγωνισμό της Αγροτικής και διοριστέους από διαγωνισμό που είχε πραγματοποιήσει το ΑΣΕΠ για το ΙΚΑ».

  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά, εντός ή εκτός υπηρεσίας» για να μην γίνεται κατάχρηση και παρερμηνεία του όρου, πρέπει να έχει σχέση με τα κακουργήματα ή τα πολύ σοβαρά, πλημμελήματα, που περιγράφει ο νόμος Ν.4093/2012, «περί πειθαρχικού».
  Συγκεκριμένα, με το Ν. 4093/2012 τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία οι υπάλληλοι που:
  α) στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία με απόφαση ή ένταλμα
  β) εκδόθηκε σε βάρος τους ένταλμα προσωρινής κράτησης
  γ) παραπέμφθηκαν αμετάκλητα ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα, ή για περιοριστικώς αναφερόμενα πλημμελήματα, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
  δ) τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης
  ε) παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου για ένα από τα αναφερόμενα στη διάταξη πειθαρχικά παραπτώματα, μεταξύ των οποίων π.χ. πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κλπ.
  Επομένως, η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας», πρέπει να έχει σχέση με κάποιο ή κάποια από τα ανωτέρω αδικήματα. Αν η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά, εντός ή εκτός υπηρεσίας», δεν εμπίπτει σε κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, δεν υφίσταται, ως πειθαρχικό παράπτωμα και οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία της είναι καταχρηστική ερμηνεία του νόμου!!
  Με δυνητική αργία, δηλαδή θα είναι στην κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου και δεν θα επιβάλλεται αυτοδίκαια, θα τιμωρούνται τα παραπτώματα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε ο νόμος να είναι πιο ευεργετικός και για την λεγόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά εντός υπηρεσίας, αφού δεν θα είναι κακουργηματικής υφής.
  Ας εισαχθεί ο όρος της «μηνιαίας αυτοδίκαιης αργίας» από την υπηρεσία, για το αδίκημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς, για πλημμελήματα, ώσπου να ηρεμίσει η κατάσταση μέσα στην υπηρεσία, η οποία θα επιβάλλεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.
  Ας μην ξεχνάμε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 παραγράφει πταίσματα πλημμελήματα που δικάζονται ως ένα έτος!

  Επίσης, για να μην βγαίνουν πορίσματα εντελώς αβάσιμα, πρέπει να προστεθεί η φράση: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ή αρμόδιος Υπουργός, που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ ή απόφαση, που οδηγεί τον υπάλληλο σε «αυτοδίκαιη αργία» ή «απόλυση», δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή ο υπάλληλος δεν απολογήθηκε ένεκα προβλημάτων ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Υπάλληλος, που ήταν συνδικαλιστής, υποψήφιος Βουλευτής ή Βουλευτής, τυγχάνει ειδικής προστασίας από καταγγελίες, που στοχεύουν την αντεκδίκηση για την συνδικαλιστική του στάση και όχι το συμφέρον της υπηρεσίας.
  Τέλος, υπάλληλος που κατέθεσε καταγγελίες, ή ήταν μάρτυρας κατά της διαφθοράς και κακοδιοίκησης εντός ή εκτός υπηρεσίας, δικαιούται αυτομάτως «Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος» και προστατεύεται από αντεκδικήσεις, από πειθαρχικές διώξεις και αμείβεται αναλόγως της προσφοράς του.

  Αξιότιμοι Κυρίες, Κύριοι,
  Στην πρώτη του εφαρμογή ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας και το Πειθαρχικό Δίκαιο, έφερε τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αντί να διωχτούν οι «πράγματι επίορκοι», διώχτηκαν οι «κατασκευασμένοι επίορκοι»!

  Ειδικά στην παιδεία η κατάσταση «ξέφυγε» και ο κάθε Διευθυντής, μαθητής ή γονέας ή κάποιος που είχε «χρόνιες διαφορές» με εκπαιδευτικό εκβιάζει ανοικτά πλέον τον καθηγητή για να «μην του κάνει καταγγελία», που σημαίνει «ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός ή εντός υπηρεσίας», άρα Πειθαρχικό, άρα «αυτοδίκαιη αργία»! Μερικοί Διευθυντές ασκούν πλέον ανοικτά ψυχολογικό πόλεμο και τρομοκρατία με το φόβητρο της ΕΔΕ! Πολλά σχολεία και υπηρεσίες διαλύονται από «αλληλο-κατηγορίες», που δεν οδηγούν πουθενά!

