Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 22

Παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 η προθεσμία έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες διενεργείται η μεταφορά της αρμοδιότητας παραλαβής αιτήσεων για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής και επίδοσης των σχετικώς εκδιδομένων, από τους δήμους της Χώρας προς τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύουν στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν 4018/2011 (ΦΕΚ Α` 215), όπως ισχύει.

Η ημερομηνία μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία καθορίστηκε με την με αριθμό 34547/11.7.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β` 1785) μετατίθεται για την 31η Δεκεμβρίου.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 15:00 | Ι. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Μετά τις διαπιστώσεις που έχουν γίνεια από όλους που ζουν και γνωρίζουν (απ’ ότι φαίνεται) τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ πιστεύω ότι για τις Ανώνυμες Εταιρείες που υπάγονται ρητά στις διατάξεις του ΚΝ2190/1920 δεν πρέπει για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών, να ισχύουν οι μειώσεις κατά 50% τις περ.5 της υποπαρ.Γ1 της παρ.Γ του 1ου άρθρου του Ν.4093/2012, παρά μόνο να ισχύει το ανώτατο όριο αποδοχών του 6ου άρθρου το Ν.4092/2012.
  Αυτό προτείνω γιατί είναι βέβαιο πως καμία Γενική Συνέλευση Μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας, όταν καλείται να εκγρίνει τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρονιάς δεν θα προεγκρίνει αμοιβες και αποζημιώσεις μελών ΔΣ που να επιβαρύνουν υπέρμετρα την επιχείρηση.
  Η Γενική Συνέλευση κάθε εταιρείας γνωρίζει τι αμοιβές και αποζημιώσεις, νόμιμα με βάση την νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιρειών, μπορεί να δώσει.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 14:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Με βάση όλα αυτά που έχουν προταθεί, πιστεύω ότι είναι αναγκαία η προσθήκη παραγράγου στο άρθρο 22 με την ακόλουθη διατύπωση.
  Το προσωπικό των Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ περί των όποιων τα εδ. α’ και β’ της παρ.3 αρθ. 252 Ν.3463/2006 ως και των Ανωνύμων Εταιρειών της παρ. 5 αρθ.268 του ιδίου Ν.3463/2006 δεν εντάσσεται στις ρυθμίσεις του καταργηθέντος άρθρου 31 του Ν.4024/2001 και της περ.12 της υπαρ. Γ1 της παρ. Γ του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2013, εφόσον από την συμβολαιογραφική πράξη σύστασης των εταιρειών αυτών προκύπτει ότι η λειτουργία τους διέπεται από τις διατάξεις του ΚΝ2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».
  Το προσωπικό αυτό (εκτός των διαδικασιών πρόσληψης που ακολουθεί τη σχετική νομοθεσία ΑΣΕΠ) υπάγεται για τις εργασιακές του σχέσεις στις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και η μισθοδοσία του διέπεται από τους όρους της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα ως προς τα ελάχιστα όρια αμοιβής και καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε υπαγόμενης στη διάταξη αυτής εταιρείας.
  Η ρύθμιση αυτή δεν έχει αναδρομική ισχύ.

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 12:23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Συμφωνώ με όλους τους προηγούμενους. Από τη στιγμή που οι ΑΑΕ ΟΤΑ δεν επιχορηγούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλα ΝΠΔΔ, δεν μπορείς να τους επιβάλλεις οποιαδήποτε είδους δαπάνης, πόσο μάλλον μισθολογική που σε όλες τις επιχειρήσεις είναι ένα σημαντικό ποσοστό επί των συνόλου των δαπανών.
  Έτσι έχουμε σε ΑΑΕ ΟΤΑ από την μια να επιβάλλονται μισθολόγια, και από την άλλη να μην επιχορηγούνται, το προσωπικό τους να μην μετατάσσεται ή αποσπάται, αλλά αν έχουν 3 ζημιογόνες χρήσεις να κλείνουν!!!
  Και όχι μόνο αυτό, οι ζημιές τους μεταφέρονται και στο χρέος της γενικής διακυβέρνησης. Από που και ως που;;;; Όταν μια ΑΑΕ ΟΤΑ χρωστάει δύναται να πληρώσει το Κράτος τις υποχρεώσεις της;;; ΌΧΙ. ΡΗΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΑΕ ΟΤΑ. Τότε; Κατά τα άλλα πρέπει να παίρνουμε συνέχεια νέα μέτρα!! Το δε αστείο της ιστορίας είναι άλλες είναι ενταγμένες και άλλες όχι στο Μητρώο Φορέων Γενικής Διακυβέρνησης (S1313). Που είναι το κριτήριο του 50% που θέτει η ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή αν περισσότερο από το 50% του κόστους παραγωγής μιας θεσμικής μονάδας καλύπτεται από τις πωλήσεις, τότε αυτή είναι παραγωγός εμπορεύσιμου προϊόντος και ταξινομείται στους τομείς των επιχειρήσεων;
  Και αν οι ΑΑΕ ΟΤΑ θεωρούνται Φορείς Γενικής Διακυβέρνησης γιατί πληρώνουν ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ;
  Μιλάμε για ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ που μόνο στο πνεύμα της επιχειρηματικότητας και του λιγότερο δημόσιο δεν είναι. Μετά από τρία χρόνια ξεκαθαρίστε επιτέλους τι είναι δημόσιο και τι όχι!!

