Άρθρο 13 Ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα

1. Η ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα αφορά ιδίως:
α) στα οφέλη από την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων,
β) στους κινδύνους για τον άνθρωπο που σχετίζονται με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και τα μέτρα προστασίας ευαίσθητων ομάδων από μη επαγγελματική ή ηθελημένη έκθεση σε γεωργικά φάρμακα,
γ) στους κινδύνους για το περιβάλλον που σχετίζονται με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα για τους υπόγειους και επιφανειακούς υδατικούς πόρους, τους οργανισμούς μη στόχους (όπως ενδεικτικά πουλιά, ωφέλιμα έντομα, υδρόβιους οργανισμούς), τη χλωρίδα και την πανίδα των αγροσυστημάτων,
δ) στην αναγνώριση των πηγών ρύπανσης από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και τα μέτρα πρόληψης αυτών,
ε) στις πρώτες βοήθειες σε περιπτώσεις έκθεσης σε γεωργικά φάρμακα από ατύχημα ή από επαγγελματική έκθεση, και
στ) στην παρουσίαση των δυνατοτήτων εφαρμογής βιολογικής γεωργίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η επιτροπή ΕΣΔ συντάσσει έκθεση προόδου με βάση τα ετήσια στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων (που αφορούν περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα), και σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων εισηγείται αλλαγές στη διαδικασία ενημέρωσης του κοινού.

 • 3 Απριλίου 2020, 10:32 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

  Να είναι ευρεία η ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα. Άμεση και υποχρεωτική. Να γίνονται ενημερωτικές συναντήσεις και οι συμμετέχοντες να παίρνουν βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία με κάποιο τρόπο, να είναι υποχρεωτική στη δήλωση καλλιέργειας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».