  Στο Νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή μπορεί να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις που προστατεύουν τον υπάλληλο από αυθαιρεσίες.
  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, πρέπει να οριοθετηθεί γιατί ο καθένας δίνει την δική του ερμηνεία.

  Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, συμπεριφορά πρέπει να έχει σχέση με τα κακουργήματα και πλημμελήματα που ορίζει ο νόμος για την δίωξη των υπαλλήλων. Πρέπει να προστεθεί η λέξη «σοβαρή αναξιοπρεπής ή σοβαρά ανάρμοστη ή σοβαρά ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας ή «ιδιαίτερα σοβαρή» εκτός υπηρεσίας», γιατί γίνεται κατάχρηση του όρου «ανάρμοστη συμπεριφορά»!

  Επίσης, για να μην βγαίνουν πορίσματα εντελώς αβάσιμα, πρέπει να προστεθεί η φράση: Ο αρμόδιος Προϊστάμενος ή Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά όργανα ή ο αρμόδιος Υπουργός, που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ ή απόφαση, που οδηγεί τον υπάλληλο σε «αυτοδίκαιη αργία» ή «απόλυση», δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή ο υπάλληλος ή μάρτυρας δεν απολογήθηκε ένεκα προβλημάτων ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Δεν μπορεί να γίνονται χρονικά παράλληλα δύο ή περισσότερες ΕΔΕ για τον ίδιο υπάλληλο. Απαγορεύεται η «στοχοποίηση» υπαλλήλου και η δίωξη και η τιμωρία του για τις προσωπικές, συνδικαλιστικές και κοινωνικές του απόψεις. Διευθυντές ή Προϊστάμενοι, δεν επιτρέπεται να προσβάλλουν την προσωπικότητα του υπαλλήλου και τιμωρούνται για παράβαση εξουσίας.
  Υπάλληλοι, που αναμείχθηκαν σύμφωνα με τον νόμο με τα «κοινά» δηλ. συνδικαλιστές, υποψήφιοι σύμβουλοι Δήμων, Περιφέρειας, υποψήφιοι Βουλευτές, δύνανται να έχουν ειδικά μεταχείριση, μήπως οι καταγγελίες είναι προϊόν αντεκδίκησης αντιπάλων ή φθόνου ή σκευωρίας.
  Τέλος, υπάλληλος που κατέθεσε καταγγελίες ή ήταν μάρτυρας κατά της διαφθοράς και κακοδιοίκησης εντός ή εκτός υπηρεσίας, δικαιούται αυτομάτως «Προστασία Μάρτυρα Δημοσίου Συμφέροντος» και προστατεύεται από αντεκδικήσεις από πειθαρχικές διώξεις και αμείβεται αναλόγως της προσφοράς του.

  Παρατηρήσεις ανά άρθρο:

  Άρθρο 12
  Πειθαρχικό Δίκαιο
  1. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
  όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
  άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των
  περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
  2. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007),
  όπως αντικαταστάθηκε με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
  άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των
  περιπτώσεων της παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».
  3. Στην παρ. 1 περίπτωση γ΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε
  με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου
  Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της
  παραγράφου 1 περίπτωση γ΄ του επόμενου άρθρου».
  4. Στην παρ. 1 περίπτωση ε΄ του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε
  με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου
  Ν.4093/2012, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της
  παραγράφου 1 περίπτωση δ` του επόμενου άρθρου».