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 10:17 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Συμφωνώ με τον κ. Αγγελόπουλο.
  Δεν είναι δυνατόν οι Ανώνυμες Αναπτυξιακες Εταιρείες των ΟΤΑ να λειτουργούν με βαθμολόγιο και μισθολόγιο δημοσίου τομέα, αφού διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, του ΚΝ2190/1920 περί ΑΕ και του εμπορικού και φορολογικού δικαίου.
  Ας εφαρμόζουν μόνο την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κατώτατο μισθό και το Διοικητικό τους Συμβούλιο να κρίνει με βάση την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, τους μισθούς των εργαζομένων και συνεργατών που χρειάζεται.
  Εξάλλου αν «κάνουν λάθος» και έχουν 3 συνεχείς ζημιογόνεις χρήσεις κλείνουν.
  Είναι λογικό να κλείνουν όμως επειδή τους «επιβάλλεται» συγκεκριμένο μισθολόγιο και βαθμολόγιο;;
  Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα;;
  Μήπως έτσι δίνονται αυξήσεις, επειβαρύνοτας τις επιχειρήσεις ΟΤΑ και μάλιστα σε εργαζόμενους που δεν πρέπει να δοθούν;;
  Αυτό είναι το λιγότερο κράτος;;

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 10:40 | Ευφροσύνη Φωτιάδου

  Συμφωνώ με την πρόταση του Ι. Αγγελόπουλου, για την οριστική ρύθμιση του θέματος. Άλλωστε είναι γνωστή και η θέση της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών.

  \\\\\\

 • 3 Οκτωβρίου 2013, 09:56 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Εφόσον οι Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και ειδικότερα αυτές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 αρθ 252 και παρ 5 αρ 268 (ΑΕ) του ν3463/2006 θεωρούνται ως ανήκουσες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα γιατί δεν επιτρέπεται σε αυτές η απόσπαση ή η μετάταξη υπάλληλων τους; μήπως θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν ανήκουν ούτε στον στενό ούτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα εφόσον η απαγορευτική διάταξη απόσπασης η μετάταξης συνεχίζει να ισχύει;
  Επιτέλους να αποσαφηνιστεί που ανήκουν οι ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ καθώς και οι λοιπές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.

 • 2 Οκτωβρίου 2013, 16:10 | I. Αγγελοπουλος

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 22, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΡΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡ. 12 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡ.Γ1 ΤΗΣ ΠΑΡ. Γ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/2012, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΥΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΝ2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΕ.
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΠΑΥΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΕΣ ΑΕ ΟΤΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ.
  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:
  1. ΕΡΩΤΗΣΗ 12453/2.7.2013 ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Κ. ΒΛΑΧΒΕΗ.
  2. ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 2/65573/0022-18/07/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΛΚ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΔΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
  3. ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΤΚΕ/Φ.2/20936-25/07/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΔΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ.
  4. ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 1521-25/07/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ, ΔΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΠΟΥ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ, ΑΛΛΑ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΝ2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 268 ΤΟΥ Ν3463/2006 ΠΕΡΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΟΣΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. 12 ΤΗΣ ΥΠΑΡ. Γ1 ΤΗΣ ΠΑΡ. Γ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Ν.4093/2013 ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΥΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ.