Άρθρο 05 Φορείς συμπληρωματικής κατάρτισης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

Η συμπληρωματική κατάρτιση διενεργείται από τους φορείς αρχικής κατάρτισης στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεων σε όλα τα θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012.