  Παρατήρηση. Να προστεθεί:
  Α. Η «αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, συμπεριφορά πρέπει να έχει σχέση με τα κακουργήματα και πλημμελήματα που ορίζει ο νόμος 4093/2012.
  Β. Να προστεθεί η λέξη «σοβαρή αναξιοπρεπής ή σοβαρά ανάρμοστη ή σοβαρά ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας ή «ιδιαίτερα σοβαρή» εκτός υπηρεσίας», γιατί γίνεται κατάχρηση του όρου «ανάρμοστη συμπεριφορά»!
  Γ. Ας εισαχθεί ο όρος της «μηνιαίας αυτοδίκαιης αργίας» από την υπηρεσία, για το αδίκημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς, για πλημμελήματα, ώσπου να ηρεμίσει η κατάσταση μέσα στην υπηρεσία, η οποία θα επιβάλλεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη.
  Δ. Η θέση σε αυτοδίκαιη αργία επιβάλλεται μόνο για κακουργήματα… και το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον χρόνο της διάρκειας της θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία.
  Ε. Η «δυνητική αργία» έως τριών μηνών επιβάλλεται η αργία για πολύ σοβαρά πλημμελήματα
  ΣΤ. Η «δυνητική μηνιαία αυτοδίκαιη αργία» επιβάλλεται για απλά πλημμελήματα και πταίσματα.
  Ζ. Με «δυνητική αργία», δηλαδή θα είναι στην κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου και δεν θα επιβάλλεται αυτοδίκαια, θα τιμωρούνται τα παραπτώματα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας εκτός των ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα εκτός υπηρεσίας.
  Η . Η παραπομπή στο Πειθαρχικό για τα παραπτώματα «της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός υπηρεσίας εκτός των ιδιαίτερα σοβαρά παραπτώματα εκτός υπηρεσίας, δεν σημαίνει και την αυτοδίκαιη θέση σε αργία, όπως συμβαίνει, αλλά α) για τα κακουργήματα, να υπάρχει η θέση σε αυτοδίκαιη αργία με απόφαση του πειθαρχικού για τον χρόνο της διάρκειάς της, β) για τα σοβαρά πλημμελήματα θα υπάρχει η «δυνητική αργία λίγων μηνών», ενώ γ) στα απλά πλημμελήματα και πταίσματα θα υπάρχει η «μηνιαία αυτοδίκαιη αργία».
  Θ. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία και η δυνητική θέση σε αργία, δύνανται να ανασταλούν με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφού συνεκτιμηθούν οι λόγοι, οι αποδείξεις και τα οικονομικά προβλήματα του αιτούντος την αναστολή και το συμφέρον της υπηρεσίας…
  Ι. Σε έκτακτες περιπτώσεις, δύναται να ανασταλεί για λίγες μέρες, η άσκηση των καθηκόντων ή να τεθεί σε ολιγοήμερη δυνητική αργία υπάλληλος, με έγγραφη επείγουσα απόφαση του Προϊσταμένου ή Περιφερειακού Διευθυντή.

  Άρθρο 13
  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει,
  όπως αντικαταστάθηκε με την περ.2 της υποπαραγράφου Ζ.3. της παραγράφου Ζ του
  άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
  γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα
  αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει,
  δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης
  καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
  ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.
  2. Στην παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 2
  της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, μετά
  την περίπτωση β΄, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
  γ) έχει ασκηθεί αμετάκλητη ποινική δίωξη ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα
  αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία, τα οποία
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει,
  δ) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης
  καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, το οποίο
  φέρεται να έχει τελέσει ως υπηρεσιακό ή αιρετό μέλος υπηρεσιακών συμβουλίων και
  συλλογικών οργάνων εν γένει, ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
  ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.

  Παρατήρηση. Εδώ να προστεθεί:
  Α. Να προστεθεί η λέξη «σοβαρά αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή
  Ανάξιας» για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός και ιδιαίτερα σοβαρά αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας» για υπάλληλο συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας.
  Β. Δεν γίνεται ΕΔΕ για αδικήματα πέραν των δύο ετών.
  Γ. Καταχρηστικές ενέργειες των ενεργούντων την ΕΔΕ, παράβαση καθηκόντων των ενεργούντων την ΕΔΕ, αυταπόδεικτα εξόφθαλμη μεροληψία, τιμωρούνται πειθαρχικά και ποινικά.
  Δ. Αρμόδιος Υπουργός, μπορεί να αναστείλει την αυτοδίκαιη αργία, ή την δυνητική αργία, αφού συνεκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου και το συμφέρον της υπηρεσίας.

  Άρθρο 14
  Αναστολή της αργίας
  1. Η παρ. 3 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως
  αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου
  Ν.4093/2012 λήγει μετά τη φράση «αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης», και προστίθεται
  παράγραφος 4 ως εξής:
  «4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
  παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει
  επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο
  στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της
  υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του
  υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την
  αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του
  προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως
  άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και εφόσον
  συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή
  οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία
  τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
  Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο».

