Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 32

Συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός, εκτός τακτικού προϋπολογισμού, λογαριασμός για την ταμειακή διευκόλυνση της προπληρωμής των μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού στο πλαίσιο των επιλέξιμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται τα θέματα της κίνησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια του λογαριασμού.