Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06: Γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.»

2.Το εδάφιο γ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), καθώς και το εδάφιο γ΄της παραγράφου 3 το άρθρου 60 του ν. 3584/2007 καταργούνται.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 14:14 | ΜΑΡΙΑ Μ.

  Σχετικά με τις γονικές άδειες δεν μπορώ να καταλάβω όταν η μητέρα είναι στο σπίτι και φροντίζει το παιδί γιατί πρέπει να πάρει και ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος άδεια, αυτό δεν είναι χάσιμο εργατοωρών στο δημόσιο τομέα, μόνο η άδεια Η/Υ είναι, που δίνεται για αντιστάθμισμα του επιδόματος Η/Υ και επειδή όλοι η υπάλληλοι σε μία υπηρεσία δε χειρίζονται Η/Υ, με όλες τις βλαβερές συνέπειες που συνεπάγεται αυτό για την υγεία.Τουλάχιστον όταν δίνεται η άδεια ανατροφής τέκνου να μην προσμετράται στο χρόνο που υπολογίζεται για την αλλαγή Βάθμου γιατί είναι άδικο να βρίσκεται ο υπάλληλος στο σπίτι του και να φορτώνεται κάποιος άλλος και το δικό του αντικείμενο και να υπολογίζεται ότι έχει την απαιτούμενη εμπειρία ενώ ήταν απών.

 • 9 Οκτωβρίου 2013, 09:00 | ΜΑΡΙΑ Σ.

  Οι γονικές άδειες για τα παιδιά που φοιτουν στο Νηπιαγωγείο/Δημοτικό πρέπει να αυξηθούν. Ο γονέας χρειάζεται άδεια στον Αγιασμό, στις σχολικές εορτές π.χ. 3 Ιεραρχών, παραμονές 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου, για συνέλευση δασκάλων, για εκλογές δασκάλων, 3 ελέγχους κλπ, και ένα τόσο μικρό παιδί δεν μπορεί να είναι μόνο του. Προτείνω 6 μέρες για 1 παιδί στην Α’ Βάθμια, και ακόμη 1 μέρα για κάθε επόμενο. Για Γυμνάσιο-Λύκειο να παραμείνουν ως έχουν διότι ο γονέας έχει να ασχοληθεί μόνο με την πρόοδο.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 18:52 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Στις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων(ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 Α’): Άρθρο 51,παράγρ. 1,εδάφιο β να γίνει’’…πέραν του 2ου τέκνου…’’
  Άρθρο 53,παράγρ.2,πρίν εδάφιο δ προστεθεί ‘’…στην περίπτωση γέννησης 3ου τέκνου το μειωμένο ωράριο παρατείνεται κατά ένα έτος ακόμη.’’
  Άρθρο 67,παράγρ.2 να εφαρμόζεται και σε γονείς και τέκνα.
  Άρθρο 72,παράγρ.6.Να ισχύει και για γονέα με τρία τέκνα.

 • 8 Οκτωβρίου 2013, 12:57 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΠΑΣ

  Εχει καταντήσει αηδία το θέμα με τις μητέρες !!!!Είμαι χωρισμένος πατέρας δύο παιδιών και κάνω 480χλμ. κάθε δεκαπέντε μέρες εδώ και επτά χρόνια για να δώ τα παιδιά μου .Βροχές ,χιόνια ,βλάβες αυτοκινήτου και περισσότερο ο ψυχικός πόνος να περιμένεις 15 μέρες για το αυτονόητο .Να αγκαλιάσεις τους δικούς σου ανθρώπους ,το αίμα σου αν θέλετε .
  Φυσικά δεν παίρνω γονική άδεια επειδή δεν έχω την επιμέλεια .
  Φυσικά θεωρώ δίκαιο να παίρνουν την άδεια οι μητέρες και οι πατεράδες .
  Ακόμα θεωρώ δίκαιο να παίρνουν οι πατεράδες περισσότερη γονική άδεια όταν δεν έχουν την επιμέλεια για να βλέπουν τα παιδιά τους χωρίς να αναγκάζονται να παίρνουν άδεια χωρίς αποδοχές όπως εγώ .