  2. Η παρ. 4 του άρθρου 107 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 3 της
  υποπαραγράφου Ζ.3 του άρθρου πρώτου Ν.4093/2012, λήγει μετά τη φράση
  «αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης», και προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  « 4. Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της
  11 παραγράφου 1, η οποία δεν έχει αρθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, και δεν έχει
  επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συμβούλιο
  στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση γνωμοδοτεί μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόμενο έτος σχετικά με την τυχόν συνδρομή λόγων που καθιστούν μη αναγκαία τη συνέχιση της. Το όργανο που είναι αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου, εφόσον κρίνει μετά την ανωτέρω γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου ή μετά από γνωμοδότηση του ίδιου συμβουλίου που μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι με βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης και το συμφέρον της υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της αργίας, συνεκτιμώντας την τυχόν συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαρών οικονομικών, κοινωνικών ή
  οικογενειακών λόγων, μπορεί να διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του
  υπαλλήλου στα καθήκοντα του ή τη μετακίνηση του σύμφωνα με το άρθρο 66. Την
  αναστολή της αργίας, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος με αίτησή του
  προς το αρμόδιο για το διορισμό όργανο, το οποίο αποφασίζει μετά την τήρηση της ως
  άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονομικοί, κοινωνικοί ή οικογενειακοί λόγοι. Το πειθαρχικό συμβούλιο, γνωμοδοτεί το αργότερο σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, ο υπάλληλος παραμένει σε αργία.
  Η αναστολή της αργίας μπορεί να διατάσσεται και για ορισμένο χρόνο και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συμφέρον της υπηρεσίας και ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου παραπτώματος από τον υπάλληλο».

  Παρατήρηση. Εδώ να προστεθούν:
  Α. Η διευκρινιστική φράση: Η Αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας, από τον υπάλληλο γίνεται οποτεδήποτε και το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, πρέπει να συνεδριάσει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης (και όχι μετά ένα χρόνο, όπως εσφαλμένα πολλοί διαβάζουν το κείμενο του νόμου). Σε περίπτωση απόρριψης ο υπάλληλος μπορεί ανά μήνα να κάνει νέα αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας ή της δυνητικής αργίας.
  Β. Μετά από 6 μήνες και αφού δεν επιβληθεί καμιά πειθαρχική ποινή στον υπάλληλο, δικαιούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του, εφόσον οι κατηγορίες δεν είναι κακουργηματικού περιεχομένου ή υπεξαίρεσης χρημάτων, ή παιδεραστία, ή βιασμού, ή απιστία στην υπηρεσία.
  Γ. Αίτηση αναστολής της δυνητικής αργίας από τον υπάλληλο, γίνεται οποτεδήποτε και το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, πρέπει να συνεδριάσει εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης (και όχι μετά ένα χρόνο, όπως εσφαλμένα πολλοί διαβάζουν το κείμενο του νόμου). Σε περίπτωση απόρριψης της αναστολής της αυτοδίκαιης ή της δυνητικής αργίας, ο υπάλληλος μπορεί ανά μήνα να κάνει νέα αίτηση αναστολής της αυτοδίκαιης αργίας, (με πρόσθετα δικαιολογητικά και λόγους).

  Γ. Αρμόδιος Υπουργός ή το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον διορισμό ου υπαλλήλου, μπορεί να αναστείλει την αυτοδίκαιη αργία, ή την δυνητική αργία ανά πάσα στιγμή, ακόμα και χωρίς την γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αφού συνεκτιμήσει τα στοιχεία του φακέλου, το ότι ο υπάλληλος έχει προσφύγει στα διοικητική δικαστήρια, τα οικονομική του υπαλλήλου και το συμφέρον της υπηρεσίας.
  Δ. Δύναται ο υπάλληλος να επιδιώξει την αναστολή της αυτοδίκαιης αργίας ή της δυνητικής αργίας, ανεξάρτητα από την ποινική έκβαση της εναντίον του μήνυσης ή έγκλησης ή με προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, ή με αίτηση στον Αρμόδιο Υπουργό ή στο Αρμόδιο Πειθαρχικό όργανο…
  Ε. Υπάλληλος που δικαιώθηκε τελεσίδικα, δικαιούται αναδρομικά όλες τις αποδοχές του τα μισθολογικά του κλιμάκια επανέρχεται στην οργανική του θέση αν επιθυμεί και αποκαθίσταται διοικητικά και ηθικά.

