Άρθρο 16 Ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων

Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και την ευαισθητοποίηση της αγροτικής κοινωνίας για την ανάγκη επίτευξης ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των φυσικών πόρων, των ειδών και των οικοσυστημάτων, απαιτείται η ενεργοποίηση και η υποστήριξη των τοπικών φορέων, όπως είναι τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα σχολεία και οι πολιτιστικοί σύλλογοι.

  • 2 Απριλίου 2020, 10:06 | ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

    Σε σχέση με την ενημέρωση του κοινού για τα γεωργικά φάρμακα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, η απαίτηση της ενεργοποίησης και της υποστήριξης των τοπικών φορέων (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολεία και πολιτιστικοί σύλλογοι), να εξειδικευθεί για τον τρόπο που αυτή θα πραγματοποιηθεί και με ποια μέσα θα γίνει.