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 17:21 | ανδρεας

  Στο άρθρο 53ΥΚ δεν έχει προβλεφθεί η περίπτωση του Συμφώνου Συμβίωσης (Ν3719/2008), με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται, εξ όσων γνωρίζω, όταν ο πατέρας που έχει συνάψει το Σύμφωνο Συμβίωσης, είναι Δ.Υ.
  Στο άρθρο 53ΥΚ παρ 5, η διατύπωση προκαλεί πρόβλημα ερμηνείας στην περίπτωση εκουσίας αναγνώρισης από τον πατέρα Δ.Υ, τέκνου του χωρίς γάμο των γονέων του, σύμφωνα με το άρθρο 1515ΑΚ.
  Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 1510 ΑΚ , η γονική μέριμνα περιλαμβάνει α)την επιμέλεια του τέκνου -1518ΑΚ- και β)την διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του.
  Στην περίπτωση της εκουσίας αναγνώρισης, ο πατέρας αποκτά και αυτός την γονική μέριμνα, αλλά την ασκεί υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 1513ΑΚ.
  Με την διατύπωση του άρθρου 53ΥΚ, δίδεται η εντύπωση ότι ο πατέρας ΔΥ δικαιούται την άδεια της παρ 1 του άρθρου 53ΥΚ και τις διευκολύνσεις της παρ 2 του ιδίου άρθρου, όταν «μόνος» αυτός ασκεί την επιμέλεια.Αυτή η ερμηνεία είναι αντίθετη με τον σκοπό του νομοθέτη.
  Κατά την γνώμη μου,θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή αντιμετώπιση του πατέρα ΔΥ με τέκνο που το αναγνώρισε εκούσια (1475-1476 ΑΚ) και αυτός να υπαχθεί στην γενική κατηγορία «γονέα υπαλλήλου»της παρ 2 του άρθρου 53ΥΚ, να παραμείνει δε στην παρ 5 η περίπτωση της ακουσίας-δικαστικής αναγνώρισης (1475ΑΚ).

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 15:23 | Ιωάννης Βερίνης

  Είναι απλά ΠΡΟΚΛΗΣΗ την εποχή των 1.000.000 ανέργων του ιδιωτικού τομέα να μιλάμε για άδειες στο δημόσιο…
  Και μη μου πείτε ότι άλλο το ένα άλλο το άλλο…
  Κάθε κακοδαιμονία/υπολειτουργία του Δημοσίου ασφαλώς επηρεάζει και τον ιδιωτικό τομέα μέσω αυξημένου κόστους ή χρόνου παραγωγής υπηρεσιών.
  Πώς αλλιώς;

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 13:04 | Μανώλης

  1. Στο άρθρο 6 παρ.1 του σ/ν η φράση που αναφέρεται «διάρκειας 3 (τριών) μηνών» πρέπει να αντικατασταθεί με την φράση «διάρκειας 9 (εννέα) μηνών».
  Είναι αδιανόητο να χορηγείται η άδεια ανατροφής των 9 (εννέα) μηνών στις περιπτώσεις που η μητέρα γέννησε ξεχωριστά το 1, 2, 3 κ.λπ. τέκνα της, για κάθε τέκνο χωριστά, ενώ εκείνη που γέννησε δίδυμα ή τρίδυμα κ.λπ. να λαμβάνει την άδεια των 9 (εννέα) μηνών μόνο για το 1 τέκνο και 3 μηνών για το καθένα από τα άλλα, δεδομένου ότι η μητέρα που αποκτά δίδυμα ή τρίδυμα είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση για την ανατροφή των διδύμων ή τριδύμων και λοιπών τέκνων της και υφίσταται των παθών της τον τάραχο για να μπορέσει να τα αναθρέψει πέρα των κινδύνων που διατρέχουν τα δίδυμα και λοιπά τέκνα της, αλλά και η ίδια.
  Η απόφαση 845/2013 του ΣτΕ, που αναφέρεται στη χορήγηση της αδείας των 3 μηνών για κάθε τέκνο, πέραν του 1 στην περίπτωση της δίδυμης και λοιπά κύησης, έδωσε αυτή τη λύση λόγω ελείψεως νομοθετικής ρυθμίσεως.
  Δεν μπορεί λοιπόν η πολιτεία σε μια χώρα, που εφιάλτης της υπογεννητικότητας έχει φθάσει σε τέτοια κατάσταση, να μη χορηγεί την άδεια των 9 μηνών χωριστά για κάθε τέκνο στις περιπτώσεις γεννήσεων διδύμων, τριδύμων κ.λπ.
  2.H τρίμηνη αδεια ανατροφής που δίνεται στη γεννηση 3ου και άνω παιδιού, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Δημ.Κώδικα, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ισχύει για καθε ενα τέκνο μετά το 3ο…