  Άρθρο 15
  1. Tα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 141 του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
  «7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με
  ποινή απαραδέκτου, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η
  ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό
  κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσομένης εκθέσεως, το οποίο τη
  διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της
  πειθαρχικής υπόθεσης».
  2. Tα δυο πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 145 του ν. 3584/2007
  αντικαθίστανται ως εξής:
  «7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με
  ποινή απαραδέκτου, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσομένης εκθέσεως. Η
  ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό
  κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσομένης εκθέσεως, το οποίο τη
  διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της
  πειθαρχικής υπόθεσης».
  Παρατήρηση. Εδώ να προστεθεί η φράση:
  Α. Κατά την συνεδρίαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων δύνανται να παρίστανται ως παρατηρητές δύο αιρετοί, εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων
  Β.Ο αρμόδιος Προϊστάμενος που λαμβάνει πόρισμα ΕΔΕ, που οδηγεί τον υπάλληλο σε αυτοδίκαιη αργία, ιδιαίτερα για την ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εντός υπηρεσίας, δύναται να αναπέμψει την ΕΔΕ σε άλλον για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ.
  Γ. Η λεγόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά δημοσίου υπαλλήλου, αν δεν είναι κακουργηματικής υφής, είναι δυνητικής μορφής αργία και πρέπει να επιβάλλεται με φειδώ και πλήρως αιτιολογημένη. Ειδικά η λεγόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας αν δεν είναι κακουργηματικής υφής, δεν ενδιαφέρει άμεσα την υπηρεσία.
  Δ. Η υπηρεσία οφείλει να προστατεύει τον υπάλληλο και τα προσωπικά του δεδομένα και δεν μπορεί να επεμβαίνει στην προσωπική, κοινωνική συνδικαλιστική ζωή του υπαλλήλου.
  Ε. Απαγορεύεται η παράνομη παρακολούθηση και η καταγραφή της προσωπικής, επαγγελματικής, κοινωνικής ζωής του υπαλλήλου και ιδιαίτερα της ζωής του και των δραστηριοτήτων του εκτός υπηρεσίας, από τους ανωτέρους του και κάτι τέτοιο τιμωρείται ως κατάχρηση εξουσίας
  ΣΤ. Διωκόμενοι υπάλληλοι, παρά το ότι διώκονται πειθαρχικά, αν έχουν ήδη υποστεί βλάβη υγείας και δικαιούνται συνταξιοδότησης, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μερική ή ολική συνταξιοδότηση ανάλογα τις συνθήκες

  Άρθρο 16
  Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146 του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν.3528/2007), αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο τμήματα, καθένα από τα
  οποία αποτελείται από:»
  2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 146 Β του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν.3528/2007), που προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,
  αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι τριμελή και αποτελούνται από:».
  3. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης
  Δημοσίων Πολιτικιών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός
  Κώδικας, ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ ΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.
  4057/2012 (ΦΕΚ 54/ ΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή
  πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή
  εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον
  αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή
  από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.»
  4. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/ ΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, επιπλέον των προβλεπόμενων στο άρθρο 146 του παρόντος»
  5. Στο άρθρο πέμπτο του Ν.4057/2012 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
  «6. Τα τακτικά μέλη της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου 3 είναι πλήρους και
  αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε
  αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο
  βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να
  συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών
  συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».
  6. Πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που κατά τη διάρκεια της θητείας τους
  προάγονται σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο
  πειθαρχικό συμβούλιο διατηρούν την ιδιότητα του προέδρου του πειθαρχικού συμβουλίου.
  Οι μέχρι την ισχύ του παρόντος πρόεδροι των πειθαρχικών συμβουλίων που τυχόν
  προήχθησαν σε βαθμό ανώτερο από αυτόν τον οποίο κατείχαν κατά τον ορισμό τους στο
  πειθαρχικό συμβούλιο μετείχαν νομίμως στη σύνθεση του οικείου πειθαρχικού
  συμβουλίου.

  Παρατήρηση. Εδώ πρέπει να προστεθεί η φράση:
  Α. Κατά την συνεδρίαση των Πειθαρχικών Συμβουλίων δύνανται να παρίστανται ως παρατηρητές δύο αιρετοί, εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων
  Β.Ο αρμόδιος Υπουργός δεν υπογράφει «αμελλητί την αυτοδίκαιη αργία», αλλά κατόπιν αιτιολογημένης εκθέσεως και μπορεί να αναπέμψει το αίτημα για « πράξη θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία, δύναται να αναπέμψει τον φάκελο της ΕΔΕ σε άλλον προϊστάμενο, για «συμπληρωματική διενέργεια ΕΔΕ», όταν η πρόταση ή το πόρισμα της ΕΔΕ για αυτοδίκαιη αργία είναι εξόφθαλμα αβάσιμο, ή είναι προϊόν εκδικήσεως, ή έγιναν σοβαρές παρατυπίες στην διενέργεια της ΕΔΕ, ή για το συμφέρον της υπηρεσίας και να αναπέμψει ή να ακυρώσει την ΕΔΕ.
  Γ. Ο χρόνος της αυτοδίκαιης αργίας είναι χρόνος, που λογίζεται ως συντάξιμος.
  Δ. Υπάλληλοι σε θέση αυτοδίκαιης αργίας, οι οποίοι δεν κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και δεν έχουν ακόμα πειθαρχική ποινή έως τις 30-9-2013, επιστρέφουν αυτόματα στην υπηρεσία τους με την δημοσίευση του νόμου αυτού.