Άρθρο 12 Ανάκληση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων – Ανάκληση φορέων

1. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 44 ν. 4036/2012 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, διαπιστωθεί παράβαση στην κατοχή και χρήση αυτών, το πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ανακαλείται με απόφαση της ΣΕΑ. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει για την εκ νέου απόκτησή του σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9.
2. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες για τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων αρχές διαπιστώσουν ότι ο φορέας κατάρτισης ή το κέντρο εξετάσεων δεν εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παρούσα ή στον Κανονισμό εξετάσεων κατά την κατάρτιση ή τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αίρεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους η εγγραφή του από το μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 2. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012 και η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 • 3 Απριλίου 2020, 10:36 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Οι κυρώσεις να είναι αυστηρές στα Κέντρα που δεν εφαρμόζουν τα μέτρα.
  Σε κάθε περίπτωση οι πιο φερέγγυες εξετάσεις έχουν γίνει από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».