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 12:57 | Βιργινία Νείλα

  Tα παιδιά γενικώς χρειάζονται και τους δυο γονείς τους μέχρι τα έξι χρόνια τους ανελλιπώς για την σωστή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη!Η ηλικία αυτή είναι η Οδύσσεια του κάθε παιδιού!
  Παρατηρείται ότι δεν παρέχονται οι ίδιες παροχές σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους! Αλλού ισχύει η συνυπηρέτηση (Στρατιωτικοί-εκπαιδευτικοί) και αλλού δεν ισχύει όπως δημόσιος υπάλληλος με υπάλληλο του ιδιωτικού τομέα (Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε., κ.λ.π. ιδιωτικές επιχειρήσεις), οπότε η οικογένεια διαλύεται από τις κείμενες διατάξεις!
  Εν πάση περιπτώσει θα ήταν καλλίτερο να παραμείνουν οι γονικές άδειες ως έχουν, ως για τη μητέρα που δεν εργάζεται και λαμβάνει ο σύζυγος άδεια ανατροφής τέκνου είναι σχήμα οξύμωρο, όταν παρατηρείται ότι ο Νομοθέτης δεν μεριμνά τουλάχιστον να υπάρχει συνυπηρέτηση των συζύγων με ανήλικα παιδιά τόσο στη βρεφική, παιδική ηλικία και δεν μεριμνά να είναι μαζί με τα παιδιά τους κατά την εφηβική ηλικία που είναι το πέρασμα από τις συμπληγάδες πέτρες για κάθε έφηβο προκειμένου να ενταχθεί σώος και αβλαβής στην κοινωνία!
  Οι Ρυθμίσεις του Υπουργείου Διοκητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις οφείλει να έχει ένα σκοπό να δώσει κίνητρα στους υπαλλήλους ν’ αγαπούν τη δουλειά τους γενικά ότι περικόπτεται είναι εις βάρος των πολιτών και μιας ευνομούμενης πολιτείας!

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 12:42 | Giannis

  ΕΛΙΑ
  «Κύριες και κύριοι, εσείς που λέτε ότι εργάζεστε τώρα και οι τεμπέληδες κάθονται στο σπίτι τους. ΔΕΝ ΚΑΘΟΝΤΑΙ. Μεγαλώνουν εκείνους που ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗ. ¨Οχι μονά ζυγά δικά σας.»

  Τα παιδιά των Ιδιωτικών υπαλλήλων όμως είναι κατώτερου θεού και δε θα δουλεύουν μελλοντικά για να πάρει κανείς συντάξη…

  Ελιά πρέπει να σε λένε, γιατί έχεις κουκούτσι μυαλό…

 • 7 Οκτωβρίου 2013, 12:29 | BBK

  Αφήστε τους πατέρες.
  Δώστε πρώτα σε όλες τις γυναίκες (ανεξάρτητα απ το αν δουλεύει η όχι) τους 9 μήνες.
  ΔΗΛΑΔΗ σε αυτές που δουλεύουνε άδεια σε αυτές που δεν δουλεύουνε χρήμα.

  ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙς ΜΑΜΑΔΕΣ

  ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΝