Άρθρο 27 Χρήση Συστήματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων

1. Μέσω του Συστήματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε.) Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδος και Ηρακλείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπό την εποπτεία της ΣΕΑ, παρακολουθούνται οι καλλιέργειες σε πραγματικό χρόνο και αξιολογούνται τα στοιχεία κατά τρόπο επιστημονικό με την έγκυρη και έγκαιρη έκδοση Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

2. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παραγράφου 1, απαιτείται:
α) η χωρική επέκταση του συστήματος και σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζονται γεωργικές προειδοποιήσεις,
β) η επέκταση του συστήματος σε όλες τις ετήσιες καλλιέργειες με την εμπλοκή και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των περιφερειακών ενοτήτων και των Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) των Δήμων,
γ) η βελτίωση της διάχυσης των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων με στόχο η πληροφορία να φτάνει στον κάθε παραγωγό έγκαιρα, μέσα από την χρήση των ΜΜΕ, των Συμβούλων, του διαδικτύου και λοιπών σύγχρονων τεχνολογιών και
δ) η ενίσχυση του συστήματος με την βελτίωση των υπαρχόντων Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΑΜΣ) και την πύκνωση του δικτύου με την εγκατάσταση νέων, καθώς και την προμήθεια των αναγκαίων λογισμικών πρόγνωσης.
3. Η ΣΕΑ αποστέλλει στα αρμόδια θεματικά Ερευνητικά Κέντρα, προγράμματα με την ειδικότερη προς έρευνα θεματολογία, σχετική με τις μεθόδους πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των επιβλαβών οργανισμών, κυρίως στον τομέα των μη χημικών μεθόδων καταπολέμησης αυτών.

 • 2 Απριλίου 2020, 19:35 | Ζαριφές Δημήτρης

  Οχι στον ελεγχο του sticker από καταστήματα, κανένα γραφειοκρατικό εμπόδιο στην παραγωγή τροφίμων. Το 2020 θα είναι δύσκολο.

 • 20 Μαρτίου 2020, 12:12 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Οι Γ.Π. να επεκταθούν και να εκσυγχρονιστούν. Να εφαρμοστούν συστήματα ευφυούς γεωργίας, σε επίπεδο χώρας και να υπάρχει πρόσβαση από όλους τους ενδιαφερόμενους.

 • 19 Μαρτίου 2020, 11:04 | Νίκος Μπαγκής

  Η διάχυση και προώθηση μέσω των γεωργικών προειδοποιήσεων όλων εκείνων των μέσων και πρακτικών (όπως με τα ακροφύσια μειωμένης διασποράς, αρθ,21, παρ.2α) που έχουν σκοπό την μείωση και τη βελτίωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών και των επιπτώσεων τους, προτείνεται να επεκταθεί .
  Θέματα όπως της προώθησης εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας (αρθ.13), συνδέσμους με αναβαθμισμένους τους οδηγούς της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας του αρθ.26 (με προσθήκη φωτό, πιο συνοπτικούς και ευκολοδιάβαστους), φυλλάδια – αφίσες που αφορούν τις μέλισσες (αρθ.14), τον εξοπλισμό εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών, τους ωφέλιμους οργανισμούς, τις λίστες φυτοπροστατευτικών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική (δεν υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ) είναι μερικά από πολλά που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν ως σύνδεσμοι μέσω των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων που έχουν ένα πολύ δυναμικό ρόλο στην διάχυση. Στην Κρήτη μόνο υπάρχουν 2000 άμεσοι αποδέκτες παραγωγοί- ομάδες, 500 τεχνικοί φυτοπροστασίας που υποστηρίζουν την παραγωγή (εφόδια, σύμβουλοι) και 150 υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης – ΜΜΕ που μπορούν να τα προωθούν περαιτέρω. Εξειδικευμένα ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην σύνταξη αυτών των φυλλαδίων.
  Η αναβάθμιση των γεωργικών προειδοποιήσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αντίστοιχες πολύ σοβαρές ενέργειες έχουν κάνει π.χ. στην Γαλλία, προσπαθώντας να πετύχουν τη μείωση και την βελτίωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών.

 • 19 Μαρτίου 2020, 09:36 | Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου

  Η οργανωτική δομή των ΠΚΠΦΠΦΕ της Χώρας θα πρέπει να αλλάξει. Η προτεραιότητα είναι η φυτοϋγεία. Αυτή τη στιγμή η Χώρα απειλείται από επιβλαβείς οργανισμού καραντίνας προ των πυλών και κύριο το Xylella fastidiosa. Συνεπώς, η φυτοϋγεία και η προστασία της φυτικής παραγωγής θα πρέπει να είναι η στόχευση του ΥΠΑΑΤ για τα επόμενα έτη. Προτείνεται η υπαγωγή των ΠΚΠΦΠΦΕ στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η στελέχωση με προσωπικό του Τμήματος Προστασίας Φυτικής Παραγωγή και του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ. Επίσης, η στελέχωση των ΠΚΠΦΠΦΕ καθώς και των Τμημάτων Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Είναι ευχή όλων μας η επέκταση του συστήματος γεωργικών προειδοποιήσεων που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, όμως χωρίς κατάλληλη στελέχωση των παραπάνω κρίσιμων υπηρεσιών θα παραμείνει ένα απλό άρθρο.

 • 19 Μαρτίου 2020, 08:17 | Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου

  Να συνδεθούν οι γεωργικές προειδοποιήσεις με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ώστε οι συνταγογράφοι να έχουν έγκυρη, τρέχουσα ενημέρωση, τόσο για την παρακολούθηση των εχθρών-ασθενειών που γίνεται συνήθως, όσο και για την έγκαιρη ενημέρωση περί την ακριβή αιτιολογία επιφυτικών-ευκαιριακών εχθρών και ασθενειών που πιθανώς να εμφανιστούν (π.χ. ελμινθοσπόριο ή σεπτορίαση χειμερινών σιτηρών). Αυτό προϋποθέτει τη διεύρυνση του συστήματος σε πολλές καλλιέργειες και φυσικά τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας προς ενίσχυση των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.