Άρθρο 14 Ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τις επιπτώσεις αυτών στις μέλισσες

Για την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τις επιπτώσεις αυτών στις μέλισσες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, αναρτά ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία:
α) αναφέρονται συστάσεις για τη μείωση των επιπτώσεων των γεωργικών φαρμάκων στις μέλισσες, και
β) παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναφέρει εγγράφως δυσμενείς επιπτώσεις στις μέλισσες από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

 • 3 Απριλίου 2020, 11:17 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, δεν μπορούν να ενημερωθούν όλοι οι αγρότες – χρήστες κλπ. Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι πιο άμεση.

 • 28 Μαρτίου 2020, 00:44 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΕΕΜΣ)

  Η οδηγία 2003/35/ΕΚ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στην κατάρτιση των Εθνικών σχεδίων δράσης και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον. Ως «ενδιαφερόμενο κοινό» νοείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες τους των οποίων το συμφέρον θίγεται, ή ενδέχεται να θιγεί ή διακυβεύεται από αποφάσεις που αφορούν διαδικασίες για το περιβάλλον. Έτσι, μεμονωμένοι μελισσοκόμοι και οι οργανώσεις τους οι οποίοι ζημιώνονται από την ευρεία χρησιμοποίηση των νεονικοτινοειδών έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ακόμα και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την προστασία των μελισσών από τις δηλητηριάσεις.

 • 26 Μαρτίου 2020, 00:54 | Αρης Γαλιατσάτος

  Πρέπει να μάθουν οι πολίτες για τις ακατάλληλες ώρες που ψεκάζουν οι αγρότες κατά την διάρκεια της ημέρας με μελισσοτοξικά φάρμακα. Ετσι μπορούν να τους επηρεάσουν να μην ψεκάζουν πάνω στην ανθοφορία και κατά την διάρκεια της ημέρας.

 • 25 Μαρτίου 2020, 21:16 | ΚΡΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δυστυχώς η διαδικτυακή ενημέρωση δεν αρκεί! Οι περισσότεροι αγρότες- επαγγελματίες ραντιστές σπάνια μπαίνουν στον κόπο να ενημερωθούν διαδικτυακά. Η ενημέρωση πρέπει να είναι προσωπική απο τον γεωπόνο, με σχετικά έγγραφα που θα αναρτώνται στα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων ή μέσω sms εάν είναι δυνατό. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία οι ραντιστές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν το κοινό τουλάχιστον 48 ώρες πριν το ράντισμα ασχέτως είδους φαρμάκου, πράγμα που ποτέ δεν εφαρμόζεται. Η συνηθέστερη δικαιολογία είναι η έλλειψη του κατάλληλου εντύπου, οπότε καλό είναι μαζί με την πώληση των φαρμάκων να δίδονται στους αγρότες και τα ειδικά έντυπα σήμανσης. Τέλος, οι κυρώσεις στους παραβάτες πρέπει να είναι αυστηρές και άμεσες κυρίως σε όσους αδιαφορούν για τις συστάσεις και ραντίζουν κατά τις ώρες πτήσης των μελισσών , καθώς μόνο με την επιβολή προστίμων θα καταφέρουμε επιτέλους να εναρμονιστούμε με τις παγκόσμιες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα προστασίας των μελισσοσμηνών, στα οποία οφείλουμε κατά μεγάλο βαθμό την αγροτική μας παραγωγή.