Άρθρο 14 Ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τις επιπτώσεις αυτών στις μέλισσες

Για την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τις επιπτώσεις αυτών στις μέλισσες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, αναρτά ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία:
α) αναφέρονται συστάσεις για τη μείωση των επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων στις μέλισσες, και
β) παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναφέρει εγγράφως δυσμενείς επιπτώσεις στις μέλισσες από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

 • 3 Απριλίου 2020, 11:17 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, δεν μπορούν να ενημερωθούν όλοι οι αγρότες – χρήστες κλπ. Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι πιο άμεση.

 • 28 Μαρτίου 2020, 00:44 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΕΕΜΣ)

  Η οδηγία 2003/35/ΕΚ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην κατάρτιση των Εθνικών σχεδίων δράσης και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον. Ως «ενδιαφερόμενο κοινό» νοείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους των οποίων το συμφέρον θίγεται, ή ενδέχεται να θιγεί ή διακυβεύεται από αποφάσεις που αφορούν διαδικασίες για το περιβάλλον. Έτσι, μεμονωμένοι μελισσοκόμοι και οι οργανώσεις τους οι οποίοι ζημιώνονται από την ευρεία χρησιμοποίηση των νεονικοτινοειδών έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ακόμα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την προστασία των μελισσών από τις δηλητηριάσεις.

 • 26 Μαρτίου 2020, 00:54 | Αρης Γαλιατσάτος

  Πρέπει να μάθουν οι πολίτες για τις ακατάλληλες ώρες που ψεκάζουν οι αγρότες κατά την διάρκεια της ημέρας με μελισσοτοξικά φάρμακα. Ετσι μπορούν να τους επηρεάσουν να μην ψεκάζουν πάνω στην ανθοφορία και κατά την διάρκεια της ημέρας.

 • 25 Μαρτίου 2020, 21:16 | ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δυστυχώς η διαδικτυακή ενημέρωση δεν αρκεί! Οι περισσότεροι αγρότες- επαγγελματίες ραντιστές σπάνια μπαίνουν στον κόπο να ενημερωθούν διαδικτυακά. Η ενημέρωση πρέπει να είναι προσωπική απο τον γεωπόνο, με σχετικά έγγραφα που θα αναρτώνται στα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων ή μέσω sms εάν είναι δυνατό. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία οι ραντιστές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το κοινό τουλάχιστον 48 ώρες πριν το ράντισμα ασχέτως είδους φαρμάκου, πράγμα που ποτέ δεν εφαρμόζεται. Η συνηθέστερη δικαιολογία είναι η έλλειψη του κατάλληλου εντύπου, οπότε καλό είναι μαζί με την πώληση των φαρμάκων να δίδονται στους αγρότες και τα ειδικά έντυπα σήμανσης. Τέλος, οι κυρώσεις στους παραβάτες πρέπει να είναι αυστηρές και άμεσες κυρίως σε όσους αδιαφορούν για τις συστάσεις και ραντίζουν κατά τις ώρες πτήσης των μελισσών , καθώς μόνο με την επιβολή προστίμων θα καταφέρουμε επιτέλους να εναρμονιστούμε με τις παγκόσμιες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα προστασίας των μελισσοσμηνών, στα οποία οφείλουμε κατά μεγάλο βαθμό την αγροτική μας παραγωγή.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».